28 ປີ ທຄຕລ ບົນຍ່ານທາງ ຮັບໃຊ້ຊາດ-ຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ

- Untitled 1 copy 3 - 28 ປີ ທຄຕລ ບົນຍ່ານທາງ ຮັບໃຊ້ຊາດ-ຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ
- Untitled design 1 - 28 ປີ ທຄຕລ ບົນຍ່ານທາງ ຮັບໃຊ້ຊາດ-ຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ (ທຄຕລ) ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ພາຍຫຼັງທີ່ປະເທດຊາດໄດ້ຮັບການສະຖາປະນາ ສປປ ລາວ ໃນວັນທີ 2 ທັນວາ  1975  ແລະ ນັບແຕ່ວັນທີ 1 ພະຈິກ 1989 ທຄຕລ ໄດ້ຫັນເປັນທະນາຄານທຸລະກິດເຕັມຮູບແບບ ໂດຍສະເພາະຫັນຈາກລັດຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານໄປ ສູ່ຮູບແບບທະນາຄານທຸລະກິດລັດທີ່ມີການໄລ່ລຽງປະສິດທິຜົນກຸ້ມຕົນເອງດ້ານລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ແລະ ງົບປະມານເງິນເດືອນຂອງພະນັກງານ; ຕໍ່ມາໃນວັນທີ 11 ມັງກອນ 2011 ທຄຕລ ໄດ້ຫັນປ່ຽນຈາກທະນາຄານທຸລະກິດລັດ ມາເປັນ ທຄຕລ ແລະ ເປັນທະນາຄານທຳອິດ ໃນ ສປປ ລາວ ທີ່ໄດ້ຈົດທະບຽນຢູ່ໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ; ໃນນັ້ນ ຜູ້ຖືຮຸ້ນລາຍໃຫຍ່ແມ່ນກະຊວງການເງິນ ມີ 70%, ຄູ່ຮ່ວມຍຸດທະສາດ 10% ແລະ ມະ ຫາຊົນ 20%.

ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາ 28 ປີຜ່ານມາ, ທຄຕລ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ດຳເນີນທຸລະກິດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ, ໝັ້ນຄົງ ແລະ ໂປ່ງໃສດ້ານການບໍລິ ການທະນາຄານ ໂດຍຫັນປ່ຽນຮູບແບບການບໍລິການໃຫ້ມີຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ມີຜະລິດຕະພັນທີ່ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງ ຕ້ອງການ ຂອງລູກຄ້າ ແລະ ສັງຄົມໃນຍຸກໃໝ່ໃຫ້ມີການພັດທະນາສູ່ຄວາມທັນສະໄໝທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຍີ ແລະ ມີມາດຕະຖານທຽບເທົ່າສາກົນ ໃນດ້ານບໍລິການດ້ານອີເລັກໂທຼນິກທີ່ທັນສະໄໝຜ່ານມືຖື, ອິນເຕີເນັດ ທີ່ໃຊ້ງ່າຍ ແລະ ສະດວກທັນໃຈ ເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າສາມາດບໍລິຫານການເງິນ ດ້ວຍຕົນເອງໄດ້ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ ເພື່ອໃຫ້ກາຍ ເປັນທະນາຄານທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ທັນສະ ໄໝ ແລະ ກ້າວສູ່ມາດຕະຖານສາກົນ.

- Visit Laos Visit SALANA BOUTIQUE HOTEL - 28 ປີ ທຄຕລ ບົນຍ່ານທາງ ຮັບໃຊ້ຊາດ-ຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ

ທັງໝົດນີ້ ເປັນຄໍາຢືນຢັນຂອງທ່ານ ພູຂົງ ຈັນທະຈັກ ຄະນະພັກ ທຫລ, ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ທຄຕລ ທີ່ກ່າວໃນພິທີຂະບວນການຍ່າງ ເພື່ອສຸຂະພາບ ແລະ ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຫັນເປັນທຸລະກິດຂອງ ທຄຕລ ຄົບຮອບ 28 ປີ   ໃນຕອນເຊົ້າຂອງ​ວັນ ທີ 28 ຕຸລາ ຜ່ານມາ ທີ່​​ເດີ່ນສວນເຈົ້າອານຸວົງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍມີທ່ານ ສົມ​ພາວ ໄຟ​ສິດ ເລຂາຄະນະພັກ-ຜູ້​ວ່າ​ການ ທຫລ.

ໃນປັດຈຸບັນ ທຄຕລ ມີ 19 ສາຂາ, 82 ໜ່ວຍບໍລິການ ແລະ 19 ໜ່ວຍແລກປ່ຽນ, ໃນປີ 2017 ນີ້ຍັງຈະຂະຫຍາຍຕາໜ່າງການບໍລິ ຄື: ໜ່ວຍບໍລິການຄູນຄຳ ສາຂາຄຳມ່ວນ, ໜ່ວຍບໍລິການ ເມືອງປາກແບ່ງ ສາຂາອຸດມໄຊ, ໜ່ວຍບໍລິການຄົບວົງຈອນ ໄຊສົມບຸນ ແລະ ໜ່ວຍບໍລິ ການຫຼັກ 7 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ໃນຕະຫຼອດໄລຍະຜ່ານມາ ທຄຕລ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການພັດທະນາລະບົບການບໍລິການ ແລະ ປັບປຸງການບໍລິການ ໃຫ້ມີຄວາມທັນ ສະໄໝ,​ ສະດວກສະບາຍ  ແລະ ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ; ທຄຕລ ໄດ້ໃຫ້ການບໍລິການ ແລະ ອອກຜະລິດຕະພັນໃໝ່ສູ່ສັງຄົມ ທີ່ມີ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ  ຖືວ່າເປັນທະນາຄານທີ່ຖືສ່ວນຄອງຕະຫຼາດດ້ານເງິນຝາກທີ່ກວມເອົາສ່ວນຫຼາຍທີ່ສຸດ ປະມານ 40% ໃນປີ 2016;           ດ້ານການບໍລິການສິນເຊື່ອ ມາຮອດປີ 2016 ມີລູກຄ້າ ສິນເຊື່ອທັງໝົດ 5.210 ບັນຊີ, ຍອດເງິນກູ້ລວມທັງໝົດ 19.240 ກວ່າຕື້ກີບ; ສໍາລັບການບໍລິການຕ່າງປະເທດ ໃນປະຈຸບັນມີທະນາຄານຕົວແທນທັງໝົດ 35 ທະນາຄານ ໃນ 9 ປະເທດ; ເຊິ່ງສາມາດອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ລູກຄ້າ ທີ່ຕ້ອງການໃຊ້ບໍລິ ການຊຳລະສະສາງ ແລະ ອື່ນໆ.

ການພັດທະນາສູ່ມາດຕະຖານສາກົນ ໄດ້ກາຍເປັນວຽກງານຍຸດທະສາດ ເຊິ່ງໃນປັດຈຸບັນ ທຄຕລ ໄດ້ມີການດຳເນີນຫຼາຍໂຄງການ ເພື່ອ ໃຫ້ບັນລຸມາດຕະຖານສາກົນເຊັ່ນ: ການກຳນົດຕົວຊີ້ວັດຜົນການປະຕິບັດວຽກງານ (Keys Performance Indicators), ການສຶກສາກະ ກຽມການປະຕິບັດຫຼັກການ Basel II ແລະ ການກະກຽມອອກຮຸ້ນເພີ່ມທຶນ ເພື່ອໃຫ້ ທຄຕລ ມີຄວາມພ້ອມດ້ານທຶນ ແລະ ໄດ້ຕາມມາດຕະ ຖານສາກົນ; ໄປພ້ອມໆກັບວຽກງານວິຊາສະເພາະ ທຄຕລ ຍັງຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ ເຊິ່ງໃນປີ2016 ໄດ້ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ອຸປະຖຳວັນສຳຄັນຂອງ ຊາດ, ຂອງພັກ-ລັດ, ພ້ອມທັງຮ່ວມສົ່ງເສີມປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດ ລວມມູນຄ່າ ປະມານ 5 ຕື້ກວ່າກີບ; ຍ້ອນຜົນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ດີເດັ່ນ ໃນປີ 2016 ທຄຕລ ຈຶ່ງສາມາດໄດ້ຮັບລາງວັນຈາກວາລະສານປະເທດສິງກະໂປ Asian Banking & Finance ຈຳນວນ 2 ລາງວັນມີ: ລາງ ວັນທະນາຄານດີເດັ່ນພາຍໃນປະເທດແຫ່ງປີ (Domestic Retail Bank of the Year) ແລະ ລາງວັນດີເດັນແນວຄວາມຄິດລິເລີ່ມໃນການ ໃຫ້ບໍລິການແບບອອນລາຍ (Online Banking Initiative of the Year).

# ໂດຍ: ຣັດສະໝີ ດວງສັດຈະ

- lattana banner - 28 ປີ ທຄຕລ ບົນຍ່ານທາງ ຮັບໃຊ້ຊາດ-ຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ
- lattana banner 1 - 28 ປີ ທຄຕລ ບົນຍ່ານທາງ ຮັບໃຊ້ຊາດ-ຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ
-  AD conten website - 28 ປີ ທຄຕລ ບົນຍ່ານທາງ ຮັບໃຊ້ຊາດ-ຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ
- Visit Laos Visit SALANA BOUTIQUE HOTEL - 28 ປີ ທຄຕລ ບົນຍ່ານທາງ ຮັບໃຊ້ຊາດ-ຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ
error: Content is protected !!
 • Bonanza138
 • situs bokep
 • video porn
 • situs porno
 • bokep
 • situs sex
 • bokep indo
 • situs bokep indo
 • situs bokep
 • video porn
 • situs porno
 • bokep
 • situs sex
 • bokep indo
 • situs bokep indo
 • situs bokep
 • video porn
 • situs porno
 • bokep
 • situs sex
 • bokep indo
 • situs bokep indo
 • situs bokep
 • video porn
 • situs porno
 • bokep
 • situs sex
 • bokep indo
 • situs bokep indo
 • situs bokep
 • video porn
 • situs porno
 • bokep
 • situs sex
 • bokep indo
 • situs bokep indo
 • situs bokep
 • video porn
 • situs porno
 • bokep
 • situs sex
 • bokep indo
 • situs bokep indo
 • situs bokep
 • video porn
 • situs porno
 • bokep
 • situs sex
 • bokep indo
 • situs bokep indo
 • situs bokep
 • video porn
 • situs porno
 • bokep
 • situs sex
 • bokep indo
 • situs bokep indo
 • situs bokep
 • video porn
 • situs porno
 • bokep
 • situs sex
 • bokep indo
 • situs bokep indo
 • situs bokep
 • video porn
 • situs porno
 • bokep
 • situs sex
 • bokep indo
 • situs bokep indo
 • situs bokep
 • video porn
 • situs porno
 • bokep
 • situs sex
 • bokep indo
 • situs bokep indo
 • situs bokep
 • video porn
 • situs porno
 • bokep
 • situs sex
 • bokep indo
 • situs bokep indo
 • situs bokep
 • video porn
 • situs porno
 • bokep
 • situs sex
 • bokep indo
 • situs bokep indo
 • situs bokep
 • video porn
 • situs porno
 • bokep
 • situs sex
 • bokep indo
 • situs bokep indo
 • situs bokep
 • video porn
 • situs porno
 • bokep
 • situs sex
 • bokep indo
 • situs bokep indo
 • situs bokep
 • video porn
 • situs porno
 • bokep
 • situs sex
 • bokep indo
 • situs bokep indo
 • Pakar77
 • Pakar77