ມົນລະພິດທາງອາກາດຂ້າຊີວິດປະຊາຊົນ 8.1 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ ເດັກນ້ອຍສ່ຽງເສຍຊີວິດແຊງໜ້າຢາສູບ

- Dtbezn3nNUxytg04ajZ4pdRDR61rytkXioZnMheWXTFi5l - ມົນລະພິດທາງອາກາດຂ້າຊີວິດປະຊາຊົນ 8.1 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ ເດັກນ້ອຍສ່ຽງເສຍຊີວິດແຊງໜ້າຢາສູບ
- kitchen vibe - ມົນລະພິດທາງອາກາດຂ້າຊີວິດປະຊາຊົນ 8.1 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ ເດັກນ້ອຍສ່ຽງເສຍຊີວິດແຊງໜ້າຢາສູບ

      ລາຍງານສະພາບອາກາດໂລກສະບັບທີ 5 ໂດຍ Health Effects Institute (HEI) ທີ່ເຮັດຮ່ວມກັບ UNICEF ເປັນຄັ້ງທໍາອິດ ລາຍງານວ່າ: ມົນລະພິດທາງອາກາດກາຍເປັນປັດໄຈສ່ຽງອັນດັບ 2 ຕໍ່ການເສຍຊີວິດຂອງປະຊາກອນທົ່ວໂລກ ແຊງໜ້າຢາສູບ ແລະ ເປັນຮອງພຽງຄວາມດັນເລືອດສູງ ທີ່ຢູ່ອັນດັບ 1.

     ໃນປີ 2021 ປະຊາກອນ 8.1 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ ແລະ ເດັກອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 5 ປີ ຫລາຍກວ່າ 700,000 ຄົນ ເສຍຊີວິດຈາກມົນລະພິດທາງອາກາດເຊິ່ງມີສາເຫດມາຈາກ PM2.5 ບໍ່ວ່າຈະເປັນຝຸ່ນຈາກພາຍນອກ ຫລື ພາຍໃນຄອບຄົວ. ນອກຈາກນີ້ ປະຊາກອນອີກຫລາຍລ້ານຄົນຕ້ອງຜະເຊີນພະຍາດຊໍ້າເຮື້ອເຊັ່ນ: ພະຍາດຫົວໃຈ, ພະຍາດມະເຮັງປອດ, ພະຍາດຫລອດເລືອດສະໝອງ ເຊິ່ງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ລະບົບສາທາລະນະສຸກ, ເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ.

- Visit Laos Visit SALANA BOUTIQUE HOTEL - ມົນລະພິດທາງອາກາດຂ້າຊີວິດປະຊາຊົນ 8.1 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ ເດັກນ້ອຍສ່ຽງເສຍຊີວິດແຊງໜ້າຢາສູບ

      ນອກຈາກນັ້ນ, ລາຍງານນີ້ຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ: ມະນຸດເກືອບທຸກຄົນຢູ່ໃນໂລກກໍາລັງຫາຍໃຈເອົາມົນລະພິດທາງອາກາດເຊັ່ນ: ຝຸ່ນ PM2.5 ໃນລະດັບທີ່ບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ ເຊິ່ງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບຢ່າງມະຫາສານ.

      ລາຍງານສະບັບນີ້ຍັງຊີ້ໃຫ້ເຫັນອີກວ່າ: ມົນລະພິດທາງອາກາດສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງຮຸນແຮງຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງເດັກທີ່ອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 5 ປີ ເນື່ອງຈາກເດັກມີຄວາມເບາະບາງຕໍ່ມົນລະພິດທາງອາກາດເປັນພິເສດ ໂດຍສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບໃນດ້ານຕ່າງໆ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການເກີດກ່ອນກໍານົດ, ພະຍາດຫອບຫືດ, ພະຍາດປອດ ແລະ ພະຍາດອື່ນໆ ຮອງຈາກສະພາບຂາດສານອາຫານ. ເຖິງວ່າການພັດທະນາດ້ານສຸຂະພາບຂອງແມ່ ແລະ ເດັກຈະມີຄວາມກ້າວໜ້າຂຶ້ນແລ້ວ, ແຕ່ຍັງມີເດັກອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 5 ປີ ເກືອບ 2,000 ຄົນ ເສຍຊີວິດໃນແຕ່ລະວັນເນື່ອງຈາກມົນລະພິດທາງອາກາດ.

       ຫລາຍປະເທດກໍາລັງແກ້ໄຂບັນຫາຢ່າງຈິງຈັງ ໂດຍສະເພາະປະເທດກໍາລັງຜະເຊີນມົນລະພິດທາງອາກາດຮຸນແຮງ, ມີການປັບປຸງຄຸນນະພາບອາກາດເຊັ່ນ: ການປຸກລະດົມໃຫ້ໃຊ້ເຄື່ອງຈັກໄຮບຣິດ ຫລື ລົດໄຟຟ້າ, ການດໍາເນີນນະໂຍບາຍທາງຄຸນນະພາບອາກາດທີ່ເຂັ້ມງວດຂຶ້ນ ແລະ ອື່ນໆ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຍັງມີອີກຫລາຍປັດໄຈທີ່ພາກລັດ ລວມທັງປະຊາຊົນທຸກຄົນຕ້ອງຮ່ວມມືກັນແກ້ໄຂ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມົນລະພິດທາງອາກາດກາຍເປັນໄພຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດຕໍ່ປະຊາກອນທົ່ວໂລກ.

- 4 - ມົນລະພິດທາງອາກາດຂ້າຊີວິດປະຊາຊົນ 8.1 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ ເດັກນ້ອຍສ່ຽງເສຍຊີວິດແຊງໜ້າຢາສູບ
- 3 - ມົນລະພິດທາງອາກາດຂ້າຊີວິດປະຊາຊົນ 8.1 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ ເດັກນ້ອຍສ່ຽງເສຍຊີວິດແຊງໜ້າຢາສູບ
- 5 - ມົນລະພິດທາງອາກາດຂ້າຊີວິດປະຊາຊົນ 8.1 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ ເດັກນ້ອຍສ່ຽງເສຍຊີວິດແຊງໜ້າຢາສູບ