ເອດີບີ ສະໜອງທຶນ 10 ລ້ານໂດລາປັບປຸງວຽກງານກະສິກຳ ສປປ ລາວ

- ADB - ເອດີບີ ສະໜອງທຶນ 10 ລ້ານໂດລາປັບປຸງວຽກງານກະສິກຳ ສປປ ລາວ
- Untitled design 1 - ເອດີບີ ສະໜອງທຶນ 10 ລ້ານໂດລາປັບປຸງວຽກງານກະສິກຳ ສປປ ລາວ

ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ເອດີບີ) ໄດ້ອະນຸມັດທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າມູນຄ່າ 10 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃຫ້ ສປປ ລາວ ໃນໂຄງການປັບປຸງຄວາມອາດສາມາດດ້ານສຸຂານາໄມ ແລະ ສຸຂານາໄມພືດ ສປປ ລາວ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນດ້ານການຄ້າໃນເຂດອານຸພາກພື້ນລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ ເຊິ່ງພິທີມອບ-ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫລືອດັ່ງກ່າວໄດ້ມີຂຶ້ນໃນຕອນແລງວັນທີ 13 ພະຈິກ 2017 ທີ່ກະຊວງການເງິນ ລະຫວ່າງທ່ານນາງ ທິບພະກອນ ຈັນທະວົງສາ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ແລະ ທ່ານ ຢະຊຸຊິ ເນກິຊິ ຫົວໜ້າຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ປະຈຳ ສປປ ລາວ, ໂດຍມີທ່ານ ພວງປຣາລິສັກ ປະວົງວຽງຄຳ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເຂົ້າຮ່ວມນຳດ້ວຍ.

ທ່ານ ຢະຊຸຊິ ເນກິຊິ ຫົວໜ້າຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າທະນາຄານພັດທະນາອາຊີປະຈຳ ສປປ ລາວ ມີຄຳເຫັນວ່າ: ການສະໜັບສະໜູນທຶນເພີ່ມເຕີມຈຳນວນ 10 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃຫ້ແກ່ໂຄງການປັບປຸງຄວາມອາດສາມາດດ້ານສຸຂານາໄມ ແລະ ສຸຂານາໄມພືດ ສປປ ລາວ ເປັນການຍົກລະດັບບັນດາຂໍ້ລິເລີ່ມການເພີ່ມທະວີຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ລະບົບຄຸ້ມຄອງສຸຂານາໄມ ແລະ ສຸຂານາໄມພືດທີ່ມີໃນປັດຈຸບັນ ລວມທັງແຜນການເຝົ້າລະວັງ ແລະ ຕິດຕາມສຸຂານາໄມພືດ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ, ລະບົບຄຸ້ມຄອງສຸຂານາໄມ ແລະ ສຸຂານາໄມພືດທີ່ຕິດພັນກັບການປະສານງານຮ່ວມມື ແລະ ຄວາມກົມກ່ຽວໃນພາກພື້ນຈະໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນ ລວມທັງບັນດາກິດຈະກຳຕ່າງໆຂອງໂຄງການທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍໃນແຂວງຫຼວງພະບາງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຈຳປາສັກ, ແຂວງອຸດົມໄຊ, ວຽງຈັນ, ສະຫວັນນະເຂດ.

- Visit Laos Visit SALANA BOUTIQUE HOTEL - ເອດີບີ ສະໜອງທຶນ 10 ລ້ານໂດລາປັບປຸງວຽກງານກະສິກຳ ສປປ ລາວ

ທ່ານນາງ ທິບພະກອນ ຈັນທະວົງສາ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ມີຄຳເຫັນວ່າ: ການສະໜອງທຶນຂອງເອດີບີໃນຄັ້ງນີ້ ເພື່ອປັບປຸງຄວາມອາດສາມາດດ້ານສຸຂານາໄມ ແລະ ສຸຂານາໄມພືດ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການຄ້າໃນເຂດອະນຸພາກພື້ນລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ ເຊິ່ງກ່ອນໜ້ານີ້ໃນປີ 2012  ເອດີບີ ໄດ້ສະໜອງທຶນຈໍານວນ 14 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ໃນນັ້ນ ເງິນກູ້ຢືມ 3 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເຂົ້າໃນໂຄງການດັ່ງກ່າວ ເພື່ອຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພໃນການຜະລິດສິນຄ້າກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ພ້ອມທັງສົ່ງເສີມການຂະຫຍາຍການຄ້າໃນພາກພື້ນ, ເສີມສ້າງຄວາມອາດສາມາດການສົ່ງອອກ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພສຳລັບສຸຂະພາບຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ.

ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໃນໄລຍະຜ່ານໄດ້ມີຜົນສຳເລັດຫຼາຍດ້ານເຊັ່ນ: ຂະແໜງສຸຂະພາບພືດ ໄດ້ສຳເລັດການສະໜັບສະໜູນການສົ່ງອອກຜົນຜະລິດພືດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນພືດໄປຍັງຕ່າງປະເທດເຊັ່ນ: ສສ ຫວຽດນາມ, ສປ ຈີນ, ຂະແໜງສຸຂະພາບສັດ ໄດ້ປັບປຸງການຕອບໂຕ້ການລະບາດພະຍາດສັດ, ຄວບຄຸມການລະບາດຂອງພະຍາດປາກເປື່ອຍລົງເລັບ ແລະ ສີດຢາວັກຊິນປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດປາກເປື່ອຍໃນບັນດາເຂດໃກ້ຄຽງທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ, ຂະແໜງຄວາມປວດໄພຂອງອາຫານໄດ້ປັບປຸງຄວາມອາດສາມາດໃນການຮັບມືກັບອາຫານທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ, ຄວບຄຸມອາຫານເປັນພິດ,​ ກຳນົດມາດຕະການຄວບຄຸມ ແລະ ຍົກສູງລະດັບຄວາມເຂົ້າໃຈວຽກງານຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ, ຂະແໜງສົ່ງເສີມການສຶກສາ ໄດ້ເພີ່ມຂີດຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ນັກສຶກສາສາຍວິຊາສະເພາະ ໂດຍປະກອບມີສາຍປ້ອງກັນພືດ, ເຕັກໂນໂລຊີອາຫານ ແລະ ສັດຕະວະແພດ.

ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ເນັ້ນວ່າ: ການປັບປຸງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນຂອບວຽກງານສຸຂານາໄມ ແລະ ສຸຂານາໄມພືດຂອງ ສປປ ລາວ ເປັນວຽກໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມສຳຄັນນອນໃນແຜນຍຸດທະສາດຂອງລັດຖະບານ ເພື່ອການປະຕິບັດພັນທະ ແລະ ການຍາດແຍ່ງຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດໃນການເປັນປະເທດສະມາຊິກອົງການການຄ້າໂລກ ແລະ ຍ້ອນຜົນສຳເລັດໂຄງການດັ່ງກ່າວ ເອດີບີ ຈິ່ງໄດ້ສະໜອງທຶນເພີ່ມເຕີມໂຄງການແຕ່ນີ້ຮອດປີ 2021 ທີ່ຈະຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ 3 ແຂວງເປົ້າໝາຍຄື:  ຫຼວງພະບາງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຈຳປາສັກ ແລະ ກຽມຂະຫຍາຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດອອກໄປໃນ 3 ແຂວງຄື: ແຂວງອຸດົມໄຊ, ວຽງຈັນ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດຕື່ມອີກ.

- Visit Laos Visit SALANA BOUTIQUE HOTEL - ເອດີບີ ສະໜອງທຶນ 10 ລ້ານໂດລາປັບປຸງວຽກງານກະສິກຳ ສປປ ລາວ
- lattana banner - ເອດີບີ ສະໜອງທຶນ 10 ລ້ານໂດລາປັບປຸງວຽກງານກະສິກຳ ສປປ ລາວ
- lattana banner 1 - ເອດີບີ ສະໜອງທຶນ 10 ລ້ານໂດລາປັບປຸງວຽກງານກະສິກຳ ສປປ ລາວ
-  AD conten website - ເອດີບີ ສະໜອງທຶນ 10 ລ້ານໂດລາປັບປຸງວຽກງານກະສິກຳ ສປປ ລາວ
error: Content is protected !!
 • Bonanza138
 • situs bokep
 • video porn
 • situs porno
 • bokep
 • situs sex
 • bokep indo
 • situs bokep indo
 • situs bokep
 • video porn
 • situs porno
 • bokep
 • situs sex
 • bokep indo
 • situs bokep indo
 • situs bokep
 • video porn
 • situs porno
 • bokep
 • situs sex
 • bokep indo
 • situs bokep indo
 • situs bokep
 • video porn
 • situs porno
 • bokep
 • situs sex
 • bokep indo
 • situs bokep indo
 • situs bokep
 • video porn
 • situs porno
 • bokep
 • situs sex
 • bokep indo
 • situs bokep indo
 • situs bokep
 • video porn
 • situs porno
 • bokep
 • situs sex
 • bokep indo
 • situs bokep indo
 • situs bokep
 • video porn
 • situs porno
 • bokep
 • situs sex
 • bokep indo
 • situs bokep indo
 • situs bokep
 • video porn
 • situs porno
 • bokep
 • situs sex
 • bokep indo
 • situs bokep indo
 • situs bokep
 • video porn
 • situs porno
 • bokep
 • situs sex
 • bokep indo
 • situs bokep indo
 • situs bokep
 • video porn
 • situs porno
 • bokep
 • situs sex
 • bokep indo
 • situs bokep indo
 • situs bokep
 • video porn
 • situs porno
 • bokep
 • situs sex
 • bokep indo
 • situs bokep indo
 • situs bokep
 • video porn
 • situs porno
 • bokep
 • situs sex
 • bokep indo
 • situs bokep indo
 • situs bokep
 • video porn
 • situs porno
 • bokep
 • situs sex
 • bokep indo
 • situs bokep indo
 • situs bokep
 • video porn
 • situs porno
 • bokep
 • situs sex
 • bokep indo
 • situs bokep indo
 • situs bokep
 • video porn
 • situs porno
 • bokep
 • situs sex
 • bokep indo
 • situs bokep indo
 • situs bokep
 • video porn
 • situs porno
 • bokep
 • situs sex
 • bokep indo
 • situs bokep indo
 • Pakar77
 • Pakar77