ລັດຖະບານດໍາເນີນການຫັກລົບມູນຄ່າໂຄງການທີ່ບໍ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ບໍ່ຖືກລະບຽບອອກຈາກມູນຄ່າໂຄງການ ທັງໝົດ 190 ໂຄງການ ມີມູນຄ່າ 1.333,65 ຕື້ກີບ

- 448224846 985774273552058 7491564655449888847 n - ລັດຖະບານດໍາເນີນການຫັກລົບມູນຄ່າໂຄງການທີ່ບໍ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ບໍ່ຖືກລະບຽບອອກຈາກມູນຄ່າໂຄງການ ທັງໝົດ 190 ໂຄງການ ມີມູນຄ່າ 1.333,65 ຕື້ກີບ
- kitchen vibe - ລັດຖະບານດໍາເນີນການຫັກລົບມູນຄ່າໂຄງການທີ່ບໍ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ບໍ່ຖືກລະບຽບອອກຈາກມູນຄ່າໂຄງການ ທັງໝົດ 190 ໂຄງການ ມີມູນຄ່າ 1.333,65 ຕື້ກີບ

ວັນທີ 10 ມິຖຸນາ 2024 ນີ້, ທ່ານ ເພັດ ພົມພິພັກ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ລາຍງານສະຫລຸບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 6ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ທິດທາງແຜນວຽກຈຸດສຸມ 6ເດືອນທ້າຍປີ 2024 ໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 7 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ວ່າ: ປັດໃຈຕົ້ນຕໍ ທີ່ຍູ້ແຮງເຮັດໃຫ້ຕົວເລກຂອງ GDP ເພີ່ມຂຶ້ນ ອັນພົ້ນເດັ່ນ ແມ່ນຂະແໜງບໍລິການ, ທີ່ພັກອາໄສ ແລະ ອາຫານ, ການຂົນສົ່ງ ແລະ ການຂາຍຍົກ-ຂາຍຍ່ອຍ ເຊິ່ງສາເຫດຫລັກແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນ ມາຈາກການເປີດປີທ່ອງທ່ຽວລາວ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ຂະແໜງກະສິກຳ, ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ແລະ ກໍ່ ສ້າງ ກໍມີການຂະຫຍາຍຕົວດີຂຶ້ນ ເຊິ່ງສາເຫດຕົ້ນຕໍ ແມ່ນເນື່ອງຈາກການຜະລິດພືດ ແລະ ສັດ ເພື່ອທົດແທນການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດ ເພີ່ມຂຶ້ນຫລາຍໂດຍສະເພາະ ພືດອຸດສາຫະກຳ (ມັນຕົ້ນ, ໝາກກ້ວຍ ແລະ ອື່ນໆ), ການຜະລິດສິນຄ້າທີ່ ຕິດພັນກັບຕ່ອງໂສ້ການຜະລິດຂອງພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດເພີ່ມຂຶ້ນ, ບັນດາໂຄງການ ກໍ່ສ້າງໂຄງລ່າງເສັ້ນທາງ, ການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າ, ການກໍ່ສ້າງໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ, ອາຄານ-ເຄຫະສະຖານຕ່າງໆທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ຍັງສືບຕໍ່ດໍາເນີນການກໍ່ສ້າງ ໂດຍສະເພາະໂຄງລ່າງເພື່ອຮັບໃຊ້ການທ່ອງທ່ຽວ, ກອງປະຊຸມອາຊຽນ, ການຟື້ນຟູຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດໃນປີຜ່ານມາ; ດ້ານຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ການພັດ ທະນາການຄ້າ ແມ່ນມີຄວາມຄືບໜ້າດີສົມຄວນ, ອີງໃສ່ຂໍ້ມູນທາງການ ແລະ ການລາຍງານເຫັນວ່າ ເກີນດຸນ 331,28 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ຖ້ບໍ່ລວມ ຕົວເລກນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກໄຟຟ້າ ສປປ ລາວ ແມ່ນຍັງຂາດດຸນການຄ້າ 451,05 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ;

ດ້ານການລົງທຶນ ໃນ 3 ເດືອນຕົ້ນປີ ມີການລົງທຶນທັງໝົດ 17.469,36 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 30,8% ຂອງແຜນການ. ພ້ອມນີ້, ດ້ານການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຂອງລັດ ໄດ້ສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງດ້ານນິຕິກຳ, ນະໂຍບາຍ, ວິທີການ, ມາດຕະການ ແລະ ເຄື່ອງມືໃນ ການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບເງື່ອນໄຂຕົວຈິງໃນໄລຍະໃໝ່ ເປັນຕົ້ນ ໄດ້ປັບປຸງເຄື່ອງມື ແລະ ວິທີການປະເມີນຜົນກ່ອນພິຈາລະນາບັນຈຸເຂົ້າແຜນ, ການສ້າງແຜນ ແລະ ການຈັດສັນການລົງທຶນ ໃຫ້ມີຈຸດສຸມ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນສູງຂຶ້ນ; ໄດ້ສໍາເລັດຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍຫລັກການ, ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຂັ້ນຕອນໃນການດັດແກ້ມູນຄ່າໂຄງການ ລົງທຶນຂອງລັດ ເນື່ອງຈາກການເໜັງຕີງຂອງລາຄາວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ, ໄດ້ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ອົງການກວດກາແຫ່ງລັດ ເພື່ອຊຸກຍູ້ ຕິດຕາມການແກ້ໄຂ ຜົນການກວດສອບກວດກາ ຕາມມະຕິສະພາແຫ່ງຊາດ ສະບັບເລກທີ 77/ສພຊ, ລົງວັນທີ 30 ທັນວາ 2022 ແລະ ມະຕິ ສະບັບເລກທີ 113/ສພຊ, ລົງວັນທີ 21 ພະຈິກ 2023 ຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ເພື່ອດໍາເນີນການຫັກລົບມູນຄ່າໂຄງການທີ່ບໍ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ບໍ່ຖືກລະບຽບອອກຈາກມູນຄ່າໂຄງການ ໄດ້ທັງໝົດ 190 ໂຄງການ ມີມູນຄ່າ 1.333,65 ຕື້ກີບ ແລະ ແກ້ໄຂໂຄງການນອກແຜນ ເພື່ອບັນຈຸເຂົ້າແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ ໃຫ້ສອດ ຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍ ໄດ້ 48 ໂຄງການ, ມີມູນຄ່າ 223,07 ຕື້ກີບ, ໄດ້ອອກແຈ້ງການເຖິງບັນດາກະຊວງ, ອົງການ, ບັນດາແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ກ່ຽວກັບ ການຕໍ່ອາຍຸສັນຍາຂອງບັນດາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດທີ່ໝົດກຳນົດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ ໂຄງການ ສາມາດສໍາເລັດ ແລະ ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ຕາມແຜນ, ໄດ້ສືບຕໍ່ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ການລົງທຶນຂອງລັດໃຫ້ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ, ໄດ້ແກ້ໄຂໜີ້ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດດ້ວຍຮູບແບບອວ່າຍໜີ້ 3 ແຈ ບ້ວງ 8.000 ຕື້ກີບ ເຊິ່ງມາຮອດປະຈຸບັນ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ (ສໍາເລັດການອອກພັນທະບັດ) ຈໍານວນ 7.477 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 93% ຂອງແຜນການທັງໝົດ.

ດ້ານການລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ການລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ ໄດ້ປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມເພື່ອເອື້ອອໍານວຍ ແລະ ດຶງດູດການລົງທຶນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ. ໃນນັ້ນ ໄດ້ສືບຕໍ່ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຄືນບັນດາໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບຮອງແລ້ວ ເພື່ອໃຫ້ມີການພັດທະນາ ແລະ ຫລີກລ້ຽງການຈັບຈອງໂຄງການ, ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າປັບປຸງຂໍ້ຕົກລົງຂອງຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສົ່ງເສີມການລົງທຶນ (ຄລທສ) ວ່າດ້ວຍການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ຂຶ້ນກັບທ້ອງຖິ່ນ ໃນການພິຈາລະນາອະນຸມັດການສຶກສາສໍາຫລວດເນື້ອທີ່ດິນ ເພື່ອລົງທຶນສໍາປະທານການຜະລິດກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ ແລະ ການບໍລິການ, ໄດ້ປັບປຸງບັນຊີກິດຈະກຳສຳປະທານ ແລະ ກິດຈະກຳຄວບຄຸມ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ກົນໄກພິຈາລະນາ ອະນຸມັດການລົງທຶນມີຄວາມສະດວກ ແລະ ວ່ອງໄວຂຶ້ນ, ສືບຕໍ່ຄົ້ນຄວ້າປັບປຸງກົດໝາຍສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ແລະ ຄໍາແນະນໍາ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມການລົງທຶນດ້ານພາສີ-ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ, ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ຕິດຕາມກວດກາ ການຊຳລະຜ່ານລະບົບທະນາຄານຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ແລະ ນັກລົງທຶນ ລວມທັງການປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າຫັນໂຄງການໃນຮູບແບບທົດລອງເປັນໂຄງການປົກກະຕິ ເຊິ່ງມາຮອດປັດຈຸບັນ ມີ 23 ບໍລິສັດ ໄດ້ສະເໜີຂໍຫັນມາເປັນໂຄງການປົກກະຕິ (ແຮ່ເຫລັກ 20 ບໍລິສັດ ແລະ ແຮ່ຄໍາເຄົ້າ 3 ບໍລິສັດ), ໃນນັ້ນ ໄດ້ເຊັນສັນຍາ ຫັນໂຄງການເປັນຮູບແບບປົກກະຕິ ແລ້ວ 6 ບໍລິສັດ (ແຮ່ເຫລັກ 4 ບໍລິສັດ ແລະ ແຮ່ຄໍາ 2 ບໍລິສັດ), ສາມາດເຈລະຈາເງິນສະໜັບສະໜູນໃຫ້ ລັດຖະບານ (ໃຫ້ລ້າ) ໄດ້ທັງໝົດ 1.700.000 ກວ່າໂດລາສະຫະລັດ ແລະ 11 ຕື້ກີບ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງໄດ້ເຈລະຈາກັບ 8 ບໍລິສັດ, ຄາດວ່າຈະສາມາດເຈລະຈາເງິນສະໜັບສະໜູນໃຫ້ ລັດຖະບານ (ໃຫ້ລ້າ) ໄດ້ຕື່ມອີກ 1.900.000 ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ 1 ຕື້ກີບ.

- 3 - ລັດຖະບານດໍາເນີນການຫັກລົບມູນຄ່າໂຄງການທີ່ບໍ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ບໍ່ຖືກລະບຽບອອກຈາກມູນຄ່າໂຄງການ ທັງໝົດ 190 ໂຄງການ ມີມູນຄ່າ 1.333,65 ຕື້ກີບ
- 4 - ລັດຖະບານດໍາເນີນການຫັກລົບມູນຄ່າໂຄງການທີ່ບໍ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ບໍ່ຖືກລະບຽບອອກຈາກມູນຄ່າໂຄງການ ທັງໝົດ 190 ໂຄງການ ມີມູນຄ່າ 1.333,65 ຕື້ກີບ
- 5 - ລັດຖະບານດໍາເນີນການຫັກລົບມູນຄ່າໂຄງການທີ່ບໍ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ບໍ່ຖືກລະບຽບອອກຈາກມູນຄ່າໂຄງການ ທັງໝົດ 190 ໂຄງການ ມີມູນຄ່າ 1.333,65 ຕື້ກີບ