ຫ້ອງການສຶກສາເມືອງວຽງຄຳ ຍົກລະດັບການນຳໃຊ້ຫລັກສູດທ້ອງຖິ່ນ ກ່ຽວກັບຊີວະນາໆພັນເຂົ້າໃນການສຶກສາ

ລະຫວ່າງວັນທີ 21-24 ພະຈິກຜ່ານມານີ້, ຫ້ອງການສຶກ ສາທິການ ແລະ ກິລາ ເມືອງວຽງ ຄໍາ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ໄດ້ຈັດ ອົບຮົມກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ຫຼັກ ສູດທ້ອງຖິ່ນເລື່ອງຊີວະນາໆ ພັນ ເຂົ້າສູ່ການຮຽນ-ການສອນຂຶ້ນ, ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຂອງ ໂຄງການ AGLISUD.

 

+ ມອບ-ຮັບຫ້ອງການສະຫະພັນນັກຮົບເກົ່າເມືອງຮົ່ມຫລັງໃໝ່

+ ສະຖາບັນການເມືອງ-ການປົກຄອງສະຫລຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫລັກສູດການຮຽນ-ການສອນ

ຫົວໜ້າຫ້ອງການສຶກສາ ທິການ ແລະ ກິລາ ກ່າວວ່າ: ເພື່ອ ແນໃສ່ສ້າງຄູເຝຶກຂັ້ນຂະເເໜງ ການໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ສາມາດນໍາໃຊ້ຫຼັກສູດທ້ອງຖິ່ນ ເລື່ອງຊີວະນາໆ ພັນເຂົ້າສູ່ການ ຮຽນ-ການສອນປະສົມປະ ສານໃນຫຼັກສູດສ່ວນກາງໄດ້ ດ້ວຍ 2 ຮູບແບບ ຄື: ການສຶກ ສາເນື້ອໃນຂອງຫຼັກສູດຜ່ານ ພາກທິດສະດີ ແລະ ການປະຕິ ບັດຕົວຈິງ ຢູ່ຕາມຫ້ວຍຮ່ອງ, ຕາມປ່າດົງ ແລະ ບໍລິເວນບ້ານ ເພື່ອແນໃສ່ປູກຈິດສໍານຶກໃຫ້ ຄົນຮຸ່ນໜຸ່ມມີ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ເຫັນຄວາມສໍາຄັນ, ພ້ອມທັງຮູ້ ນໍາໃຊ້ຊີວະນາໆພັນເຂົ້າໃນການ ດໍາລົງຊີວິດໃຫ້ຍືນຍົງ, ສອດ ຄ່ອງກັບເເນວທາງຂອງລັດ ຖະບານ ທີ່ໄດ້ວາງຄາດໝາຍ ເຮັດໃຫ້ປ່າໄມ້ປົກຄຸມໃນທົ່ວ ປະເທດກວມ 65-70% ໃນ ປີ 2030.

error: Alert: Content is protected !!