5 ຂັ້ນຕອນຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເປັນນັກຄິດ, ນັກພັດທະນາ ແລະ ນັກແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ເກັ່ງ

- 020711 2017 1 - 5 ຂັ້ນຕອນຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເປັນນັກຄິດ, ນັກພັດທະນາ ແລະ ນັກແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ເກັ່ງ
- AGL banner - 5 ຂັ້ນຕອນຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເປັນນັກຄິດ, ນັກພັດທະນາ ແລະ ນັກແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ເກັ່ງ

ນັກກົນລະຍຸດດ້ານພຶດຕິກຳ ທ່ານ ແດນ ເກຣກໍຣີ (Dan Gregory) ແລະ ຄີແຣນ ຟລານາແກນ (Kieran Flanagan) ຜູ້ຂຽນໜັງສື “Selfish, Scared, & Stupid” ໄດ້ແນະນຳວິທີການເປັນນັກຄິດ, ນັກພັດທະນາ ແລະ ນັກແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ດີຂຶ້ນ ເຊິ່ງເຮົາໄດ້ເລືອກໂຕຢ່າງທີ່ດີສຸດເພື່ອຊ່ວຍບໍລິຫານກ້າມຊີ້ນສະໝອງຂອງທ່ານໃຫ້ເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບຫລາຍຂຶ້ນ.

  1. ຍິ່ງມີໄອເດຍຫລາຍຍິ່ງດີ : ການລະດົມສະໝອງແມ່ນການລະດົມໃຫ້ໄດ້ໄອເດຍຫລາຍໆໄວ້ ນີ້ກໍແມ່ນເຄັດລັບຂອງຜູ້ທີ່ມີຫົວຄິດສ້າງສັນ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາເກັ່ງອັນດັບຕົ້ນໆຂອງໂລກ ທ່ານຕ້ອງເຮັດລາຍການເລືອກໃຫ້ຫລາຍໄວ້ ເພື່ອຈະໄດ້ບໍ່ຈົມຢູ່ກັບແຕ່ໄອເດຍງ່າຍໆ ມັນກໍຄືກັບການອອກກຳລັງກາຍ ຍິ່ງເພີ່ມຈຳນວນທ່າຂຶ້ນ ທ່ານກໍຈະເຫັນຜົນທີ່ຈະແຈ້ງຂຶ້ນ ໂດຍໄອເດຍທຳອິດທີ່ຄິດໄດ້ມັກຈະຈະແຈ້ງເກີນໄປ ແລະ ຜ່ານການຄິດພຽງແຕ່ຊັ້ນດຽວ ດັ່ງນັ້ນ ທ່ານຕ້ອງຄິດໃຫ້ເລິກເຊິ່ງລົງໄປອີກ ຈົ່ງຄິດຫລາຍໆຊັ້ນ ແລ້ວທ່ານຈະຄົ້ນພົບໄອເດຍທີ່ແກ້ໄຊບັນຫາໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ.- 030711 2017 300x205 - 5 ຂັ້ນຕອນຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເປັນນັກຄິດ, ນັກພັດທະນາ ແລະ ນັກແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ເກັ່ງ
  2. ຈົ່ງໝັ່ນຕັ້ງຄຳຖາມ : ຝຶກສະໝອງໂດຍການຄິດເປັນປະໂຫຍກຄຳຖຳແທນປະໂຫຍກບອກເລົ່າ ບັນຫາຂອງປະໂຫຍກບອກ ເລົ່າແມ່ນມັນເປັນສັນນິຖານວິທີແກ້ໄປແລ້ວ ທ່ານຈຶ່ງຄິດຫາວິທີສ້າງສັນກ່ວາບໍ່ອອກ ແຕ່ການຕັ້ງຄຳຖາມນັ້ນເປີດຮັບຄຳຕອບທີ່ ຫລາກຫລາຍ “ການຫາສະຫລາກທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຜະລິດຕະພັນຂອງທ່ານໂດດເດັ່ນ” ແຕກຕ່າງຈາກການຕັ້ງຄຳຖາມວ່າ “ຈະເຮັດແນວໃດໃຫ້ຜະລິດຕະພັນໂດດເດັ່ນເມື່ອຢູ່ເທິງຊັ້ນວາງ?” ເພາະມັນຈະນຳໄປສູ່ວິທີແກ້ໄຂບັນຫາຫລາກຫລາຍກ່ວາ. ຖ້າທ່ານເລືອກຂ້ໍທຳອິດ ທ່ານກໍຈະໄດ້ແຕ່ສະຫລາກທີ່ຕ້ອງການ, ແຕ່ຄຳຖາມທີສອງຈະນຳທ່ານໄປສູ່ການພັດທະນາ ເຊັ່ນ : ການຫຸ້ມຫໍ່ຮູບ ແບບໃໝ່ໆ, ການພັດທະນາອອກແບບຜະລິດຕະພັນ, ລະບົບການຂະຫຍາຍໜ້າຮ້ານເປັນແນວໃດດີພໍຫລືຍັງ ໄປຈົນເຖິງການເພີ່ມ ຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງໂຕຜະລິດຕະພັນນຳ.
  3. ບໍ່ແມ່ນແຕ່ໄອເດຍທີ່ຕ້ອງມາກ່ອນ ແຕ່ມັນແມ່ນການແກ້ໄຂບັນຫາ : ທ່ານຕ້ອງມີບັນຫາກ່ອນ ແລ້ວໄອເດຍຈຶ່ງຈະຕາມມາ ໜຶ່ງໃນບັນຫາທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດແມ່ນຜູ້ຄົນມັກຕ້ອງການໄອເດຍທີ່ດີເດັ່ນ ແລະ ກໍໄດ້ແຕ່ສົງໄສວ່າເປັນຫຍັງຈຶ່ງຄິດຫຍັງບໍ່ອອກເລີຍ ນັ້ນເປັນຍ້ອນສິ່ງທີ່ເຮົາຕ້ອງການບໍ່ແມ່ນໄອເດຍດີໆ ແຕ່ເປັນວິທີແກ້ໄຂບັນຫາທ່ີສ້າງສັນ ແລະ ກ້າວໜ້າຕ່າງຫາກ ຖ້າທ່ານບໍ່ຮູ້ວ່າບັນຫາແມ່ນຫຍັງທ່ານກໍຈະບໍ່ມີມື້ຫາທາງອອກ ຈົ່ງໃຊ້ເວລາໃນການວິເຄາະຫາບັນຫາໃຫ້ພົບ ແທນການຈະພະຍາຍາມຄິດໄອເດຍໄປທົ່ວໂດຍບໍ່ມີເປົ້າໝາຍ.
  4. ກັບໄປຢູ່ມຸມເກົ່າຂອງໂຕເອງ : ຍິ່ງຖືກຈຳກັດໃຫ້ຫລາຍເທົ່າໃດ ຄວາມຄິດສ້າງສັນຍິ່ງເພີ່ມຂຶ້ນ ສະໝອງຈະເຮັດວຽກໄດ້ ດີພາຍໃຕ້ການບີບບັງຄັບ ເຊິ່ງອາດເປັນຍ້ອນສັນຊາດຕະຍານການເອົາໂຕລອດ ຮ່າງກາຍຈຶ່ງຫລັ່ງສານອະດີນາລີນອອກມາກະຕຸ້ນ ດັ່ງນັ້ນ ເທື່ອໜ້າໃຫ້ລອງແກ້ໄຂບັນຫາພາຍໃຕ້ຂໍ້ຈຳກັດຫລາຍໆເບິ່ງ ຫາກເຫື່ອເລີ່ມອອກນັ້ນແມ່ນສັນຍານທີ່ດີ.- 020711 2017 300x157 - 5 ຂັ້ນຕອນຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເປັນນັກຄິດ, ນັກພັດທະນາ ແລະ ນັກແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ເກັ່ງ
  5. ປະສົມປະສານໄອເດຍຕ່າງໆເຂົ້າກັນ : ການຄິດຕ່າງເປັນສິ່ງສຳຄັນ ທ່ານຕ້ອງຮັບເອົາແຮງບັນດານໃຈຈາກຫລາກ ຫລາຍຜູ້ຄົນ, ສະຖານທີ່, ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ລະບົບທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປ ຫາກທ່ານຢາກເປັນນັກຄິດທີ່ໄວ ທ່ານຕ້ອງຮຽນຮູ້ນອກເໜືອຈາກບົດບາດຂອງໂຕເອງ, ອ່ານໃຫ້ຫລາຍ, ສົນໃຈຮອບດ້ານ ແລະ ສັງເກດການເຮັດວຽກຂອງບໍລິສັດ ຫລື ອຸດສາຫະກຳອື່ນໆຢູ່ສະເໝີ.

ສິດທິບັດທີ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດທີ່ສຸດນັ້ນມັກມາຈາກການລວບລວມຄວາມຄິດ ຫລື ເຕັກໂນໂລຊີຈາກຫລາຍອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຮູບແບບຜະລິດຕະພັນໃໝ່ກໍສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ງ່າຍໆ ແຕ່ທ່ານເອົາຄວາມຄິດທີ່ແຕກຕ່າງມາປະສົມປະສານກັນ ຍົກໂຕຢ່າງ ເຊັ່ນ : ການໃສ່ວັນໝົດອາຍຸໃນໝອນຂອງຍີ່ຫໍ້ອົດສະຕຣາລີ “Tontine”  ເຊິ່ງເປັນການນຳເອົາແນວຄິດຂອງອຸດສາຫະກຳ ອາຫານມາປັບໃຊ້.

ທ່ານພ້ອມທີ່ຈະເລີ່ມພັດທະນາຄວາມຄິດຂອງທ່ານຫລືຍັງ ? ລອງເຮັດເບິ່ງແລ້ວທ່ານຈະຕ້ອງປະຫລາດໃຈວ່າໂຕເອງເຮັດຫຍັງໄດ້ຫລາຍກ່ວາທີ່ຄິດໄວ້ຫລາຍ.

- lattana banner - 5 ຂັ້ນຕອນຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເປັນນັກຄິດ, ນັກພັດທະນາ ແລະ ນັກແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ເກັ່ງ
-    AD conten website - 5 ຂັ້ນຕອນຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເປັນນັກຄິດ, ນັກພັດທະນາ ແລະ ນັກແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ເກັ່ງ
- lattana banner 1 - 5 ຂັ້ນຕອນຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເປັນນັກຄິດ, ນັກພັດທະນາ ແລະ ນັກແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ເກັ່ງ
  • 1097 Posts
  • 0 Comments
iLike/LPN/20
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!