8 ສິ່ງທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນເມື່ອທ່ານເລີ່ມເຊື່ອໝັ້ນໃຈໂຕເອງ

- 030611 2017 - 8 ສິ່ງທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນເມື່ອທ່ານເລີ່ມເຊື່ອໝັ້ນໃຈໂຕເອງ
- AGL banner - 8 ສິ່ງທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນເມື່ອທ່ານເລີ່ມເຊື່ອໝັ້ນໃຈໂຕເອງ

ຄົນທີ່ມີຄວາມຕັ້ງໃຈໃນການພັດທະນາຕົນເອງມັກຈະປະສົບຄວາມສຳເລັດຫລາຍກ່ວາຄົນອື່ນ ເຊິ່ງມັນບໍ່ໄດ້ເກີດຈາກປັດໄຈພາຍນອກແຕ່ຢ່າງໃດ ເພາະທັງໝົດນັ້ນລ້ວນມາຈາກພາຍໃນ ບໍ່ວ່າຈະສຳເລັດ ຫລື ລົ້ມເຫລວກໍຕາມ ຖ້າໄດ້ລອງເຊື່ອໝັ້ນໃນໂຕເອງຈັກເທື່ອ ສິ່ງດີໆຕ່າງໆກໍຈະຕາມມາເລື້ອຍໆ ຄືກັບການຍູ້ໂດມິໂນ່, ບໍ່ວ່າຈະເປັນການຫລຸດນຳ້ໜັກ, ການເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດ ຫລື ແມ່ນແຕ່ການຫາຄວາມສຸກໃສ່ໂຕກໍຕາມ ແລະ ນີ້ແມ່ນ 8 ຜົນທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນເມື່ອທ່ານເລີ່ມເຊື່ອໝັ້ນໃນຕົນເອງ.

 1. ທ່ານຈະຕັດສິນຄົນອື່ນໜ້ອຍລົງ : ການຕັດສິນຜູ້ອື່ນ ແລະ ການຄິດລົບເປັນດັ່ງສິ່ງທີ່ສະທ້ອນອອກມາຈາກໂຕຜູູ້ໃຫ້ ບໍ່ແມ່ນຜູ້ຮັບ ຄົນປະເພດທີ່ມັກຕັດສິນຜູ້ອື່ນໄປທົ່ວ ສ່ວນຫລາຍແລ້ວມັກຈະບໍ່ມີເວລາຫັນກັບມາເບິ່ງໂຕເອງ ດັ່ງນັ້ນ ເມື່ອໃດທີ່ທ່ານໄດ້ທຸ້ມເທກຳລັງ ແລະ ເວລາໃຫ້ກັບໂຕເອງຫລາຍໆ ທ່ານກໍຈະເຊົາສົນໃຈ ແລະ ເຊົາຕັດສິນຄົນອື່ນໄປໄດ້ເອງ ເພາະຫົນທາງທີ່ຈະນຳໄປສູ່ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນອັນແທ້ຈິງນັ້ນມາຈາກການທີ່ທ່ານຮູ້ຈັກຍອມຮັບໃນໂຕຂອງທ່ານເອງ.
 2. ທ່ານຈະສາມາດເຮັດສິ່ງຕ່າງໆໄດ້ຫລາຍຂຶ້ນ : ຂໍ້ແກ້ໂຕທີ່ຄົນມັກໃຊ້ກັນເປັນປະຈຳກໍຄື ຂ້ອຍບໍ່ມີເວລາ ໂດຍທີ່ທຸກຄົນລ້ວນແຕ່ມີເວລາ 24 ຊົ່ວໂມງເທົ່າກັນໃນ ແຕ່ລະມື້ອາດເປັນຍ້ອນການຂາດຄວາມໝັ້ນໃຈໃນຕົນເອງ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຄົນເຮົາຢ້ານໃນການລົງມືເຮັດບາງຢ່າງ, ແຕ່ໂຊກດີທ່ີວ່າ ເຖິງຈະເວລາບໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້, ແຕ່ທ່ານກໍສາມາດປ່ຽນແປງຕົນເອງໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ ໃນວິນາທີນີ້ ແລະ ຕອນນີ້ ເປັນເວລາທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ທ່ານຈະຕ້ອງເລີ່ມໝັ້ນໃຈໃນຕົນເອງ ແລ້ວລົງມືເຮັດໃນສິ່ງທີ່ຄິດໄວ້ ດັ່ງທ່ານ ເຮນຣີ່ ຟອດ ກ່າວໄວ້ວ່າ : “ເມື່ອໃດກໍຕາມທີ່ທ່ານຄິດວ່າທ່ານເຮັດໄດ້ ຫລື ຄິດວ່າທ່ານເຮັດບໍ່ໄດ້ ທ່ານຄິດຖືກທັງໝົດ”.
 3. ທ່ານຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ອື່ນເຊື່ອໝັ້ນໃນໂຕທ່ານ : ການທີ່ທ່ານມີຄວາມໝັ້ນໃຈໃນໂຕເອງນັ້ນ ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານກາຍເປັນແຮງບັນ ດານໃຈໃຫ້ກັບຜູ້ອື່ນ ເຊິ່ງທ່ານຈະໄດ້ຮັບອຳນາດ ແລະ ມີອິດທິພົນເໜືອບຸກຄົນອື່ນ ຄົນອ້ອມຂ້າງຈະຍື່ນຄວາມຊ່ວຍເຫລືອໃຫ້ກັບທ່ານຢ່າງເຕັມໃຈ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນໄລຍະເວລາສຳຄັນທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນເຮັດບາງສິ່ງບາງຢ່າງ ຫລື ຕ້ອງການເລີ່ມດຳເນີນການສິ່ງໃດທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງອາໄສຄວາມຊ່ວຍເຫລືອຈາກຜູ້ອື່ນ.
 4. ທ່ານຈະຈັດການກັບສຽງວິພາກວິຈານໄດ້ຢ່າງເປັນທຳ : ປົກກະຕິແລ້ວຄົນເຮົາບໍ່ມີໃຜມັກຜົນຕອບແທນແບບບໍ່ດີ, ແຕ່ຄົນທີ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດແມ່ນຄົນທີ່ພ້ອມຮັບຟັງຄວາມເຫັນຂອງຄົນອ້ອມຂ້າງ ພວກເຂົາຈັດການບັນຫາຢ່າງກົງຈຸດ ແລະ ປັບໂຕເພື່ອພັດທະນາໂຕເອງຢູ່ສະເໝີ. ດັ່ງນັ້ນ ການເຊື່ອໝັ້ນໃນໂຕເອງຈະສ້າງຮາກຖານທີ່ໝັ້ນຄົງທາງອາລົມໃຫ້ກັບທ່ານໄດ້ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ທ່ານເປັນຄົນທີ່ພິຈາລະນາຂໍ້ມູນ ແລະ ແຫລ່ງທີ່ມາໄດ້ຢ່າງຖີ່ຖ້ວນ ມີເຫດມີຜົນ. ນອກຈາກນີ້ຍັງເຮັດໃຫ້ທ່ານມີອາລົມທີ່ໝັ້ນຄົງຂຶ້ນ ບໍ່ກະທົບກະເທືອນໄດ້ງ່າຍກັບສະຖານະການຕ່າງໆ.
 5. ທ່ານຈະມີຄວາມຕັ້ງໃຈຫລາຍຂຶ້ນຕື່ມ : ທຸກຄົນລ້ວນມີຊ່ວງເວລາທີ່ໝົ່ນໝອງໃຈ ການຜ່າຍແພ້ເປັນສິ່ງທີ່ໃຜໆກໍເຄີຍພົບ ມາ, ແຕ່ການລຸກຂຶ້ນສູ້ແລ້ວຍ່າງຕໍ່ໄປມັນຈະເປັນພຽງສິ່ງທີ່ຕົນເອງເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະເຮັດໄດ້ ດັ່ງນັ້ນ ການເຊື່ອໝັ້ນໃນໂຕເອງຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ໝາຍເຖິງການເຊື່ອວ່າຕົນເອງເກັ່ງໃນທຸກດ້ານ ຫລື ສົມບູນແບບແຕ່ຢ່າງໃດ, ແຕ່ໝາຍເຖິງເຊື່ອໃນຄວາມສາມາດໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຂອງຕົນເອງ ແລະ ຍ່າງຕໍ່ໄປ ຖ້າຫາກມີອຸປະສັກຂວາງທາງ ຄົນທີ່ມີຄວາມໝັ້ນໃຈຈະຮູ້ວ່າອຸປະສັກເຫລົ່ານັ້ນຈະເປັນສິ່ງທີ່ເອົາໄວ້ສອນພວກເຂົາ ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາແຂງແກ່ນຂຶ້ນ ຫລື ເປັນແຮງຊຸກຍູ້ໄປສູ່ສິ່ງທີ່ຄາດບໍ່ເຖິງ ດັ່ງນັ້ນຈົ່ງເຊື່ອໃນໂຕເອງແລ້ວກ້າວໄປຂ້າງໜ້າ.
 6. ທ່ານຈະດຶງດູດສິ່ງດີໆເຂົ້າມາ : ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວການເຊື່ອໝັ້ນໃຈໂຕເອງຈະສ້າງພະລັງງານດ້ານບວກຂຶ້ນມາ ເມື່ອໃດທີ່ທ່ານເລີ່ມຄາດຫວັງໃນສິ່ງດີໆ ທ່ານກໍຈະໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນດີໆຕາມມາຫລວງຫລາຍຢ່າງຄາດບໍ່ເຖິງ ເພາະຫລັງພະລັງງານດ້ານບວກເຫລົ່ານີ້ຈະເປັນໂຕທີ່ດຶງດູດກັນ ແລະ ກັນປຽບດັ່ງແຮງດຶງດູດ.
 7. ທ່ານຈະມີວິໄນຫລາຍຂຶ້ນ : ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃນໂຕເອງສາມາດນຳໄປສູ່ການມີວິໄນທີ່ດີຂຶ້ນໄດ້, ການຍອມຮັບ ແລະ ເຊື່ອໝັ້ນໃນໂຕເອງເປັນສິ່ງຊ່ວຍເພີ່ມພະລັງໃຈໄດ້ຢ່າງມະຫາສານ ເຊິ່ງພະລັງອັນຍິ່ງໃຫຍ່ນັ້ນກໍຈະມາພ້ອມກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ໃຫຍ່ຍິ່ງຂຶ້ນນຳ ດັ່ງນັ້ນ ທ່ານບໍ່ສາມາດເຝົ້າລໍປັດໄຈພາຍນອກທີ່ຈະມາເຮັດໃຫ້ສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການເປັນຈິງຂຶ້ນມາໄດ້, ແຕ່່ທ່ານຕ້ອງມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນເລິກໆພາຍໃນຈິດໃຈຕົນເອງ ມັນຈຶ່ງຈະພັດທະນາທ່ານໄປໄດ້ຢ່າງກ້າວໄກ.

8. ທ່ານຈະມີສັກກະຍະພາບທີ່ເພີ່ມທະວີຄູນ : ກ້າວທຳອິດສູ່ຄວາມໝັ້ນໃຈໃນໂຕເອງກໍຄືກັບການແລ່ນເຮືອອອກສູ່ມະຫາສະ ໝຸດເປັນເທື່ອທຳອິດ ອາດໄດ້ລອງລົດຊາດທີ່ບໍ່ຖືກປາກປານໃດ ແຕ່ເມື່ອການເລີ່ມຕົ້ນລຸລ່ວງໄປແລ້ວ ຄວາມກັງວົນ ຫລື ຄວາມລັງເລໃຈກໍເລີ່ມຈາງຫາຍ ແລ້ວຄວາມມ່ວນ ຄວາມຕື່ນເຕັ້ນກໍຈະເຂົ້າມາແທນບ່ອນ ຈົນໃນທີ່ສຸດທ່ານກໍຈະກາຍເປັນເຮືອທີ່ມີສັກກະຍະພາບທີ່ໄຮ້ຂີດຈຳກັດ ແລະ ພ້ອມຫ້າວຫັນທີ່ຈະອອກໄປພະເຊີນກັບສິ່ງຕ່າງໆຕໍ່ໄປໄດ້ ດັ່ງນັ້ນ ຍິ່ງຄວາມໝັ້ນໃຈທີ່ເພີ່ມຫລາຍຂຶ້ນກໍຈະຍິ່ງນຳໄປສູ່ຄວາມສາມາດທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນນຳ.

- lattana banner 1 - 8 ສິ່ງທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນເມື່ອທ່ານເລີ່ມເຊື່ອໝັ້ນໃຈໂຕເອງ
-  AD conten website - 8 ສິ່ງທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນເມື່ອທ່ານເລີ່ມເຊື່ອໝັ້ນໃຈໂຕເອງ
- lattana banner - 8 ສິ່ງທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນເມື່ອທ່ານເລີ່ມເຊື່ອໝັ້ນໃຈໂຕເອງ
 • 1097 Posts
 • 0 Comments
iLike/LPN/20
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!