15 ວິທີໃນການລ້ຽງລູກໃຫ້ສະຫຼາດ (ຕໍ່)

- 30       - 15 ວິທີໃນການລ້ຽງລູກໃຫ້ສະຫຼາດ (ຕໍ່)
- Untitled design - 15 ວິທີໃນການລ້ຽງລູກໃຫ້ສະຫຼາດ (ຕໍ່)
 1. ເຈ້ຍທິດຊູ່: ຖ້າລູກມັກດຶງເຈ້ຍທິດຊູ່ອອກຈາກກໍ້ໃຫ້ປ່ອຍໃຫ້ລູກດຶງຢ່າຫ້າມລູກ ເພາະການທີ່ເດັກນ້ອຍໄດ້ຂະຍໍາ ຫຼື ຂະຢີ້ເຈ້ຍໃຫຍ່ຍໍ້ ຫຼື ພັບໃຫ້ຮຽບຮ້ອຍນັ້ນເປັນການຝຶກປະສາດສໍາຜັດ ແລະ ການໃຊ້ມືຂອງລູກເປັນຢ່າງດີ.
 2. ອ່ານໜັງສືໃຫ້ລູກຟັັງ: ການອ່ານໜັງສືຈະຊ່ວຍໃຫ້ລູກຮຽນຮູ້ເລື່ອງພາສາໄດ້ ມີຜົນການວິໄຈອອກມາວ່າ ແມ່ນແຕ່ເດັກນ້ອຍອາຍຸ 8 ເດືອນ ສາມາດຮຽນຮູ້ ແລະ ຈື່ຈໍາການຮຽງລໍາດັບຄໍາໃນປະໂຫຍກທີ່ຜູ້ໃຫຍ່ອ່ານໃຫ້ຟັງຊໍ້າ 2-3 ຄັ້ງໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ ຄວນຈັດເວລາໃນແຕ່ລະວັນອ່ານໜັງສືໃຫ້ລູກຟັງເປັນປະຈໍາ.
 3. ການຫຼິ້ນໝາກລີ້ກັບລູກ ນອກຈາກລູກຈະຫົວແລ້ວ ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ລູກຮຽນຮູ້ວ່າເມື່ອເຄື່ອງຂອງເສຍໄປແລ້ວສາມາດກັບຄືນມາໄດ້ອີກ.
 4. ສໍາຜັດທີ່ແຕກຕ່າງ: ຊອກສິ່ງຂອງທີ່ມີຜິວສໍາຜັດແຕກຕ່າງກັນເຊັ່ນ: ຜ້າໄໝ, ຜ້າຂົນສັດ, ໄມ້ ແລະ ຜ້າຝ້າຍ ຄ່ອຍໆນໍາພື້ນຜິວແຕ່ລະຢ່າງໄປສໍາຜັດແກ້ມ, ຕີນ ຫຼື ທ້ອງລູກຄ່ອຍໆ ລະຫວ່າງນີ້ແມ່ກໍບັນຍາຍໃຫ້ລູກຟັງໄປດ້ວຍວ່າຄວາມຮູ້ສຶກເມື່ອຖືກສໍາຜັດເປັນແນວໃດ.
 5. ໃຫ້ລູກຜ່ອນຄາຍ ແລະ ຢູ່ກັບຕົວເອງແດ່: ໃຫ້ເວລາປະມານ 5-10 ນາທີ ໃນແຕ່ລະມື້ນັ່ງມິດໆ, ສະບາຍສະບາຍກັບລູກນ້ອຍໃນເຮືອນ ບໍ່ຕ້ອງເປີດເພງ, ເປີດໄຟ ຫຼື ຫຼິ້ນໂທລະສັບ ປ່ອຍໃຫ້ລູກໄດ້ສໍາຫຼວດສິ່ງຕ່າງໆຕາມໃຈມັກ ພໍ່ແມ່ບໍ່ຕ້ອງໄປວົນວາຍກັບລູກ ແລະ ຖ້າເບິ່ງວ່າໃຊ້ເວລາດົນປານໃດລູກຈຶ່ງຈະຄານມາຫາພໍ່ແມ່ອີກຄັ້ງ ນີ້ເປັນການຝຶກຄວາມເປັນຕົວຂອງຕົວເອງໃຫ້ກັບລູກຂັ້ນທໍາອິດ.
 6. ເຮັດອາລະບໍ້າຮູບຄອບຄົວ: ເອົາຮູບຍາດພີ່ນ້ອງມາໃສ່ໄວ້ໃນອາລະບໍ້າດຽວກັນແລ້ວເອົາມາໃຫ້ລູກເບິ່ງຕະຫຼອດ ເພື່ອໃຫ້ຈື່ຊື່ຂອງຍາດພີ່ນ້ອງແຕ່ລະຄົນ.
 7. ເມື່ອເຖິງເວລາທີ່ລູກສາມາດກິນອາຫານໄດ້ແລ້ວ ປະໃຫ້ລູກນ້ອຍໃຊ້ມືຈັບອາຫານຖ້າລູກຢາກເຮັດ ເປັນການຝຶກໃຊ້ນິ້ວມື ແລະ ຝຶກໃຫ້ປະສາດສໍາຜັດ ເມື່ອໄດ້ສໍາຜັດກັບອາຫານທີ່ມີລັກສະນະແຕກຕ່າງກັນ.
 8. ເດັກນ້ອຍມັກຖິ້ມສິ່ງຂອງ: ບາງຄັ້ງເດັກນ້ອຍມັກຖິ້ມສິ່ງຂອງລົງພື້ນຊໍ້າໆ ພຶດຕິກໍາເຫຼົ່ານີ້ເກີດຈາກເດັກນ້ອຍທົດສອບເລື່ອງແຮງໂນ້ມຖ່ວງວ່າຈະຕົກລົງສູ່ພື້ນທຸກຄັ້ງ ຫຼືບໍ່.
 9. ກ໋ອງມາຍາກົນ: ຊອກກ໋ອງ ຫຼື ກັບທີ່ມີລັກສະນະຄືກັນມາປະມານ 3 ໜ່ວຍ ແລ້ວເຊື່ອງເຄື່ອງຫຼິ້ນທີ່ລູກມັກໄວ້ໃນກັບໜ່ວຍໜຶ່ງ ສະຫລັບກັນຈົນລູກຈື່ບໍ່ໄດ້ ແລ້ວໃຫ້ລູກຄົ້ນຫາເຄື່ອງຫຼິ້ນນັ້ນຈົນພົບ ນີ້ເປັນເກມຝຶກສະໝອງທີ່ງ່າຍສໍາລັບເດັກນ້ອຍ.
 10. ສ້າງອຸປະສັກເລັກໆນ້ອຍໆ: ເພື່ອເປັນການກະຕຸ້ນທັກສະການ​ເຮັດ​ວຽກຂອງກ້າມຊີ້ນໃຫ້ລູກ ໂດຍສະເພາະໂຊຟາ, ໝອນ, ກັບ ຫຼື ເຄື່ອງຫລິ້ນມາວາງຂວາງທາງໄວ້ ແລ້ວພໍ່ແມ່ກໍສະແດງວິທີຄານຂ້າມ ຫຼື ຄານອ້ອມໆ ສິ່ງກີດຂວາງນັ້ນ ແລະ ສັງເກດເບິ່ງລູກຈະເຮັດແນວໃດ.
 11. ຮຽນແບບລູກແດ່: ເດັກນ້ອຍມັກໃຫ້ພໍ່ແມ່ເຮັດຕາມເຂົາໃນບາງຄັ້ງເຊັ່ນ: ຮຽນແບບທ່າຫາວຂອງລູກ, ດູດປ໋ອງນົມຂອງລູກ, ເຮັດສຽງຮຽນແບບເວລາທີ່ລູກສົ່ງສຽງ ຫຼື ຄານໃນແບບທີ່ລູກຄານ ການເຮັດແບບນີ້ກະຕຸ້ນໃຫ້ລູກສະແດງກິລິຍາທ່າທາງຕ່າງໆອອກມາ ເພາະຢາກເຫັນປະຕິກິລິຍາຕອບສະໜອງຂອງພໍ່ແມ່ ນີ້ຄືກ້າວທໍາອິດຂອງລູກສູ່ການມີຄວາມຄິດສ້າງສັນ.
 12. ຈັບໃບໜ້າເຮັດແປກໆ: ລອງເຮັດໜ້າຕາແປກໆເຊັ່ນ: ຢິກຄິ້ວ, ຍິ່ງແຂ້ວ ແລະ ແລບລິ້ນໃຫ້ລູກເບິ່ງ ເວລາລູກເຫັນພໍ່ແມ່ເຮັດໜ້າຕາຕະຫຼົກ ລູກຈະຢາກລອງຈັບ ປ່ອຍໃຫ້ລູກລອງຈັບຕ້ອງໃບໜ້າຂອງພໍ່ແມ່ ແລ້ວສ້າງເງື່ອນໄຂບາງຢ່າງຂຶ້ນມາເຊັ່ນ: ຖ້າລູກຈັບດັງ ພໍ່ແມ່ຈະສົ່ງສຽງແບບນີ້, ຖ້າເຈັບແກ້ມຈະເປັນອີກສຽງໜຶ່ງ ເຮັດແບບນີ້ປະມານ 3-4 ຄັ້ງ ແລ້ວປ່ຽນໄປເລື້ອຍໆໃຫ້ລູກແປກໃຈ.
 13. ວາງແຜນຄານຕາມກັນ: ລອງຄານຫຼິ້ນນໍາລູກຢູ່ໃນເຮືອນ ຄານໄວແດ່, ຊ້າແດ່ ແລະ ຢຸດ ຫຼື ພໍ່ແມ່ຈະວາງເຄື່ອງຫຼິ້ນທີ່ໜ້າສົນໃຈ ຫຼື ຈັດບາງມຸມຂອງເຮືອນໃຫ້ແປກຕາ ແລ້ວຄານຫຼິ້ນກັບລູກຕາມແຜນ.
 14. ເສັ້ນທາງແຫ່ງຄວາມຮູ້ສຶກ: ອູ້ມລູກຍ່າງເລາະໄປທົ່ວເຮືອນໃນມື້ຝົນຕົກ ຈັບມືລູກໄປສໍາຜັດປະຕູປ້ອງຢ້ຽມທີ່ເຢັນຂຶ້ນ, ຢາດນໍ້າທີ່ຕິດຕາມໃບໄມ້ ຫຼື ສິ່ງອື່ນໆ ໃນເຮືອນທີ່ສາມາດຈັບຕ້ອງໄດ້ປອດໄພ ເປັນການເປີດປະສາດສໍາຜັດຂອງລູກສູ່ຄວາມຮູ້ສຶກຕ່າງໆ.
 15. ເລົ່າເລື່ອງຂອງລູກ: ເລືອກນິທານທີ່ລູກມັກ ແຕ່ແທນຈະເລົ່າຢ່າງທີ່ເຄີຍເລົ່າ ລອງໃສ່ຊື່ລູກລົງໄປແທນທີ່ຊື່ຕົວລະຄອນຕົວສໍາຄັນຂອງເລື່ອງ ເພື່ອໃຫ້ລູກຮູ້ສຶກແປກໃຈ ແລະ ມ່ວນໄປກັບຊື່ຂອງຕົວເອງໃນນິທານ.
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - 15 ວິທີໃນການລ້ຽງລູກໃຫ້ສະຫຼາດ (ຕໍ່)
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - 15 ວິທີໃນການລ້ຽງລູກໃຫ້ສະຫຼາດ (ຕໍ່)
- Wave100S AD to Website 2020 0 - 15 ວິທີໃນການລ້ຽງລູກໃຫ້ສະຫຼາດ (ຕໍ່)
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!