ລໍ້າສະໄໝສຸດໆ ກັບເມັດຢາດິຈິທັລ ທີ່ຝັງອຸປະກອນເຊັນເຊີໄວ້ໃນເມັດຢາ ເຊື່ອມຕໍ່ກັບໂທລະສັບ

-       1 - ລໍ້າສະໄໝສຸດໆ ກັບເມັດຢາດິຈິທັລ ທີ່ຝັງອຸປະກອນເຊັນເຊີໄວ້ໃນເມັດຢາ ເຊື່ອມຕໍ່ກັບໂທລະສັບ
- kitchen vibe - ລໍ້າສະໄໝສຸດໆ ກັບເມັດຢາດິຈິທັລ ທີ່ຝັງອຸປະກອນເຊັນເຊີໄວ້ໃນເມັດຢາ ເຊື່ອມຕໍ່ກັບໂທລະສັບ

ອົງການອາຫານ ແລະ ຢາ ແຫ່ງສະຫະລັດອາເມລິກາ (FDA) ໄດ້ອະນຸມັດໃຫມ່ມີການໃຊ້ຢາເມັດດິຈິທັລເປັນຄັ້ງທໍາອິດໃນສະຫະລັດ ແລະ ຄວາມພິເສດຂອງເມັດຢາດິຈິທັລຄື ມີການຝັງເຊັນເຊີຂະໜາດນ້ອຍລົງໃນເມັດຢາ ເພື່ອການກວດສອບວ່າຮ່າງກາຍໄດ້ຮັບຢາຖືກຕ້ອງເໝາະສົມ ຫຼື ບໍ່ ໂດຍຢາເມັດດິຈິທັລມີຊື່ວ່າ Abilify MyCite ແລະ ເຊັນເຊີທີ່ຢູ່ພາຍໃນເມັດຢາຈະສື່ສານຂໍ້ມູນກັບອຸປະກອນ Patch ທີ່ຜູ້ປ່ວຍໃສ່ຢູ່ ຈາກນັ້ນ Patch ຈະສົ່ງຂໍ້ມູນທາງການແພດໄປຍັງແອບໃນໂທລະສັບມືຖື ໂດຍຜູ້ປ່ວຍສາມາດອັບໂຫຼດຂໍ້ມູນໄປໃຫ້ແພດໝໍ ຫຼື ບຸກຄະລາກອນທາງການແພດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອນໍາຂໍ້ມູນໄປໃຊ້ປະໂຫຍດທາງການປິ່ນປົວ ໂດຍທີ່  Abilify ເປັນຢາສໍາລັບປິ່ນປົວອາການໂຣກຈິດ, ໂຣກອາລົມສອງຂົ້ວ (Bipolar disorder) ແລະ ຍັງໃຊ້ປິ່ນປົນໂຣກຊຶມເສົ້າ.

-       2 - ລໍ້າສະໄໝສຸດໆ ກັບເມັດຢາດິຈິທັລ ທີ່ຝັງອຸປະກອນເຊັນເຊີໄວ້ໃນເມັດຢາ ເຊື່ອມຕໍ່ກັບໂທລະສັບ

- Visit Laos Visit SALANA BOUTIQUE HOTEL - ລໍ້າສະໄໝສຸດໆ ກັບເມັດຢາດິຈິທັລ ທີ່ຝັງອຸປະກອນເຊັນເຊີໄວ້ໃນເມັດຢາ ເຊື່ອມຕໍ່ກັບໂທລະສັບ

            ພາຍໃນເມັດຢາ Abilify MyCite ມີການຕິດຕັ້ງເຊັນເຊີທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍເທົ່າກັບເມັດຂີ້ຊາຍທີ່ເຮັດຈາກວັດສະດຸຊິລິຄອນທອງແດງ ແລະ ແມກນີຊຽມ ໂດຍສັນຍານທາງໄຟຟ້າຈະຖືກກະຕຸ້ນໃຫ້​ເຮັດ​ວຽກ ເມື່ອເຊັນເຊີສໍາຜັດກັບກົດໃນກະເພາະອາຫານ ແລະ ເມື່ອສໍາເລັດວຽກຂອງມັນ ເຊັນເຊີກໍຈະຖືກຂັບຖ່າຍອອກມາຕາມທໍາມະຊາດ ອຸປະກອນ Patch ຈະຖືກສວມໃສ່ຢູ່ບໍລິເວນດູກ​ຂ້າງ​ເບື້ອງຊ້າຍຂອງຜູ້ປ່ວຍ ແລະ ມັນຈະໄດ້ຮັບສັນຍານຈາກເຊັນເຊີທີ່ຢູ່ໃນຮ່າງກາຍເປັນເວລາຫຼາຍນາທີ ຫຼັງຈາກທີ່ເມັດຢາຖືກຍ່ອຍ ຈາກນັ້ນ Patch ຈະສົ່ງຂໍ້ມູນທີ່ເປັນປະໂຫຍດເຊັ່ນ: ​ໄລຍະເວລາໄດ້ຮັບຢາ ແລະ ຂໍ້ມູນປະລິມານຢາ ໄປຍັງໂທລະສັບຜ່ານສັນຍານບູທູດ. ນອກຈາກນີ້ ອຸປະກອນ Patch ຍັງເຮັດໜ້າທີ່ເປັນອຸປະກອນ Fitness tracker ໄປດ້ວຍໃນຕົວ ດ້ວຍການວັດ​ແທກປະລິມານກິດຈະກໍາທີ່ຜູ້ປ່ວຍເຮັດໃນແຕ່ລະວັນ, ຄຸນນະພາບການນອນຫຼັບ, ຈໍານວນບາດກ້າວ ແລະ ອັດຕາການເຕັ້ນຂອງຫົວໃຈ ແລະ ຕ້ອງມີການປ່ຽນ Patch ໃຫມ່ທຸກໆ 7 ວັນ ໂດຍຜູ້ທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຜູ້ປ່ວຍໄດ້ກໍມີແພດໝໍ ແລະ ຄົນອື່ນໆ ອີກ 4 ຄົນ ​ເຊິ່ງອາດຈະເປັນສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ ຫຼື ບຸກຄົນອື່ນໆ ທີ່ຜູ້ປ່ວຍໄວ້ວາງໃຈຈະໃຫ້ເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນ ແລະ ຜູ້ປ່ວຍສາມາດຍົກເລີກສິດທິການເຂົ້າເບິ່ງຂໍ້ມູນຂອງໃຜກໍໄດ້ຕາມຕ້ອງການ.

ເມັດຢາດິຈິທັລ ເປັນຜົນຈາກການວິໄຈນານນັບປີ ໂດຍການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ Otsuka ທີ່ເປັນບໍລິສັດຢາຂອງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ແລະ Proteus Digital Health ບໍລິສັດທີ່ຊ່ຽວຊານທາງດ້ານການໃຊ້ຂໍ້ມູນທາງການແພດແບບດິຈິທັລ ​ເຊິ່ງເຮັດໜ້າທີ່ສ້າງຕົວເຊັນເຊີ ແລະ ເມັດຢາດິຈິທັລ ຖືກສ້າງຂຶ້ນມາເພື່ອແກ້ບັນຫາທີ່ຜູ້ປ່ວຍໄດ້ຮັບຢາຢ່າງບໍ່ຖືກຕ້ອງເໝາະສົມ ໂດຍສະຖາບັນ IMS ມີການປະເມີນກັນວ່າ ບັນຫາການໄດ້ຮັບຢາທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງເໝາະສົມ ເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນການປິ່ນປົວບໍ່ເຕັມເມັດເຕັມໜ່ວຍ ເຮັດໃຫ້ເສຍງົບປະມານໄປກັບເລື່ອງຢາປິ່ນປົວພະຍາດສູງເຖິງ 2 ແສນລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃນປີ 2012 ແລະ ການອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ຢາເມັດດິຈິທັລໃນຄັ້ງນີ້ຂອງ FDA ຍັງເປັນການເປີດປະຕູສໍາລັບການໃຊ້ຢາໃນຮູບແບບອື່ນໆ ທີ່ນອກເໜືອຈາກການຮັກສາສຸຂະພາບຈິດດ້ວຍ.

-        3 - ລໍ້າສະໄໝສຸດໆ ກັບເມັດຢາດິຈິທັລ ທີ່ຝັງອຸປະກອນເຊັນເຊີໄວ້ໃນເມັດຢາ ເຊື່ອມຕໍ່ກັບໂທລະສັບ

            ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ໄດ້ສະແດງຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບເລື່ອງຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງຂໍູ້ນທາງການແພດ ໂດຍທ່ານ Ameet Sarpatwari  ອາຈານແພດແຫ່ງ Harvard Medical School ກ່າວວ່າ ຢາເມັດດິຈິທັລມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຍົກລະດັບສາທາລະນະສຸກ ແຕ່ຖ້າມີການນໍາໄປໃຊ້ຢ່າງບໍ່ເໝາະສົມ ມັນຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມບໍ່ໄວ້ວາງໃຈ ລະຫວ່າງຜູ້ປ່ວຍກັບບຸກຄະລາກອນທາງການແພດ, ທາງຝັ່ງຂອງ Otsuka ​ເຊິ່ງເປັນເຈົ້າຂອງເຕັກໂນໂລຊີນີ້ ຍັງບໍ່ໄດ້ລະບຸລາຄາຂອງຢາເມັດດິຈິທັລ ໂດຍສື່ Wall Street Journal ລາຍງານວ່າທາງບໍລິສັດເບິ່ງຫາການຮ່ວມມືກັບບໍລິສັດປະກັນໄພທີ່ໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈະບໍ່ເປີດສາຍການຜະລິດຈົນກວ່າຈະມີການຮ່ວມມືກັບບໍລິສັດປະກັນໄພ.

 

 

- 4 - ລໍ້າສະໄໝສຸດໆ ກັບເມັດຢາດິຈິທັລ ທີ່ຝັງອຸປະກອນເຊັນເຊີໄວ້ໃນເມັດຢາ ເຊື່ອມຕໍ່ກັບໂທລະສັບ
- 5 - ລໍ້າສະໄໝສຸດໆ ກັບເມັດຢາດິຈິທັລ ທີ່ຝັງອຸປະກອນເຊັນເຊີໄວ້ໃນເມັດຢາ ເຊື່ອມຕໍ່ກັບໂທລະສັບ
- 3 - ລໍ້າສະໄໝສຸດໆ ກັບເມັດຢາດິຈິທັລ ທີ່ຝັງອຸປະກອນເຊັນເຊີໄວ້ໃນເມັດຢາ ເຊື່ອມຕໍ່ກັບໂທລະສັບ