ສະຫວັນນະເຂດເຜີຍແຜ່ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງຫ້ອງກວດພະຍາດເອກະຊົນ

ສະຫວັນນະເຂດເຜີຍແຜ່ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງຫ້ອງກວດພະຍາດເອກະຊົນ - advert banner 728 90 728x90 - ສະຫວັນນະເຂດເຜີຍແຜ່ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງຫ້ອງກວດພະຍາດເອກະຊົນ

ທ້າຍອາທິດຜ່ານມານີ້, ພະ ແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ຈັດກອງ ປະຊຸມທົບທວນຄືນການເຄື່ອນໄຫວບໍລິການຂອງຫ້ອງກວດພະຍາດເອກະຊົນ ແລະ ເຜີຍ ແຜ່ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງຫ້ອງກວດພະຍາດດັ່ງກ່າວ ສະບັບ ປັບປຸງໃໝ່, ໂດຍມີ ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກສາ ທາລະນະສຸກແຂວງຄຳມ່ວນ, ບໍລິຄຳໄຊ, ຫົວໜ້າສຸກສາລາ ແລະ ຫ້ອງກວດພະຍາດເອກ ກະຊົນພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນ ເຂົ້າ ຮ່ວມເພື່ອເຊື່ອມຊຶມ ແລະ ກຳ ແໜ້ນ.ລະບຽບການໃໝ່ນີ້, ທີ່ ລະບຸແຈ້ງຄື: ຫ້າມຫ້ອງກວດ ພະຍາດເອກະຊົນຕິດຕາມຄົນ ເຈັບເກີນ 12 ຊົວໂມງ, ຫ້າມ ຕັ້ງຮ້ານຂາຍຢາເປົນເປກັບ ຫ້ອງກວດພະຍາດ, ອະນຸຍາດ ໃຫ້ນຳໃຊ້ແຕ່ຢາຈຳເປັນພື້ນ ຖານ ຫລື ຢາຂະແໜງຊ່ຽວ ຊານສະເພາະທີ່ຈຳເປັນໃນ ການປິ່ນປົວ, ຫ້າມຂູດມົດລູກ, ເຮັດໝັນຢູ່ຫ້ອງກວດພະຍາດ ເອກະຊົນ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸ ຍາດລວມທັງການນຳໃຊ້ເຕັກ ນິກປິ່ນປົວທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ຕໍ່ຄົນເຈັບ, ຫ້າມບໍລິການວາງ ແຜນຄອບຄົວຢູ່ຫ້ອງກວດພະ ຍາດເອກະຊົນ, ຍົກເວັນ ຜູ້ທີ່ ໄດ້ ຜ່ານການອົບຮົມ ແລະ ມີໃບ ຢັ້ງຢືນອະນຸຍາດຈາກກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກເທົ່ານັ້ນ, ຫ້າມ ໂຄສະນາທຸກຮູບການເພື່ອຊັກ ຊວນຄົນເຈັບມາປິ່ນປົວນຳຕົນ ເອງ, ຫ້າມຕົບແຕ່ງສະຖານ ທີ່ປິ່ນປົວ ແລະ ຈັດວາງປ້າຍ ໂຄສະນາທີ່ມີລັກສະນະການ ຄ້າ,ຫ້າມຂຽນບົດລາຍງານ, ອອກໃບຢັ້ງຢືນການປິ່ນປົວ ໂດຍສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດກັບຄົນ ເຈັບ ຫລື ຄົນອື່ນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຕາມຄວາມເປັນຈິງ, ຫ້າມ ສ້າງຕັ້ງຫ້ອງກວດພະຍາດ ເອກະຊົນຢູ່ສູນການຄ້າ, ຕະ ຫລາດ, ຮ້ານຂາຍຢາ ແລະ ສະຖານທີ່ອື່ນໆທີ່ກຳນົດໄວ ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບ ການ, ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ດັດແປງ ຈາກຮູບເດີມຂອງຢາເຊັ່ນ: ຫ້າມບົດຢາເມັດ, ແກະໃສ ຊອງໃໝ່ ແລະ ອື່ນໆໃນເວ ລາຈ່າຍຢາ ໃຫ້ຄົນເຈັບ, ຫ້າມ ເອົາໃບອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງ ຫ້ອງກວດພະຍາດເອກະຊົນ ຂອງຕົນເອງ ໃຫ້ຄົນອື່ນເຊົ່າ, ຮ່ວມທຶນ, ຮ່ວມວິຊາການ ແລະ ອື່ນໆຢ່າງເດັດຂາດ, ຖ້າໃນກໍລະນີເຈົ້າຂອງຫ້ອງ ກວດພະຍາດເສຍຊີວິດ, ຕິດ ຂັດວຽກງານບຸກຄົນອື່ນບໍ່ ສາມາດນຳໃຊ້ຫ້ອງກວດພະ ຍາດດັ່ງກ່າວໄດ້. ຖ້າຫ້ອງ ກວດພະຍາດເອກ ກະຊົນລະ ເມີດກົດລະບຽບດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຈະບໍ່ອອກໃບອະນຸຍາດ ໃຫ້ຢ່າງເດັດຂາດ.

ສະຫວັນນະເຂດເຜີຍແຜ່ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງຫ້ອງກວດພະຍາດເອກະຊົນ - lattana 1 - ສະຫວັນນະເຂດເຜີຍແຜ່ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງຫ້ອງກວດພະຍາດເອກະຊົນ

+ ບໍ່ຄວນຖືເບົາດ້ານລະບຽບຈະລາຈອນ

+ ພະຍາດ​ປາກ​ເປື່ອຍລົງ​ເລັບ​ລະບາດ​ໜັກຢູ່​​ເມືອງ​ວຽງ​ໄຊມີ​ງົວ-ຄວາຍ​ຕິດ​ເຊື້ອ​ແລ້ວຫລາຍ​ກວ່າ 3.600 ​ໂຕ

ສະຫວັນນະເຂດເຜີຍແຜ່ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງຫ້ອງກວດພະຍາດເອກະຊົນ - DSC 0283 - ສະຫວັນນະເຂດເຜີຍແຜ່ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງຫ້ອງກວດພະຍາດເອກະຊົນ