4 ໜ້າທີ່ຫລັກທີ່ມີຄວາມສຳຄັນທີ່ສຸດສຳລັບຜູ້ນຳ

- 020311 2017 - 4 ໜ້າທີ່ຫລັກທີ່ມີຄວາມສຳຄັນທີ່ສຸດສຳລັບຜູ້ນຳ
- AGL banner - 4 ໜ້າທີ່ຫລັກທີ່ມີຄວາມສຳຄັນທີ່ສຸດສຳລັບຜູ້ນຳ

ລັກສະນະຂອງການເປັນຜູ້ນຳທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ວຽກງານສຳເລັດລຸລ່ວງໄປໄດ້ດ້ວຍດີ ມີຫລາຍຮູບແບບ ແລະ ຫລາຍວິທີ ບາງຄົນ ເອົາຄວາມສຳຄັນຂອງວຽກນຳໜ້າສິ່ງອື່ນໆ ບາງຄົນເອົາວຽກເປັນສູນກາງ, ແຕ່ໜ້າທີ່ຫລັກຂອງຜູ້ນຳແມ່ນຫຍັງກັນແທ້ ?  ແລະ ເປົ້າໝາຍທີ່ແທ້ຈິງທີ່ຜູ້ນຳຄວນບັນລຸແມ່ນຫຍັງ ?

ກ່ວາສອງທົດສະວັດທີ່ David Meltzer ຊີອີໂອ ແລະ ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງບໍລິສັດ  Sports 1 Marketing ໄດ້ສຳຜັດການເປັນຜູ້ນຳມາ ແລະ ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ລາວສະຫລຸບອອກມາໄດ້.

“ຖ້າການກະທຳຂອງທ່ານເຮັດໃຫ້ຜູ້ອື່ນມີຄວາມຝັນຫລາຍຂຶ້ນ, ຮຽນຮູ້ຫລາຍຂຶ້ນ, ລົງມືກະທຳຫລາຍຂຶ້ນ ແລະ ເປັນໃນສິ່ງທີ່ເຂົາປາຖະໜາຫລາຍຂຶ້ນ ນັ້ນສະແດງວ່າ ທ່ານແມ່ນຜູ້ນຳ” – ຈອນ ເຄວນຊີ່ ອະດຳ (John Quincy Adams).

  1. ສ້າງແຮງບັນດານໃຈ : “ຖ້າການກະທຳຂອງທ່ານເຮັດໃຫ້ຜູ້ອື່ນມີຄວາມຝັນຫລາຍຂຶ້ນ, ຮຽນຮູ້ຫລາຍຂຶ້ນ, ລົງມືເຮັດ ຫລາຍຂຶ້ນ ແລະ ເປັນໃນສິ່ງທີ່ເຂົາປາຖະໜາຫລາຍຂຶ້ນ ທ່ານແມ່ນຜູ້ນຳ” ບໍ່ວ່າລູກນ້ອງຈະເຮັດວຽກປະເພດໃດກໍຕາມ ແຮງບັນດານໃຈ ແລະ ກຳລັງໃຈເປັນສິ່ງສຳຄັນຕໍ່ພວກເຂົາ, ທ່ານຄວນພະຍາຍາມກະຕຸ້ນ ແລະ ສ້າງຄວາມຕື່ນເຕັ້ນໃຫ້ທີມດ້ວຍການເວົ້າເຖິງວິໄສທັດທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດແຮງບັນດານໃຈ, ໜ້າປະຫລາດໃຈທີ່ການບອກເລົ່າເລື່ອງວິໄສທັດ ແລະ ປ່ອຍວາງເລື່ອງອຳນາດ ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ກຳລັງໃຈພວກເຂົາໄດ້ ພ້ອມທັງວິໄສທັດຈາກຫລາຍຄົນກໍສາມາດສົ່ງຕໍ່ໄປຍັງຜູ້ຄົນອີກຢ່າງຫລວງຫລາຍໄດ້.
  2. ຍົກໂຕຢ່າງເປັນບົດຮຽນ : ເວລາທີ່ຈະໃຫ້ກຳລັງໃຈຜູ້ອື່ນ ທ່ານຄວນໃຊ້ວິທີຍົກໂຕຢ່າງແທນການອອກຄຳສັ່ງ ເຊິ່ງມັນໝາຍ ເຖິງການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ແທນການບອກວ່າຕ້ອງເຮັດແນວນັ້ນແນວນີ້ ບາງເທື່ອທ່ານຄວນຍ່າງນຳ ບາງເທື່ອທ່ານກໍຍ່າງຕາມ ແຕ່ທຸກໆເທື່ອທ່ານຕ້ອງເຊື່ອມໂຍງກຸ່ມໃຫ້ໄດ້ ເພາະຮູ້ໂຕວ່າທຸກການກະທຳຂອງທ່ານຍ່ອມສົ່ງຜົນຕໍ່ກຸ່ມທັງໝົດ ທ່ານຈຶ່ງຄວນພະຍາຍາມຄ່ອຍໆກ້າວໄປດ້ວຍກັນກັບພວກເຂົາດ້ວຍການໃຊ້ຄຳເວົ້າ ແລະ ການກະທຳທີ່ສ້າງກຳລັງໃຈ ແລະ ແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ຄົນໃນກຸ່ມ.
  3. ຮັບຮູ້ຄວາມຜິດພາດຂອງຕົນ ແລະ ຮູ້ຈັກທີ່ຈະຂໍໂທດ : ຜູ້ນຳເອງກໍສາມາດເຮັດເລື່ອງທີ່ຜິດພາດໄດ້ ແລະ ເວລາທີ່ເກີດຄຳ ເວົ້າ ຫລື ການກະທຳທີ່ຜິດພາດມັນຍ່ອມບໍ່ສ້າງແຮງບັນດານໃຈປານໃດ ທ່ານຄວນຈະເອີ່ຍຂໍໂທດຢ່າງຈິງໃຈທຸກເທື່ອ ແລະ ສຳຄັນທີ່ສຸດກໍຄືທ່ານພ້ອມທີ່ຈະໃຫ້ອະໄພຕົນເອງນຳ ເຊິ່ງບາງເທື່ອກໍມີຊ່ວງເວລາທີ່ຕຳໜິໂຕເອງ ແຕ່ທ່ານກໍຄວນຂອບໃຈຍິນດີຕໍ່ທຸກຄົນ ແລະ ທຸກແຮງກາຍທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນສຳເລັດໄດ້ ເຊິ່ງສ່ວນຫລາຍພວກເຂົາກໍມັກຈະຕອບຮັບຄຳຍ້ອງຍໍຍິນດີຫລາຍກ່ວາການເວົ້າແງ່ລົບຕ່າງໆ.

4. ສ້າງແນວປະຕິບັດ ແລະ ຄວາມຮ່ວມມື : ທ້າຍທີ່ສຸດແລ້ວ ໜ້າທີ່ຂອງຜູ້ນຳກໍແມ່ນການສ້າງແນວປະຕິບັດໃນບ່ອນເຮັດວຽກ ເຊິ່ງເປັນຫລັກການ ແລະ ລະບົບຄຸນຄ່າທີ່ຈະຍຶດເຮົາໄວ້ດ້ວຍກັນເພື່ອໃຫ້ເກີດຄວາມຮ່ວມມື ແລະ ເອກະພາບຂອງທີມ ພວກເຂົາຈະຍອມຮັບກໍຕໍ່ເມື່ອພວກເຂົາມີບົດບາດໃນການປ່ຽນແປງ ຫລື ການໂຮມກຸ່ມ ເຊິ່ງຈະນຳໄປສູ່ການມີຄວາມເຊື່ອຮ່ວມກັນໃນບ່ອນເຮັດວຽກ ຫລາຍເທື່ອທ່ານອາດເຫັນວ່າຄົນທີ່ເປັນໂຕຂອງໂຕເອງຈະມີກຳລັງໃຈຫລາຍກ່ວາ ເຊິ່ງມັນນຳໄປສູ່ການມີປະສິດທິພາບໃນການເຮັດວຽກທີ່ດີຂຶ້ນນຳ. ນອກຈາກນີ້ ຫລາຍປີທີ່ຜ່ານມາທ່ານອາດຈະສັງເກດເຫັນວ່າຄົນທີ່ມີແຮງບັນດານໃຈຈະເປັນຜູ້ທີ່ມີຄວາມຄິດລິເລີ່ມສ້າງສັນທີ່ດີນຳອີກ. ສະນັ້ນແລ້ວ ຖ້າທ່ານເສີມກຳລັງໃຈ ແລະ ສ້າງແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ແກ່ທີມ ທ່ານກໍຈະໄດ້ທີມງານທີ່ມີຄວາມຊື່ສັດຕໍ່ທ່ານ ແລະ ມີພະລັງໃຈໃນການກ້າວສູ່ເປົ້າໝາຍຮ່ວມກັນ ຫລື  ຢ່າງໜ້ອຍພວກເຂົາກໍຈະເຮັດວຽກຢ່າງສຸດຄວາມສາມາດແນ່ນອນ.

- lattana banner 1 - 4 ໜ້າທີ່ຫລັກທີ່ມີຄວາມສຳຄັນທີ່ສຸດສຳລັບຜູ້ນຳ
-    AD conten website - 4 ໜ້າທີ່ຫລັກທີ່ມີຄວາມສຳຄັນທີ່ສຸດສຳລັບຜູ້ນຳ
- lattana banner - 4 ໜ້າທີ່ຫລັກທີ່ມີຄວາມສຳຄັນທີ່ສຸດສຳລັບຜູ້ນຳ
  • 1097 Posts
  • 0 Comments
iLike/LPN/20
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!