6 ວິທີລ້ຽງລູກໃຫ້ຖືກທາງ ສົ່ງເຂົາສູ່ຜົນສໍາເລັດໃນອະນາຄົດ

- 6                - 6 ວິທີລ້ຽງລູກໃຫ້ຖືກທາງ ສົ່ງເຂົາສູ່ຜົນສໍາເລັດໃນອະນາຄົດ
- Untitled design 1 - 6 ວິທີລ້ຽງລູກໃຫ້ຖືກທາງ ສົ່ງເຂົາສູ່ຜົນສໍາເລັດໃນອະນາຄົດ

ການທີ່ຈະປູທາງໃຫ້ລູກປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນຊີວິດ ຄົງບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍໆ ພໍ່ແມ່ຈໍາ​ເປັນຕ້ອງທຸ່ມເທ ທັງກໍາລັງກາຍ ແລະ ໃຈ ເພື່ອນໍາໄປສູ່ຄວາມເປັນເລີດທາງປັນຍາ, ມີຄວາມຄິດສ້າງສັນ ລວມເຖິງເສີມສ້າງພັດທະນາການໃນດ້ານຕ່າງໆໃຫ້ລູກ ເພື່ອເປັນພື້ນຖານໃຫ້ເຂົາໄດ້ເຖິງຝັ່ງຝັນອັນງົດງາມຢ່າງທີ່ຕັ້ງໃຈ ພຽງ 6 ຂໍ້ງ່າຍໆດັ່ງນີ້:

 1. ເຂົ້າໃຈທໍາມະຊາດຂອງລູກ: ເມື່ອລູກເຂົ້າສູ່ຊ່ວງອາຍຸ 1-2 ປີ ເປັນໄວທີ່ເລີ່ມມີຄວາມຄິດ, ຄວາມອ່ານເປັນຂອງຕົວເອງ ແລະ ເລີ່ມກ້າສະແດງອອກໃນເລື່ອງທີ່ເຂົາສົນໃຈຫຼາຍຂຶ້ນ ແຕ່ປັດຈຸບັນພໍ່ແມ່ມືໃໝ່ສ່ວນໃຫຍ່ມັກເບິ່ງຂ້າມສິ່ງນ້ອຍໆ ທີ່ລູກສົນໃຈຕັ້ງແຕ່ນ້ອຍໆ ພຽງຄິດວ່າ “ໃຫຍ່ຂຶ້ນກໍຮູ້ເອງ” ດັ່ງນັ້ນ ການລ້ຽງລູກທີ່ຖືກຕ້ອງ ພໍ່ແມ່່ຈະຕ້ອງເລີ່ມສັງເກດພຶດຕິກໍາຂອງລູກຢ່າງໃກ້ຊິດ ວ່າເຂົາລຶ້ງ ຫຼືມີແວວຄວາມສາມາດໃນເລື່ອງໃດເປັນພິເສດ ເພື່ອກຽມຄວາມພ້ອມໄດ້ຢ່າງເໝາະສົມຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນ.
 2. ສ້າງຄວາມສໍາພັນກັບລູກ: ເພາະແມ່ຄືໂລກທັງໃບຂອງລູກ, ການໃຫ້ຄວາມຮັກຄວາມອົບອຸ່ນກັບລູກ ຈຶ່ງເປັນສິ່ງສໍາຄັນສໍາລັບແມ່ມືໃໝ່ຢ່າງຫຼີກ​ເວັ້ນບໍ່ໄດ້ ພຽງການອູ້ມ, ກອດ, ສອນເຮັດບົດຝຶກຫັດ, ພາລູກເຂົ້ານອນ ໂດຍສະເພາະການຫຼິ້ນກັບລູກ ກໍຈະຊ່ວຍສ້າງສາຍ​ໄຍຮັກທີ່ແຂງແກ່ນຂຶ້ນໄດ້ ແລະ ຍັງຊ່ວຍພັດທະນາໃຫ້ມີພື້ນຖານໃນການກ້າວຜ່ານອຸປະສັກ ເພາະການຫຼິ້ນຈະນໍາໄປສູ່ການຮຽນຮູ້ຕ່າງໆ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການຮູ້ຈັກສິ່ງແວດລ້ອມ, ຊ່າງສັງເກດ, ໄດ້ຮຽນຮູ້ຂະບວນການຄິດວາງແຜນ ເຮັດໃຫ້ລູກພັດທະນາໄປສູ່ວິຖີການດໍາເນີນຊີວິດໃນອະນາຄົດຕໍ່ໄປໄດ້.
 3. ສອນລູກໃຫ້ເຂົ້າສັງຄົມ: ການທີ່ຄົນໆໜຶ່ງຈະປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນຊີວິດ ຕ້ອງຮູ້ຈັກການເຂົ້າສັງຄົມ ​ເຊິ່ງທັກສະທາງສັງຄົມ ບໍ່ໄດ້ມີມາຕັ້ງແຕ່ກໍາເນີດ ແຕ່ຕ້ອງອາ​ໄສການຝຶກຝົນ, ແມ່ອາດຈະຝຶກລູກໃຫ້ເຂົ້າສັງຄົມໄດ້ໂດຍເລີ່ມຈາກການສອນໃຫ້ລູກເຂົ້າກັບຄົນໃນຄອບຄົວກ່ອນ ເມື່ອຄຸ້ນເຄີຍແລ້ວກໍຄ່ອຍໆສ້າງໃຫ້ລູກມີປະຕິສໍາພັນກັບຄົນອື່ນໆເຊັ່ນ: ຄົນອ້ອມແອ້ມເຮືອນ ເມື່ອຮອດເວລາທີ່ເຂົາຕ້ອງເຂົ້າສູ່ໂຮງຮຽນ ເຂົາກໍຈະສາມາດຮູ້ຈັກການເຮັດວຽກເປັນກຸ່ມ, ເຂົ້າອົກເຂົ້າໃຈຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຜູ້ອື່ນ ຮູ້ຈັກຄວບຄຸມອາລົມຂອງຕົວເອງ ແລະ ໃຊ້ຊີວິດຮ່ວມກັັບຜູ້ອື່ນໆໄດ້.
 4. ຢ່າໃຊ້ຄວາມຄຽດ: ເພາະອາລົມຂອງແມ່ສົ່ງ​ໂດຍກົງເຖິງລູກ ຖ້າຫາກແມ່ຄຽດຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ລູກກໍຈະໄດ້ຮັບ ແລະ ຊຶມຊັບອາລົມຄຽດຕາມໄປ ອາດສົ່ງຜົນຕໍ່ການຮຽນຮູ້ ແລະ ພັດທະນາການດ້ານຕ່າງໆຂອງລູກໄດ້. ສະນັ້ນ ແມ່ຄວນຖິ້ມຄວາມຄຽດໄວ້ເບື້ອງຫຼັງ ແລ້ວຫັນມາເປັນແມ່ມືໃໝ່ທີ່ມີຄວາມສຸກ, ລອງສົ່ງຮອຍຍິ້ມໃຫ້ຕົວເອງໜ້າແວ່ນທຸກໆເຊົ້າ ເພື່ອສ້າງຄວາມຮູ້ສຶກດີໆໃຫ້ຕົວເອງ ແລ້ວຍັງເປັນການຕື່ມເຕັມຄວາມໝັ້ນໃຈກ່ອນເລີ່ມຕົ້ນກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ຫຼື ແມ່ຄວນໃຊ້ເວລາລົມປຶກສາ ຫຼືເຮັດກິດຈະກໍາຮ່ວມກັນພາຍໃນເຮືອນ ເພາະນອກຈາກຈະເປັນການເຕີມເຕັມພະລັງແລ້ວ ຍັງເປັນການສານສໍາພັນທີ່ດີຕໍ່ກັນໃນຄອບຄົວ.
 5. ໃຫ້ລູກຮູ້ຈັກຄວາມພະຍາຍາມ ແລະ ກ້າຜະເຊີນກັບຄວາມຫລົ້ມເຫຼວ: ການທີ່ພໍ່ແມ່ໃຫ້ລູກໄດ້ຮຽນຮູ້ ແລະ ກ້າຜະເຊີນກັບຄວາມຫລົ້ມເຫຼວ ຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ລູກມີຄວາມພະຍາຍາມ ແລະ ມີຄວາມຢືດຫຍຸ່ນໃນການໃຊ້ຊີວິດຫຼາຍຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ລູກຮູ້ຈັກຈັດການກັບອາລົມ ແລະ ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຕົນເອງ ກໍ່ໃຫ້ເກີດພູມຄຸ້ມກັນອຸປະສັກ ພ້ອມທີ່ຈະຜະເຊີນ ແລະ ເອົາຊະນະທຸກບັນຫາໃນອະນາຄົດໄດ້.
 6. ເປັນແບບຢ່າງທີ່ດີໃຫ້ກັບລູກ: ເພາະຫູນ້ອຍໆຂອງລູກກໍາລັງເປີດເພື່ອຮັບຟັງ, ຕາຂອງລູກກໍາລັງເບິ່ງສິ່ງຕ່າງໆ ທີ່ເກີດຂຶ້ນຮອບໆຕົວເຂົາ ການທີ່ຈະໃຫ້ລູກປະສົບຜົນສໍາເລັດໄດ້ ພໍ່ແມ່ກໍຄວນເຮັດໃຫ້ລູກເຫັນເປັນຕົວຢ່າງ ໃຫ້ເຂົາໄດ້ຮັບຮູ້ວ່າກວ່າທີ່ພໍ່ແມ່ຈະປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນຊີວິດໄດ້ນັ້ນ ຕ້ອງຜ່ານອຸປະສັກຫຼວງຫຼາຍ, ຕ້ອງໃຊ້ຄວາມອົດທົນ, ຄວາມພະຍາຍາມ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ເມື່ອລູກຮັບຮູ້ກໍຈະເກີດການຊຶມຊັບ ແລະ ເຮັດຕາມ ເກີດເປັນພຶດຕິກໍາການຮຽນຮູ້ທີ່ນໍາໄປສູ່ການພັດທະນາຕົນເອງ ແລະ ເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນສູ່ຄວາມສໍາເລັດໃນອະນາຄົດ.

ການລ້ຽງລູກໃຫ້ເປັນຄົນດີ ແລະ ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນຊີວິດນັ້ນບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍ ແຕ່ກໍບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຍາກທີ່ເກີນກວ່າຈະເຮັດໄດ້ ພຽງແຕ່ອົບຮົມບົ່ມນິໄສທີ່ດີ, ສອນລູກໃຫ້ຖືກທາງ ກໍສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາກ້າວໄປສູ່ຄວາມສໍາເລັດໃນອະນາຄົດໄດ້ແລ້ວ ແຕ່ທີ່ສໍາຄັນຢ່າລືມໃຫ້ຄວາມຮັກ ແລະ ຄວາມອົບອຸ່ນພາຍໃນຄອບຄົວດ້ວຍ.

- Visit Laos Visit SALANA BOUTIQUE HOTEL - 6 ວິທີລ້ຽງລູກໃຫ້ຖືກທາງ ສົ່ງເຂົາສູ່ຜົນສໍາເລັດໃນອະນາຄົດ
-  AD conten website - 6 ວິທີລ້ຽງລູກໃຫ້ຖືກທາງ ສົ່ງເຂົາສູ່ຜົນສໍາເລັດໃນອະນາຄົດ
- lattana banner 1 - 6 ວິທີລ້ຽງລູກໃຫ້ຖືກທາງ ສົ່ງເຂົາສູ່ຜົນສໍາເລັດໃນອະນາຄົດ
- Visit Laos Visit SALANA BOUTIQUE HOTEL - 6 ວິທີລ້ຽງລູກໃຫ້ຖືກທາງ ສົ່ງເຂົາສູ່ຜົນສໍາເລັດໃນອະນາຄົດ
- lattana banner - 6 ວິທີລ້ຽງລູກໃຫ້ຖືກທາງ ສົ່ງເຂົາສູ່ຜົນສໍາເລັດໃນອະນາຄົດ
error: Content is protected !!
 • Bonanza138
 • situs bokep
 • video porn
 • situs porno
 • bokep
 • situs sex
 • bokep indo
 • situs bokep indo
 • situs bokep
 • video porn
 • situs porno
 • bokep
 • situs sex
 • bokep indo
 • situs bokep indo
 • situs bokep
 • video porn
 • situs porno
 • bokep
 • situs sex
 • bokep indo
 • situs bokep indo
 • situs bokep
 • video porn
 • situs porno
 • bokep
 • situs sex
 • bokep indo
 • situs bokep indo
 • situs bokep
 • video porn
 • situs porno
 • bokep
 • situs sex
 • bokep indo
 • situs bokep indo
 • situs bokep
 • video porn
 • situs porno
 • bokep
 • situs sex
 • bokep indo
 • situs bokep indo
 • situs bokep
 • video porn
 • situs porno
 • bokep
 • situs sex
 • bokep indo
 • situs bokep indo
 • situs bokep
 • video porn
 • situs porno
 • bokep
 • situs sex
 • bokep indo
 • situs bokep indo
 • situs bokep
 • video porn
 • situs porno
 • bokep
 • situs sex
 • bokep indo
 • situs bokep indo
 • situs bokep
 • video porn
 • situs porno
 • bokep
 • situs sex
 • bokep indo
 • situs bokep indo
 • situs bokep
 • video porn
 • situs porno
 • bokep
 • situs sex
 • bokep indo
 • situs bokep indo
 • situs bokep
 • video porn
 • situs porno
 • bokep
 • situs sex
 • bokep indo
 • situs bokep indo
 • situs bokep
 • video porn
 • situs porno
 • bokep
 • situs sex
 • bokep indo
 • situs bokep indo
 • situs bokep
 • video porn
 • situs porno
 • bokep
 • situs sex
 • bokep indo
 • situs bokep indo
 • situs bokep
 • video porn
 • situs porno
 • bokep
 • situs sex
 • bokep indo
 • situs bokep indo
 • situs bokep
 • video porn
 • situs porno
 • bokep
 • situs sex
 • bokep indo
 • situs bokep indo
 • Pakar77
 • Pakar77