ສະເໜີປັບປຸງຮ່າງກົດໝາຍ ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ໃຫ້ມີເນື້ອໃນຄົບຖ້ວນສົມບູນ, ຖືກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງຕາມໄລຍະໃໝ່

ສະເໜີປັບປຸງຮ່າງກົດໝາຍ ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ໃຫ້ມີເນື້ອໃນຄົບຖ້ວນສົມບູນ, ຖືກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງຕາມໄລຍະໃໝ່ - 234 - ສະເໜີປັບປຸງຮ່າງກົດໝາຍ ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ໃຫ້ມີເນື້ອໃນຄົບຖ້ວນສົມບູນ, ຖືກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງຕາມໄລຍະໃໝ່
ສະເໜີປັບປຸງຮ່າງກົດໝາຍ ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ໃຫ້ມີເນື້ອໃນຄົບຖ້ວນສົມບູນ, ຖືກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງຕາມໄລຍະໃໝ່ - kitchen vibe - ສະເໜີປັບປຸງຮ່າງກົດໝາຍ ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ໃຫ້ມີເນື້ອໃນຄົບຖ້ວນສົມບູນ, ຖືກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງຕາມໄລຍະໃໝ່

ໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IXວັນທີ 21 ມິຖຸນາ 2024, ທ່ານ ນາງ ປິ່ງຄຳ ລາຊະສິມມາ ກຳມະການຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະພາແຫ່ງຊາດ (ສະບັບປັບປຸງ) ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ (ສະບັບປັບປຸງ) ເພື່ອໃຫ້ບັນດາສະມາຊິກສະພາແແຫ່ງຊາດ ປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນ ໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍສອງສະບັບດັ່ງກ່າວໃຫ້ມີເນື້ອໃນຄົບຖ້ວນສົມບູນ, ຖືກຕ້ອງ, ເພື່ອກໍານົດຫລັກການ, ລະບຽບການ,ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າ ຂອງສະພາ ໃນຖານະເປັນຕົວແທນແຫ່ງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ ຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າໄດ້ຮັບຜົນດີຍິ່ງຂຶ້ນ.

ພາຍຫລັງທີ່ກົດໝາຍ 2 ສະບັບຖືກຮັບຮອງເອົາ ແລະ ປະກາດໃຊ້ແລ້ວ ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຫລາຍຢ່າງ ເຊັ່ນ: ຈະເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ສອດຄ່ອງກັບແນວທາງນະໂຍບາຍ, ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງໜ້າທີ່ການເມືອງ, ສະພາບຕົວຈິງ, ມີຄວາມໂລ່ງລ່ຽນ ແລະ ເປັນເອກະພາບ; ເປັນການຮັບປະກັນໃຫ້ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງຕົນຕາມກົດໝາຍ.

ເຖິງວ່າໄລຍະຜ່ານມາ ໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມເອົາໃຈໃສ່ໃນການປັບປຸງກົດໝາຍ 2 ສະບັບນີ້ ຫລາຍຄັ້ງແລ້ວກໍຕາມ, ແຕ່ຜ່ານການປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກໍຍັງເຫັນວ່າມີຫລາຍມາດຕາ ທີ່ຈະເປັນຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບ ການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໄລຍະໃໝ່ຕາມທິດສ້າງລັດຄຸ້ມຄອງດ້ວຍກົດໝາຍ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ການປັບປຸງກົງຈັກອຳນາດລັດມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຄ່ອງຕົວກວ່າເກົ່າ, ປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງລັດ ແລະ ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າຢ່າງແທ້ຈິງ; ເພື່ອເຮັດໃຫ້ກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ, ເປັນບ່ອນອີງໃນການເຄື່ອນໄຫວປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນຖານະເປັນອົງການຕົວແທນແຫ່ງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ, ເປັນອົງການສູງສຸດແຫ່ງອຳນາດລັດ, ທັງເປັນອົງການນິຕິບັນຍັດ; ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ເປັນອົງການອຳນາດລັດຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນຕົກລົງບັນຫາ ດ້ານນິຕິກຳທີ່ສຳຄັນຂອງທ້ອງຖິ່ນ, ບັນຫາສໍາຄັນພື້ນຖານຂອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາອົງການລັດ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ໃນການເຄົາລົບ, ປະຕິບັດລັດ ຖະທຳມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ.

ຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍສະພາແຫ່ງຊາດ ສະບັບປັບປຸງ ປະກອບ 74 ມາດຕາ, ສ້າງໃໝ່ 1 ມາດຕາ ແລະ ຕັດອອກ 4 ມາດຕາ, ສ່ວນໂຄງສ້າງພາກ ແລະ ໝວດ ຮັກສາຄືເກົ່າ ເຊິ່ງມີ 9 ພາກ, 17 ໝວດ. ສ່ວນຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ປະກອບມີ 73 ມາດຕາ, ສ້າງໃໝ່ 1 ມາດຕາ ແລະ ຕັດ ອອກ 5 ມາດຕາ ລວມທັງໝົດມີ 96 ມາດຕາ, ສ່ວນໂຄງສ້າງ, ພາກ ແລະ ໝວດ ຮັກສາໄວ້ຄືເກົ່າ ມີທັງໝົດ 9 ພາກ, 16 ໝວດ.
ສະເໜີປັບປຸງຮ່າງກົດໝາຍ ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ໃຫ້ມີເນື້ອໃນຄົບຖ້ວນສົມບູນ, ຖືກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງຕາມໄລຍະໃໝ່ - 5 - ສະເໜີປັບປຸງຮ່າງກົດໝາຍ ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ໃຫ້ມີເນື້ອໃນຄົບຖ້ວນສົມບູນ, ຖືກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງຕາມໄລຍະໃໝ່
ສະເໜີປັບປຸງຮ່າງກົດໝາຍ ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ໃຫ້ມີເນື້ອໃນຄົບຖ້ວນສົມບູນ, ຖືກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງຕາມໄລຍະໃໝ່ - 4 - ສະເໜີປັບປຸງຮ່າງກົດໝາຍ ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ໃຫ້ມີເນື້ອໃນຄົບຖ້ວນສົມບູນ, ຖືກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງຕາມໄລຍະໃໝ່
ສະເໜີປັບປຸງຮ່າງກົດໝາຍ ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ໃຫ້ມີເນື້ອໃນຄົບຖ້ວນສົມບູນ, ຖືກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງຕາມໄລຍະໃໝ່ - 3 - ສະເໜີປັບປຸງຮ່າງກົດໝາຍ ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ໃຫ້ມີເນື້ອໃນຄົບຖ້ວນສົມບູນ, ຖືກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງຕາມໄລຍະໃໝ່