ເລື່ອງຮ້າຍອາດກາຍເປັນດີ ຫາກທ່ານຝັນແບບນີ້

ເລື່ອງຮ້າຍອາດກາຍເປັນດີ ຫາກທ່ານຝັນແບບນີ້ - 023101 2018 -      ເລື່ອງຮ້າຍອາດກາຍເປັນດີ ຫາກທ່ານຝັນແບບນີ້
ເລື່ອງຮ້າຍອາດກາຍເປັນດີ ຫາກທ່ານຝັນແບບນີ້ - Untitled design -      ເລື່ອງຮ້າຍອາດກາຍເປັນດີ ຫາກທ່ານຝັນແບບນີ້

ຄວາມຝັນ ຫລາຍຄົນເຊື່ອວ່າເປັນລາງບອກເຫດບາງຢ່າງທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໃນອະນາຄົດ ເຊິ່ງຫລາຍເທື່ອກໍໍກົງກັບຄວາມເປັນຈິງຕາມທີ່ເຄີຍໄດ້ສັງເກດມາແລ້ວ ເພາະຄົນບູຮານກໍເຊື່ອວ່າ ການທີ່ເຮົາຝັນເຫັນບາງສິ່ງບາງຢ່າງນັ້ນເປັນລາງດີທີ່ຈະນຳໂຊກລາບມາໃຫ້ ໂດຍສະເພາະເລື່ອງເງິນໆຄຳໆ.

 1. ຫາກຝັນວ່າຖືກງູກັດ ໝາຍຄວາມວ່າເພດກົງກັນຂ້າມຈະຄິດຮ້າຍ ຫລື ໄດ້ຮັບຂ່າວຮ້າຍຈາກເພື່ອນບ້ານ, ຖ້າງູກັດຕໍ່າກໍເປັນເຄາະນ້ອຍ, ຖ້າງູກັດສູງຈະໄດ້ຮັບເຄາະໜັກ ຫລື ບໍ່ດັ່ງນັ້ນກໍຈະເຈັບປ່ວຍຍ້ອນອຸປະຕິເຫດໃນການເດີນທາງ ຕ້ອງລະມັດລະວັງເປັນພິເສດ.
 2. ຫາກຝັນເຫັນພະ ຍິງຊາຍໃດຝັນເຫັນອົງພະ ຫລື ພະພຸດທະຮູບ, ພະບູຊາຕ່າງໆ ຄວາມຝັນນີ້ເປັນມຸງຄຸນແກ່ໂຕເອງ ໝາຍ ຄວາມວ່າຈະໄດ້ຮັບໂຊກຕິດຕາມມາໃນພາຍຫລັງ.
 3. ຫາກຝັນເຫັນປາ ຫລື ຝັນວ່າໄດ້ຈັບປາ ຄວາມຝັນນີ້ຖືວ່າເປັນຄວາມຝັນທີ່ແນ່ນອນທີ່ສຸດ ຕາມຕຳລາທວາຍຄວາມຝັນໄດ້ ທວາຍໄວ້ວ່າ ຫາກຝັນເຫັນປາຈະມີໂຊກລາຍຫລາຍໜ້ອຍຂຶ້ນກັບຈຳນວນ ແລະ ຂະໜາດຂອງປາທີ່ເຮົາຈັບໄດ້.
 4. ຫາກຝັນເຫັນກຸ້ງ, ປູ, ຫອຍ ຖືວ່າເປັນຝັນດີ ຕາມຕຳລາທວາຍຄວາມຝັນໄດ້ທວາຍໄວ້ວ່າ ຜູ້ຝັນຈະມີໂຊກລາບກ້ອນໃຫຍ່ຫລາຍໜ້ອຍຕາມປະລິມານກຸ້ງ, ປູ ແລະ ຫອຍທີ່ເຮົາຈັບໄດ້.
 5. ຫາກຝັນເຫັນກົບ ຫລື ຝັນວ່າໄດ້ຈັບກົບເປັນຈຳນວນຫລາຍ ຫລື ໄດ້ຍິນສຽງກົບຮ້ອງ ຕາມຕຳລາທວາຍໄວ້ວ່າ ຜູ້ຝັນກຳລັງຈະມີໂຊກລາບ ສ່ວນຈະຫລາຍໜ້ອຍກໍເບິ່ງຕາມຈຳນວນກົບທີ່ເຮົາຈັບໄດ້ ຫລື ປະລິມານສຽງກົບທີ່ຮ້ອງວ່າຫລາຍໜ້ອຍປານໃດ.
 6. ຫາກຝັນເຫັນໄກ່ ຫລື ຝັນວ່າໄດ້ຈັບໄກ່ມາໄວ້ໃນເລົ້າ ຫລື ເອົາມາປຸງແຕ່ງເປັນອາຫານ ຕຳລາທວາຍໄວ້ວ່າຈະມີຜູ້ນຳໂຊກ ລາບກ້ອນໃຫຍ່ມາໃຫ້ຮອດບ້ານ, ຄົນແປກໜ້າຈະນຳໂຊກລາບກ້ອນໃຫຍ່ມາໃຫ້.
 7. ຫາກຝັນວ່າໄດ້ເຫັນສາຍຄໍຄຳ, ສາຍແຂນ, ແຫວນ, ເຂັມຂັດທີ່ເປັນຄຳ ທວາຍໄດ້ວ່າເປັນຝັນບອກໂຊກທີ່ມີຄວາມແນ່ນອນຢ່າງໜຶ່ງ ເປັນຝັນທີ່ເປັນມຸງຄຸນແກ່ໂຕຜູ້ຝັນ ແລະ ເຊື່ອກັນວ່າຜູ້ຝັນຈະມີໂຊກລາບກ້ອນໃຫຍ່ໃນໄວໆນີ້.
 8. ຫາກຝັນວ່າໄດ້ເຫັນຄົນຕາຍ ຫລື ຊາກສົບເນົ່າເປື່ອຍ, ໂຮງສົບ, ງານສົບ ທວາຍໄວ້ວ່າເປັນຄວາມຝັນບອກໂຊກທີ່ແປກ ປະຫລາດພໍສົມຄວນ ເພາະຝັນເຫັນເລື່ອງທີ່ໜ້າຢ້ານກົວ ແຕ່ຊຳ້ພັດເຮັດໃຫ້ຜູ້ຝັນມີໂຊກລາບ ເປັນຄວາມຝັນທີ່ເຊື່ອຖືກັນມາແຕ່ບູ ຮານວ່າຜູ້ຝັນຈະມີໂຊກລາບກ້ອນໃຫຍ່.
 9. ຫາກຝັນວ່າໄດ້ເຫັນນົກ ຫລື ສັດປີກຈຳພວກນົກຕ່າງໆ ຫາກຝັນວ່າໄດ້ຈັບ ຫລື ບິນເຂົ້າມາຫາ ທວາຍໄວ້ວ່າຜູ້ຝັນຈະມີໂຊກລາບເຂົ້າມາຫາເຖິງເຮືອນຊານ.
 10. ຫາກຝັນວ່າໄດ້ເຫັນພະຍາດຂີ້ເຫື້ອນ ຫລື ມີບາດແຜໃຄ່ໂພງຕາມຮ່າງກາຍ ທວາຍໄວ້ວ່າຝັນນີ້ຈະບອກເຫດໃຫ້ເຮົາຮູ້ວ່າຈະມີຜູ້ນຳໂຊກລາບມາໃຫ້ ເປັນຝັນທີ່ມີຄວາມແນ່ນອນຫລາຍ ເຊື່ອຖືກັນມາແຕ່ບູຮານ ຍິ່ງບາດແຜໃຄ່ໂພງເນົ່າເປື່ອຍຫລາຍ ຍິ່ງຈະມີໂຊກລາບຫລາຍ.
 11. ຫາກຝັນວ່າໄດ້ເຫັນພະຍານາກ ຫລື ມັງກອນ, ງູໃຫຍ່ ຕາມຕຳລາໄດ້ທວາຍໄວ້ວ່າ ຝັນນີ້ບອກວ່າຜູ້ຝັນຈະມີໂຊກລາບກ້ອນໃຫຍ່ ເປັນຝັນທີ່ເຊື່ອຖືກັນມາແຕ່ບູຮານວ່າມີຄວາມແນ່ນອນຫລາຍ.
 12. ຫາກຝັນວ່າໄດ້ເຫັນອະໄວຍະວະເພດຂອງຜູ້ຊາຍ ຫລື ແມ່ຍິງ ທວາຍໄວ້ວ່າ ເປັນຝັນທີ່ມີຄວາມແນ່ນອນຫລາຍ ຜູ້ຝັນຈະມີໂຊກກ້ອນໃຫຍ່, ແຕ່ເພິ່ນວ່າຫ້າມໄປເລົ່າຄວາມຝັນສູ່ໃຜຟັງ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ໂຊກລາບທີ່ຄວນຈະໄດ້ຫາຍວັບໄປກັບຕາ.
 13. ຫາກຝັນວ່າແຂ້ວຫັກ ຖ້າເປັນແຂ້ວເທິງ ທວາຍວ່າຈະເສຍຍາດຜູ້ໃຫຍ່ຝ່າຍພໍ່, ຖ້າເປັນແຂ້ວລຸ່ມຈະເສຍຍາດຝ່າຍແມ່. ຖ້າຝັນວ່າມີແຂ້ວປົ່ງຂຶ້ນໃໝ່ ທວາຍວ່າຈະມີຄົນມາຂໍອາໄສຢູ່ໃນເຮືອນ ບໍ່ດີປານໃດ ເຊິ່ງຍັງບໍ່ຄວນສ່ຽງໂຊກໃນລະຫ່ວາງນີ້.
 14. ຫາກຝັນວ່າໄດ້ນຸ່ງເຄື່ອງໃໝ່ ທວາຍວ່າຈະໝົດເຄາະຊ່ວງເຊົາຈາກພະຍາດ ຮັບຮອງວ່າຈະບໍ່ມີຄວາມເຈັບປ່ວຍເຂົ້າມາໃກ້ແນ່ນອນ, ຖ້າຝັນວ່າໄດ້ແກ້ເຄື່ອງນຸ່ງອອກຈາກຮ່າງກາຍ ທວາຍວ່າຈະໄດ້ຮັບຂ່າວຈາກຍາດພີ່ນ້ອງທາງໄກທີ່ຈາກກັນໄປດົນ. ຖ້າຝັນວ່າໄດ້ຮັບເຄື່ອງນຸ່ງຈາກຄົນເອົາມາໃຫ້ ທວາຍວ່າຈະມີຄົນມາຂໍອາໄສຢູ່ໃນເຮືອນ ແລະ ຈະນຳຄວາມເດືອດຮ້ອນມາສູ່, ແຕ່ຖ້າຝັນວ່າໄດ້ຊັກເຄື່ອງນຸ່ງ ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບໂຊກລາບ.
 15. ຫາກຝັນວ່າຖືກໝາກັດ ທວາຍວ່າຜູ້ທີ່ຖືກໝາກັດຈະເຄາະຮ້າຍ ຫລື ໄດ້ຮັບເຄາະຈາກສັດຕູ ຫລື ຈາກຄົນໃກ້ຊິດ, ຖ້າຝັນວ່າ ໝາເຂົ້າມາເລຍແຂ່ງຂາ ທວາຍວ່າສັດຕູຈະເຂົ້າມາເປັນມິດທີ່ຮ້າຍຈະກາຍເປັນດີ. ຖ້າຝັນວ່າໄດ້ອູ້ມໝານ້ອຍຂົນຝອຍໜ້າຮັກ ທວາຍວ່າຄົນໃນເຮືອນທີ່ອາຍຸຕໍ່າກ່ວາຈະກໍ່ຄວາມເດືອນຮ້ອນໃຈໃຫ້ໃນພາຍຫລັງ.
ເລື່ອງຮ້າຍອາດກາຍເປັນດີ ຫາກທ່ານຝັນແບບນີ້ - Wave100S AD to Website 2020 0 -      ເລື່ອງຮ້າຍອາດກາຍເປັນດີ ຫາກທ່ານຝັນແບບນີ້
ເລື່ອງຮ້າຍອາດກາຍເປັນດີ ຫາກທ່ານຝັນແບບນີ້ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 -      ເລື່ອງຮ້າຍອາດກາຍເປັນດີ ຫາກທ່ານຝັນແບບນີ້
ເລື່ອງຮ້າຍອາດກາຍເປັນດີ ຫາກທ່ານຝັນແບບນີ້ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 -      ເລື່ອງຮ້າຍອາດກາຍເປັນດີ ຫາກທ່ານຝັນແບບນີ້
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!