Galaxy S9  ອາດເປັນຮຸ່ນສຸດທ້າຍຂອງ ຊີຣີສ໌ Galaxy S ຂອງ Samsung

galaxy s9  ອາດເປັນຮຸ່ນສຸດທ້າຍຂອງ ຊີຣີສ໌ galaxy s ຂອງ samsung - aHR0cHM6Ly9zLmlzYW5vb2suY29tL2hpLzAvdWQvMjg4LzE0NDQ0MDkvNS5qcGc - Galaxy S9  ອາດເປັນຮຸ່ນສຸດທ້າຍຂອງ ຊີຣີສ໌ Galaxy S ຂອງ Samsung
galaxy s9  ອາດເປັນຮຸ່ນສຸດທ້າຍຂອງ ຊີຣີສ໌ galaxy s ຂອງ samsung - kitchen vibe - Galaxy S9  ອາດເປັນຮຸ່ນສຸດທ້າຍຂອງ ຊີຣີສ໌ Galaxy S ຂອງ Samsung

Samsung ເປີດຕົວໂທລະສັບກຸ່ມຮູບຮ່າງໄວ້ສອງໄລນ໌ ເຊັ່ນ: Galaxy S ແລະ Galaxy Note ຊຶ່ງ Galaxy S ນັ້ນເປີດຕົວຮຸ່ນທໍາອິດຄັ້ງທໍາອິດເມື່ອປີ 2010 ປັດຈຸບັນຄື Galaxy S8 ຊຶ່ງເປີດຕົວເມື່ອຕົ້ນປີ 2017 ໂດຍ Galaxy S9 ອາດເປັນຮຸ່ນສຸດທ້າຍຂອງ ຊີຣີສ໌ Galaxy S.

ແຫຼ່ງທີ່ມາຈາກປະເທດເກົາຫລີເຜີຍວ່າ ໂທລະສັບມືຖື Galaxy S10 ທີ່ຄາດວ່າຈະເປີດຕົວໃນປີ 2019 ນັ້ນ ຈະຖືກປ່ຽນຊື່ເປັນ Galaxy X ໂດຍ Samsung ເລືອກປ່ຽນຊື່ເພາະປ້ອງກັນຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີ່ຈະເກີດໃນອະນາຄົດໃນເລື່ອງຂອງຊື່ເຊັ່ນ: Galaxy S11 ຫຼື Galaxy S15 ນັ້ນເອງ.

ນອກຈາກນີ້ Samsung ຍັງມີແຜນການທ່ີຈະພັດທະນາໂທລະສັບມືຖືຮູບຮ່າງໃຫ້ດີຍິ່ງກວ່າເດີມ ການປ່ຽນຊື່ຈຶ່ງອາດເປັນການຍົກລະດັບຮູບຮ່າງດ້ວຍເຊັ່ນກັນ.

galaxy s9  ອາດເປັນຮຸ່ນສຸດທ້າຍຂອງ ຊີຣີສ໌ galaxy s ຂອງ samsung - 4 - Galaxy S9  ອາດເປັນຮຸ່ນສຸດທ້າຍຂອງ ຊີຣີສ໌ Galaxy S ຂອງ Samsung
galaxy s9  ອາດເປັນຮຸ່ນສຸດທ້າຍຂອງ ຊີຣີສ໌ galaxy s ຂອງ samsung - 5 - Galaxy S9  ອາດເປັນຮຸ່ນສຸດທ້າຍຂອງ ຊີຣີສ໌ Galaxy S ຂອງ Samsung
galaxy s9  ອາດເປັນຮຸ່ນສຸດທ້າຍຂອງ ຊີຣີສ໌ galaxy s ຂອງ samsung - 3 - Galaxy S9  ອາດເປັນຮຸ່ນສຸດທ້າຍຂອງ ຊີຣີສ໌ Galaxy S ຂອງ Samsung