ສົກປີ 2015-2016 ຫົວພັນພົບເງິນທີ່ບໍ່ໄດ້ມອບເຂົ້າງົບປະມານ 8 ຕື້ກວ່າກີບ

ສົກປີ 2015-2016 ຫົວພັນພົບເງິນທີ່ບໍ່ໄດ້ມອບເຂົ້າງົບປະມານ 8 ຕື້ກວ່າກີບ - 23 - ສົກປີ 2015-2016 ຫົວພັນພົບເງິນທີ່ບໍ່ໄດ້ມອບເຂົ້າງົບປະມານ 8 ຕື້ກວ່າກີບ
ສົກປີ 2015-2016 ຫົວພັນພົບເງິນທີ່ບໍ່ໄດ້ມອບເຂົ້າງົບປະມານ 8 ຕື້ກວ່າກີບ - Untitled design - ສົກປີ 2015-2016 ຫົວພັນພົບເງິນທີ່ບໍ່ໄດ້ມອບເຂົ້າງົບປະມານ 8 ຕື້ກວ່າກີບ

ແຫລ່ງຂ່າວທ້ອງຖິ່ນຕາມການລາຍງານຂອງ ທ່ານ ສົມພົງ ປຣະດີຈິດ ປະທານ ອົງການກວດສອບປະຈຳພາກ ເໜືອ ໃຫ້ ວ່າ: ອົງການກວດສອບ ປະຈຳພາກເໜືອ ໄດ້ດຳເນີນການ ກວດສອບບົດສະຫລຸບຂາດ ຕົວການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ ງົບປະມານແຂວງຫົວພັນໃນ ສົກປີ 2015-2016 ຈຳນວນ 16 ເປົ້າໝາຍ, ໃນນັ້ນໄດ້ ກວດ ສອບບັນດາຫົວໜ່ວຍງົບປະ ມານຂອງແຂວງ 15 ຫົວໜ່ວຍ ແລະ ລັດວິສາຫະກິດນໍ້າປະ ປາໄດ້ກວດເຫັນເງິນລາຍຮັບ ວິຊາການ, ເງິນຂາຍໄມ້, ຄັງພັດ ທະນາແຂວງ, ລາຍຮັບຈາກ ການອອກໃບອະນຸຍາດຊົ່ວຄາວ, ລາຍຮັບການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆ ທີ່ບໍ່ໄດ້ມອບ ເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດຫລາຍ ກວ່າ 8,1 ຕື້ກີບ, ໃນນັ້ນ ຂະແໜງ ສວຍສາອາກອນມີ 1 ຕື້ກວ່າກີບ, ຂະແໜງຊັບສິນ 2,8 ຕື້ກີບ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆ 4 ຕື້ກວ່າກີບ.

+ ເຊກອງສະຫລຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດປີຜ່ານມາ

+ ກອງປະຊຸມແນະນໍາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈໍາປີ 2018

ສຳລັບການຄຸ້ມຄອງການ ເກັບລາຍຮັບນັ້ນ ກວດສອບເຫັນ ໜີ້ຕ້ອງຮັບສວຍສາອາກອນ ມີ ຍອດເຫລືອ ສົກປີ 2015-2016 ຈຳນວນ 2 ຕື້ກວ່າກີບ. ໃນນັ້ນ ໜີ້ຄ້າງມອບຕາມການໄລ່ລຽງ 1 ຕື້ກວ່າກີບ ແລະ ໜີ້ຄ້າງມອບ ຈາກໃບສັ່ງມອບຈຳນວນ 250 ລ້ານກວ່າກີບ ແລະ ໜີ້ທວງຍາກ 770 ລ້ານກວ່າກີບ; ຂະແໜງ ຄຸ້ມຄອງຊັບສິນລັດ 19,2 ຕື້ ກວ່າກີບ. ໃນນັ້ນໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກ ການຂາຍໄມ້ ແລະ ຄ່າປັບໃໝ່ ຈຳນວນ 3,4 ຕື້ກວ່າກີບ, ຄ່າ ເຊົ່າ-ສຳປະທານດິນ 880 ລ້ານ ກວ່າກີບ, ຄ່າຊັບພະຍາກອນ 13,5 ຕື້ກວ່າກີບ ແລະ ຂາຍຊັບ ສິນລັດຈຳນວນ 1,3 ຕື້ກວ່າກີບ; ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງມີໜີ້ຕ້ອງຮັບບ້ວງເງິນພັດທະນາ ແຂວງ ທີ່ໃຫ້ບໍລິສັດຢືມໄປຊຳ ລະເຄື່ອງກົນຈັກໜັກ ຈຳນວນ 2 ຕື້ກີບ; ພະແນກແຮງງານ- ສະ ຫວັດດີການສັງຄົມມີໜີ້ຕ້ອງຮັບ ບ້ວງເງິນນະໂຍບາຍ 343/ນຍ ແລະ 272/ລບ ຈຳນວນ 198 ລ້ານກວ່າກີບ; ພະແນກແຮງ ງານໄດ້ເປີດບັນຊີເງິນຝາກຢູ່ ທະນາຄານກາງ ແລະ ພັດທະ ນາຈຳນວນ 2 ບັນຊີ ໂດຍບໍ່ໄດ້ ຮັບອະນຸຍາດຈາກກະຊວງການ ເງິນ ໂດຍມີຍອດເງິນເຫລືອ 348 ລ້ານກວ່າກີບ, ກວດພົບ ເຫັນບັນຊີເງິນຝາກບໍລິຫານ ອົງການວິຊາການ(ບັນຊີ 471) ທີບໍ່ໄດ້ສະສາງຈຳນວນ 31,7 ຕື້ກວ່າກີບ ບັນຊີດັ່ງກ່າວຍັງມີ ເງິນຫລາຍຮວງຢູ່ນຳ. ດ້ານລາຍ ຈ່າຍກວດເຫັນການນຳໃຊ້ລາຍຮັບທີ່ບໍ່ມອບເຂົ້າງົບປະມານໄປຈ່າຍຈຳນວນ 1,6 ຕື້ກວ່າກີບ, ການຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍກວດ ເຫັນຫ້ອງວ່າການປົກຄອງ ແຂວງໄດ້ຈັດຊື້ພາຫະນະລົດ ໃຫຍ່ຈຳນວນ 33 ຄັນ, ມູນຄ່າ 1,6 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໂດຍ ບໍ່ໄດ້ດຳເນີນຕາມຂັ້ນຕອນການປະມູນ, ຈັດຊື້ຈັດຈ້າງຕາມລະ ບຽບການ; ໄດ້ນຳໃຊ້ເງິນແຮ່ ທ້ອງຖິ່ນຈຳນວນ 998 ລ້ານ ກວ່າກີບ ເຂົ້າໃນວຽກງານບໍລິ ຫານຂອງແຂວງ ເຊິ່ງບໍ່ຖືກ ຕ້ອງຕາມເປົ້າໝາຍການນຳ ໃຊ້ເງິນບັງເອີນ ແລະ ຮີບດ່ວນ, ໄດ້ຈ່າຍເງິນລ່ວງໜ້າເງິນ ລາຍ ຮັບເກີນແຜນ 2015-2016 ໃຫ້ພະແນກການຈຳນວນ 21 ຕື້ກວ່າກີບ ແລະ ຮ່ວງງົບປະ ມານໄດ້ກວດຜ່ານເອກະສານ ລາຍຈ່າຍຊັບສົມບັດເຄື່ອນ ທີ່ຈຳນວນ 2,6 ຕື້ກວ່າກີບ. ຕາມການກວດສອບເຫັນວ່າ ແຂວງຫົວພັນຍັງຂາດດຸ່ນ ດ້ານງົບປະມານກວ່າ 395 ຕື້ກີບ.

ສົກປີ 2015-2016 ຫົວພັນພົບເງິນທີ່ບໍ່ໄດ້ມອບເຂົ້າງົບປະມານ 8 ຕື້ກວ່າກີບ - Wave100S AD to Website 2020 0 - ສົກປີ 2015-2016 ຫົວພັນພົບເງິນທີ່ບໍ່ໄດ້ມອບເຂົ້າງົບປະມານ 8 ຕື້ກວ່າກີບ

ສ່ວນການກວດສອບຢູ່ ລັດວິສາຫະກິດນໍ້າປະປາ ແຂວງຫົວພັນ ປະຈຳປີ 2016 ກວດພົບການຈັດຊື້ຊັບສົມບັດປະເພດພາຫະນະ ແລະ ອຸປະ ກອນຮັບໃຊ້ຫ້ອງການລວມ ມູນຄ່າ 208 ລ້ານກີບ, ລັດວິ ສາຫະກິດນໍ້າປະປາໄດ້ລົງທຶນກ່ອນເຂົ້າໃນການກໍ່ສ້າງໂຄງການລະບົບນໍ້າປະປາຂະໜາດ ນ້ອຍຢູ່ເມືອງຫົວເມືອງຕາມ ມູນຄ່າສັນຍາ 3,34 ຕື້ກີບ, ໄດ້ນໍ້າໃຊ້ທຶນເຂົ້າໃນໂຄງການດັ່ງກ່າວແລ້ວ 1,42 ຕື້ກີບ ແຕ່ ຍັງບໍ່ໄດ້ບັນທຶກບັນຊີ້ໜີ້ຕ້ອງ ຮັບຂອງລັດວິສາຫະກິດນໍ້າ ປະປາ ແລະ ສະພາບໍລິຫານ ຂອງລັດວິສາຫະກິດນໍ້າປະປາ ຍັງປະຕິບັດຕາມພາລະບົດ ບາດ ບໍ່ທັນໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນ ໃນການຈັດກອງປະຊຸມເພື່ອ ສະຫລຸບ, ຕີລາຄາ, ປຶກສາຫາ ລື ແລະ ປັບປຸງຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ນະໂຍບາຍຕ່າງໆ.

ສົກປີ 2015-2016 ຫົວພັນພົບເງິນທີ່ບໍ່ໄດ້ມອບເຂົ້າງົບປະມານ 8 ຕື້ກວ່າກີບ - 23 - ສົກປີ 2015-2016 ຫົວພັນພົບເງິນທີ່ບໍ່ໄດ້ມອບເຂົ້າງົບປະມານ 8 ຕື້ກວ່າກີບ
(ພາບປະກອບ)
ສົກປີ 2015-2016 ຫົວພັນພົບເງິນທີ່ບໍ່ໄດ້ມອບເຂົ້າງົບປະມານ 8 ຕື້ກວ່າກີບ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ສົກປີ 2015-2016 ຫົວພັນພົບເງິນທີ່ບໍ່ໄດ້ມອບເຂົ້າງົບປະມານ 8 ຕື້ກວ່າກີບ
ສົກປີ 2015-2016 ຫົວພັນພົບເງິນທີ່ບໍ່ໄດ້ມອບເຂົ້າງົບປະມານ 8 ຕື້ກວ່າກີບ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ສົກປີ 2015-2016 ຫົວພັນພົບເງິນທີ່ບໍ່ໄດ້ມອບເຂົ້າງົບປະມານ 8 ຕື້ກວ່າກີບ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!