ຊີ້ແຈງ ຄຳຊັກຖາມ ສສຊ ກ່ຽວກັບການອະນຸມັດໃຫ້ເຊົ່າ ແລະ ສໍາປະທານທີ່ດິນລັດ ຕໍ່ໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆ

ຊີ້ແຈງ ຄຳຊັກຖາມ ສສຊ ກ່ຽວກັບການອະນຸມັດໃຫ້ເຊົ່າ ແລະ ສໍາປະທານທີ່ດິນລັດ ຕໍ່ໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆ - 2144 - ຊີ້ແຈງ ຄຳຊັກຖາມ ສສຊ ກ່ຽວກັບການອະນຸມັດໃຫ້ເຊົ່າ ແລະ ສໍາປະທານທີ່ດິນລັດ ຕໍ່ໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆ
ຊີ້ແຈງ ຄຳຊັກຖາມ ສສຊ ກ່ຽວກັບການອະນຸມັດໃຫ້ເຊົ່າ ແລະ ສໍາປະທານທີ່ດິນລັດ ຕໍ່ໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆ - kitchen vibe - ຊີ້ແຈງ ຄຳຊັກຖາມ ສສຊ ກ່ຽວກັບການອະນຸມັດໃຫ້ເຊົ່າ ແລະ ສໍາປະທານທີ່ດິນລັດ ຕໍ່ໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆ
 ໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ວັນທີ 13 ມິຖຸນາ 2024,  ນາງ ບຸນຄຳ ວໍລະຈິດ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (ກຊສ) ໄດ້ຊີ້ແຈງຕໍ່ຄຳຊັກຖາມ ຂອງບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າ: ການອະນຸມັດໃຫ້ເຊົ່າ ແລະ ສໍາປະທານທີ່ດິນລັດ ໃນບັນດາໂຄງການພັດທະນາ ມາຮອດປັດຈຸບັນໄດ້ມີການປະເມີນ, ຕິດຕາມກວດກາສຳເລັດແລ້ວ 7 ແຂວງ ແລະ ຄາດວ່າ ຈະສຳເລັດທຸກແຂວງ ໃນທ້າຍປີ 2024ນີ້., ຜ່ານການກວດກາຄືນ ຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການເຊົ່າ ແລະ ສຳປະທານ ຈຳນວນ 438 ໂຄງການ ໃນ 7 ແຂວງ (ອຸດົມໄຊ, ອັດຕະປື, ວຽງຈັນ, ບໍລິຄໍາໄຊ, ຊຽງຂວາງ, ຫົວພັນ ແລະ ໄຊສົມບູນ) ແລະ  2,130 ໂຄງການ ທີ່ນອນໃນຖານຂໍ້ມູນ ເຊົ່າສໍາປະທານ LCIS ເຫັນວ່າ: ມີຫລາຍກວ່າ 120 ໂຄງການແມ່ນໄດ້ຍົກເລີກແລ້ວ, ປັດຈຸບັນກຳລັງສະເໜີຍົກເລີກຫລາຍກວ່າ 150 ໂຄງການ.  

ນອກນັ້ນ, ຍັງໄດ້ກວດກາສະເພາະໂຄງການເຊົ່າ ແລະ ສຳປະທານທີ່ດິນກະສິກຳ ຢູ່ 12 ແຂວງ ເຊິ່ງເຫັນວ່າ ເນື້ອທີ່ຕາມສັນຍາແມ່ນຫລາຍກວ່າເນື້ອທີ່ຕົວຈິງ, ມີຫລາຍໂຄງການທີ່ນຳໃຊ້ເນື້ອທີ່ເກີນຂອບເຂດສັນຍາສຳປະທານ ແລະ ບາງໂຄງການກໍບໍ່ສາມາດຈັດຫາເນື້ອທີ່ໄດ້ຄົບຕາມສັນຍາທີ່ວາງໄວ້, ປັດຈຸບັນ ກຊສ ກຳລັງປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການກວດກາຢັ້ງຢືນຂອບເຂດເນື່ອທີ່ຄືນ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການດັດແກ້ສັນຍາ ແລະ ການເກັບລາຍຮັບ ໃຫ້ຄົບຖ້ວນ. 
  
ພ້ອມນີ້, ກຊສ ກໍໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນລັດ ສໍາລັບໂຄງການເຊົ່າ ແລະ ສໍາປະທານ ແລ້ວ ຈຳນວນ 93 ໂຄງການ (ໃນນີ້ບໍ່ຮວມໂຄງການແຮ່ທາດ ເຊິ່ງຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງເປັນຜູ້ອອກແຜນ ທີ່ ຢັ້ງຢືນຂອບເຂດ). ສຳລັບການເຊົ່າ ແລະ ສຳປະທານທີ່ດິນຂອງລັດນັ້ນ ໄດ້ແບ່ງຄວາມຮັບຜິດ ຊອບອອກເປັນ 3 ຂະແໜງການຄື: ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບສັນຍາສຳປະ ທານ, ກະຊວງການເງິນ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ສັນຍາເຊົ່າ; ແລະ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳ ມະຊາດ ແລະ  ສິ່ງແວດລ້ອມ ແມ່ນ ຮັບຜິດຊອບ ໃນການຂຶ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນລັດ ໃຫ້ໂຄງການເຊົ່າ ແລະ ສຳປະທານ.
ຊີ້ແຈງ ຄຳຊັກຖາມ ສສຊ ກ່ຽວກັບການອະນຸມັດໃຫ້ເຊົ່າ ແລະ ສໍາປະທານທີ່ດິນລັດ ຕໍ່ໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆ - 5 - ຊີ້ແຈງ ຄຳຊັກຖາມ ສສຊ ກ່ຽວກັບການອະນຸມັດໃຫ້ເຊົ່າ ແລະ ສໍາປະທານທີ່ດິນລັດ ຕໍ່ໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆ
ຊີ້ແຈງ ຄຳຊັກຖາມ ສສຊ ກ່ຽວກັບການອະນຸມັດໃຫ້ເຊົ່າ ແລະ ສໍາປະທານທີ່ດິນລັດ ຕໍ່ໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆ - 3 - ຊີ້ແຈງ ຄຳຊັກຖາມ ສສຊ ກ່ຽວກັບການອະນຸມັດໃຫ້ເຊົ່າ ແລະ ສໍາປະທານທີ່ດິນລັດ ຕໍ່ໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆ
ຊີ້ແຈງ ຄຳຊັກຖາມ ສສຊ ກ່ຽວກັບການອະນຸມັດໃຫ້ເຊົ່າ ແລະ ສໍາປະທານທີ່ດິນລັດ ຕໍ່ໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆ - 4 - ຊີ້ແຈງ ຄຳຊັກຖາມ ສສຊ ກ່ຽວກັບການອະນຸມັດໃຫ້ເຊົ່າ ແລະ ສໍາປະທານທີ່ດິນລັດ ຕໍ່ໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆ