ບັນດາປະເທດແມ່ນ້ຳຂອງປຶກສາຫາລືການຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກເຂື່ອນໄຟຟ້າ

ບັນດາປະເທດແມ່ນ້ຳຂອງປຶກສາຫາລືການຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກເຂື່ອນໄຟຟ້າ - advert banner 728 90 728x90 - ບັນດາປະເທດແມ່ນ້ຳຂອງປຶກສາຫາລືການຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກເຂື່ອນໄຟຟ້າ

ໃນວັນທີ 24 ມັງກອນນີ້ ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ຜູ້ຕາງຫນ້າຈາກບັນດາປະເທດແມ່ນໍ້າຂອງ, ນັກດທະນາ, ຜູ້ປະກອບການ ແລະ ທີ່ປຶກສາດ້ານເຂື່ອນພະລັງງານໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ ໄດ້ພ້ອມກັນປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບອກະສານແນະນໍາໃນການຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງທີ່ເກີດຈາກໂຄງການເຂື່ອນພະລັງງານໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ ໃນຂົງເຂດແມ່ນໍ້າຂອງຕອນລຸ່ມ.

ບັນດາປະເທດແມ່ນ້ຳຂອງປຶກສາຫາລືການຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກເຂື່ອນໄຟຟ້າ - lattana 1 - ບັນດາປະເທດແມ່ນ້ຳຂອງປຶກສາຫາລືການຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກເຂື່ອນໄຟຟ້າ

ການປຶກສາຫາລືປະກອບມີມາດຕະການໃນການຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ລະບົບອຸທົກກະສາດ, ຄຸນນະພາບນໍ້າ, ສານຕະກອນ, ລະບົບນິເວດວິທະຍາຂອງສັດນໍ້າ ແລະ ປາ ກໍຄືຄຸນລັກສະນະຂອງແມ່ນໍ້າເປັນຕົ້ນ.

ທ່ານ ຟາມ ຕວນ ພານ ຜູ້ບໍລິຫານຄະນະກໍາມາທິການແມ່ນ້ໍາຂອງສາກົນ ກ່າວວ່າ: ເອກະສານແນະນໍາເຫລົ່ານີ້, ຈະເປັນເຄື່ອງມືທີ່ມີຜົນປະໂຫຍດສູງຊ່ວຍປັງປຸງປະສິດທິຜົນຂອງຂະບວນການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ປາ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ. ຫາກເມື່ອໃຊ້ເປັນທາງການແລ້ວ ຄາດວ່າທ້າຍເດືອນມີນາ 2018, ຈະສະຫນອງມາດຕະການ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ ແລະ ວິທີການຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບໃຫມ່ໆທີ່ທັນສະພາບການ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸໄດ້ການພັດທະນາເຂື່ອນພະລັງງານໄຟຟ້ານໍ້າຕົກໃນຂົງເຂດອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງຕອນລຸ່ມ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການທົບທວນ ແລະ ການປັບປຸງຄູ່ມືການອອກແບບເບື້ອງຕົ້ນ ທີ່ມີຢູ່ຂອງຄະນະກໍາມະທິການສໍາລັບເຂື່ອນພະລັງງານໄຟຟ້ານໍ້າຕົກຕາມລໍາແມ່ນໍ້າຂອງໃນເຂດແມ່ນໍ້າຂອງຕອນລຸ່ມນໍາອີກ.

ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ມີໂອກາດສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ດີຂຶ້ນຕໍ່ທາງເລືອກຕ່າງໆທີ່ລະບຸໄວ້ໃນເອກະສານແນະນໍາ ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕ່າງໆທີ່ເກີດຈາກບັນດາໂຄງການເຂື່ອນພະລັງງານໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ.