ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ສັ່ງປິດຮ້ານອາຫານ, ຮ້ານກິນດື່ມ, ຮ້ານບັນເທີງ ແລະ ຮ້ານຄາຣາໂອເກະ ທີ່ເຮັດຜິດລະບຽບ

- 1 - ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ສັ່ງປິດຮ້ານອາຫານ, ຮ້ານກິນດື່ມ, ຮ້ານບັນເທີງ ແລະ ຮ້ານຄາຣາໂອເກະ ທີ່ເຮັດຜິດລະບຽບ
- kitchen vibe - ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ສັ່ງປິດຮ້ານອາຫານ, ຮ້ານກິນດື່ມ, ຮ້ານບັນເທີງ ແລະ ຮ້ານຄາຣາໂອເກະ ທີ່ເຮັດຜິດລະບຽບ
- 2 689x1024 - ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ສັ່ງປິດຮ້ານອາຫານ, ຮ້ານກິນດື່ມ, ຮ້ານບັນເທີງ ແລະ ຮ້ານຄາຣາໂອເກະ ທີ່ເຮັດຜິດລະບຽບ
- 3 696x1024 - ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ສັ່ງປິດຮ້ານອາຫານ, ຮ້ານກິນດື່ມ, ຮ້ານບັນເທີງ ແລະ ຮ້ານຄາຣາໂອເກະ ທີ່ເຮັດຜິດລະບຽບ
- 4 759x1024 - ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ສັ່ງປິດຮ້ານອາຫານ, ຮ້ານກິນດື່ມ, ຮ້ານບັນເທີງ ແລະ ຮ້ານຄາຣາໂອເກະ ທີ່ເຮັດຜິດລະບຽບ
- 3 - ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ສັ່ງປິດຮ້ານອາຫານ, ຮ້ານກິນດື່ມ, ຮ້ານບັນເທີງ ແລະ ຮ້ານຄາຣາໂອເກະ ທີ່ເຮັດຜິດລະບຽບ
- 4 - ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ສັ່ງປິດຮ້ານອາຫານ, ຮ້ານກິນດື່ມ, ຮ້ານບັນເທີງ ແລະ ຮ້ານຄາຣາໂອເກະ ທີ່ເຮັດຜິດລະບຽບ
- 5 - ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ສັ່ງປິດຮ້ານອາຫານ, ຮ້ານກິນດື່ມ, ຮ້ານບັນເທີງ ແລະ ຮ້ານຄາຣາໂອເກະ ທີ່ເຮັດຜິດລະບຽບ