ແຈ້ງການ ຢຸດການຂຸດດິນ ແລະ ຖົມດິນ ຊົ່ວຄາວ ໄລຍະລະດູຝົນ ຢູ່ທົ່ວນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

- 062 - ແຈ້ງການ ຢຸດການຂຸດດິນ ແລະ ຖົມດິນ ຊົ່ວຄາວ ໄລຍະລະດູຝົນ ຢູ່ທົ່ວນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
- kitchen vibe - ແຈ້ງການ ຢຸດການຂຸດດິນ ແລະ ຖົມດິນ ຊົ່ວຄາວ ໄລຍະລະດູຝົນ ຢູ່ທົ່ວນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ວັນທີ 11 ມິຖຸນາ 2024, ພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໄດ້ອອກແຈ້ງການເຖິງທ່ານເຈົ້າເມືອງ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ໃນ 9 ຕົວເມືອງ ແລະ ຜູ້ປະກອບການຂຸດດິນ ແລະ ຖົມດິນ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວຢູ່ໃນຂອບເຂດ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ວ່າ:

  1. ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫລື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ດໍາເນີນກິດຈະການ ຂຸດດິນ ແລະ ຖົມດິນ ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຢຸດເຊົາຊົ່ວຄາວ ກ່ຽວກັບການຂຸດດິນ ແລະ ຖົມດິນ ໃນລະດູຝົນຂອບເຂດນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ນັບແຕ່ວັນທີ 30 ມີຖຸນາ 2024 ຫາ ວັນທີ 30 ຕຸລາ 2024;
  2. ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ຄວາມສະອາດງາມຕາ, ຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ທໍາມະຊາດ ແລະ ສັງຄົມ ໃນລະດູຝົນ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຢ່າງເຂັ້ມງວດ;
  3. ໃນກໍລະນີ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫລື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ດໍາເນີນກິດຈະການ ຂຸດດິນ ແລະ ຖົມດິນ ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ທີ່ເປັນໂຄງການຮີບດ່ວນຂອງລັດຖະບານ, ເຈົ້າຂອງໂຄງການ ຫລື ຜູ້ປະກອບການ ຕ້ອງໄດ້ປະກອບເອກະສານ ເຖິງ ພະ ແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາຕາມລະບຽບການ;
  4. ໃນກໍລະນີ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫລື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ດໍາເນີນກິດຈະການຂຸດດິນ ແລະ ຖົມດິນ ໃນລະດູຝົນໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຈາກພະແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຈະໄດ້ຖືກສຶກສາອົບຮົມ, ລົງວິໃນ, ປັບໃໝ, ທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ຫລື ດໍາເນີນຄະດີຕາມກົດໝາຍ ແລ້ວແຕ່ກໍລະນີ ຫນັກ ຫລື ເບົາ;
  5. ພະແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ຫ້ອງການໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ປະຈໍາ 9 ຕົວເມືອງ ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຕ້ອງປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງລົງຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາຜູ້ປະກອບການຂຸດດິນ ແລະ ຖົມດິນ ໃຫ້ປະຕິບັດສອດຄອ່ງກັບເອກະສານທີ່ອະນຸຍາດ ແລະ ລາຍ ງານຂັ້ນເທິງໃຫ້ຮັບຊາບ;
  6. ບັນດາຂະແໜງການ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ຜູ້ປະກອບການ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈົ່ງຮັບຮູ້ ແລະ ປະຕິບັດແຈ້ງການສະບັບນີ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.
- 448238264 990075 798x1024 - ແຈ້ງການ ຢຸດການຂຸດດິນ ແລະ ຖົມດິນ ຊົ່ວຄາວ ໄລຍະລະດູຝົນ ຢູ່ທົ່ວນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
- 4482368 1024x757 - ແຈ້ງການ ຢຸດການຂຸດດິນ ແລະ ຖົມດິນ ຊົ່ວຄາວ ໄລຍະລະດູຝົນ ຢູ່ທົ່ວນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
- 4 - ແຈ້ງການ ຢຸດການຂຸດດິນ ແລະ ຖົມດິນ ຊົ່ວຄາວ ໄລຍະລະດູຝົນ ຢູ່ທົ່ວນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
- 3 - ແຈ້ງການ ຢຸດການຂຸດດິນ ແລະ ຖົມດິນ ຊົ່ວຄາວ ໄລຍະລະດູຝົນ ຢູ່ທົ່ວນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
- 5 - ແຈ້ງການ ຢຸດການຂຸດດິນ ແລະ ຖົມດິນ ຊົ່ວຄາວ ໄລຍະລະດູຝົນ ຢູ່ທົ່ວນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
- Visit Laos Visit SALANA BOUTIQUE HOTEL - ແຈ້ງການ ຢຸດການຂຸດດິນ ແລະ ຖົມດິນ ຊົ່ວຄາວ ໄລຍະລະດູຝົນ ຢູ່ທົ່ວນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ