ໃຫ້ລູກລອຍນຳ້ມີປະໂຫຍດກວ່າທີ່ທ່ານຄິດ

ໃຫ້ລູກລອຍນຳ້ມີປະໂຫຍດກວ່າທີ່ທ່ານຄິດ - 010102 2018 - ໃຫ້ລູກລອຍນຳ້ມີປະໂຫຍດກວ່າທີ່ທ່ານຄິດ
ໃຫ້ລູກລອຍນຳ້ມີປະໂຫຍດກວ່າທີ່ທ່ານຄິດ - kitchen vibe - ໃຫ້ລູກລອຍນຳ້ມີປະໂຫຍດກວ່າທີ່ທ່ານຄິດ

ຕອນທີ່ລູກຍັງຢູ່ໃນທ້ອງແມ່ ສະພາບຄວາມເປັນຢູ່ແມ່ນລອຍໂຕຢູ່ໃນນຳ້ຄາວປາດົນເຖິງ 9 ເດືອນ ທັກສະນີ້ກໍຍັງຄົງຕິດໂຕລູກຂອງທ່ານອອກມາ ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ສຶກລຶ້ງເຄີຍກັບນຳ້ ຮຽນຮູ້ທີ່ຈະລອຍໂຕກັບນຳ້ໄດ້ຢ່າງໄວວາ. ນອກຈາກນີ້ ຍັງມີຜົນການວິໄຈອອກມາສະໜັບສະໜູນວ່າເດັກນ້ອຍເລີ່ມຮຽນລອຍນຳ້ໄດ້ຕັ້ງແຕ່ອາຍຸ 4 ເດືອນ ຫລື ເມື່ອຄໍເລີ່ມແຂງແລ້ວ ແລະ ເດັກນ້ອຍທີ່ເລີ່ມຮຽນລອຍນຳ້ຕັ້ງແຕ່ນ້ອຍຈະມີພັດທະນາການທີ່ໝັ້ນຄົງກ່ວາເດັກໃນໄວດຽວກັນທີ່ບໍ່ໄດ້ຮຽນລອຍນຳ້.

ສະພາບເຄິ່ງໄຮ້ນຳ້ໜັກຂະນະຢູ່ໃນນຳ້ຈະເຮັດໃຫ້ເດັກຮູ້ສຶກເຖິງຄວາມເປັນອິດສະຫລະໃນການເຄື່ອນໄຫວຮ່າງກາຍ, ເກີດຄວາມຜ່ອນຄາຍ ແລະ ກະຕຸ້ນໃຫ້ຢາກຮຽນຮູ້, ຊ່ວຍສົ່ງເສີມພັດທະນາການທາງດ້ານຕ່າງໆໄດ້ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ :

ໃຫ້ລູກລອຍນຳ້ມີປະໂຫຍດກວ່າທີ່ທ່ານຄິດ - Visit Laos Visit SALANA BOUTIQUE HOTEL - ໃຫ້ລູກລອຍນຳ້ມີປະໂຫຍດກວ່າທີ່ທ່ານຄິດ

– ພັດທະນາການທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ກ້າມຊີ້ນ : ການອອກກຳລັງກາຍດ້ວຍການລອຍນຳ້ຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍທຸກພາກ ສ່ວນຂອງເດັກໄດ້ໃຊ້ງານ ທັງກ້າມຊີ້ນມັດໃຫຍ່ ເຊັ່ນ : ແຂນ – ຂາ ແລະ ກ້າມຊີ້ນມັດນ້ອຍ ເຊັ່ນ : ນິ້ວມື – ນິ້ວຕີນ ໃຫ້ແຂງແຮງຂຶ້ນ ເດັກນ້ອຍທີ່ຮຽນລອຍນຳ້ຈຶ່ງມີພັດທະນາການທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ເຊັ່ນ : ຄານ, ຕັ້ງໄຂ່, ຢືນ, ຍ່າງໄດ້ໄວ ແລະ ໝັ້ນຄົງ, ປອດແຂງແຮງຈາກການຝຶກຄວບຄຸມການຫາຍໃຈໃນການລອຍນຳ້ ຫລຸດຄວາມສ່ຽງການເປັນພະຍາດຫອບຫືດ. ນອກຈາກນີ້ ການອອກກຳລັງກາຍໃນນຳ້ໃຊ້ພະລັງງານກ່ວາການອອກກຳລັງກາຍເທິງບົກ ເຖິງ 4 ເທົ່າ ເມື່ອເດັກໄດ້ອອກກຳລັງກາຍດ້ວຍການລອຍນຳ້ຈະເຮັດໃຫ້ຫິວ ຈຶ່ງຈະເລີນອາຫານ ກິນໄດ້ຫລາຍຂຶ້ນ, ຫລັບງ່າຍ ແລະ ຫລັບແຈບດີໄດ້ດົນ ກະຕຸ້ນໃຫ້ຮໍໂມນດ້ານການຈະເລີນເຕີບໃຫຍ່ ເຮັດວຽກໄດ້ເຕັມທີ່ ຮ່າງກາຍຈຶ່ງຈະເລີນເຕີບໃຫຍ່ສົມໄວ ແລະ ສຸຂະພາບພະລານາໄມສົມບູນແຂງແຮງ.

– ພັດທະນາການດ້ານສະໝອງ ແລະ ສະຕິປັນຍາ : ການລອຍນຳ້ຊ່ວຍພັດທະນາສະໝອງດ້ານທີ່ກ່ຽວກັບການຮຽນຮູ້ ແລະ ການຈື່ ຈຳ, ສາມາດຮັບຟັງ, ຈື່ຈຳ ແລະ ເຮັດຕາມຄຳສັ່ງໄດ້, ຝຶກໃຫ້ເກີດການຮຽນຮູ້ ແລະ ຄວບຄຸມຄວາມສຳພັນກັນລະຫ່ວາງສະໝອງກັບກ້າມຊີ້ນພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍໃຫ້ເຮັດວຽກໄດ້ສອດຄ່ອງປະສານກັນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ເມື່ອເດັກຢູ່ໃນນຳ້ຮ່າງກາຍສຳຜັດນຳ້ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຕະຫລອດ ເຮັດໃຫ້ສະໝອງຖືກກະຕຸ້ນຢູ່ຕະຫລອດເວລາ, ຊ່ວຍໃຫ້ສະໝອງມີການພັດທະນາຂຶ້ນໄດ້ຫລາຍກ່ວາປົກກະຕິ 2 ເດືອນ ແລະ ສະໝອງມີການພັດທະນາຂຶ້ນທຸກໆເຄິ່ງປີໃນປີຕໍ່ໆໄປ.

– ພັດທະນາການດ້ານອາລົມ ແລະ ຈິດໃຈ : ປະສາດສຳຜັດທຳອິດທີ່ເດັກຮູ້ຈັກຄືຮັບຮູ້ຈາກການສຳຜັດຢູ່ຜິວໜັງ ການຢູ່ໃນນຳ້ຈະເປັນການກະຕຸ້ນໃຫ້ເດັກເກີດການຮຽນຮູ້ ຫາກພໍ່ແມ່ປູກຝັງທັດສະນະຄະຕິທີ່ດີທີ່ລູກມີຕໍ່ນຳ້ ຈະເຮັດໃຫ້ລູກຮູ້ສຶກມ່ວນເມື່ອໄດ້ລອຍນຳ້ ຮູ້ສຶກສະບາຍຜ່ອນຄາຍ ອາລົມດີ ສົດໃສ ລ່າເລີງ. ອຸນຫະພູມທີ່ເໝາະສົມຂອງນຳ້ໃນສະສາມາດຊ່ວຍຫລຸດຄວາມໃຈຮ້ອນ, ຂີ້ຫງຸດຫງິດໃຫ້ລູກໄດ້ນຳ. ນອກຈາກນີ້ ການອູ້ມ ຫລື ຊູໃຫ້ລອຍໂຕໃນນຳ້ຂອງພໍ່ແມ່ຍັງເປັນການຊ່ວຍໃຫ້ລູກຮູ້ຈັກຄວາມໄວ້ວາງໃຈໃນໂຕຜູ້ອື່ນ, ໝັ້ນໃຈໃຕໂຕເອງ.

ແລະ ການພາລູກອອກໄປພົບປະຄົນແປກໜ້າເລື້ອຍໆ ເຊັ່ນ : ພໍ່ແມ່ເດັກນ້ອຍຄົນອື່ນ ຫລື ແມ່ນແຕ່ຄູສອນລອຍນຳ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ລູກບໍ່ຢ້ານຄົນແປກໜ້າ, ກ້າສະແດງອອກ. ນອກຈາກນີ້ຍັງຊ່ວຍສົ່ງເສີມການສ້າງຈິນຕະນາການລະຫ່ວາງການຫລິ້ນນຳ້ໃຫ້ລູກໄດ້ນຳ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ລູກມີສະມາທິ ພ້ອມຮຽນຮູ້ທັກສະທາງດ້ານອື່ນໆໄດ້ວ່ອງໄວ, ພັດທະນາທັກສະການເອົາຊີວິດລອດຈາກອຸປະຕິເຫດທາງນຳ້ໄດ້. ການມີທັກສະການລອຍນຳ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຈະຕິດໂຕລູກຂອງທ່ານໄປຈົນໃຫຍ່ ເຮັດໃຫ້ສາມາດເອົາຊີວິລອດເມື່ອປະສົບອຸປະຕິເຫດທາງນຳ້ໄດ້ ແລະ ສາມາດຊ່ວຍຊີວິດຜູ້ອື່ນໄດ້ຢ່າງຖືກວິທີ.

– ພັດທະນາຄວາມສຳພັນໃນຄອບຄົວ : ຊ່ວຍໃຫ້ພໍ່ແມ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກຳຮ່ວມກັນກັບລູກ, ສ້າງສຳພັນອັນດີລະຫ່ວາງ ຄົນໃນຄອບຄົວ ໃຫ້ລູກໄດ້ຮູ້ຈັກຄວາມໄວ້ວາງໃຈ ສຳຜັດໄດ້ເຖິງຄວາມອົບອຸ່ນປອດໄພທີ່ພໍ່ແມ່ມີໃຫ້ເປັນກິດຈະກຳທີ່ເສີມສ້າງຄວາມຜູກພັນໃນຄອບຄົວໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.

– ຂໍ້ຄວນລະວັງໃນການພາລູກໄປລອຍນຳ້ :

  1. ຫາກພໍ່ແມ່ສົນໃຈຢາກພາລູກໄປລອຍນຳ້ ຄວນພາໄປຮຽນຢູ່ສະລອຍນຳ້ສະລັບເດັກໂດຍສະເພາະ ເພາະມີຄູຜູ້ຝຶກສອນທີ່ມີຄວາມຊຳນານ ແລະ ມີຄວາມຮູ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງຄອຍດູແລຢ່າງໃກ້ຊິດ, ຢ່າພາລູກໄປລອຍນຳ້ດ້ວຍຕົນເອງເດັດຂາດ ເພາະອາດໄດ້ຮັບອັນຕະລາຍ.
  2. ເດັກອາຍຸຕໍ່າກ່ວາ 4 ປີມີໂອກາດຕິດເຊື້ອພະຍາດໄດ້ງ່າຍກ່ວາເດັກໃຫຍ່ ເພາະພູມຕ້ານທານຕໍ່ພະຍາດຕໍ່າ ພໍ່ແມ່ຈຶ່ງຄວນພາໄປລົງສະສຳລັບເດັກນ້ອຍໂດຍສະເພາະ ບໍ່ຄວນພາລູກໄປລອຍໃນສະສາທາລະນະທົ່ວໄປ ເພາະອາດສ່ຽງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອ.
  3. ການເລືອກໃຊ້ບໍລິການສະລອຍນຳ້ລະບົບນຳ້ເກືອ ເພາະມີຄ່າຄວາມເປັນກົດດ່າງໃກ້ຄຽງກັບນຳ້ໃນຕາຂອງຄົນ ເຮັດໃຫ້ລູກບໍ່ແສບຕາ, ບໍ່ເກີດການລະຄາຍເຄືອງຜິວໜັງ, ບໍ່ເຮັດໃຫ້ຜິວແຫ້ງ ຄືສະລອຍນຳ້ລະບົບຄລໍຣີນ.
  4. ບໍ່ຄວນທາຄຣີມກັນແດດໃຫ້ເດັກນ້ອຍ ເພາະຜິວໜັງຍັງອ່ອນບາງ ອາດເກີດການລະຄາຍເຄືອງໄດ້ ທາງທີ່ດີຄວນເລືອກສະ ລອຍນຳ້ສຳລັບເດັກໃນຮົ່ມເພື່ອປົກປ້ອງຜິວລູກຈາກການທຳຮ້າຍຂອງແສງແດດ.
ໃຫ້ລູກລອຍນຳ້ມີປະໂຫຍດກວ່າທີ່ທ່ານຄິດ - 3 - ໃຫ້ລູກລອຍນຳ້ມີປະໂຫຍດກວ່າທີ່ທ່ານຄິດ
ໃຫ້ລູກລອຍນຳ້ມີປະໂຫຍດກວ່າທີ່ທ່ານຄິດ - 5 - ໃຫ້ລູກລອຍນຳ້ມີປະໂຫຍດກວ່າທີ່ທ່ານຄິດ
ໃຫ້ລູກລອຍນຳ້ມີປະໂຫຍດກວ່າທີ່ທ່ານຄິດ - 4 - ໃຫ້ລູກລອຍນຳ້ມີປະໂຫຍດກວ່າທີ່ທ່ານຄິດ