7 ນິໄສທີ່ໃຜໆກໍຢາກເຂົ້າຫາທ່ານ

- Untitled design - 7 ນິໄສທີ່ໃຜໆກໍຢາກເຂົ້າຫາທ່ານ
  1. - 050704 300x200 - 7 ນິໄສທີ່ໃຜໆກໍຢາກເຂົ້າຫາທ່ານຍິ້ມໃຫ້ກັບຄົນອື່ນຢ່າງຈິງໃຈ : ເຄີຍບໍ່ທີ່ຮູ້ສຶກໄດ້ວ່າເຂົາຍິ້ມໃຫ້ເຮົາເປັນພິເສດ ຫລື ຍິ້ມໄປຈັ່ງຊັ້ນລະ ແລະ ນັ້ນເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ສຶກວ່າເຂົາບໍ່ໄດ້ຈິງໃຈກັບເຮົາ, ເລື່ອງນີ້ຈຶ່ງໜ້າຈະເປັນສິ່ງເຮັດໃຫ້ຫລາຍໆຄົນຄວນຝຶກການຍິ້ມໃຫ້ກັບຜູ້ອື່ນຢ່າງຈິງໃຈ. ນອກຈາກນີ້ ແລ້ວການຍິ້ມຢູ່ເລື້ອຍໆນັ້ນກໍເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນໆສຳຜັດໄດ້ວ່າເຮົາຮູ້ສຶກດີກັບເຂົາ ແລະ ນັ້ນໜ້າຈະເປັນຂົວຂ້າມທີ່ດີໃຫ້ເຂົາຮູ້ສຶກດີກັບເຮົາໄດ້.
  2. ບໍ່ຈົ່ມໃຫ້ຄົນອື່ນຟັງຫລາຍເກີນໄປ : ເວລາເຮົາຈົ່ມຫຍັງອອກໄປນັ້ນ ສິ່ງທີ່ຕາມມາຄືອາລົມແລະ ຮູ້ສຶກດ້ານລົບ ແນ່ນອນວ່າຖ້າເຮົາເບິ່ງຄວາມຮູ້ສຶກແບບນີ້ເລື້ອຍໆກໍຈະເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກຫົດຫູ່ ຫລື ບໍ່ດີໄດ້ຄືກັນ, ການຈົ່ມໃຫ້ຄົນອື່ນ ທ່ານອາດຈະຕ້ອງເບິ່ງວ່າເຂົາເຫລົ່ານັ້ນຢູ່ໃນກຸ່ມ ຫລື ເປັນຄົນທີ່ຮູ້ສຶກຮ່ວມໄປກັບທ່ານຫລືບໍ່ ຖ້າເຂົາຮູ້ສຶກຮ່ວມໄປກັບທ່ານກໍອາດຈະບໍ່ມີບັນຫາ, ແຕ່ຖ້າບໍ່ແມ່ນແລ້ວ ການຈົ່ມຂອງທ່ານກໍອາດຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານຖືກເບິ່ງໃນດ້ານລົບໄດ້.
  3. ເຊື່ອ ແລະ ເປີດໃຈໃຫ້ຄົນອື່ນໄດ້ໄວ : ແມ່ນຢູ່ວ່າການເຊື່ອໃຈຄົນງ່າຍໆອາດຈະສ້າງພາລະ ແລະ ອັນຕະລາຍໃຫ້ກັບໂຕເຮົາເອງໄດ້, ແຕ່ການທີ່ເຮົາບໍ່ເຊື່ອໃຈຄົນອື່ນກໍຄົງຍາກທີ່ຄົນອື່ນຈະມາເຊື່ອໃຈເຮົາ. ການຈິງໃຈ ແລະ ເປີດໃຈຍອມຮັບຄົນອື່ນແຕ່ທຳອິດນັ້ນມີສ່ວນທ່ີຈະເຮັດໃຫ້ຄົນອ້ອມຂ້າງຮູ້ສຶກວ່າເຮົາເຂົ້າເຖິງໄດ້ ເຊິ່ງນັ້ນມີສ່ວນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄົນເຫລົ່ານັ້ນຢາກໂອ້ລົມ ແລະ ແລກປ່ຽນປະສົບການກັບເຮົາຫລາຍຂຶ້ນ.
  4. ບໍ່ຂັດ ຫລື ຫັກໜ້າຄົນອື່ນ : ເວລາທີ່ຄົນມັກເວົ້າຫຍັງຂັດນັ້ນຂວາງນີ້ມັກເຮັດໃຫ້ຝ່າຍກົງຂ້າມຮູ້ສຶກອຶດອັດ ຄືກັບການເຮັດຫຍັງທີ່ເຮັດໃຫ້ຝ່າຍກົງຂ້າມເສຍໜ້າ ກໍບໍ່ຕ່າງກັນ ເຖິງວ່າໃນຄວາມເປັນຈິງທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ເຫັນດີນຳເຂົາເລີຍ, ແຕ່ມັນກໍບໍ່ແມ່ນວ່າທ່ານຈະຕ້ອງໄປທຳລາຍເຂົາ ເພາະຄົນອື່ນທີ່ເບິ່ງເຫັນອາດຈະເບິ່ງທ່ານໃນທາງບໍ່ດີ ເຊິ່ງນັ້ນກໍເປັນພາບລັກທີ່ບໍ່ຄ່ອຍຈະດີປານໃດນຳອີກ.
  5. ຄິດບວກກັບຄົນອື່ນໆ : ຖ້າທ່ານເມົາແຕ່ວິຈານຜູ້ນັ້ນຜູ້ນີ້ ອັນໃດກໍບໍ່ດີໄປໝົດ ໃຜໆກໍຈະລະວັງໂຕກັບທ່ານແນ່ນອນ ເພາະບໍ່ຮູ້ວ່າທ່ານຈະເອົາພວກເຂົາໄປເວົ້າຫຍັງເສຍໆຫາຍໆອີກຍາມໃດ ມັນຈຶ່ງເປັນການຈຳກັດໂຕທ່ານໃຫ້ຢູ່ກັບຄົນທີ່ເຊື່ອໃຈທ່ານໄດ້ເທົ່ານັ້ນ ເຊິ່ງມັນກໍບໍ່ໄດ້ຕື່ມມາງ່າຍໆດອກ ມັນຄົງຈະດີກ່ວາຫາກທ່ານເບິ່ງຄົນອື່ນໃນດ້ານບວກ ອາດຈະບໍ່ຕ້ອງເຖິງຂັ້ນເຊຍ ຫລື ຍ້ອງຍໍກັນອອກໜ້າອອກຕາ, ແຕ່ເຮັດໃຫ້ຄົນຮູ້ສຶກວ່າທ່ານບໍ່ມີພິດໄພ ແລະ ປາຖະໜາດີກັບຄົນອື່ນໆ ແນວນີ້ໃຜໆກໍຢາກຈະເຂົ້າມາລົມກັບທ່ານເອງ.
  6. ຢ່າອວດອົ່ງ ຫລື ຂີ້ໂມ້ເກີນໂຕເອງ : ການເວົ້າສິ່ງທີ່ໂຕເອງເຮັດໄດ້ປຽບດັ່ງການຕະຫລາດໃຫ້ໂຕເອງ, ແຕ່ຖ້າທ່ານເວົ້າເກີນຈິງເມື່ອໃດມັນກໍບໍ່ຕ່າງຈາກໂຄສະນາຊວນເຊື່ອທີ່ເມື່ອຄົນເຫັນແລ້ວກໍຈະຮູ້ສຶກວ່າທ່ານບໍ່ໄດ້ຈິງໃຈຫຍັງກັບຄົນຟັງ, ແຕ່ໃນທາງກົງກັນຂ້າມກັນ ຫາກທ່ານຖ່ອມໂຕ, ເວົ້າແຕ່ພໍດີພໍງາມ ຄົນອື່ນໆເຫັນຄຸນຄ່າຂອງທ່ານຫລາຍກ່ວາທີ່ທ່ານບອກເລົ່າໄວ້ ມັນກໍຈະຍິ່ງເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນໆຮູ້ສຶກດີກັບທ່ານຫລາຍຂຶ້ນໄປນຳ.
  7. ໝັ້ນໃຈໂຕເອງ, ແຕ່ບໍ່ແມ່ນເອົາໂຕເອງເປັນສູນກາງຈັກກະວານ : ການໝັ້ນໃຈໃນໂຕເອງເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນສົນໃຈ ແລະ ໃຫ້ຄວາມເຄົາລົບທ່ານ, ແຕ່ນັ້ນກໍຕ່າງຈາກການທີ່ທ່ານເບິ່ງວ່າທ່ານແມ່ນສູນກາງທີ່ອັນໃດກໍຕ້ອງເປັນໄປດັ່ງທີ່ທ່ານຄິດ ຍິ່ງຖ້າທ່ານໄປຕັດສິນທຸກໆຢ່າງໄປຕາມຄວາມຄິດຂອງທ່ານ ແບບວ່າອັນໃດທີ່ຜິດຈາກຄວາມຄິດຂອງທ່ານນັ້ນມັນຈະບໍ່ຖືກຕ້ອງ ມັນກໍປຽບດັ່ງການຕີລາຄາທຸກຢ່າງໂດຍເອົາໂຕເອງຄົນດຽວເປັນທີ່ຕັ້ງ ເປັນແນວນີ້ໃຜຈະຮູ້ສຶກຜ່ອນຄາຍເວລາລົມກັບທ່ານ. ສະນັ້ນການໝັ້ນໃຈໃນໂຕເອງເປັນເລື່ອງດີ, ແຕ່ມັນຕ້ອງມາພ້ອມກັບການເປີດໃຈ ແລະ ຍອມຮັບຄົນອື່ນໄປນຳ.
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - 7 ນິໄສທີ່ໃຜໆກໍຢາກເຂົ້າຫາທ່ານ
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - 7 ນິໄສທີ່ໃຜໆກໍຢາກເຂົ້າຫາທ່ານ
- Wave100S AD to Website 2020 0 - 7 ນິໄສທີ່ໃຜໆກໍຢາກເຂົ້າຫາທ່ານ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!