5 ເຕັກນິກງ່າຍໆທີ່ຈະຊ່ວຍປະຢັດຄ່ານຳ້ປະປາ

5 ເຕັກນິກງ່າຍໆທີ່ຈະຊ່ວຍປະຢັດຄ່ານຳ້ປະປາ - 030402 2018 -  5 ເຕັກນິກງ່າຍໆທີ່ຈະຊ່ວຍປະຢັດຄ່ານຳ້ປະປາ
5 ເຕັກນິກງ່າຍໆທີ່ຈະຊ່ວຍປະຢັດຄ່ານຳ້ປະປາ - Untitled design -  5 ເຕັກນິກງ່າຍໆທີ່ຈະຊ່ວຍປະຢັດຄ່ານຳ້ປະປາ

ກວດສອບຮອຍຮົ່ວ : ທໍ່ປະປາໃນປະຈຸບັນເປັນທໍ່ PVC ການຕໍ່ລະຫ່ວາງທໍ່ນັ້ນຈະຕ້ອງທາກາວ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຂໍ້ຕໍ່ຫລຸດອອກ ຈາກກັນງ່າຍກ່ວາທໍ່ເຫລັກທີ່ໃຊ້ກຽວໝູນເຂົ້າ. ດັ່ງນັ້ນ ທໍ່ PVC ຈຶ່ງມີຄວາມສ່ຽງໃນການຮົ່ວຈາກການຕໍ່ ເນື່ອງຈາກຈະຫລຸດອອກຈາກການຕໍ່ໄດ້ງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນທ່ີສຳຄັນຄືການຮົ່ວຂອງທໍ່ມີສາເຫດມາຈາກການຊຸດໂຕລົງຂອງເຮືອນໃນຍາມຝົນ ເຮັດໃຫ້ທໍ່ທີ່ຢູ່ໃຕ້ດິນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບກະເທືອນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ບໍລິເວນທີ່ທໍ່ຕໍ່ນັ້ນຫລຸດອອກຈາກກັນໄດ້ ບັນຫາທີ່ເກີດຈາກການຊຸດນັ້ນເປັນເລື່ອງທີ່ເຮົາຈະພົບໄດ້ຍາກ ເພາະສ່ວນຫລາຍຖືກຝັງໄວ້ໃຕ້ດິນ ບໍ່ສາມາດກວດສອບໄດ້ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຜູ້ຢູ່ອາໄສບໍ່ຮູ້ວ່າທໍ່ເກີດຮອຍຮົ່ວແລ້ວ.

ການກວດສອບນັ້ນສາມາດເບິ່ງໄດ້ຈາກບິນຄ່ານຳ້ ວ່າມັນຫລາຍກ່ວາປົກກະຕິທີ່ເຮົາເຄີຍໃຊ້ໃນທຸກໆເດືອນຫລືບໍ່ ຫາກຜິດປົກກະຕິສາມາດປິດກັອກນຳ້ທຸກອັນ ແລ້ວສັງເກດເບິ່ງມິເຕີໝູນຫລືບໍ່ ຫາກຍັງໝູນຢູ່ສະແດງວ່າມີການຮົ່ວເກີດຂຶ້ນ ຫລື ຖ້າເຮືອນໃດໃຊ້ປຳ້ນຳ້ແລ້ວກໍເບິ່ງຈາກການເຮັດວຽກຂອງປຳ້ນຳ້ ເຊິ່ງປຳ້ນຳ້ຈະເຮັດວຽກເປັນໄລຍະໆໂດຍທີ່ບໍ່ມີໃຜໃຊ້ນຳ້ເລີຍ ການສັງເກດບໍລິເວນທີ່ຈະຮົ່ວກໍເບິ່ງໄດ້ຕາມທໍ່ທັງໝົດວ່າມີດິນບ່ອນໃດຊຸ່ມຜິດປົກກະຕິ ຫລືມີນຳ້ຊຶມອອກມາ ໃຫ້ຂຸດ ແລ້ວສ້ອມແປງໃຫ້ຮຽບຮ້ອຍ, ແຕ່ຖ້າມີການຝັງໄວ້ຕາມຝາໃຫ້ເບິ່ງຈາກສີ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມຂອງຝາເຮືອນ ບ່ອນໃດມີຄວາມໃຄ່ໂພງຂອງສີ ແລະ ມີຄວາມຊຸ່ມກໍໃຫ້ແກ້ໄຂໂດຍໄວ.

  1. ຫລຸດການໃຊ້ນຳ້ຕາມວິທີການຕ່າງໆ : ໃນການປະຢັດນຳ້ ເຮົາເບິ່ງພຶດຕິກຳໃນແຕ່ລະຄົນວ່າມີການໃຊ້ນຳ້ຫລາຍໜ້ອຍປານໃດ ເຊັ່ນ : ການເປີດນຳ້ໃຫ້ລົ້ນ, ການເລືອກໃຊ້ອຸປະກອນຕ່າງໆທີ່ສາມາດປະຢັດນຳ້ໄດ້.

     – ໃຊ້ຝັກບົວອາບນຳ້ : ການໃຊ້ຝັກບົວອາບນຳ້ຈະເຮັດໃຫ້ຫລຸດການໃຊ້ນຳ້ໄດ້ຫລາຍກ່ວາການຕັກນຳ້ອາບ ເພາະວ່ານຳ້ທີ່ຕັກນັ້ນ ເວລາຫົດລົງຈະຖືກຜິວໜັງຂອງເຮົາບໍ່ເຖິງເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງນຳ້ທີ່ຕັກໃນໂອ ດັ່ງນັ້ນການໃຊ້ຝັກບົວຈະປະຢັດນຳ້ໄດ້ຫລາຍກ່ວາ.

     – ຊັກເຄື່ອງດ້ວຍມື : ຈະປະຢັດນຳ້ຫລາຍກ່ວາການຊັກດ້ວຍເຄື່ອງຈັກເຄິ່ງໜຶ່ງ ແຕ່ຖ້າຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ເຄື່ອງຈັກ ຕ້ອງເລືອກໃຫ້ເໝາະສົມ ແລະ ການຊັກແຕ່ລະເທື່ອກໍໃຫ້ເໝາະສົມກັບຂະໜາດບັນຈຸທີ່ກຳນົດໄວ້.

     – ຖູແຂ້ວ : ການຖູແຂ້ວທີ່ປະຢັດຫລາຍທີ່ສຸດກໍແມ່ນການໃຊ້ຈອກ ແທນການເປີດນຳ້ໃນຂະນະທີ່ຖູແຂ້ວ.

5 ເຕັກນິກງ່າຍໆທີ່ຈະຊ່ວຍປະຢັດຄ່ານຳ້ປະປາ - Wave100S AD to Website 2020 0 -  5 ເຕັກນິກງ່າຍໆທີ່ຈະຊ່ວຍປະຢັດຄ່ານຳ້ປະປາ

     – ການລ້າງຜັກ : ຄວນແຊ່ຜັກໃນນຳ້ເກືອກ່ອນ ຈະດີກ່ວາການເປີດກັອກນຳ້ໃຫ້ໄຫລຜ່ານຜັກ.

– ການລ້າງລົດ : ການລ້າງລົດໂດຍການໃຊ້ຜ້າລ້າງໄປນຳ ແລ້ວເທນຳ້ໄປນຳ ຈະປະຢັດນຳ້ກ່ວາການໃຊ້ນຳ້ສີດ.

  1. ປະຢັດນຳ້ຈາກຊັກໂຄກ : ຊັກໂຄກເປັນອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ນຳ້ຫລາຍຢ່າງໜຶ່ງ ເພາະໃນການກົດນຳ້ແຕ່ລະເທື່ອຈະເຮັດໃຫ້ນຳ້ທີ່ໃຊ້ໄປເຖິງ 53 ລິດ, ຊັກໂຄກລຸ້ນເກົ່າໃຊ້ 12 ລິດ ດັ່ງນັ້ນເຮົາມາເລີ່ມການປະຢັດຈາກໂຕຖັງເກັບນຳ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາປະຢັດນຳ້ໄດ້ຫລາຍ ໂດຍເອົາສິ່ງຂອງ, ກະຕຸກນຳ້ ຫລື ຫີນໄປວາງໄວ້ໃນຖັງເກັບນຳ້.
  2. ການເລືອກປຳ້ນຳ້ : ບາງເຮືອນຕ້ອງໃຊ້ປຳ້ນຳ້ ຍ້ອນສາເຫດນຳ້ໄຫລບໍ່ແຮງພໍ ຍິ່ງເຮືອນໃດຕ້ອງໃຊ້ນຳ້ອຸ່ນ ຫລື ມີຫ້ອງນຳ້ຊັ້ນສອງ ຕ້ອງການສູບນຳ້ຈາກລຸ່ມຂຶ້ນໄປ ຈຶ່ງຕ້ອງເລືອກປຳ້ນຳ້ມາໃຊ້ຢູ່ເຮືອນ, ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ຫາກນຳ້ມີແຮງດັນຫລາຍພໍກໍບໍ່ຄວນໃຊ້ ຫລື ການຕິດຕັ້ງຖັງນຳ້ໄວ້ບ່ອນສູງຈະຊ່ວຍຫລຸດການເຮັດວຽກຂອງປຳ້ນຳ້ໄດ້ຄືກັນ, ການເລືອກກໍຄວນໃຫ້ເໝາະສົມກັບເຮືອນວ່ານຳ້ທີ່ເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ນັ້ນມີຈັກຈຸດ, ເຮືອນຈັກຊັ້ນ ຫາກຊື້ເຄື່ອງປຳ້ນຳ້ແລ້ວຈະ ຕ້ອງຕິດຕັ້ງບ່ອນໃດຂອງເຮືອນ ເປັນຕົ້ນ. ການຈະຊື້ຈະມີຂໍ້ມູນເຫລົ່ານີ້ໃນປຳ້ນຳ້ແຕ່ລະລຸ້ນ, ປຳ້ນ້ອຍເກີນໄປຈະເຮັດໃຫ້ການໃຊ້ງານຂອງປຳ້ໜັກເກີນໄປ, ປຳ້ໃຫຍ່ເກີນໄປກໍຈະເຮັດໃຫ້ກິນໄຟຫລາຍ ກ່ອນທີ່ເຮົາຈະຕັດສິນໃຈຊື້ຕ້ອງສຶກສາດີໆເພື່ອປະຢັດເງິນຊື້ເຄື່ອງປຳ້ ແລະ ປະຢັດຄ່າໄຟນຳ.
  3. ໃຊ້ອຸປະກອນທີ່ປະຢັດນຳ້ : ໃນປະຈຸບັນມີການຜະລິດເຄື່ອງໃຊ້ນຳ້ທີ່ປະຢັດນຳ້ຫລາຍກ່ວາເກົ່າໄດ້ຫລາຍຊະນິດ ແລະ ເປັນແຮງຈູງໃຈໃນການເລືອກຊື້ ເຊັ່ນ : ກັອກນຳ້ປະຢັດນຳ້ ໂດຍສະເພາະກັອກທີ່ໃຊ້ລ້າງມືຈະມີຟອງອາກາດ ເພື່ອເປັນການປະຢັດນຳ້, ການເລືອກໃຊ້ຈັກຊັກເຄື່ອງທີ່ມີຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ການເລືອກໃຊ້ກັອກນຳ້ທີ່ສາມາດປິດໄດ້ອັດຕະໂນມັດ ເປັນຕົ້ນ.
5 ເຕັກນິກງ່າຍໆທີ່ຈະຊ່ວຍປະຢັດຄ່ານຳ້ປະປາ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 -  5 ເຕັກນິກງ່າຍໆທີ່ຈະຊ່ວຍປະຢັດຄ່ານຳ້ປະປາ
5 ເຕັກນິກງ່າຍໆທີ່ຈະຊ່ວຍປະຢັດຄ່ານຳ້ປະປາ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 -  5 ເຕັກນິກງ່າຍໆທີ່ຈະຊ່ວຍປະຢັດຄ່ານຳ້ປະປາ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!