ເປີດສູນຜູ້ປະກອບການແມ່ຍິງທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ດ້ວຍການສະໜັບສະໜູນຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ

ສະຫະລັດອາເມລິກາ ໄດ້ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ລາວ ໂດຍຜ່ານອົງການສຶກສາໂລກ ເປີດສູນຜູ້ປະກອບການແມ່ຍິງ ຢ່າງເປັນທາງການ ໃນວັນທີ 16 ພະຈິກ ນີ້, ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງ ຈັນ ໂດຍມີ ທ່ານນາງ ຣິນາ ບິດເຕີ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສະຫະລັດ ອາເມລິກາ ປະຈຳ ສປປ ລາວ, ທ່ານນາງ ວາລີ ເວດສະພົງ ຮອງ ປະທານ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວ ເຂົ້າຮ່ວມ.

+ ເປີດອາຄານຮຽນຮູ້ຂອງບໍລິສັດບອດສ “ຜູ້ສ້າງອະນາຄົດ”

+ອາຊຽນສະໜັບສະໜູນ ຂະບວນການໂລກາພິວັດ

ສູນດັ່ງກ່າວ ເພື່ອແນໃສ່ໃຫ້ ຜູ້ປະກອບການແມ່ຍິງສາມາດ ເຂົ້າເຖິງການ ຊ່ວຍເຫລືອ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງແຫລ່ງທຶນ ໃນການ ດຳເນີນທຸລະກິດ, ສ້າງໃຫ້ທຸລະ ກິດມີຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ທັນສະ ໄໝ. ສູນດັ່ງກ່າວ ຍັງຈະໄດ້ເປີດ ໂອກາດອັນດີ ສໍາລັບຜູ້ປະກອບ ການແມ່ຍິງ ເພື່ອແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບການດໍາເນີນທຸລະກິດ, ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ການຂະຫຍາຍທຸລະກິດ ເຊິ່ງຄາດວ່າຈະຊ່ວຍໃຫ້ແມ່ຍິງຫລາຍກວ່າ 600 ຄົນ ໄດ້ຮັບຜົນ ປະໂຫຍດໃນດ້ານຕ່າງໆ ໃນໄລ ຍະ 3 ປີ, ໂດຍການສະໜັບສະ ໜູນຂອງຫ້ອງການອາຊີ-ປາຊີ ຟິກ ຕາເວັນອອກ ຂອງກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດອາ ເມລິກາ.

ນອກຈາກນີ້, ແມ່ຍິງ ຍັງສາ ມາດນຳໃຊ້ອຸປະກອນ ແລະ ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ ຢູ່ພາຍໃນສູນດັ່ງ ກ່າວ ພ້ອມທັງໄດ້ຮັບການຝຶກ ອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຊັ່ນ: ການຈັດການທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ, ຄວາມຮູ້ດ້ານການເງິນ, ການອອກແບບເວັບໄຊ ແລະ ພາ ສາອັງກິດ.

 

error: Alert: Content is protected !!