7 ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກທີ່ລັດຖະບານຕ້ອງສືບຕໍ່ປັບປຸງແກ້ໄຂໃຫ້ດີຂຶ້ນໃນຕໍ່ໜ້າ

7 ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກທີ່ລັດຖະບານຕ້ອງສືບຕໍ່ປັບປຸງແກ້ໄຂໃຫ້ດີຂຶ້ນໃນຕໍ່ໜ້າ - 448073315 985751453554340 7012626776615501303 n - 7 ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກທີ່ລັດຖະບານຕ້ອງສືບຕໍ່ປັບປຸງແກ້ໄຂໃຫ້ດີຂຶ້ນໃນຕໍ່ໜ້າ
7 ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກທີ່ລັດຖະບານຕ້ອງສືບຕໍ່ປັບປຸງແກ້ໄຂໃຫ້ດີຂຶ້ນໃນຕໍ່ໜ້າ - kitchen vibe - 7 ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກທີ່ລັດຖະບານຕ້ອງສືບຕໍ່ປັບປຸງແກ້ໄຂໃຫ້ດີຂຶ້ນໃນຕໍ່ໜ້າ

ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 7 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ໃນວັນທີ 10 ມິຖຸນາ 2024, ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນວ່າ: ຜ່ານການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນງົບປະມານ ແລະ ແຜນເງິນຕາ ຕິດພັນກັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ 2 ວາລະແຫ່ງຊາດ ໄລຍະ 06 ເດືອນຕົ້ນປີ 2024 ແລະ ທິດທາງແຜນການ 06 ເດືອນທ້າຍປີ 2024 ລັດຖະບານເຫັນວ່າຍັງມີດ້ານຄົງຄ້າງທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ປັບປຸງແກ້ໄຂໃນຕໍ່ໜ້າ ເຊັ່ນ:

        1. ການຊີ້ນໍາ-ບັນຊາ ຂອງບາງຂະແໜງການສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ຍັງບໍ່ທັນເດັດຂາດ ແລະ ເຂັ້ມງວດ; ຄວາມເປັນເຈົ້າການໃນການປະສານງານລະຫວ່າງຂະແໜງການດ້ວຍກັນ ຍັງບໍ່ທັນສູງ ຍັງມີລັກສະນະເອື່ອຍອີງໃສ່ຂັັ້ນເທິງເປັນຜູູ້ບັນຊາ ແລະ ປະສານໃຫ້ຢູ່.

7 ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກທີ່ລັດຖະບານຕ້ອງສືບຕໍ່ປັບປຸງແກ້ໄຂໃຫ້ດີຂຶ້ນໃນຕໍ່ໜ້າ - Visit Laos Visit SALANA BOUTIQUE HOTEL - 7 ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກທີ່ລັດຖະບານຕ້ອງສືບຕໍ່ປັບປຸງແກ້ໄຂໃຫ້ດີຂຶ້ນໃນຕໍ່ໜ້າ

        2. ການຜະລິດສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ ເພື່ອທົດແທນການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສິນຄ້າເພື່ອສົ່ງອອກຕິດພັນກັບການປັບປຸງລັດວິສາຫະກິດ ແລະ ກຸ່ມການຜະລິດຕ່າງໆ ຍັງບໍ່ທັນເປັນຂະບວນທີ່ແຂງແຮງ.

       3. ການສ້າງຖານລາຍຮັບທີ່່ໝັັ້ນຄົງ ເພື່ອຄໍ້າຈູນສະພາບຄ່ອງທາງດ້ານງົບປະມານໃຫ້ຍືນຍົງ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ດີເທົ່າທີ່່ຄວນ ຍ້ອນຫົວໜ່ວຍການຜະລິດພາຍໃນທີ່່ເປັນສິນຄ້າຍັງບໍ່່ທັນເປັນອົງປະກອບລາຍຮັບທີ່່ໝັກແໜ້ນ, ພ້ອມນັັ້ນ ການຫັນເປັນທັນສະໄໝ ໃນການການເກັບລາຍຮັບ ແລະ ຄຸູ້ມຄອງລາຍຈ່າຍ, ໂດຍສະເພາະ ການເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນຖານລາຍຮັບຂອງບັນດາຂະແໝງການທີ່່ກ່ຽວຂ້ອງ, ການຜັນຂະຫຍາຍການນໍາໃຊ້ລະບົບຍັງບໍ່່ທົ່ວເຖິງ ແລະ ມີຄວາມຄຶບໜ້າຊ້າ.

       4. ການຄຸູ້ມຄອງເສດຖະກິດ ເປັນຕົຕົ້ນ: ອັດຕາເງິນເຟີ້້, ອັດຕາແລກປ່ຽນ, ລາຄາສິນຄ້າຍັງບໍ່່ທັນ ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ຕາມແຜນການ ແລະ ຄາດໝາຍທີ່່ວາງໄວ້, ການແກ້ໄຂໜີ້ສິນສາທາລະນະຍັງບໍ່່ທັນ ໄດ້ດີເທົ່າທີ່່ຄວນ, ລວມທັງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ໂດຍສະເພາະໂຄງການບໍ່ແຮ່ຍັງບໍ່່ທັນເຮັດໄດ້ດີ (ບໍ່່ທັນເປັນເຈົ້າການຕິດຕາມກວດກາການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ ເຮັດໃຫ້ຜູູ້ລົງທຶນລາຍງານບໍ່່ຖືກຕາມຄວາມເປັນຈິງ); ການອະນຸມັດການລົງທຶນຂອງເອກະຊົນມີຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ ແຕ່ການຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ຍັງບໍ່່ທັນເຮັດໄດ້ດີ ແລະ ຍັງເກີດມີຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມໃນເຂດໂຄງການ.

       5. ການພັດທະນາຂົງເຂດສັງຄົມ (ສຶກສາ, ສາທາ, ແຮງງານ, ຖະແຫຼງຂ່າວວັດທະນະທໍາແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ) ເຖິງວ່າໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມ, ແຕ່ບາງດ້ານຍັງບໍ່່ທັນຮັບປະກັນທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ, ການປັບປຸງຊີ ວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ ຍັງມີການຫັນປ່ຽນຊັກຊ້າ.

      6. ການແກ້ໄຂບັນຫາປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້້ທາງດ້ານສັງຄົມ ຍັງສືບຕໍ່ເປັນສິ່ງທ້າທາຍ ໂດຍສະເພາະບັນຫາການຄ້າຂາຍຢາເສບຕິດ. ພ້ອມກັນນັັ້ນ ສະພາບການສ້າງຂ່າວປອມ, ຂ່າວບິດເບືອນຄວາມຈິງ ແລະ ຂ່າວລື ຜ່ານສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ທີ່່ມີເນື້ອໃນໂຈມຕີລະບອບການເມືອງ-ການປົກຄອງ ກໍຄືການນໍາພັກ-ລັດ ແລະ ສ້າງຄ່ານິຍົມຊົມຊອບປະ ເທດອື່ນຫລາຍກວ່າຄວາມຮັກຊາດຕົນເອງແມ່ນນັບມື້ຮຸນແຮງຂຶ້ນ, ມີຫລາຍຮູບແບບຂະຫຍາຍເປັນວົງກວ້າງ, ແຕ່ການແກູ້ໄຂ, ອະທິບາຍຊີ້ແຈງຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ການນໍາພາແນວຄິດຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຍັງບໍ່່ທັນຫຼາຍຮູບ, ຫຼາຍສີ ແລະ ທັນກັບສະພາບການ.

       7. ລະບອບ, ລະບຽບ ແລະ ກົນໄກການຄຸູ້ມຄອງ, ບໍລິຫານວຽກງານ ເຖິງວ່າໄດ້ມີຄວາມ ພະຍາຍາມປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາ, ແຕ່ກໍຍັງບໍ່່ທັນສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ 12 ຕົວຈິງ, ກົນໄກແກ້ໄຂວຽກງານ, ການຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຜົນການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງປະເທດຂອງການນໍາພັກ-ລັດ ຍັງມີຫຼາຍຂັັ້ນຂອດ ແລະ ມີຄວາມຊັກຊ້າ.

7 ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກທີ່ລັດຖະບານຕ້ອງສືບຕໍ່ປັບປຸງແກ້ໄຂໃຫ້ດີຂຶ້ນໃນຕໍ່ໜ້າ - 4 - 7 ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກທີ່ລັດຖະບານຕ້ອງສືບຕໍ່ປັບປຸງແກ້ໄຂໃຫ້ດີຂຶ້ນໃນຕໍ່ໜ້າ
7 ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກທີ່ລັດຖະບານຕ້ອງສືບຕໍ່ປັບປຸງແກ້ໄຂໃຫ້ດີຂຶ້ນໃນຕໍ່ໜ້າ - 5 - 7 ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກທີ່ລັດຖະບານຕ້ອງສືບຕໍ່ປັບປຸງແກ້ໄຂໃຫ້ດີຂຶ້ນໃນຕໍ່ໜ້າ
7 ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກທີ່ລັດຖະບານຕ້ອງສືບຕໍ່ປັບປຸງແກ້ໄຂໃຫ້ດີຂຶ້ນໃນຕໍ່ໜ້າ - 3 - 7 ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກທີ່ລັດຖະບານຕ້ອງສືບຕໍ່ປັບປຸງແກ້ໄຂໃຫ້ດີຂຶ້ນໃນຕໍ່ໜ້າ