ສະເໜີປັບປຸງກົດໝາຍການກັນ ແລະ ຄວບຄຸມເຊື້ອເຮສໄອວີ/ພະຍາດເອດ ໃຫ້ຄົບຖ້ວນ-ມີຄຸນນະພາບກວ່າເກົ່າ

- 7339 - ສະເໜີປັບປຸງກົດໝາຍການກັນ ແລະ ຄວບຄຸມເຊື້ອເຮສໄອວີ/ພະຍາດເອດ ໃຫ້ຄົບຖ້ວນ-ມີຄຸນນະພາບກວ່າເກົ່າ
- kitchen vibe - ສະເໜີປັບປຸງກົດໝາຍການກັນ ແລະ ຄວບຄຸມເຊື້ອເຮສໄອວີ/ພະຍາດເອດ ໃຫ້ຄົບຖ້ວນ-ມີຄຸນນະພາບກວ່າເກົ່າ
ໃນວັນທີ 24 ມິຖຸນາ 2024, ທ່ານ ໄພວັນ ແກ້ວປະເສີດ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ສະເໜີກ່ຽວກັບການປັບປຸງຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການກັນ ແລະ ຄວບຄຸມເຊື້ອເຮສໄອວີ/ພະຍາດເອດ ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ IX  ເພື່ອໃຫ້ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດປະກອບຄຳຄິດເຫັນ ໃຫ້ມີເນື້ອໃນຄົບຖ້ວນສົມບູນ, ມີຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ແທດເໝາະກັບສະພາບການປ່ຽນແປງໃນໄລຍະໃໝ່. ຮ່າງກົດໝາຍສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ປະກອບມີ 11 ພາກ, 9 ໝວດ ແລະ 69 ມາດຕາ (ປັບປຸງ 52 ມາດຕາ,  ສ້າງໃໜ່ 12,  ຮັກສາອັນເກົ່າ 5 ມາດຕາ).

ພາຍຫລັງທີ່ກົດໝາຍສະບັບນີ້ ໄດ້ຖືກຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ ຈະເຮັດໃຫ້ວຽກງານກັນ ແລະ ຄວບຄຸມເຊື້ອເຮສໄອວີ/ພະຍາດເອດ ໃນຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກ ແຕ່ລະດ້ານໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເປັນລະບົບ, ຄ່ອງຕົວ, ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ ນັບແຕ່ສູນກາງ ລົງຮອດທ້ອງຖິ່ນໃນທົ່ວປະເທດ, ມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ, ເປັນເຈົ້າການ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຫ້າວຫັນ ຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິ ບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ; ເປັນການຮັບປະກັນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການຫັນເອົາຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາຕ່າງໆ ຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາໃນແຕ່ລະວຽກງານ, ການບໍລິຫານ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງວຽກງານກັນ ແລະ ຄວບຄຸມເຊື້ອເຮສໄອວີ/ພະຍາດເອດ ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ, ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ ຫລາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ;

ນອກນັ້ນຍັງ ເປັນການຍົກລະດັບວຽກງານກັນ ແລະ ຄວບຄຸມ ເຊື້ອເຮສໄອວີ/ພະຍາດເອດ, ບັນດາກິດຈະກໍາ, ໂຄງການໃຫ້ເປັນລະບົບ, ຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ບັນລຸຄາດໝາຍ ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ລັດຖະ ບານ ວາງອອກ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ; ສາມາດຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ກັນ ແລະ ຄວບຄຸມ ເຊື້ອເຮສໄອວີ/ພະຍາດເອດ ຢ່າງເປັນລະບົບ; ຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ/ພະຍາດເອດ ຈະໄດ້ຮັບການບໍລິການ, ຄໍາປຶກສາ, ແນະນໍາ, ປິ່ນປົວ ແລະ ຢູ່ຮ່ວມກັບສັງຄົມຢາງເປັນປົກກະຕິ.

- 5 - ສະເໜີປັບປຸງກົດໝາຍການກັນ ແລະ ຄວບຄຸມເຊື້ອເຮສໄອວີ/ພະຍາດເອດ ໃຫ້ຄົບຖ້ວນ-ມີຄຸນນະພາບກວ່າເກົ່າ
- 3 - ສະເໜີປັບປຸງກົດໝາຍການກັນ ແລະ ຄວບຄຸມເຊື້ອເຮສໄອວີ/ພະຍາດເອດ ໃຫ້ຄົບຖ້ວນ-ມີຄຸນນະພາບກວ່າເກົ່າ
- 4 - ສະເໜີປັບປຸງກົດໝາຍການກັນ ແລະ ຄວບຄຸມເຊື້ອເຮສໄອວີ/ພະຍາດເອດ ໃຫ້ຄົບຖ້ວນ-ມີຄຸນນະພາບກວ່າເກົ່າ
- Visit Laos Visit SALANA BOUTIQUE HOTEL - ສະເໜີປັບປຸງກົດໝາຍການກັນ ແລະ ຄວບຄຸມເຊື້ອເຮສໄອວີ/ພະຍາດເອດ ໃຫ້ຄົບຖ້ວນ-ມີຄຸນນະພາບກວ່າເກົ່າ