16 ສັນຍານເຕືອນວ່າຮ່າງກາຍກຳລັງອ່ອນແອ

- Untitled design - 16 ສັນຍານເຕືອນວ່າຮ່າງກາຍກຳລັງອ່ອນແອ

- 031004 300x199 - 16 ສັນຍານເຕືອນວ່າຮ່າງກາຍກຳລັງອ່ອນແອ     ທ່ານຮູ້ຫລືບໍ່ວ່າສຸຂະພາບບໍ່ດີບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າເຮົາຢູ່ໃນສະພາບທີ່ເຈັບໄຂ້ໄດ້ປ່ວຍເທົ່ານັ້ນ ເພາະຮ່າງກາຍຂອງເຮົານັ້ນຈະ ສະແດງອອກໄດ້ໃນຫລາກຫລາຍຮູບແບບ ຈົນບາງເທື່ອເຮົາອາດຈະຍັງບໍ່ໄດ້ຄິດເລີຍວ່າຕອນນີ້ສຸຂະພາບເຮົາອ່ອນແອແລ້ວ ສະນັ້ນ ທຸກຄົນກໍຄວນຫັນມາສົນໃຈສຸຂະພາບຂອງໂຕເອງນຳ ໂດຍການລອງສັງເກດສັນຍານເຕືອນເຫລົ່ານີ້ໄດ້ເລີຍ.

 1. ນອນຫລັບຍາກ : ການນອນຫລັບຍາກເປັນປະຈຳ ຫລື ຕໍ່ເນື່ອງກັນຫລາຍໆຄືນ ຄົນເປັນພະຍາດເບົາຫວານກໍຈະມີການນອນບໍ່ຫລັບສັບສົນກະວົນກະວາຍແບບນີ້ຄືກັນ.
 2. ຜິວໜັງແຫ້ງຫຍາບ : ຜິວໜັງບໍ່ງາມ, ມີຮອຍຫ່ຽວ, ແຫ້ງຫຍາບ ມັກເປັນເມັນ ຫລື ຈຸດດ່າງດຳງ່າຍ, ເປັນຕຸ່ມຜື່ນງ່າຍ, ຜົມບໍ່ງາມ, ຜົມຫລົ່ນ ຍ້ອນຮ່າງກາຍຂາດສານອາຫານຈຳພວກວິຕາມິນເອີ ແລະ ຂາດໄຂໂອຕິນ.
 3. ເຈັບຫົວບໍ່ມີສາເຫດ : ເຈັບຫົວຕະຫລອດ, ການນອນບໍ່ພໍກໍອາດຈະມີອາການເຈັບຫົວໄດ້ ຢ່າເມີນເສີຍ ຄວນສັງເກດໂຕເອງວ່າເຈັບຫົວເລື້ອຍໆຫລືບໍ່, ມີອາການຂ້າງຄຽງອື່ນໆຫລືບໍ່ ເຊັ່ນ : ໜ້າມືດເປັນວິນ, ປວດຮາກ ເພາະອາການເຈັບຫົວອາດເປັນສັນຍານເຕືອນພະຍາດຮ້າຍທີ່ອັນຕະລາຍເຖິງຊີວິດໄດ້ຫລາຍພະຍາດ.
 4. ໂຕເຫລືອງຈືດ : ມີອາການໂຕເຫລືອງ, ຕາເຫລືອງ ອາດເປັນພະຍາດຕັບອັກເສບ ຫລື ດີຊ່ານ ຕ້ອງຮູ້ຈັກສັງເກດ ແລະ ຟ້າວໄປໂຮງໝໍເພື່ອຮັບການກວດ ແລະ ປິ່ນປົວໂດຍໄວ.
 5. ເຈັບທ້ອງ ຫລື ຖອກທ້ອງງ່າຍ : ຖ້າທ່ານຖອກທ້ອງ ຫລື ຖ່າຍຍາກເປັນປະຈຳ ລະບົບຂັບຖ່າຍບໍ່ປົກກະຕິ, ກິນຫຍັງກໍເຈັບ ທ້ອງ, ກິນອາຫານຕາມປົກກະຕິ ແຕ່ຕອນເຊົ້າກໍບໍ່ຂັບຖ່າຍ ຖ້າມີອາການແບບນີ້ ຢ່າຄິດວ່າທຳມະດາ ເພາະທ່ານອາດເປັນພະຍາດກ່ຽວກັບລຳໄສ້ ຫລື ພະຍາດໝາກໄຂ່ຫລັງໄດ້.
 6. ໝຸດໝັດ, ໃຈຮ້າຍງ່າຍ : ຄຽດງ່າຍ, ໃຈຮ້າຍງ່າຍ, ອາລົມຮ້ອນໄວ, ຄິດຫລາຍ, ກັງວົນ, ສັບສົນກະວົນກະວາຍ ອາດຈະເກີດຈາກການຂາດສານອາຫານທີ່ສະໝອງຕ້ອງການ.
 7. ວິນຫົວໜ້າມືດເປັນວິນ : ມີອາການວິນຫົວ ຫລື ໜ້າມືດຄືຈະເປັນວິນຕະຫລອດ ອາການນີ້ອາດບົ່ງບອກເຖິງອາການເຂັບປ່ວຍບາງຢ່າງ ແລະ ຍັງໝາຍເຖິງສຸຂະພາບທີ່ອ່ອນແອຍ້ອນອອກກຳລັງໜ້ອຍນຳອີກ.
 8. ເບື່ອອາຫານ : ຖ້າມີອາການເບື່ອອາຫານ ອາດເປັນສັນຍານພະຍາດຕັບ, ວັນນະໂລກ ຫລື ກຳລັງຈະນຳໄປສູ່ການເຈັບປ່ວຍໄດ້ ເພາະຮ່າງກາຍອ່ອນແອ ແລະ ບໍ່ມີພູມຕ້ານທານ.
 9. ນ້ຳໜັກບໍ່ຄົງທີ່ : ນ້ຳໜັກເພີ່ມ – ຫລຸດລົງຢ່າງໄວວາຜິດປົກກະຕິ ສັນຍານນີ້ອາດບອກເຖິງພະຍາດຕ່າງໆໄດ້ ເຊັ່ນ : ພະຍາດຕ່ອມໄທຣອຍ, ພະຍາດກ່ຽວກັບໝາກໄຂ່ຫລັງ ຫລື ພະຍາດມະເຮັງບາງຊະນິດ.
 10. ປວດຫລັງ, ປວດຄໍ : ຫາກມີອາການປວດຫລັງ, ປວດ ແອວ, ປວດກ້ານຄໍຫລາຍໆ ອາດມີສາເຫດມາຈາກການນັ່ງເຮັດ ວຽກທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫລື ອາດຫັກໂຫມກັບການເຮັດວຽກຫລາຍຈົນເກີນໄປຈົນກ້າມຊີ້ນອິດເມື່ອຍ.
 11. ຈັງຊາ ຫລື ຂາປັ້ນ : ຫາກທ່ານມີອາການຈັງ, ຊາ ຫລື ເປັນຂາປັ້ນຕະຫລອດ ເປັນໄປໄດ້ວ່າທ່ານຂາດວິຕາມິນເບ 1 ຈຶ່ງຄວນກິນເຕົ້າຫູ້, ເຂົ້າເຂົ້າ, ເຂົ້າກໍ່າ ແລະ ຕັບເປັນປະຈຳ.
 12. ເມື່ອຍງ່າຍ : ຖ້າມີອາການເມື່ອຍງ່າຍ ເຮັດຫຍັງໜ້ອຍດຽວກໍເມື່ອຍແລ້ວ ສະແດງວ່າບໍ່ໄດ້ອອກກຳລັງກາຍ ຫລື ອອກ ໜ້ອຍ.
 13. ຍ່ຽວຜິດປົກກະຕິ : ຖ້າສີຂອງນ້ຳຍ່ຽວເປັນສີເຫລືອງເຂັ້ມ ເປັນໄປໄດ້ວ່າດື່ມນ້ຳໜ້ອຍເກີນໄປ ຫລື ອາດເປັນສັນຍານບອກອາການຂອງພະຍາດຕັບ, ແຕ່ຖ້າສີເຫລືອງເຂັ້ມຂຸ້ນຈົນເປັນສີກາເຟ ສະແດງວ່າກິນຢາບາງຊະນິດໃນປະລິມານຫລາຍເກີນໄປ ຫລື ອາດຈະເປັນພະຍາດວັນນະໂລກ.
 14. ເຈັບຄໍ, ໄອຕະຫລອດ : ຫາກມີອາການເຄືອງຄໍ, ເຈັບຄໍ ຫລື ໄອຕະຫລອດ ອາດມີບັນຫາຢູ່ລະບົບຫາຍໃຈ ອາດເປັນພູມແພ້ ຫລື ກຳລັງເປັນໄຂ້ຫວັດ.
 15. ອ່ອນເພຍງ່າຍ : ອາການອ່ອນເພຍງ່າຍ, ບໍ່ມີກຳລັງວັງຊາ, ມືສັ່ນ, ມີອາການປ່ຽນແປງງ່າຍອາດເປັນໄປໄດ້ວ່າຕ່ອມໄທຣອຍຜິດປົກກະຕິ.
 16. ຫລົງລືມ : ຖ້າທ່ານຫລົງໆລືມໆ ເປັນຍ້ອນລະບົບປະສາດ ແລະ ສະໝອງບໍ່ດີ, ຂາດສານອາຫານທີ່ສະໝອງຕ້ອງການ.
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - 16 ສັນຍານເຕືອນວ່າຮ່າງກາຍກຳລັງອ່ອນແອ
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - 16 ສັນຍານເຕືອນວ່າຮ່າງກາຍກຳລັງອ່ອນແອ
- Wave100S AD to Website 2020 0 - 16 ສັນຍານເຕືອນວ່າຮ່າງກາຍກຳລັງອ່ອນແອ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!