7 ຂໍໍ້ທີ່ຄວນຮູ້ໄວ້ກ່ອນຈະຖືກປະເມີນຜົນງານ

- 031212 2017 - 7 ຂໍໍ້ທີ່ຄວນຮູ້ໄວ້ກ່ອນຈະຖືກປະເມີນຜົນງານ
- AGL banner - 7 ຂໍໍ້ທີ່ຄວນຮູ້ໄວ້ກ່ອນຈະຖືກປະເມີນຜົນງານ

ເຊື່ອວ່າໃຜຫລາຍໆຄົນເມື່ອເຂົ້າສູ່ໄວເຮັດວຽກເຕັມໂຕແລ້ວ ຈະຕ້ອງມີໂອກາດຈັກເທື່ອໜຶ່ງໃນຊີວິດທີ່ຕ້ອງພະເຊີນກັບສະຖານະການການປະເມີນຜົນງານຈາກບໍລິສັດ ຫລື ຫົວໜ້າຂອງທ່ານ ເຊິ່ງການປະເມີນຜົນງານແຕ່ລະເທື່ອອາດມີຜົນກະທົບ, ປ່ຽນແປງກັບຊີວິດການເຮັດວຽກຂອງທ່ານແດ່ ບໍ່ວ່າຜົນກະທົບນັ້ນຈະເປັນການຂຶ້ນເງິນເດືອນ, ການໃຫ້ໂບນັດ ຫລື ອື່ນໆ.

ການປະເມີນຜົນງານບໍ່ໄດ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອແຕ່ທົບທວນຄ່າຕອບແທນແກ່ພະນັກງານເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງເປັນໂອກາດອັນດີທີ່ໃຫ້ອົງ ກອນ ຫລື ບໍລິສັດວາງແຜນພັດທະນາບຸກຄະລາກອນໃຫ້ເປັນໄປຕາມເປົ້າໝາຍດຽວກັບອົງກອນນຳ, ຜູ້ຖືກປະເມີນຜົນງານອາດມີ ຄວາມກັງວົນລ່ວງໜ້າ ເພາະບໍ່ເຂົ້າໃຈກັບສະຖານະການຂອງໂຕເອງ. ແນວໃດກໍຕາມ, ຜູ້ຖືກປະເມີນສາມາດທີ່ຈະປ່ຽນໄລຍະເວ ລາວິກິດນີ້ໃຫ້ເປັນໂອກາດ ແລະ ດຶງສັກກະຍະພາບຂອງຕົນອອກມາໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ່.

  1. ເຂົ້າໃຈລະບົບການປະເມີນຜົນງານ : ຖ້າທ່ານເຄີຍຜ່ານການປະເມີນຜົນງານມາແດ່ແລ້ວ ຂັ້ນຕອນນີ້ອາດບໍ່ຈຳເປັນສຳລັບທ່ານ ແຕ່ຖ້າທ່ານຍັງໃໝ່ສຳລັບວຽກນີ້ ຫລື ອົງກອນນີ້ ທ່ານຄວນຈະຖາມ ແລະ ຕິດຕໍ່ຝ່າຍບຸກຄົນວ່າ ຕາມປົກກະຕິອົງກອນນີ້ຈະປະເມີນຜົນງານໄລຍະໃດ ແລະ ຂັ້ນຕອນການປະເມີນຜົນງານເປັນແນວໃດ ເພື່ອທີ່ທ່ານຈະໄດ້ມີການກຽມໂຕລ່ວງໜ້າ ແລະ ຢ່າລືມຖາມວ່າການປະເມີນນີ້ມີຜົນຕໍ່ເງິນເດືອນ ແລະ ການຖືກສົ່ງເສີມຫລາຍ ຫລື ໜ້ອຍປານໃດ ແລະ ຈະເປັນຈຳນວນເທົ່າໃດ ແລະ ເມື່ອໃດ.
  2. ເຮັດເຊັກລິສ ຫລື ເຮັດລາຍການ : ທ່ານຄວນເຮັດລາຍການນ້ອຍໆວ່າໃນແຕ່ລະອາທິດ ທ່ານໄດ້ເຮັດວຽກຈັກຊົ່ວໂມງ, ສຳເລັດໄປເທົ່າໃດ, ຮັບຜິດຊອບຫຍັງແດ່, ການເຮັດລາຍການສັ້ນໆເປັນຂໍ້ໆກໍເຮັດໃຫ້ທ່ານຈື່ຈຳ ແລະ ຈັດຕາຕະລາງວຽກຂອງທ່ານໃຫ້ດີຂຶ້ນໄດ້ ທັງຍັງມີຫລັກຖານການເຮັດວຽກໃນແຕ່ລະອາທິດ ເພື່ອເອົາໄວ້ຕອບຄຳຖາມຈາກຫົວໜ້າຕອນ ຖືກປະເມີນຜົນງານນຳອີກ.
  3. ປະເມີນໂຕເອງ : ຫລັງຈາກເຮັດລາຍການໃນສິ່ງທີ່ທ່ານເຮັດແລ້ວ ທ່ານຄວນຊື່ສັດກັບໂຕເອງ ໂດຍການປະເມີນໂຕເອງວ່າສິ່ງທີ່ທ່ານເຮັດນັ້ນ ເຮັດໄດ້ດີຫລືບໍ່ ຖ້າທຽບກັບເພື່ອນຮ່ວມງານ ແລະ ໄລຍະເວລາທີ່ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍວຽກ ມີພາກສ່ວນໃດທີ່ເປັນຈຸດອ່ອນ, ຈຸດແຂງຂອງທ່ານທີ່ທ່ານສາມາດພັດທະນາຕົນເອງໄປໄດ້ອີກ. ການເຮັດແບບນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານບໍ່ແປກໃຈຫລາຍເມື່ອເຖິງເວລາທີ່ຫົວໜ້າທ່ານປະເມີນທ່ານ ຫລື ຕຳໜິທ່ານເລື່ອງຜົນງານ ທ່ານກໍຈະມີຄຳອະທິບາຍໄດ້ດີ.- 041212 2017 - 7 ຂໍໍ້ທີ່ຄວນຮູ້ໄວ້ກ່ອນຈະຖືກປະເມີນຜົນງານ
  4. ຕັ້ງເປົ້າໝາຍການເຮັດວຽກຫົວໜ້າ ຫລື ເຈົ້າຂອງບໍລິສັດ : ມັກຈະຖາມເຖິງເປົ້າໝາຍການເຮັດວຽກ ຫລື ສິ່ງທີ່ທ່ານຢາກເຮັດຢາກຮຽນຮູ້ ເພື່ອການປະເມີນຜົນງານຂອງທ່ານທຸກເທື່ອ ຕໍ່ໄປທ່ານຄວນຕັ້ງເປົ້າໝາຍການເຮັດວຽກຂອງທ່ານໄວ້ກ່ອນ ໂດຍເປັນເປົ້າໝາຍທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້ ບໍ່ກົດດັນໂຕເອງຈົນເກີນໄປ, ແຕ່ກໍເປັນເປົ້າໝາຍທີ່ທ້າທາຍ ແລະ ດຶງສັກກະຍະພາບໃນໂຕທ່ານອອກມາ.
  5. ກຽມປະເມີນຫົວໜ້າຂອງທ່ານນຳ : ທ່ານອາດຕ້ອງຄິດ ຫລື ກຽມໂຕກ່ອນໄລຍະການປະເມີນ ເພາະອົງກອນຂອງທ່ານອາດໃຫ້ປະເມີນຫົວໜ້າຂອງທ່ານກັບຄືນ ທ່ານຄວນຫາເວລາພິຈາລະນາຄວາມຄິດໃນການປະເມີນຫົວໜ້າຂອງທ່ານໄວ້ນຳດ້ວຍເຫດ ແລະ ຜົນ.
  6. ກຽມຫົວຂໍ້ທີ່ຢາກສະເໜີ ຫລື ເວົ້າ : ນອກຈາກເລື່ອງປະເມີນຜົນງານແລ້ວ ນີ້ເປັນໂອກາດທີ່ດີທີ່ຄວນທ່ານຈະກຽມຫົວຂໍ້ອື່ນໆເພື່ອເປັນການປຶກສາ ແລະ ການປັບທັດສະນະຄະຕິ, ໂອ້ລົມກັນຢ່າງແທ້ຈິງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນເລື່ອງຂອງຮູບແບບການເຮັດວຽກ, ຄວາມດຸ່ນດ່ຽງລະຫ່ວາງການເຮັດວຽກ ແລະ ການໃຊ້ຊີວິດ, ເວລາເຂົ້າວຽກ ຫລື ເລີກວຽກສິ່ງນ້ອຍໆ ເຫລົ່ານີ້ອາດຖືກເບິ່ງຂ້າມ, ແຕ່ອາດເປັນບັນຫາສະສົມໃນການເຮັດວຽກທີມດຽວກັນ ນີ້ເປັນຈັງຫວະທີ່ດີໃນການປັບທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ຮູບແບບການເຮັດວຽກໃຫ້ເຂົ້າກັນ.
  7. ຫາຂໍ້ມູນເລື່ອງອັດຕາເງິນເດືອນ : ຖ້າທ່ານວາງແຜນຈະໃຊ້ໂອກາດນີ້ຕໍ່ລອງເງິນເດືອນໃໝ່ ທ່ານຄວນເຮັດວຽກບ້ານຢ່າງໜັກໃນການຫາຂໍ້ມູນຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານໃນບໍລິສັດຕ່າງໆວ່າຄ່າສະເລ່ຍຂອງກະບອກເງິນເດືອນທ່ານຢູ່ລະດັບໃດ ແລະ ທ່ານຄາດຫວັງວ່າຢາກໄດ້ເທົ່າໃດ ເພື່ອທີ່ທ່ານຈະໄດ້ມີຂໍ້ມູນອ້າງອີງໃນການຕໍ່ລອງເງິນເດືອນຂອງຕົນເອງ.

– ການປະເມີນຜົນງານບໍ່ແມ່ນເລື່ອງທີ່ໜ້າຢ້ານສຳລັບຜູ້ຖືກປະເມີນອີກຕໍ່ໄປ ຖ້າທ່ານຮູ້ຈັກກຽມໂຕ ແລະ ວາງແຜນລ່ວງໜ້າ ມັນອາດເປັນໂອກາດດີສຳລັບໃຜອີກຫລາຍໆຄົນທີ່ຈະໄດ້ກ້າວໜ້າ ແລະ ເລື່ອນຕຳແໜ່ງ ແລະ ເງິນເດືອນຂຶ້ນກໍເປັນໄດ້.

- Wave100S AD to Website 2020 0 - 7 ຂໍໍ້ທີ່ຄວນຮູ້ໄວ້ກ່ອນຈະຖືກປະເມີນຜົນງານ
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - 7 ຂໍໍ້ທີ່ຄວນຮູ້ໄວ້ກ່ອນຈະຖືກປະເມີນຜົນງານ
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - 7 ຂໍໍ້ທີ່ຄວນຮູ້ໄວ້ກ່ອນຈະຖືກປະເມີນຜົນງານ
  • 1097 Posts
  • 0 Comments
iLike/LPN/20
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!