ການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານມີຜົນດີຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ໃນພາກພື້ນອາຊຽນມີລາຍຮັບຫລາຍກວ່າ 2,3 ພັນຕື້ໂດລາສະຫະລັດ

- 448862074 438014862326251 2261458868977522180 n - ການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານມີຜົນດີຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ໃນພາກພື້ນອາຊຽນມີລາຍຮັບຫລາຍກວ່າ 2,3 ພັນຕື້ໂດລາສະຫະລັດ
- kitchen vibe - ການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານມີຜົນດີຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ໃນພາກພື້ນອາຊຽນມີລາຍຮັບຫລາຍກວ່າ 2,3 ພັນຕື້ໂດລາສະຫະລັດ

ທ່ານ ພົງໄຊສັກ ອິນຖາລາດ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ມີຄຳເຫັນຕໍ່ ກອງປະຊຸມສ້າງຖະແຫຼງການອາຊຽນ ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານ, ການຮັບຮູ້ ແລະ ການພັດທະນາສີມືແຮງງານໃຫ້ແກ່ແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍ  ໃນວັນທີ 24 ມີຖຸນາ 2024 ນີ້ວ່າ: ປັດຈຸບັນ, ການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານພາຍໃນພາກພື້ນອາຊຽນ ກໍຄືສາກົນມີທ່າອ່ຽງເພີມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ສະພາບດັ່ງກ່າວ, ເປັນທັງສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ກາລະໂອກາດ ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງພາກພື້ນອາຊຽນ ໂດຍດ້ານກາລະໂອກາດແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍ ມີບົດບາດສຳຄັນໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງຊາດ ແລະ ພາກພື້ນອາຊຽນ ໂດຍມີອັດຕາການຈ້າງງານກວມເອົາຫຼາຍກວ່າ 25 ເປີເຊັນການຈ້າງງານທັງໝົດຂອງພາກພື້ນ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບຫລາຍກວ່າ 2,3 ພັນຕື້ໂດລາສະຫະລັດ, ກະຕຸ້ນໃຫ້ມີການແລກປ່ຽນດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ່, ການພັດທະນາສີມືແຮງງານ ພາຍໃນພາກພື້ນ.

ແນວໃດກໍຕາມ, ຄຽງຄູ່ກັບກັບກາລະໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ການພັດທະນາ ແລະ ການຮັບຮູ້ສີມືແຮງງານ ລວມທັງການກຳນົດຄ່າຕອບແທນ ແລະ ເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກທີ່ມີຄຸນຄ່າ ແລະ ເປັນທຳ ຂອງແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍຍັງເປັນສິ່ງທ້າທາຍ.ການສ້າງຖະແຫຼງການວ່າດ້ວຍການ ເຄື່ອນຍ້າຍ, ຮັບຮູ້ ແລະ ພັດທະນາສີມືແຮງງານ ຂອງແຮງງານ ເຄື່ອນຍ້າຍ ມີຄວາມໝາຍ ຄວາມສຳຄັນ ແລະ ເປັນການລິເລີ່ມທີ່ດີໃນຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍບັນດາເຈດຈຳນົງເຊິ່ງໄດ້ໃຫ້ຄໍາໝັ້ນສັນຍາທີ່ກຳນົດໃນຖະແຫຼງການແລະກອບຂອງອາຊຽນທີ່ຜ່ານມາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຫົວຂໍ້ການປົກປ້ອງສິດທິຂອງແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍ, ການຮັບຮູ້ສີມືແຮງງານແລະການພັດທະນາ, ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແລະການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ. ພ້ອມທັງ ໄດ້ສະແດງຄວາມຂອງໃຈ ຕໍ່ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານງົບປະມານ ແລະ ດ້ານວິຊາການ ຈາກ ອົງການແຮງງານສາກົນ (ILO), ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ເພື່ອການເຄື່ອນຍ້າຍຖິ່ນຖານ (IOM) ແລະ ກອງເລຂາອາຊຽນ ທີ່ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຮ່າງເນື້ອໃນຖະແຫຼງການ ນີ້ນຳອີກ.

- Visit Laos Visit SALANA BOUTIQUE HOTEL - ການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານມີຜົນດີຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ໃນພາກພື້ນອາຊຽນມີລາຍຮັບຫລາຍກວ່າ 2,3 ພັນຕື້ໂດລາສະຫະລັດ

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ຍັງໄດ້ ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການປຶສາຫາລືຜົນໄດ້ຮັບ ດັ່ງນີ້:

1) ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ເຫັນດີເອກະພາບໂດຍພື້ນຖານຕໍ່ໂຄງຮ່າງຂອງ ຖະແຫຼງການອາຊຽນ ແລະ ແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ( Checklist ) ໂດຍມີຫົວຂໍ້ ແລະ ເນື້ອໃນທີ່ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ສົ່ງເສີມໃຫ້ແຮງງານເຂົ້າເຖິງການຝຶກສີມືແຮງງານ, ທົດສອບ ແລະ ຮັບຮູ້ສີມືແຮງງານ ແນໃສ່ກຳນົດຄ່າເງິນເດືອນ ແລະ ສະຫວັດດີການຕ່າງໆ ສົມຄູ່ກັບລະດັບສີມືແຮງງານ ໂດຍບໍ່ມີການຈຳແນກແຮງງານພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;

2) ຮ່າງເນື້ອໃນຖະແຫຼງການອາຊຽນໄດ້ຮັບການປັບປຸງຕາມຄຳເຫັນຂອງຄະນະກຳມະການໂດຍສະເພາະດ້ານຊື່ຂອງຖະແຫຼງການ ປ່ຽນຈາກຖະແຫຼງການອາຊຽນ ເປັນຖະແຫຼງການວຽງຈັນ, ຊັບຊ້ອນເນື້ອໃນພາກສະເໜີໃຫ້ກະທັດຫັດ ແລະ ກວມລວມ, ລວມທັງເພີ່ມເນື້ອໃນ ການຮັບປະກັນການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ໃຫ້ແກ່ແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍ ໃນປະເທດຮັບແຮງງານ ໃຫ້ເທົ່າທຽມກັບແຮງງານພາຍໃນຂອງປະເທດຕົນ ເຊັ່ນ: ດ້ານເງີນເດືອນ, ໂອກາດການພັດທະນາສີມືແຮງງານ, ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ( Life-long Learning);

3) ເຫັນດີ ຕໍ່ວາລະດຳເນີນກອງປະຊຸມ ໂດຍໃນພິທີເປີດ ມີປະທານຮ່ວມ ທ່ານ ພົງໄຊສັກ ອິນຖາລາດ ຮອງລັດຖະມົນຕີຜູ້ຊີ້ນຳວຽກງານແຮງງານ, ຮອງເລຂາທິການດ້ານເສົາຄໍ້າວັດທະນາທຳສັງຄົມ ອາຊຽນ, ແລະ ປະທານ ຜູ້ແທນອາວຸໂສແຮງງານອາຊຽນ, ໂດຍມີສະຖາບັນພັດທະນາສີມືແຮງງານ ສົມທົບກັບກົມ ແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ ດຳເນີນການປະຊຸມ ມື້ທີ 1 ຜ່ານ ແລະ ປັບປຸງ ຮ່າງຖະແຫຼງການ ແລະ ມືື້ທີ່ 2 ແມ່ນ ຜ່ານ ຮ່າງຖະແຫຼງການ ໂດຍມີວາລະສັງລວມເນື້ອໃນ ເຊີ່ງຈະຈັດສະເພາະ ປະເທດ ສະມາຊິກອາຊຽນຕາມຂັ້ນຕອນການສ້າງຖະແຫຼງການທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງຜ່ານມາ, ມີການຈັດງານລ້ຽງຕອນຮັບ (Welcome Diner ) ໃນແລງວັນທີ 24 ມິຖຸນາ ແລະ ການນຳທ່ຽວຊົມສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ (City Tour) ພາຍຫຼັງສຳເລັດກອງປະຊຸມໃນວັນທີ 25 ມິຖຸນາ;

4) ເອກະພາບດ້ານການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບໂດຍ ອົງການແຮງງານສາກົນ (ILO), ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ເພື່ອການເຄື່ອນຍ້ານຖິ່ນຖານ(IOM) ສະໜັບສະໜູນງົບປະມານ ແລະ ຈັດການ ດ້ານປີ້ຍົນ, ແພັກເກັດໃນຫ້ອງປະຊຸມ, ອາຫານ, ປະຊຸມແບບທາງໄກ ແລະ ນາຍແປພາສາ, ເຊົ່າລົດຮັບສົ່ງແຂກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ງານລ້ຽງຕ້ອນຮັບ (Welcome diner) ຢູ່ໂຮງແຮມ;

5) ເຫັນດີກຳນົດ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມພາຍໃນ ສປປ ລາວ ຈຳນວນ 30 ຄົນ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກປະເທດອາຊຽນ ແລະ ອົງການຈັດ ຕັ້ງຕ່າງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈຳນວນ 70 ຄົນ, ລວມທັງໝົດ ຈຳນວນ 100 ຄົນ;

6) ສຳເລັດໃນການຈອງສະຖານທີ ໂຮງແຮມ ດອນຈັນພາເລດ ພ້ອມທັງວາງແຜນລົງກວດກາຄວາມພ້ອມຄືນຕື່ມ ໃນວັນທີ 14 ມິຖຸນາ ເພື່ອຮັບປະກັນສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ, ນຳ້, ໄຟຟ້າ, ເຄື່ອງສຽງ, ຫ້ອງນອນ, ຫ້ອງປະຊຸມ, ຫ້ອງລະມາດ, ອາຫານມຸດສະລີມ ( ຮາລານ ) ແລະ ອື່ນໆ;

7) ເຫັນດີໃຫ້ມີໜ່ວຍແພດສຸກເສີນ ແລະ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບປະຈຳໃນທີ່ປະຊຸມ ເພື່ອຮັບປະກັນເຫດສຸກເສີນ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ.

ຂໍ້ມູນ: ຂ່າວສານແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ-ຮສສ 

- 4 - ການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານມີຜົນດີຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ໃນພາກພື້ນອາຊຽນມີລາຍຮັບຫລາຍກວ່າ 2,3 ພັນຕື້ໂດລາສະຫະລັດ
- 5 - ການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານມີຜົນດີຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ໃນພາກພື້ນອາຊຽນມີລາຍຮັບຫລາຍກວ່າ 2,3 ພັນຕື້ໂດລາສະຫະລັດ
- 3 - ການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານມີຜົນດີຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ໃນພາກພື້ນອາຊຽນມີລາຍຮັບຫລາຍກວ່າ 2,3 ພັນຕື້ໂດລາສະຫະລັດ