ຜູ້ວ່າທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຊີ້ຄໍາຊັກຖາມຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບບັນຫາອັດຕາເງິນເຟີ້-ອັດຕາແລກປ່ຽນ

ຜູ້ວ່າທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຊີ້ຄໍາຊັກຖາມຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບບັນຫາອັດຕາເງິນເຟີ້-ອັດຕາແລກປ່ຽນ - 447971438 913383620815945 2691947297861962220 n - ຜູ້ວ່າທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຊີ້ຄໍາຊັກຖາມຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບບັນຫາອັດຕາເງິນເຟີ້-ອັດຕາແລກປ່ຽນ
ຜູ້ວ່າທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຊີ້ຄໍາຊັກຖາມຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບບັນຫາອັດຕາເງິນເຟີ້-ອັດຕາແລກປ່ຽນ - kitchen vibe - ຜູ້ວ່າທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຊີ້ຄໍາຊັກຖາມຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບບັນຫາອັດຕາເງິນເຟີ້-ອັດຕາແລກປ່ຽນ

ວັນທີ 13 ມິຖຸນາ 2024 ນີ້, ທ່ານ ບຸນເຫລືອ ສິນໄຊວໍຣະວົງ ຜູ້ວ່າທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ໄດ້ຊີ້ແຈງ ຄໍາຊັກຖາມຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບບັນຫາອັດຕາເງິນເຟີ້, ອັດຕາແລກປ່ຽນ-ການຄຸ້ມຄອງອັດຕາແລກປ່ຽນ, ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ, ການສະໜອງຊິນເຊື່ອໃຫ້ກັັບທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (SME) ແລະ ບັນຫາອື່ນໆ ໂດຍທ່ານໄດ້ຊີ້ແຈງວ່າ: ເສດຖະກິດ ຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານເງິນຕາ ມີ 3 ຈຸດພິເສດຄື: ປັດຈຸບັນປະເທດເຮົ ທີ່ກຳລັງຜະເຊີນຢູ່ ໃນຖານະເງິນຕາຂອງປະເທດຍັງບໍ່ແຂງແຮງ ເນື່ອງຈາກໂຄງສ້າງພື້ນຖານທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການຜະລິດຂອງພວກເຮົາ ຍັງບໍ່ທັນສົມດູນກັບການຊົມໃຊ້ ຈຶ່ງສົ່ງຜົນກະ ທົບລັກສະນະແກ່ຍາວ. ໃນນັ້ນ, ຄັງເງິນແຮ່ສຳຮອງພວກເຮົາຍັງຕໍ່າ ຖ້າທຽບໃສ່ມາດຖານຄວາມໝັ້ນ ຄົງກ່ຽວກັບການຄຸມການນໍາເຂົ້າ, ການສຳລະການນໍາເຂົ້າຍັງຕໍ່າ ທຽບໃສ່ກັບພັນທະຈະຕ້ອງສຳລະໜີ້ສິນຕ່າງປະເທດ ກໍຍັງຕໍ່າກວ່າມາດຕະຖານ ເຊິ່ງຈະຕ້ອງໃຊ້ເວລາ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຖານະເງິນ ຕາຂອງປະເທດເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ; ດຸນຊຳລະເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ກໍຄື ການໃຊ້ເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ກັບການຫາໄດ້ເງິນຕາຕ່າງປະເທດແມ່ນຂາດດຸ່ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ; ເສດຖະກິດຂອງພວກເຮົາເປັນເສດຖະ ກິດນໍາໃຊ້ສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການນໍາເຂົ້າ 60%-70% ເຮັດໃຫ້ການເໜັງຕີງຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນ ກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ລາຄາສິນຄ້ານໍາເຂົ້າ.

ສຳລັບ ບັນຫາເງິນເຟີ້ ເປັນບັນຫາທີ່ຍາກສົມຄວນໃນການຄຸ້ມຄອງ ສາເຫດມາຈາກອັດຕາແລກປ່ຽນອ້ອມຂ້າງ(ນອກລະບົບ) ຍັງມີ, ເຖິງວ່າໄລຍະ 5 ເດືອນ ຕົ້ນປີ 2024 ຈັງຫວະການອ່ອນຄ່າຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນຍັງສືບຕໍ່ຢູ່ໃນຈັງຫວະທີ່ຊ້າກວ່າ ປີ 2023 ຜ່ານມາ. ໃນນັ້ນ, ບັນຫາການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງປະລິມານເງິນ M2 (ເງິນໃນຂອດຈໍລະຈອນ) ກໍຍັງຢູ່ໃນລະດັບທີ່ສູງ, ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ເສດ ຖະກິດຂອງພວກເຮົາຍັງບໍ່ທັນສູງ ເຊິ່ງບັນຫານີ້, ທຫລ ຈະສືບຕໍ່ຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ໂດຍສະເພາະຈະຕ້ອງຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ມີສະຖຽນລະພາບຫລາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ບັນຫາເງິນເຟີ້ຫລຸດລົງໄດ້.

ທ່ານ ບຸນເຫລືອ ສິນໄຊວໍຣະວົງ ຍັງໃຫ້ຮູ້ອີກວ່າ: ພວກເຮົາຕ້ອງເພີ່ມການສົ່ງອອກໃຫ້ສູງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ກະແສເງິນຕົວຈິງໃຫ້ມັນດຸນ. ປັດຈຸບັນ, ໄດ້ມີບໍລິສັດລົງທະບຽນແລ້ວ ມີ 3.300 ບໍລິສັດ ເຊິ່ງມີທັງບໍລິສັດນໍາເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ. ໃນນັ້ນ, ມີ 1.178 ບໍລິສັດ ໄດ້ແຈ້ງບັນຊີຫັນເປັນບັນຊີສະເພາະໃຫ້ ທຫລ ສາມາດຕິດຕາມຈໍານວນເງິນການນໍາເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ. ພ້ອມນັ້ນ, ຍັງຊຸກຍູ້ໃຫ້ 3.300 ບໍລິສັດດັ່ງ ກ່າວ, ຫັນບັນຊີມາເປັນບັນຊີສະເພາະ ເພື່ອຕິດຕາມກວດກາການນໍາເຂົ້າ-ສົ່ງອອກທັງໝົດໃຫ້ສາມາດນໍາເງິນເຂົ້າມາໄດ້. ພ້ອມນັ້ນ, ກໍໄດ້ເພີ່ມທະວີການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຈາກແຫລ່ງອື່ນ ໂດຍສະເພາະການທ່ອງ ທ່ຽວ ຕາມສະຖິຕິ ໃນປີ 2023 ສາມາດສ້າງແຫລ່ງເງິນຕາເຂົ້າໃນລະບົບເສດຖະກິດ ໄດ້ເກືອບ 1 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ.

ພ້ອມນີ້, ເພື່ອສະດວກໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາທ່ຽວ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີການພັດທະນາຄິວອາໂຄດ ລະຫວ່າງລາວ-ໄທ, ລາວ-ຫວຽດນາມ, ລາວ-ຈີນ ໃນວັນທີ 8 ກໍລະກົດ 2024 ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້, ຈະເປີດຄິວອາໂຄດໄທສະແກນລາວ ເພື່ອສະດວກໃນການຈ່າຍເງິນບາດ ແລະ ໃນທ້າຍເດືອນກໍລະ ກົດ 2024 ກໍຈະເປີດຄິວອາໂຄດ ຫວຽດນາມສະແກນລາວ ໄດ້ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວ ກໍຄື ພາກສ່ວນຕ່າງໆໄປແລກເງິນນອກລະບົບ.

ຜູ້ວ່າທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຊີ້ຄໍາຊັກຖາມຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບບັນຫາອັດຕາເງິນເຟີ້-ອັດຕາແລກປ່ຽນ - 3 - ຜູ້ວ່າທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຊີ້ຄໍາຊັກຖາມຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບບັນຫາອັດຕາເງິນເຟີ້-ອັດຕາແລກປ່ຽນ
ຜູ້ວ່າທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຊີ້ຄໍາຊັກຖາມຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບບັນຫາອັດຕາເງິນເຟີ້-ອັດຕາແລກປ່ຽນ - 5 - ຜູ້ວ່າທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຊີ້ຄໍາຊັກຖາມຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບບັນຫາອັດຕາເງິນເຟີ້-ອັດຕາແລກປ່ຽນ
ຜູ້ວ່າທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຊີ້ຄໍາຊັກຖາມຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບບັນຫາອັດຕາເງິນເຟີ້-ອັດຕາແລກປ່ຽນ - 4 - ຜູ້ວ່າທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຊີ້ຄໍາຊັກຖາມຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບບັນຫາອັດຕາເງິນເຟີ້-ອັດຕາແລກປ່ຽນ