8 ໝວດສິນຄ້າທີ່ມີອັດຕາເງິນເຟີ້ ເພີ່ມຂຶ້ນສູງໃນເດືອນມິຖຸນາໃນລະດັບ 26,2%

8 ໝວດສິນຄ້າທີ່ມີອັດຕາເງິນເຟີ້ ເພີ່ມຂຶ້ນສູງໃນເດືອນມິຖຸນາໃນລະດັບ 26,2% -                    6 - 8 ໝວດສິນຄ້າທີ່ມີອັດຕາເງິນເຟີ້ ເພີ່ມຂຶ້ນສູງໃນເດືອນມິຖຸນາໃນລະດັບ 26,2%
8 ໝວດສິນຄ້າທີ່ມີອັດຕາເງິນເຟີ້ ເພີ່ມຂຶ້ນສູງໃນເດືອນມິຖຸນາໃນລະດັບ 26,2% - kitchen vibe - 8 ໝວດສິນຄ້າທີ່ມີອັດຕາເງິນເຟີ້ ເພີ່ມຂຶ້ນສູງໃນເດືອນມິຖຸນາໃນລະດັບ 26,2%
ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ລາຍງານສະພາບອັດຕາເງິນເຟີ້ໃນເດືອນມິຖຸນາ 2024 ວ່າ: ອັດຕາເງິນເຟີ້ ຍັງສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກເດືອນຜ່ານມາ ຢູ່ໃນລະດັບ 26,2% (ເດືອນພຶດສະພາ 2024 ຢູ່ໃນລະດັບ 25,8%). ໃນນັ້ນ, ໝວດສິນຄ້າທີ່ມີອັດຕາເງິນເຟີ້ເພີ່ມຂຶ້ນສູງຄື:
 • ໝວດສະບຽງອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມທີ່ບໍ່ມີທາດເຫລົ້າ ເພີ່ມຂຶ້ນ 2% ໃນນີ້, ລາຄາ ເຂົ້າສານ ເພີ່ມຂຶ້ນ 0,6%, ຊີ້ນງົວ 1,9% ແລະ ຊີ້ນ ຄວາຍ 2,7%, ສັດປີກ 1,9%, ໝາກໄມ້ 5,2%, ຜັກສົດ ເພີ່ມຂຶ້ນ 3,7% ແລະ ເຄື່ອງດື່ມບໍ່ມີທາດເຫລົ້າ ເພີ່ມຂຶ້ນ 2,7%;
 • ໝວດທີ່ພັກອາໄສ, ນໍ້າປະປາ, ໄຟຟ້າ ແລະ ເຊື້ອເພີງຫຸງຕົ້ມ: ເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າ 5%, ໃນນີ້ການບໍາລຸງຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງເຮືອນ ເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າ 2%, ການບໍລິການກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງ ເກືອບ 3%, ພະລັງງານອາຍແກັສ໌ ແລະ ເຊື້ອເພີງຫຸງຕົ້ມ ເພີ່ມຂຶ້ນເກືອບ 7%;
 • ໝວດເຄື່ອງໃຊ້ໃນເຮືອນ ເພີ່ມຂຶ້ນ 3,7%, ໃນນີ້ ລາຄາ ເຄື່ອງຕົບແຕ່ງພາຍໃນເຮືອນ ເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າ 2%, ເຄື່ອງໃຊ້ຄົວເຮືອນຫຼາຍກວ່າ 4%, ເຄື່ອງໃຊ້ປະຈໍາວັນໃນຄົວເຮືອນ 4,3% ອຸປະກອນ ປະດັບເຮືອນ ເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າ 4%;
 • ໝວດຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະ ຢາ: ເພີ່ມຂຶ້ນ 2,8% ໃນນີ້, ລາຄາຢາ ເພີ່ມຂຶ້ນ 3,1%, ການບໍລິການ ຄົນເຈັບພາຍນອກ ເພີ່ມຂຶ້ນ 2%, ການບໍລິການຈາກໂຮງຫມໍ ຫຼື ຄຣີນິກ ເພີ່ມຂຶ້ນ 0,4%;
 • ໝວດຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການຂົນສົ່ງ: ເພີ່ມຂຶ້ນ 2,7% ໃນນີ້, ປະເພດລົດໃຫຍ່ ເພີ່ມຂຶ້ນ 3%, ລົດຈັກ ເພີ່ມຂຶ້ນ 6,7%, ລົດຖີບເພີ່ມຂຶ້ນ 1,3%, ຄະນະດຽວກັນ, ນ້ໍາມັນເຊື່ອໄຟ ຫຼຸດລົງ -1,2%;
 • ໝວດການສຶກສາ: ເພີ່ມຂຶ້ນ 2,8% ໃນນີ້, ຄ່າຮຽນເພີ່ມ ເພີ່ມຂຶ້ນ 5,2%, ເຄື່ອງແບບນັກຮຽນ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ 1,3%;
 • ໝວດຮ້ານອາຫານ ແລະ ໂຮງແຮມ: ເພີ່ມຂຶ້ນ 1,3% ໃນນີ້, ລາຄາອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມໃນ ຮ້ານອາຫານ ເພີ່ມຂຶ້ນ 1,5% ເຊັ່ນ: ປີ້ງປານິນ, ເຂົ້າຜັດ, ເຂົ້າລາດຫນ້າ, ເຂົ້າປຽກ, ເຂົ້າຜັດຫມູ, ເບຍ, ວາຍ ແລະ ວິສ໌ກີ, ເຮືອນພັກ ແລະ ໂຮງແຮມ ເພີ່ມຂຶ້ນ 0,2%;
 • ໝວດສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການອື່ນໆ: ເພີ່ມຂຶ້ນ 4,3% ໃນນີ້, ເຄື່ອງໃຊ້ປະຈໍາວັນ ເພີ່ມຂຶ້ນ 2,3%, ຄໍາສໍາເລັດຮູບ ເພີ່ມຂຶ້ນ 7,4%.
8 ໝວດສິນຄ້າທີ່ມີອັດຕາເງິນເຟີ້ ເພີ່ມຂຶ້ນສູງໃນເດືອນມິຖຸນາໃນລະດັບ 26,2% - 5 - 8 ໝວດສິນຄ້າທີ່ມີອັດຕາເງິນເຟີ້ ເພີ່ມຂຶ້ນສູງໃນເດືອນມິຖຸນາໃນລະດັບ 26,2%
8 ໝວດສິນຄ້າທີ່ມີອັດຕາເງິນເຟີ້ ເພີ່ມຂຶ້ນສູງໃນເດືອນມິຖຸນາໃນລະດັບ 26,2% - 4 - 8 ໝວດສິນຄ້າທີ່ມີອັດຕາເງິນເຟີ້ ເພີ່ມຂຶ້ນສູງໃນເດືອນມິຖຸນາໃນລະດັບ 26,2%
8 ໝວດສິນຄ້າທີ່ມີອັດຕາເງິນເຟີ້ ເພີ່ມຂຶ້ນສູງໃນເດືອນມິຖຸນາໃນລະດັບ 26,2% - 3 - 8 ໝວດສິນຄ້າທີ່ມີອັດຕາເງິນເຟີ້ ເພີ່ມຂຶ້ນສູງໃນເດືອນມິຖຸນາໃນລະດັບ 26,2%