28 ປີ ທຄຕລ ບົນຍ່ານທາງ ຮັບໃຊ້ຊາດ-ຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ

- Untitled 1 copy 3 - 28 ປີ ທຄຕລ ບົນຍ່ານທາງ ຮັບໃຊ້ຊາດ-ຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ
- AGL banner - 28 ປີ ທຄຕລ ບົນຍ່ານທາງ ຮັບໃຊ້ຊາດ-ຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ (ທຄຕລ) ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ພາຍຫຼັງທີ່ປະເທດຊາດໄດ້ຮັບການສະຖາປະນາ ສປປ ລາວ ໃນວັນທີ 2 ທັນວາ  1975  ແລະ ນັບແຕ່ວັນທີ 1 ພະຈິກ 1989 ທຄຕລ ໄດ້ຫັນເປັນທະນາຄານທຸລະກິດເຕັມຮູບແບບ ໂດຍສະເພາະຫັນຈາກລັດຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານໄປ ສູ່ຮູບແບບທະນາຄານທຸລະກິດລັດທີ່ມີການໄລ່ລຽງປະສິດທິຜົນກຸ້ມຕົນເອງດ້ານລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ແລະ ງົບປະມານເງິນເດືອນຂອງພະນັກງານ; ຕໍ່ມາໃນວັນທີ 11 ມັງກອນ 2011 ທຄຕລ ໄດ້ຫັນປ່ຽນຈາກທະນາຄານທຸລະກິດລັດ ມາເປັນ ທຄຕລ ແລະ ເປັນທະນາຄານທຳອິດ ໃນ ສປປ ລາວ ທີ່ໄດ້ຈົດທະບຽນຢູ່ໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ; ໃນນັ້ນ ຜູ້ຖືຮຸ້ນລາຍໃຫຍ່ແມ່ນກະຊວງການເງິນ ມີ 70%, ຄູ່ຮ່ວມຍຸດທະສາດ 10% ແລະ ມະ ຫາຊົນ 20%.

ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາ 28 ປີຜ່ານມາ, ທຄຕລ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ດຳເນີນທຸລະກິດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ, ໝັ້ນຄົງ ແລະ ໂປ່ງໃສດ້ານການບໍລິ ການທະນາຄານ ໂດຍຫັນປ່ຽນຮູບແບບການບໍລິການໃຫ້ມີຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ມີຜະລິດຕະພັນທີ່ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງ ຕ້ອງການ ຂອງລູກຄ້າ ແລະ ສັງຄົມໃນຍຸກໃໝ່ໃຫ້ມີການພັດທະນາສູ່ຄວາມທັນສະໄໝທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຍີ ແລະ ມີມາດຕະຖານທຽບເທົ່າສາກົນ ໃນດ້ານບໍລິການດ້ານອີເລັກໂທຼນິກທີ່ທັນສະໄໝຜ່ານມືຖື, ອິນເຕີເນັດ ທີ່ໃຊ້ງ່າຍ ແລະ ສະດວກທັນໃຈ ເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າສາມາດບໍລິຫານການເງິນ ດ້ວຍຕົນເອງໄດ້ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ ເພື່ອໃຫ້ກາຍ ເປັນທະນາຄານທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ທັນສະ ໄໝ ແລະ ກ້າວສູ່ມາດຕະຖານສາກົນ.

ທັງໝົດນີ້ ເປັນຄໍາຢືນຢັນຂອງທ່ານ ພູຂົງ ຈັນທະຈັກ ຄະນະພັກ ທຫລ, ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ທຄຕລ ທີ່ກ່າວໃນພິທີຂະບວນການຍ່າງ ເພື່ອສຸຂະພາບ ແລະ ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຫັນເປັນທຸລະກິດຂອງ ທຄຕລ ຄົບຮອບ 28 ປີ   ໃນຕອນເຊົ້າຂອງ​ວັນ ທີ 28 ຕຸລາ ຜ່ານມາ ທີ່​​ເດີ່ນສວນເຈົ້າອານຸວົງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍມີທ່ານ ສົມ​ພາວ ໄຟ​ສິດ ເລຂາຄະນະພັກ-ຜູ້​ວ່າ​ການ ທຫລ.

ໃນປັດຈຸບັນ ທຄຕລ ມີ 19 ສາຂາ, 82 ໜ່ວຍບໍລິການ ແລະ 19 ໜ່ວຍແລກປ່ຽນ, ໃນປີ 2017 ນີ້ຍັງຈະຂະຫຍາຍຕາໜ່າງການບໍລິ ຄື: ໜ່ວຍບໍລິການຄູນຄຳ ສາຂາຄຳມ່ວນ, ໜ່ວຍບໍລິການ ເມືອງປາກແບ່ງ ສາຂາອຸດມໄຊ, ໜ່ວຍບໍລິການຄົບວົງຈອນ ໄຊສົມບຸນ ແລະ ໜ່ວຍບໍລິ ການຫຼັກ 7 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ໃນຕະຫຼອດໄລຍະຜ່ານມາ ທຄຕລ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການພັດທະນາລະບົບການບໍລິການ ແລະ ປັບປຸງການບໍລິການ ໃຫ້ມີຄວາມທັນ ສະໄໝ,​ ສະດວກສະບາຍ  ແລະ ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ; ທຄຕລ ໄດ້ໃຫ້ການບໍລິການ ແລະ ອອກຜະລິດຕະພັນໃໝ່ສູ່ສັງຄົມ ທີ່ມີ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ  ຖືວ່າເປັນທະນາຄານທີ່ຖືສ່ວນຄອງຕະຫຼາດດ້ານເງິນຝາກທີ່ກວມເອົາສ່ວນຫຼາຍທີ່ສຸດ ປະມານ 40% ໃນປີ 2016;           ດ້ານການບໍລິການສິນເຊື່ອ ມາຮອດປີ 2016 ມີລູກຄ້າ ສິນເຊື່ອທັງໝົດ 5.210 ບັນຊີ, ຍອດເງິນກູ້ລວມທັງໝົດ 19.240 ກວ່າຕື້ກີບ; ສໍາລັບການບໍລິການຕ່າງປະເທດ ໃນປະຈຸບັນມີທະນາຄານຕົວແທນທັງໝົດ 35 ທະນາຄານ ໃນ 9 ປະເທດ; ເຊິ່ງສາມາດອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ລູກຄ້າ ທີ່ຕ້ອງການໃຊ້ບໍລິ ການຊຳລະສະສາງ ແລະ ອື່ນໆ.

ການພັດທະນາສູ່ມາດຕະຖານສາກົນ ໄດ້ກາຍເປັນວຽກງານຍຸດທະສາດ ເຊິ່ງໃນປັດຈຸບັນ ທຄຕລ ໄດ້ມີການດຳເນີນຫຼາຍໂຄງການ ເພື່ອ ໃຫ້ບັນລຸມາດຕະຖານສາກົນເຊັ່ນ: ການກຳນົດຕົວຊີ້ວັດຜົນການປະຕິບັດວຽກງານ (Keys Performance Indicators), ການສຶກສາກະ ກຽມການປະຕິບັດຫຼັກການ Basel II ແລະ ການກະກຽມອອກຮຸ້ນເພີ່ມທຶນ ເພື່ອໃຫ້ ທຄຕລ ມີຄວາມພ້ອມດ້ານທຶນ ແລະ ໄດ້ຕາມມາດຕະ ຖານສາກົນ; ໄປພ້ອມໆກັບວຽກງານວິຊາສະເພາະ ທຄຕລ ຍັງຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ ເຊິ່ງໃນປີ2016 ໄດ້ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ອຸປະຖຳວັນສຳຄັນຂອງ ຊາດ, ຂອງພັກ-ລັດ, ພ້ອມທັງຮ່ວມສົ່ງເສີມປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດ ລວມມູນຄ່າ ປະມານ 5 ຕື້ກວ່າກີບ; ຍ້ອນຜົນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ດີເດັ່ນ ໃນປີ 2016 ທຄຕລ ຈຶ່ງສາມາດໄດ້ຮັບລາງວັນຈາກວາລະສານປະເທດສິງກະໂປ Asian Banking & Finance ຈຳນວນ 2 ລາງວັນມີ: ລາງ ວັນທະນາຄານດີເດັ່ນພາຍໃນປະເທດແຫ່ງປີ (Domestic Retail Bank of the Year) ແລະ ລາງວັນດີເດັນແນວຄວາມຄິດລິເລີ່ມໃນການ ໃຫ້ບໍລິການແບບອອນລາຍ (Online Banking Initiative of the Year).

# ໂດຍ: ຣັດສະໝີ ດວງສັດຈະ

-    AD conten website - 28 ປີ ທຄຕລ ບົນຍ່ານທາງ ຮັບໃຊ້ຊາດ-ຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ
- lattana banner 1 - 28 ປີ ທຄຕລ ບົນຍ່ານທາງ ຮັບໃຊ້ຊາດ-ຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ
- lattana banner - 28 ປີ ທຄຕລ ບົນຍ່ານທາງ ຮັບໃຊ້ຊາດ-ຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!