3 ໜີ້ ຍັງເປັນເງົາຕໍ່ເສດຖະກິດຂອງຊາດ

- AGL banner - 3 ໜີ້ ຍັງເປັນເງົາຕໍ່ເສດຖະກິດຂອງຊາດ

ໃນໂອກາດປິດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 4 ສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ຜູ້ສື່ຂ່າວ ໄດ້ສໍາພາດພິເສດທ່ານ ລີເບີ ລີບົວປາວ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ (ສສຊ) ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 11 ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ວ່າ: ບັນຫາໜີ້ສາທາ ລະນະ ແມ່ນລວມຍອດໜີ້ສິນທີ່ເກີດຈາກການກູ້ຢືມ ແລະພັນທະທີ່ເກີດຈາກການຄໍ້າປະກັນຂອງລັດຖະບານ ເຊິ່ງສັງລວມ ແລະ ຈັດສັນເຂົ້າໃນແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດໄລຍະຍາວ, ໄລຍະກາງ ແລະ ປະຈໍາປີ; ໜີ້ສິນສາທາລະນະບໍ່ກວມເອົາໜີ້ສິນຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ທະນາຄານທຸລະກິດຂອງລັດ; ເຫດຜົນຂອງການເກີດໜີ້ສາທາລະນະ ເນື່ອງມາຈາກຄວາມຕ້ອງການງົບປະມານ ເພື່ອມາດຸນດ່ຽງການຂາດດຸນງົບປະມານຂອງລັດຖະບານ, ເຫດຜົນຂອງການຂາດດຸນເນື່ອງ ມາຈາກຄວາມຕ້ອງການງົບປະມານໃຊ້ຈ່າຍ ເພື່ອພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຫຼາຍກ່ວາທຶນທີ່ລັດຖະບານມີ; ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງກູ້ຢືມມາ ເພື່ອດຸນດ່ຽງການຂາດດຸນດັ່ງກ່າວ.

ບັນຫາຂອງໜີ້ສິນສາທາລະນະ ມາຮອດປະຈຸບັນຍັງບໍ່ທັນມີນິຕິກໍາ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງໜີ້ສາທາລະນະ ຢ່າງເປັນເອກະພາບ ແລະ ລວມສູນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ສໍາລັບນິຕິກໍາທີ່ມີແລ້ວ ກໍຍັງບໍ່ທັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ມີຜົນສັກສິດເທົ່າທີ່ຄວນ, ຂອດການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການປະຕິບັດຕົວຈິງຍັງມີອຸປະສັກ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍປະການ; ສະນັ້ນ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນ ຫາດັ່ງກ່າວ, ທໍາອິດ ຕອ້ງມີກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງໜີ້ສາທາລະນະ ແລະ ບັນດານິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍທີ່ຈໍາເປັນ ພ້ອມທັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ມີຜົນສັກສິດ, ສິ່ງສໍາຄັນທີ່ສຸດພະນັກງານລັດເຮົາ ທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບການສ້າງໜີ້ສິນ ແລະຄຸ້ມຄອງໜີ້ສາທາລະນະ ຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ມີຄຸນສົມບັດ ແລະ ຄວາມສາມາດທີ່ພຽງພໍ.

ທ່ານ ສສຊ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 11 ໄດ້ກ່າວເຖິງບັນຫາໜີ້ເສຍ (NPL) ເປັນໜີ້ຕ້ອງຮັບຂອງທະນາຄານ, ເປັນສິນເຊື່ອ ເຊິ່ງສາມາດເກັບກູ້ຄືນຍາກ ສາເຫດຍ້ອນການສຶກສາປະສິດທິຜົນຂອງທຸລະກິດທີ່ຮັບເງິນກູ້ບໍ່ລະອຽດ, ຍ້ອນບໍ່ມີກົນໄກການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມທີ່ເຂັ້ມງວດ ບວກກັບປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ໃນກຸ່ມພະນັກງານທະນາຄານ ຈໍານວນໜຶ່ງ ແລະ ສໍາລັບວິທີແກ້ໄຂ ຕ້ອງມີການສຶກສາປະສິດທິຜົນຂອງທຸລະກິດລະອຽດກ່ອນຈຶ່ງປ່ອຍກູ້; ຕ້ອງມີກົນໄກການຄຸ້ມຄອງ, ຕິດ ຕາມ ແລະ ກວດກາເຂັ້ມງວດ; ພະນັກງານທະນາຄານ ແລະ ນັກທຸລະກິດຕ້ອງມີຄຸນສົມບັດ ແລະ ຄວາມສາມາດທາງດ້ານວິຊາການສູງ; ສ່ວນບຸກຄົນທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວຂ້ອງ ຕ້ອງປະຕິບັດລະບຽບກົດໝາຍຂອງຊາດຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ປະຕິບັດວິໃນຕໍ່ພະນັກງານ ແລະ ນັກທຸລະກິດຕາມຂະບວນການຍຸຕິທໍາຕາມຄວາມເໝາະສົມ.

ທ່ານ ລີເບີ ລີບົວປາວ ກ່າວວ່າ: ໜີ້ 3 ແຈ ແມ່ນໜີ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງ 3 ພາກສ່ວນ ຄື: ລັດ, ທະນາຄານ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ ຫຼື ວິສາຫະກິດ/ບໍລິສັດກໍ່ສ້າງ; ສາເຫດທີ່ມີໜີ້ດັ່ງກ່າວຍ້ອນ: ລັດມີໂຄງການລົງທຶນ ໂດຍມອບໃຫ້ວິສາຫະກິດເປັນຜູ້ລົງທຶນກ່ອນ ລັດຈຶ່ງຈ່າຍຕາມຫຼັງ; ວິສາຫະກິດບໍ່ມີທຶນພໍຈະລົງທຶນກ່ອນຈຶ່ງກູ້ຢືມນໍາທະນາຄານ ເມື່ອວິສາຫະກິດກູ້ຢືມເພື່ອລົງທຶນ, ປະຕິບັດການລົງທຶນແລ້ວຈະຕ້ອງຊໍາລະຕົ້ນທຶນ ພ້ອມດອກເບ້ຍໃຫ້ທະນາຄານຕາມສັນຍາ ແລະ ເວລາທີ່ກໍານົດ; ແຕ່ວິສາຫະກິດຕ້ອງຖ້າງົບປະມານຈາກລັດ ເພື່ອຊໍາລະໃຫ້ທະນາຄານ; ມີຫຼາຍໂຄງການລັດບໍ່ສາມາດສະໜອງງົບປະມານຕາມກໍານົດເວລາ ແລະ ທະນາຄານຕ້ອງເພີ່ມດອກເບ້ຍຂຶ້ນ,  ໝາຍເຖິງຕ້ອງເພີ່ມງົບປະມານຂຶ້ນຕື່ມ; ເພື່ອຕັດຂັ້ນຕອນທີ່ລັດຈ່າຍໃຫ້ທຸລະກິດທຸລະກິດຈ່າຍໃຫ້ທະນາຄານນັ້ນ, ລັດອາດຈ່າຍໃຫ້ທະນາຄານເລີຍນີ້ຄື: ຊໍາລະສະສາງໜີ້ 3 ແຈ.

- Wave100S AD to Website 2020 0 - 3 ໜີ້ ຍັງເປັນເງົາຕໍ່ເສດຖະກິດຂອງຊາດ

ກ່ຽວກັບບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກຂອງໜີ້ 3 ແຈ ແມ່ນບັນຫາໂຄງການນອກແຜນທີ່ທາງທ້ອງຖິ່ນອະນຸມັດໃຫ້ວິສາຫະກິດລົງທຶນກ່ອນ ໂດຍທີ່ລັດຖະບານບໍ່ໄດ້ຂຶ້ນແຜນ ເພື່ອຊໍາລະໂຄງການ, ແຕ່ວິສາຫະກິດໄດ້ໄປລົງທຶນກ່ອນ ພາໃຫ້ວິສາຫະກິດບໍ່ມີເງິນຊໍາລະທະນາຄານ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມສຸມໃສ່ແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ ແລະໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2017 ອັດຕາໜີ້ NPL ຂອງລະບົບທະນາຄານທຸລະກິດຕາມແຜນ 3% ແຕ່ຕົວຈິງ 3,25% ທຽບໃສ່ສິນເຊື່ອທັງໝົດ ເຊິ່ງໂດຍລວມຍັງຢູ່ໃນເກນປົກກະຕິ ສາເຫດເນື່ອງມາຈາກສິນເຊື່ອ ເພື່ອປະຕິບັດໂຄງການພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງລັດຖະບານ ຍ້ອນວ່າສິນເຊື່ອດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງໄດ້ຈັດຊັ້ນໜີ້ຕາມລະບຽບການທີ່ ທຫລ ກໍານົດອອກ ຄື: ຖ້າບໍ່ສາມາດຊໍາລະດອກເບ້ຍ ແລະ ຕົ້ນທຶນຕາມກໍານົດເວລາ ທະນາຄານທຸລະກິດ ຕ້ອງໄດ້ຈັດຊັ້ນໜີ້ຕາມລະບຽບການ ຍ້ອນວ່າ: ບັນດາໂຄງ ການດັ່ງກ່າວ ບໍ່ສາມາດຖືກຊໍາລະຕາມກໍານົດເວລາທີ່ຕົກລົງໃນສັນຍາເງິນກູ້, ທະນາຄານທຸລະກິດ ຕ້ອງໄດ້ຈັດຊັ້ນໜີ້; ດັ່ງ ນັ້ນ ເພື່ອແກ້ໄຂໜີ້ NPLທີ່ຕິດພັນກັບໂຄງການພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງລັດຖະບານ ໄດ້ມີມາດຕະການແກ້ໄຂ ຄື: ການແກ້ໄຂດ້ວຍຮູບການອ່ວາຍໜີ້ 3 ແຈ ຕາມທິດຊີ້ນໍາຂອງລັດຖະບານ ເພື່ອຊ່ວຍທະນາຄານທຸລະກິດຫຼຸດຜ່ອນໜີ້ເສຍຈາກໂຄງ ການພື້ນຖານໂຄງລ່າງ; ອອກນະໂຍບາຍຍົກເວັ້ນການຈັດຊັ້ນໜີ້ ແລະ ການຫັກເງິນແຮຕໍ່ກັບໜີ້ທີ່ຕິດພັນກັບໂຄງການພື້ນ ຖານໂຄງລ່າງ ສະບັບເລກທີ 172/ທຫລ, ລົງວັນທີ 15/5/2017 ຊຶ່ງພາຍຫຼັງປະຕິບັດແຈ້ງການດັ່ງກ່າວ ໜີ້ເສຍກໍມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງ.

- lattana 1 - 3 ໜີ້ ຍັງເປັນເງົາຕໍ່ເສດຖະກິດຂອງຊາດ
error: Alert: Content is protected !!