Google ເຜີຍຜົນການສຶກສາ ວິທີການລັກຂໍ້ມູນແບບໃດທີ່ແຮັກເກີໃຊ້ຕະຫຼອດ ແລະ ໄດ້ຜົນຫຼາຍທີ່ສຸດ

-                 1 - Google ເຜີຍຜົນການສຶກສາ ວິທີການລັກຂໍ້ມູນແບບໃດທີ່ແຮັກເກີໃຊ້ຕະຫຼອດ ແລະ ໄດ້ຜົນຫຼາຍທີ່ສຸດ
- kitchen vibe - Google ເຜີຍຜົນການສຶກສາ ວິທີການລັກຂໍ້ມູນແບບໃດທີ່ແຮັກເກີໃຊ້ຕະຫຼອດ ແລະ ໄດ້ຜົນຫຼາຍທີ່ສຸດ

ປັດຈຸບັນໄພຕ່າງໆໃນໂລກໄຊເບີນັ້ນຖືວ່າມີຫຼາກຫຼາຍຮູບແບບ ​ເຖິງ​ວ່າມີວິທີການປ້ອງກັນດີພຽງໃດ ສຸດທ້າຍແລ້ວ ບັນດາແຮັກເກີກໍສາມາດເຈາະຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວໄປໄດ້ ໂດຍທາງ Google ເອງກໍຍາກທີ່ຈະຮູ້ວ່າ ແຮັກເກີໃຊ້ວິທີການໃດ ແລະ ແບບໃດໃນການລັກ​ເອົາຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຜົນຫຼາຍທີ່ສຸດ ຈຶ່ງເລີ່ມມີ​ການເກັບຂໍ້ມູນເພື່ອນໍາມາວິເຄາະ​ເຈາະຕະຫຼາດມືດ ນັບແຕ່ເດືອນ ມີນາ 2016 ຈົນເຖິງເດືອນມີນາ 2017 ເປັນເວລາ 1 ປີ.

-                 2 - Google ເຜີຍຜົນການສຶກສາ ວິທີການລັກຂໍ້ມູນແບບໃດທີ່ແຮັກເກີໃຊ້ຕະຫຼອດ ແລະ ໄດ້ຜົນຫຼາຍທີ່ສຸດ

- Visit Laos Visit SALANA BOUTIQUE HOTEL - Google ເຜີຍຜົນການສຶກສາ ວິທີການລັກຂໍ້ມູນແບບໃດທີ່ແຮັກເກີໃຊ້ຕະຫຼອດ ແລະ ໄດ້ຜົນຫຼາຍທີ່ສຸດ

            ໂດຍຈາກຂໍ້ມູນທີ່ເກັບໄດ້ນັ້ນ ພົບວ່າ ຊ່ອງຫວ່າງຈາກ Third-Party ເປັນວິທີການທີ່ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ຖືກລັກຂໍ້ມູນຫຼາຍທີ່ສຸກເຖິງ 3,3 ພັນລ້ານບັນຊີ, ຖັດມາ​ແມ່ນຟິຊຊິງ (Phishing) ຫຼື ການຫຼອກລວງທາງອິນເຕີເນັດ ເພື່ອຂໍຂໍ້ມູນສໍາຄັນເຊັ່ນ: ລະຫັດຜ່ານ ຫຼື ໝາຍເລກບັນຊີມີ 12 ພັນບັນຊີ ແລະ ອັນດັບ 3 ກໍຄື Keyloggers ຫຼື ການໃຊ້ໂປຣແກຣມທີ່ສາມາດຈົດຈໍາຄີທີ່ເຮົາກົດລົງໄປໃນຄີບອດ ມີຈໍານວນ 788.000 ບັນຊີ ແລະ ຄວາມໜ້າສົນໃຈກໍຄື ການລັກລະຫັດຜ່ານ ຫຼື ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຜ່ານທາງຊ່ອງຫວ່າງຈາກ Third-Party ພົບວ່າ 12% ຂອງຂໍ້ມູນທີ່ສໍາຫລວດທັງໝົດນັ້ນ ໃຊ້ບັນຊີ Gmail ຕັ້ງເປັນຊື່ username ແລະ ອີກ 7% ໃຊ້ລະຫັດຜ່ານຂອງ Gmail ເປັນລະຫັດຜ່ານຂອງບໍລິການອື່ນໆ ​ເຊິ່ງເປັນສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຊ່ອງຫວ່າງໃຫ້ລັກຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນອີກ.

-                 3 - Google ເຜີຍຜົນການສຶກສາ ວິທີການລັກຂໍ້ມູນແບບໃດທີ່ແຮັກເກີໃຊ້ຕະຫຼອດ ແລະ ໄດ້ຜົນຫຼາຍທີ່ສຸດ

            ເຖິງວ່າ Google ເອງຈະມີມາດຕະການຮັກສາຄວາມປອດໄພໃນການປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນເຂົ້າມາລັອກອິນບັນຊີສ່ວນຕົວຂອງຜູ້ໃຊ້ ທາງຝ່າຍແຮັກເກີກໍພະຍາຍາມພັດທະນາເຄື່ອງມື ແລະ ວິທີການໃນການລັກຂໍ້ມູນທີ່ສັບຊ້ອນຍິ່ງຂຶ້ນ ນອກເໜືອນຈາກ username ແລະ ລະຫັດຜ່ານແລ້ວ ຍັງມີຂໍ້ມູນພວກ IP Address ແລະ ເບີໂທອີກດ້ວຍ ເພື່ອເປັນການຢືນຢັນຕົວຕົນຂອງບັນຊີທີ່ມີ​ການ​ລັກນັ້ນເອງ.

ແນວໃດກໍດີທາງ Google ໄດ້ນໍາຂໍ້ມູນທີ່ເຮັດການສໍາຫລວດໃນຄັ້ງນີ້ ມາພັດທະນາ ເພື່ອຫາວິທີການປ້ອງກັນທີ່ແຂງແກ່ນ ແລະ ປອດໄພຫຼາຍຍິ່ງຂຶ້ນ ພ້ອມກັບແນະນໍາໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ເປີດໃຊ້ຟັງຊັ່ນ Two-Factor Authentication ຫຼື ລະບົບການຢືນຢັນຕົວຕົນ 2 ຂັ້ນຕອນ ເພື່ອເປັນການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວໃຫ້ປອດໄພຫຼາຍຍິ່ງຂຶ້ນ.

- 5 - Google ເຜີຍຜົນການສຶກສາ ວິທີການລັກຂໍ້ມູນແບບໃດທີ່ແຮັກເກີໃຊ້ຕະຫຼອດ ແລະ ໄດ້ຜົນຫຼາຍທີ່ສຸດ
- 3 - Google ເຜີຍຜົນການສຶກສາ ວິທີການລັກຂໍ້ມູນແບບໃດທີ່ແຮັກເກີໃຊ້ຕະຫຼອດ ແລະ ໄດ້ຜົນຫຼາຍທີ່ສຸດ
- 4 - Google ເຜີຍຜົນການສຶກສາ ວິທີການລັກຂໍ້ມູນແບບໃດທີ່ແຮັກເກີໃຊ້ຕະຫຼອດ ແລະ ໄດ້ຜົນຫຼາຍທີ່ສຸດ