ຈີດີພີ (GDP) ທີ່ບໍ່ແມ່ນຄວາມຝັນ!

ຈີດີພີ (gdp) ທີ່ບໍ່ແມ່ນຄວາມຝັນ! - 1510662323 - ຈີດີພີ (GDP) ທີ່ບໍ່ແມ່ນຄວາມຝັນ!
ຈີດີພີ (gdp) ທີ່ບໍ່ແມ່ນຄວາມຝັນ! - Untitled design - ຈີດີພີ (GDP) ທີ່ບໍ່ແມ່ນຄວາມຝັນ!

ຕາມນິຍາມ ຂອງທະນາຄານໂລກ ທີ່ອະທິບາຍເຖິງ ຈິດີພີ (GDP-Gross Domestic Product) ເຊິ່ງເຮົາຮັບຮູ້ກັນທົ່ວໄປວ່າ ລາຍຮັບສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນ ແມ່ນຜະລິດຕະພັນລວມພາຍໃນ ຫລືລາຍຮັບລວມຂອງປະເທດ ຫລື ຂົງເຂດໃດໜຶ່ງ ແລ້ວເອົາມາສະເລ່ຍ ໃຫ້ປະຊາກອນທັງໝົດ ທີ່ຢູ່ໃນຂົງເຂດ ຫລື ປະເທດນັ້ນ. ຕົວຢ່າງ: ອີງຕາມຕົວເລກຂອງທະນາຄານໂລກ (WB) ໃນປີ 2016, ສປປລາວ ມີລາຍຮັບສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນ (GDP) ແມ່ນ 2.353 ໂດລາ ຫລືປະມານ 19 ລ້ານກີບ ຕົວເລກດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້ກາຍເປັນ ເຄື່ອງວັດແທກຫລາຍຢ່າງ ບໍ່ວ່າທາງ ດ້ານສເດຖະກິດ, ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນຢູ່ຂອບເຂດທົ່ວໂລກ, ໂດຍຕົວເລກດັ່ງກ່າວນີ້ ຍັງບໍ່ໄດ້ເວົ້າ ເຖິງຄວາມເທົ່າທຽມ ຂອງຄົນໃນສັງຄົມ, ຄວາມຢູ່ດີກິນດີຂອງໝົດທຸກຄົນ, ຄວາມເສຍຫາຍທາງ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ອື່ນໆ,  ເພາະສະນັ້ນ ນັກຄົ້ນຄວ້າຫລາຍ ທ່ານຈຶ່ງສົງໄສວ່າ ເຮົາຈະເອົາຕົວເລກດັ່ງກ່າວມາ ເປັນໄມ້ຫລາວັດແທກ ຂອງເຮົາເຮັດຫຍັງ ເພາະເຮົາຕ້ອງເຮັດທຸກຢ່າງ ເພື່ອໃຫ້ຕົວເລກນັ້ນສູງຂຶ້ນ ແລ້ວພວກເຮົາຮຽກກັນວ່າ “ຜົນສຳເລັດ ຫຼື ຄວາມກ້າວໜ້າ” ເຊິ່ງບໍ່ແນ່ວ່ານີ້ແມ່ນຄວາມຝັນທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການແທ້ບໍ່ ?.

ທ່ານ ໄມເຄີລ ກຣິນ (Machael Green) ນັກເສດຖະສາດທີ່ມີຊື່ສຽງ ຊາວສະຫະລັດ ໄດ້ຍົກຕົວຢ່າງບັນດາປະ ເທດທີ່ລາຍຮັບສະເລ່ຍຕໍ່ ຫົວຄົນສູງ ເຊັ່ນ : ສະຫະລັດ ອາເມລິກາ ທີ່ມີລາຍຮັບສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນ 57.000 ກວ່າໂດລາ ແຕ່ບັນຫາສັງຄົມພາຍໃນປະເທດ, ຄວາມບໍ່ເທົ່າທຽມກັນ ຍັງມີແຜ່ຫລາຍ, ສ່ວນທາງດ້ານ ສປ ຈີນ ທີ່ມີອັດ ຕາການເຕີບໃຫຍ່ທາງດ້ານເສດຖະກິດສູງ ແຕ່ບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມພາຍໃນປະເທດ ເຊັ່ນ: ພົນລະພິດທາງ ອາກາດ, ບັນຫາສຸຂະພາບ ເຊັ່ນ: ອາຫານປອມ ແລະອື່ນໆ ຍັງເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂອງປະຊາຊົນ, ແລະອິນເດຍ ທີ່ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວໄວ ແລະມີຮອດໂຄງການທາງດ້ານຍານອະວາກາດ ແຕ່ປະຊາຊົນ ພາຍໃນປະເທດ ຫລາຍລ້ານຄົນ ພັດຍັງບໍ່ມີຫ້ອງນໍ້າໃຊ້ຊໍ້າ.

ກົງກັນຂ້າມ ພວກເຮົາຍັງມີປະເທດທີ່ບໍ່ແລ່ນນຳ ເລື່ອງການເຕີບໃຫຍ່ທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແຕ່ໃຫ້ບູລິມະສິດ ທາງດ້ານຄວາມກ້າວໜ້າຂອງສັງຄົມ ເຊັ່ນ: ປະເທດ ຄອສຕາ ຣິກາ (Costa Rica) ທີ່ລັດຖະບານ ຖືເອົາວຽກງານການສຶກສາ, ສຸຂະພາບ ແລະຄວາມຍືນຍົງຂອງສິ່ງແວດລ້ອມມາເປັນບູລິມະສິດຕົ້ນຕໍ, ຜົນກໍຄືປະເທດດັ່ງ ກ່າວໄດ້ຮັບຂະໜານນາມວ່າເປັນປະເທດທີ່ມີຄວາມສຸກ ແລະດັດສະນີຄວາມຄືບໜ້າທາງສັງຄົມກໍສູງໃນໂລກ ໂດຍ ລາຍຮັບສະເລ່ຍ ເທົ່າກັບ ¼ ຂອງສະຫະລັດເທົ່ານັ້ນ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວ ສໍ່ໃຫ້ເຫັນວ່າພວກເຮົາບໍ່ແມ່ນຂ້ອຍຂ້າ ຂອງ ຈີດີພີ (GDP), ມັນຂຶ້ນກັບການ ເລືອກຂອງພວກເຮົາ, ບາງທີ່ປະເທດນ້ອຍໆ ປະຊາກອນບໍ່ຫລາຍ ແຕ່ມີຊັບພະຍາກອນອັນລົ້ນເຫລືອ ບໍ່ຈຳເປັນ ດອກທີ່ຈະດຶງເອົາໂຄງການໃຫຍ່ໆມາ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຕເລກຂອງ ຈີດີພີ ສູງຂຶ້ນ, ເພາະກະໂຕ ຈີດີພີ ນັ້ນມັນນຳ ເອົາທັງຄວາມກ້າວໜ້າ ແລະຄ່າເສຍຫາຍທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງຊົດໃຊ້ທີ່ບໍ່ຕໍ່າໄປກວ່າກັນ. ສະນັ້ນເຮົາຄວນໃສ່ໃຈ ໃນບູລິມະສິດທີ່ຈະເຮັດ ໃຫ້ຊີວິດຂອງປະຊາຊົນດີຂຶ້ນແທ້ໆດີກວ່າ.

ເມື່ອເປັນເຊັ່ນນັ້ນ ຈຶ່ງມີຄໍາຖາມວ່າ ເຮົາຈະເອົາ ຈີດີພີ ນີ້ບໍມາເປັນໄມ້ຫລາວັດແທກຄວາມຄວາມກ້າວໜ້າພວກເຮົາ ຫລື ເຮົາຈະເອົາຄວາມກ້າວໜ້າທາງດ້ານການພັດທະນາສັງຄົມຫລາຍກວ່າ. ເລື່ອງຂອງ ດັດສະນີ ຂອງຄວາມ ກ້າວໜ້າ ທາງສັງຄົມນັ້ນມີ ສາມຄໍາຖາມ ທີ່ເປັນພື້ນຖານ ຄື:

ຈີດີພີ (gdp) ທີ່ບໍ່ແມ່ນຄວາມຝັນ! - Wave100S AD to Website 2020 0 - ຈີດີພີ (GDP) ທີ່ບໍ່ແມ່ນຄວາມຝັນ!
  1. ແຕ່ລະຄົນພາຍໃນປະເທດໄດ້ຮັບຄວາມ ຕ້ອງການ ພື້ນຖານ ເພື່ອໃຫ້ມີຊີວິດຢູ່ລອດບໍ່ ເຊັ່ນ: ອາຫານ, ນໍ້າ, ພະລັງງານ, ທີ່ພັກພາອາໄສ, ມີຄວາມປອດໄພ ?.
  2. ແຕ່ລະຄົນ ພາຍໃນ ປະເທດໄດ້ຮັບໂອກາດໃນການສ້າງຊີວິດສ່ວນຕົວ ແລະສັງຄົມໃຫ້ດີຂຶ້ນບໍ່ ເຊັ່ນ: ການສຶກສາ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ສຸຂະພາບ ແລະຄວາມຍືນຍົງຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ ?.
  3. ແຕ່ລະຄົນໄດ້ຮັບໂອກາດ ໃນການປັບປຸງຊີວິດຂອງຕົນ ໂດຍຜ່ານການມີສິດທິພື້ນຖານໃນການເລືອກ, ປາສະຈາກ ການຈຳແນກໃນສັງຄົມ ແລະສາມາດເຂົ້າ ສູ່ຄັງຄວາມ ຮູ້ທີ່ກ້າວໜ້າຂອງໂລກບໍ່ ?.

ແນ່ນອນແລ້ວ ບັນດາຄຳຖາມຂ້າງເທິງນັ້ນມັນອາດບໍ່ຫລາຍ ແລະບໍ່ຍາວ ທັງເຂົ້າໃຈເນື້ອໃນໄດ້ດີ ແຕ່ການຫາຄຳ ຕອບນັ້ນ ມັນບໍ່ແມ່ນວ່າມື້ໜຶ່ງຍາມດຽວ, ບໍ່ແມ່ນວ່າມີແຕ່ໃຜຜູ້ໜຶ່ງ ແຕ່ມັນຂຶ້ນກັບການເລືອກຂອງເຮົາໝົດທຸກຄົນ ໂດຍເຫັນຄວາມຈຳເປັນແທ້ໆ ໂດຍບໍ່ໄລ່ຕາມຄວາມເຫີ່ເຫີມທີ່ນຳເອົາຕົວເລກມາອວດອ້າງ ແທນທີ່ຈະສ້າງຄວາມ ຢູ່ດີກິນດີແຕ່ລະຄົວເຮືອນຢ່າງເທົ່າທຽມ.

ຈີດີພີ (gdp) ທີ່ບໍ່ແມ່ນຄວາມຝັນ! - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ຈີດີພີ (GDP) ທີ່ບໍ່ແມ່ນຄວາມຝັນ!
ຈີດີພີ (gdp) ທີ່ບໍ່ແມ່ນຄວາມຝັນ! - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ຈີດີພີ (GDP) ທີ່ບໍ່ແມ່ນຄວາມຝັນ!
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!