ລັດຖະມົນຕີພະລັງງານຊີ້ແຈງກໍລະນີການ​ຊົດ​ເຊີຍ​ຜົນ​ກະທົບ​​ຈາກ​ໂຄງການຕ່າງໆ

- Mining - ລັດຖະມົນຕີພະລັງງານຊີ້ແຈງກໍລະນີການ​ຊົດ​ເຊີຍ​ຜົນ​ກະທົບ​​ຈາກ​ໂຄງການຕ່າງໆ
- AGL banner - ລັດຖະມົນຕີພະລັງງານຊີ້ແຈງກໍລະນີການ​ຊົດ​ເຊີຍ​ຜົນ​ກະທົບ​​ຈາກ​ໂຄງການຕ່າງໆ

ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ-ບໍ່ແຮ່ ຄໍາມະນີ ອິນທິລາດ ໄດ້ຊີ້ແຈງ ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດທີ່ພວມດໍາເນີນໃນປັດຈຸບັນນີ້, ໃນກໍລະນີການ​ຊົດ​ເຊີຍ​ຜົນ​ກະທົບ​ຕໍ່​ປະຊາຊົນ​ຈາກ​ການ​ລົງທຶນ​ໃນ​ໂຄງການ​ໄຟຟ້າ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ພາຍຫລັງສະມາຊີກສະພາແຫ່ງຊາດຫລາຍເຂດເຫັນວ່າການຊົດເຊີຍຜ່ານມາແມ່ນມີຄວາມຊັກຊ້າ.

ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຜ່ານມາ, ການຊົດເຊີຍຜົນກະທົບໃນໂຄງການຕ່າງໆ​ແມ່ນ​ໄດ້ປະຕິບັດ​ຕາມ​ກົດໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ປົກ​ປັກ​ຮັກສາ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມສະບັບ​ປີ 2012 ​ແລະ ດຳລັດ 192/ນຍ ​ແລະ ປັດຈຸບັນ​ແມ່ນ​​ປະຕິບັດ​ຕາມ​ດຳລັດ 84/ນຍ ​ເຊິ່ງ​ໄດ້​ມີ​ຂັ້ນຕອນ​ຕ່າງໆໃນ​ການ​ປະຕິບັດ​ຕົວ​ຈິງ​ຄື: ຂັ້ນຕອນ​ທີ 1: ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ​ໄດ້​ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະ​ກຳມະການ​ແກ້​ໄຂ​ຜົນ​ກະທົບ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ​ແລະ ສັງຄົມ ​ແລະ ວຽກ​ຍົກຍ້າຍ​ຈັດ​ສັນ,​ ​ໂດຍ​ແມ່ນ​ເຈົ້າ​ແຂວງ​ເປັນ​ປະທານ ແລະ ​ແບ່ງອອກເປັນ 2 ວຽກ​ຄື: ດ້ານ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ທີ່​ເບິ່ງ​ຜົນ​ກະທົບ​ຕໍ່​ດິນ, ​ນ້ຳ, ປ່າ​ໄມ້ ​ແລະ ອື່ນໆທີ່​ເກີດ​ຈາກ​ການ​ກໍ່ສ້າງ​ໂຄງການ ​ແລະ ​ດ້ານ​ການ​ທົດ​ແທນ, ຍົກຍ້າຍ​ຈັດ​ສັນ ​ອຳນາດ​ການ​ປົກຄອງ​ແຂວງ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ແມ່ນ​ຈະ​ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະ​ກຳມະການ​ຍົກຍ້າຍ​ຈັດ​ສັນ​ທີ່​ມີ​ພະ​ແນ​ກການ​ກ່ຽວຂ້ອງ, ​ເມືອງ ​ແລະ ຕົວ​ແທນ​ບັນດາ​ບ້ານ​ໃນ​ແຕ່ລະ​ໂຄງການ​ຂຶ້ນ, ​ເພື່ອ​ເຮັດ​ວຽກ​ຮ່ວມ​ກັບ​ໂຄງການ​ໃນ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ບັນດາ​ຜົນ​ກະທົບ​ຕ່າງໆ​ຮ່ວມ​ກັບ​ປະຊາຊົນ​ຜູ້​ຖືກ​ຜົນ​ກະທົບ, ​ໂດຍ​ມອບ​ໝາຍ​ໃຫ້​ທ່ານ​ເຈົ້າ​ແຂວງ​ເປັນ​ປະທານ, ບາງ​ແຂວງ​ແມ່ນ​ໄດ້​ຊີ້​ນຳ​ໃຫ້​ເອົາ​ສະມາຊິກ​ສະພາ​​ແຂວງ ​ແລະ ສະພາ​ເຂດ​ເຂົ້າ​ເປັນ​ກຳມະການ​ຮ່ວມ, ບາງ​ແຂວງ​ແມ່ນ​ບໍ່​ມີ. ​ໃນ​ຕໍ່ໜ້າ​ແມ່ນ​ແນວ​ລາວ​ສ້າງ​ຊາດ ​ແລະ ອົງການ​ຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ​ຈະ​ໄດ້​ເຂົ້າຮ່ວມ​ນຳ​ທຸກໆ​ໂຄງການ. ຂັ້ນຕອນ​ທີ2: ພາຍຫລັງ​ທີ່​ມີ​ຄະນະ​ກຳມະການ​ແລ້ວ, ​ແມ່ນ​ຈະ​ໄດ້​ມີ​ການ​ລົງທະບຽນ​ຊັບ​ສິນ​ຂອງ​ສ່ວນ​ລວມ ​ແລະ ຂອງ​ຄົວ​ເຮືອນ​ທີ່​ມີ​ຜົນ​ກະທົບ ​ໂດຍ​ການ​ຊ້ອງ​ໜ້າ​ກັນ​ທຸກ​ພາກສ່ວນ​ແລ້ວ​ລົງ​ລາຍ​ເຊັນ​ເປັນ​ບັນຊີ​ໄວ້, ຖ້າ​ມີ​ຄອບຄົວໃດ​ຍັງ​ບໍ່​ເຫັນ​ດີ​ຕໍ່​ບັນດາ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ເກັບ​ກຳ​ແມ່ນ​ຈະ​ໄດ້​ມີ​ການ​ລົງ​ກວດກາ​ຄືນ​ໃໝ່, ຈາກ​ນັ້ນແຂວງ​ຈະ​ໄດ້​ປະກາດ​ວັນ​ສິ້ນສຸດ​ການ​ລົງທະບຽນ​ແຈ້ງ​ຊັບ​ສິນ. ຂັ້ນຕອນ​ທີ3: ຄະນະ​ກຳມະການ​ທີ່​ແຕ່ງຕັ້ງຈະ​ໄດ້​ຈັດ​ປະຊຸມ​ປຶກສາ​ຄົ້ນຄວ້າການ​ກຳນົດ​ລາຄາ​ຫົວໜ່ວຍ​ທົດ​ແທນ ​ແລ້ວ​ສະ​ເໜີ​ທ່ານ​ເຈົ້າ​ແຂວງ​ທີ່​ໂຄງການ​ຕັ້ງຢູ່ ​ເພື່ອ​ອອກ​ຂໍ້​ຕົກລົງ​ລາຄາ​ຫົວໜ່ວຍ​ທົດ​ແທນ. ຂັ້ນຕອນ​ທີ4: ຄະນະ​ກຳມະການ​ຈະ​ໄດ້​ລົງ​ເຜີຍ​ແຜ່​ຂໍ້​ຕົກລົງ​ການ​ກຳນົດ​ລາຄາ​ຫົວໜ່ວຍ​ທົດ​ແທນ​ຂອ​ງ​ໂຄງການ​ນັ້ນແລ້ວ​ກໍ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ເຈລະຈາ ​ແລະ ການ​ທົດ​ແທນ​ໃຫ້​ປະຊາຊົນ.

ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ກ່າວວ່າ: ການ​ທົດ​ແທນ​ມີ​ລັກສະນະ​ຊັກຊ້າ​ແມ່ນ​ມີ​ຫລາຍ​ສາ​ເຫດ​ທັງ​ໃນ​ໂຕ ​ແລະ ນອກ​ໂຕ​ຂອງ​ໂຄງການ, ​ເຊິ່ງ​ຈາກ​ບົດຮຽນ​​​ໂຕ​ຈິງ​ແມ່ນ​ມີ​ປະຊາຊົນ​ຈຳນວນ​ໜຶ່ງ​ບໍ່​ຍອມຮັບ​ຄ່າ​ທົດ​ແທນ​ຕາມ​ຂໍ້​ກຳນົດ​ຂອງ​ທ່ານ​ເຈົ້າ​ແຂວງ. ນອກຈາກ​ນີ້ ກໍ​ເກີດ​ມີ​ກຸ່ມ​ຄົນ​ມາ​ຮັບຈ້າງ​ຂຽນ​ໃບ​ຮ້ອງ​ຟ້ອງ​ໃຫ້​ຜູ້​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະທົບ ​ແລະ ຕົກລົງ​ກັບ​ປະຊາຊົນ​ວ່າຫາກ​ໄດ້​ຄ່າ​ທົດ​ແທນ​ຈາກ​ພາກ​ລັດ​ຫລາຍ​ກໍ​ເອົາ​ມາ​ປັນ​ກັນ. ແນວໃດກໍຕາມ, ໃນຕໍ່ໜ້ານີ້, ​ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້ການ​ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ​ວຽກ​ງານ​ແກ້​ໄຂ​ສິ່ງ​ແວ​ດລ້ອມ ​ແລະ ສັງຄົມ ​ແລະ ວຽກ​ງານ​ຍົກຍ້າຍ​ຈັດ​ສັນ​ໃຫ້ດຳ​ເນີນ​ໄປ​ໂດຍ​ດີ ​ແລະ ​ມີ​ຜົນສຳ​ເລັດຂອງໂຄງການ. ແມ່ນ​ໄດ້​ມີ​ຄະນະ​ກຳມະການ​ຊີ້​ນຳ​ໂຄ​ງການ​ໂດຍ​ແມ່ນ​ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ​ເປັນ​ຜູ້​ແຕ່ງຕັ້ງ ​ເພື່ອ​ຕິດຕາມ​ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ​ເຊິ່ງປະກອບ​ດ້ວຍ​ລັດຖະມົນຕີ​ກະຊວງ​ພະລັງງານ ​ແລະ ບໍ່​ແຮ່, ຮອງ​ລັດຖະມົນຕີ​ກະຊວງ​ຊັບພະຍາກອນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ​ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ, ຮອງ​ລັດຖະມົນຕີ​ກະຊວງ​ແຮງ​ງານ ​ແລະ ສະຫວັດດີ​ການ​ສັງຄົມ, ຮອງ​ລັດຖະມົນຕີ​ກະຊວງ​ກະສິກຳ-ປ່າ​ໄມ້, ປະທານ​ກຳມາ​ທິການ​ເສດຖະກິດ, ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ ​ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ຂອງ​ສະພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ, ຕົວ​ແທນ ປກສ-ປກຊ, ຮອງ​ເຈົ້າ​ແຂວງ ​ແລະ ບັນດາ​ພະ​ແນ​ກການ​​ກ່ຽວຂ້ອງ​ເຂົ້າຮ່ວມ​ຢ່າງ​ເປັນ​ລະບົບ.

+ລັດຖະມົນຕີພະລັງງານຊາອຸເນັ້ນຜູ້ຜະລິດນ້ຳມັນຕ້ອງຂະຫຍາຍເວລາຫລຸດປະລິມານການຜະລິດ

+ລັດຖະມົນຕີພະລັງງານເປີດເຜີຍເຂື່ອນສອງແຫ່ງແຕກໃນຜ່ານມາຍ້ອນຜູ້ພັດທະນາບໍ່ປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານເຕັກນິກ

- lattana banner - ລັດຖະມົນຕີພະລັງງານຊີ້ແຈງກໍລະນີການ​ຊົດ​ເຊີຍ​ຜົນ​ກະທົບ​​ຈາກ​ໂຄງການຕ່າງໆ
- lattana banner 1 - ລັດຖະມົນຕີພະລັງງານຊີ້ແຈງກໍລະນີການ​ຊົດ​ເຊີຍ​ຜົນ​ກະທົບ​​ຈາກ​ໂຄງການຕ່າງໆ
-    AD conten website - ລັດຖະມົນຕີພະລັງງານຊີ້ແຈງກໍລະນີການ​ຊົດ​ເຊີຍ​ຜົນ​ກະທົບ​​ຈາກ​ໂຄງການຕ່າງໆ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!