ເປີດໂຄງການສົ່ງເສີມການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິໂພກແບບຍືນຍົງໃນ ສປປ ລາວ ເພື່ອສ້າງວຽກເຮັດງານທຳສີຂຽວໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ

- 325 - ເປີດໂຄງການສົ່ງເສີມການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິໂພກແບບຍືນຍົງໃນ ສປປ ລາວ ເພື່ອສ້າງວຽກເຮັດງານທຳສີຂຽວໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ
- kitchen vibe - ເປີດໂຄງການສົ່ງເສີມການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິໂພກແບບຍືນຍົງໃນ ສປປ ລາວ ເພື່ອສ້າງວຽກເຮັດງານທຳສີຂຽວໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ

ວັນທີ 14 ມິຖຸນາ 2024 ນີ້, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ອົງການສະວິສຄອນແທັກ ປະຈຳລາວ ໄດ້ລົງນາມໃນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ເປີດໂຄງການສົ່ງເສີມການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິໂພກແບບຍືນຍົງໃນ ສປປ ລາວ, ເຊິ່ງເປັນຂີດໝາຍເລີ່ມຕົ້ນຂອງການຮ່ວມມືຢ່າງເປັນທາງການຄັ້ງໃໝ່ ໂດຍໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫລືອຈາກ ສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ປະເທດ ສະວິດ ຈໍານວນ 2,499,580 ເອີໂຣ.

“ໂຄງການສົ່ງເສີມການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິໂພກແບບຍືນຍົງໃນ ສປປ ລາວ (ໂຄງການ SCP ລາວ)” ແມ່ນເພື່ອສະໜັບສະໜູນຄວາມພະຍາຍາມຕາມທິດສີຂຽວ ຂອງ ລາວ ໄປຄຽງຄູ່ກັບການສ້າງໂອກາດດ້ານວຽກເຮັດງານທໍາໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ ໂດຍຜ່ານການສ້າງຈິດສຳນຶກ, ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດຂອງອົງການຈັດຕັ້ງຂອງໄວໜຸ່ມ ແລະ ແມ່ຍິງ ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ປັບປຸງລະບົບການຄຸ້ມຄອງສິ່ງເສດເຫລືອ ເພື່ອສ້າງວຽກເຮັດງານທຳສີຂຽວ.

ທ່ານ ພູວົງ ຫລວງໄຊຊະນະ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ກ່າວວ່າ: “ ການຜະລິດ ແລະ ບໍລິໂພກ ແບບຍືນຍົງ ແມ່ນອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນຂອງຄວາມພະຍາຍາມຂອງພວກເຮົາ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຢູ່ດີກິນດີໃນໄລຍະຍາວຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ການປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມຂອງພວກເຮົາ. ໂຄງການນີ້ໄດ້ຮັບເອົາຄໍາໝັ້ນສັນຍາອັນໃຫຍ່ຫລວງໃນການກ້າວໄປເຖິງເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍທີ່ພວກເຮົາກໍາລັງພົບໃນການສົ່ງເສີມການບໍລິໂພກ ແລະ ການຜະລິດແບບມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ເພື່ອຮັບປະກັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນງານ ການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິໂພກ ແບບຍືນຍົງ ຂອງ ສປປ ລາວ ແຕ່ປີ 2022-2025 ແລະ ວິໄສທັດຮອດປີ 2030.”

ທ່ານ ນາງ ອີນາ ມາຈູລໍນິເຕ (Ina Marciulionyte), ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສະຫະພາບເອີຣົບ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ: ການເປີດໂຄງການດັ່ງກ່າວ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການດຳເນີນການຮ່ວມກັນໃນການສ້າງຈິດສຳນຶກໃຫ້ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສຸຂະພາບຈາກປລາສຕິກ, ເລັ່ງການຢຸດເຊົານຳໃຊ້ປລາສຕິກໃຊ້ແລ້ວຖິ້ມ, ຊຸກຍູ້ໃຫ້ເກີດມີສົນທິສັນຍາສະຫະປະຊາຊາດວ່າດ້ວຍ ມົນລະພິດປລາສຕິກທີ່ໜັກແໜ້ນ ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຍຸຕິແຟຊັນ ມາໄວ-ໄປໄວ (Fast Fashion) ”.

- 4 - ເປີດໂຄງການສົ່ງເສີມການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິໂພກແບບຍືນຍົງໃນ ສປປ ລາວ ເພື່ອສ້າງວຽກເຮັດງານທຳສີຂຽວໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ
- 3 - ເປີດໂຄງການສົ່ງເສີມການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິໂພກແບບຍືນຍົງໃນ ສປປ ລາວ ເພື່ອສ້າງວຽກເຮັດງານທຳສີຂຽວໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ
- 5 - ເປີດໂຄງການສົ່ງເສີມການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິໂພກແບບຍືນຍົງໃນ ສປປ ລາວ ເພື່ອສ້າງວຽກເຮັດງານທຳສີຂຽວໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ