ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ ເປີດການສອບເສັງຄັດເລືອກເອົານັກສຶກສາ ເຂົ້າຮຽນສົກປີ 2024-2025

ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ ເປີດການສອບເສັງຄັດເລືອກເອົານັກສຶກສາ ເຂົ້າຮຽນສົກປີ 2024-2025 - 4942 - ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ ເປີດການສອບເສັງຄັດເລືອກເອົານັກສຶກສາ ເຂົ້າຮຽນສົກປີ 2024-2025
ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ ເປີດການສອບເສັງຄັດເລືອກເອົານັກສຶກສາ ເຂົ້າຮຽນສົກປີ 2024-2025 - kitchen vibe - ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ ເປີດການສອບເສັງຄັດເລືອກເອົານັກສຶກສາ ເຂົ້າຮຽນສົກປີ 2024-2025

ວັນທີ 21 ມິຖຸນາ ຜ່ານມານີ້, ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ (ມວສ) ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ປະກາດວ່າ: ວັນອາທິດ ວັນທີ 11 ສິງຫາ ໜ້ານີ້ ຈະໄດ້ສອບເສັງຄັດເລືອກເອົານັກສຶກສາເຂົ້າຮຽນ ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ ໃນສົກສຶກສາ 2024-2025, ຈະເລີ່ມຂາຍຄໍາຮ້ອງສະໝັກເຂົ້າສອບເສັງ ແຕ່ ວັນທີ 8 ກໍລະກົດ ຫາ 2 ສິງຫາ 2024 (ເວລາ 8:30 ຫາ 15:30 ໂມງ) ແລະ ຮອດເວລາ 16:00 ຂອງວັນທີ 2ສິງຫາ ແມ່ນປິດຮັບຄຳຮ້ອງ; ວັນທີ 7-9 ສິງຫາ ຈະແຈ້ງລາຍຊື່ຜູ້ມີສິດເຂົ້າສອບເສັງ; ສຳລັບວັນສອບເສັງ ແມ່ນວັນອາທິດ ວັນທີ 11 ສິງຫາ2024;
ວິຊາສອບເສັງລວມມີ : ວິຊາຄະນິດສາດ, ເຄມີສາດ, ຊີວະສາດ ແລະ ພາສາອັງກິດ; ບ່ອນສອບເສັງ ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ, ແລະ ບ່ອນຂາຍຄໍາຮ້ອງສະໝັກສອບເສັງ ຢູ່ຕຶກຫ້ອງການວິຊາການ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສ່ວນເອກະສານທີ່ນັກສຶກສາຕ້ອງຄັດຕິດມານໍາໃບຄໍາຮ້ອງສະໝັ້ກເຂົ້າສອບເສັງປະກອບມີ:

  • ນັກສຶກສາຈົບສົກ 2023-2024 ໃຫ້ກ໊ອບປີໃບປະກາດ ຫລື ໃບປະກາດຊົ່ວຄາວ ຫລື ບັດເຂົ້າຫ້ອງສອບເສັງ ມ7 (ພ້ອມເອົາຂອງແທ້ມາຢັ້ງຢືນ);
  • ນັກສຶກສາທີ່ຈົບກ່ອນສົກສຶກສາ 2023-2024 ໃຫ້ກ໊ອບປີໃບປະກາດ 1 ສະບັບ (ພ້ອມເອົາຂອງແທ້ມາຢັ້ງຢືນ);
  • ຮູບຖ່າຍຂະໜາດ 3X4 ຈໍານວນ 2 ແຜ່ນ (ຖ່າຍບໍ່ເກີນ 3 ເດືອນ ຫລື ໃຫ້ຄືກັບຮູບຖ່າຍ ມ7 ສໍາລັບນັກສຶກສາຈົບສົກ 2023-2024);
  • ຕິດຕໍ່ສອບຖາມຂໍ້ມູນໄດ້ທີ່ ຫ້ອງການວິຊາການ ມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ ໂທ: 021 255464, 021 255465
    ນັກສຶກສາທຸກຄົນສາມາດ ຊື່ຄໍາຮ້ອງທີ່ ມວສ ຕຶກຫ້ອງການວິຊາການ ຫລື ດາວໂຫລດແບບຟ້ອມສອບເສັງໄດ້ທີ່ Facebook: University of Iealth science – ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ.
ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ ເປີດການສອບເສັງຄັດເລືອກເອົານັກສຶກສາ ເຂົ້າຮຽນສົກປີ 2024-2025 - 50620 - ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ ເປີດການສອບເສັງຄັດເລືອກເອົານັກສຶກສາ ເຂົ້າຮຽນສົກປີ 2024-2025
ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ ເປີດການສອບເສັງຄັດເລືອກເອົານັກສຶກສາ ເຂົ້າຮຽນສົກປີ 2024-2025 - 3 - ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ ເປີດການສອບເສັງຄັດເລືອກເອົານັກສຶກສາ ເຂົ້າຮຽນສົກປີ 2024-2025
ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ ເປີດການສອບເສັງຄັດເລືອກເອົານັກສຶກສາ ເຂົ້າຮຽນສົກປີ 2024-2025 - 4 - ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ ເປີດການສອບເສັງຄັດເລືອກເອົານັກສຶກສາ ເຂົ້າຮຽນສົກປີ 2024-2025
ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ ເປີດການສອບເສັງຄັດເລືອກເອົານັກສຶກສາ ເຂົ້າຮຽນສົກປີ 2024-2025 - 5 - ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ ເປີດການສອບເສັງຄັດເລືອກເອົານັກສຶກສາ ເຂົ້າຮຽນສົກປີ 2024-2025
ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ ເປີດການສອບເສັງຄັດເລືອກເອົານັກສຶກສາ ເຂົ້າຮຽນສົກປີ 2024-2025 - Visit Laos Visit SALANA BOUTIQUE HOTEL - ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ ເປີດການສອບເສັງຄັດເລືອກເອົານັກສຶກສາ ເຂົ້າຮຽນສົກປີ 2024-2025