5 ວິທີຟື້ນຕື່ນຈາກວິກິດຊີວິດ

5 ວິທີຟື້ນຕື່ນຈາກວິກິດຊີວິດ - 030702 2018 - 5 ວິທີຟື້ນຕື່ນຈາກວິກິດຊີວິດ
5 ວິທີຟື້ນຕື່ນຈາກວິກິດຊີວິດ - Untitled design - 5 ວິທີຟື້ນຕື່ນຈາກວິກິດຊີວິດ

ຕາມກົດເກນຂອງຈັກກະວານ  “ທຸກສິ່ງບໍ່ທ່ຽງ ແລະ ຈະປ່ຽນແປງໄປສະເໝີ”  ດັ່ງນັ້ນ ໂຊກຮ້າຍກໍຈະບໍ່ຢູ່ກັບທ່ານຕະຫລອດໄປ ໃນເມື່ອຊີວິດມີຂາລົງກໍຍ່ອມມີຂາຂຶ້ນ ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເຊື່ອຫລືບໍ່ ຂ່າວດີກໍຈະມາຢາມ ແລ້ວທ່ານຈະລຸກຂຶ້ນມາໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນ, ແຕ່ຫາກທ່ານມີວິທີທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ໂຕເອງດີຂຶ້ນມາໄດ້ແບບໄວໆມັນຈະບໍ່ດີກ່ວາບໍ່ ຫລື ຕໍ່ໄປນີ້ເປັນ 5 ວິທີທີ່ຈະຊ່ວຍທ່ານໄດ້.

  1. ຍອມຮັບ ແລະ ພະເຊີນໜ້າກັບຄວາມເປັນຈິງ : ມີຄວາມທຸກຢູ່ 2 ຢ່າງ ຄື : ທຸກທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຈັບປວດ ແລະ ທຸກທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານປ່ຽນແປງ, ທ່ານຈະເຈັບປວດກໍຕໍ່ເມື່ອທ່ານຕໍ່ຕ້ານມັນ ຫາກທ່ານຍອມຮັບ ແລະ ພ້ອມທີ່ຈະຍ່າງໄປຕໍ່ກັບມັນໄດ້ ມັນຈະນຳມາເຊິ່ງການຮຽນຮູ້ ແລະ ປ່ຽນແປງ ສິ່ງທຳອິດທີ່ທ່ານຈະເຮັດກໍຄື ຍອມຮັບວ່າມັນເກີດຂຶ້ນແລ້ວ ເຖິງວ່າທ່ານຈະບໍ່ມັກມັນເລີຍ, ການດິ້ນລົນຕໍ່ສູ້ກັບມັນ ຫວັງວ່າມັນຈະບໍ່ເກີດຂຶ້ນ ກໍໍຍິ່ງຈະເສຍພະລັງງານ ແລະ ເວລາໄປລ້າໆ ການຍອມຮັບຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານກັບມາພົບຄວາມສະຫງົບໃນໃຈ ແລະ ພ້ອມທີ່ຈະຍ່າງໄປຕໍ່ໃນທິດທາງໃໝ່ໆ. ການປ່ອຍວາງຈະງ່າຍຍິ່ງຂຶ້ນ ຫາກທ່ານຍອມໃຫ້ອະໄພ ບໍ່ວ່າຈະເປັນກັບໂຕທ່ານເອງ, ກັບໃຜບາງຄົນ ຫລື ກັບສະຖານະການທີ່ເກີດຂຶ້ນ ການໃຫ້ອະໄພຈະປົດປ່ອຍໂຕທ່ານຈາກຄວາມເຄັ່ງຄຽດ, ຄວາມກົດດັນ, ຄວາມກັງວົນ, ຄວາມຍຶດຕິດກັບອະດີດ ແລະ ອະນາຄົດທັງຫລາຍ ມັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ໃຈຂອງທ່ານຮູ້ສຶກເບົາສະບາຍຂຶ້ນ, ເປັນອິດສະລະຈາກສິ່ງທີ່ທ່ານຍຶດຖື ແລະ ຄາດຫວັງວ່າຈະຕ້ອງເປັນ.
  2. ກອດໂຕເອງໃນຖານະມະນຸດຄົນໜຶ່ງ : ຫາກທ່ານໝົດຄວາມໝັ້ນໃຈ, ໝົດຄວາມເຊື່ອ ແລະ ສັດທາໃນໂຕເອງ ສະແດງວ່າທ່ານຢາກຈະເປັນໃຜອີກຄົນໜຶ່ງທີ່ບໍ່ແມ່ນໂຕທ່ານ, ລອງຖາມໂຕເອງວ່າກຳລັງຄາດຫວັງຄວາມສົມບູນແບບໃນຊີວິດຢູ່ຫລືບໍ່, ລອງເບິ່ງອະດີດທີ່ຜ່ານມາ ທ່ານກໍມີຄວາມສຳເລັດເກີດຂຶ້ນໃນຊີວິດຢ່າງຫລວງຫລາຍ ສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການໃນຕອນນີ້ກໍແມ່ນໂອບກອດ ແລະ ຍອມຮັບໂຕເອງໃນຖານະມະນຸດທຳມະດາຄົນໜຶ່ງ. ເຊົາປຽບທຽບກັບຊີວິດຄົນອື່ນ, ເບິ່ງໃຫ້ເຫັນຄວາມງາມໃນໂຕເອງ ເຖິງວ່າຈະບໍ່ເຫລືອສິ່ງພາຍນອກໃດໆເລີຍກໍຕາມ ທ່ານກໍຍັງເປັນມະນຸດທີ່ງາມໃນແບບທີ່ທ່ານເປັນ ແລະ ມັນດີທີ່ສຸດແລ້ວ ທ່ານແມ່ນຄົນທຳມະດາທີ່ສາມາດເຮັດຜິດພາດໄດ້, ມີຄວາມກັງວົນແດ່, ຢ້ານແດ່ເປັນທຳມະຊາດ, ທ່ານບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງສົມບູນແບບ ແລະ ທ່ານກໍສາມາດຍອມຮັບ ແລະ ຮັກໂຕເອງໄດ້.
  3. ເຕືອນໂຕເອງວ່າທຸກສິ່ງເປັນຂອງຊົ່ວຄາວ : ການກ້າວຂ້າມທີ່ສຳຄັນໃນຊີວິດເກີດຂຶ້ນ ເມື່ອທ່ານຄຳນຶງວ່າສິ່ງບໍ່ດີຕ່າງໆ ໃນຊີວິດ ທັງທີ່ເປັນຂໍ້ຈຳກັດ, ຄວາມລົ້ມເຫລວ, ຄວາມຜິດພາດ, ຄວາມສູນເສຍ, ໂຊກຮ້າຍ ແລະ ຄວາມເສື່ອມຖອຍ ເປັນພຽງຂອງຊົ່ວຄາວເທົ່ານັ້ນ ແລະ ຫລາຍເທື່ອມັນຜ່ານໄປແລ້ວ ແຕ່ທ່ານຍັງເຮັດໃຫ້ມັນຄົງຢູ່ດ້ວຍຄວາມຄິດຂອງທ່ານເອງ. ຄວາມທຸກ ແລະ ຄວາມບໍ່ແນ່ນອນກໍເປັນຂອງຊົ່ວຄາວ ມັນບໍ່ມີທາງຈະຍາວນານໄປຕະຫລອດການ, ເວລາຈະຊ່ວຍບັດບຳທ່ານໄດ້ ເຖິງວ່າຈະຕ້ອງໃຊ້ເວລາດົນເປັນປີ ແຕ່ແລ້ວມັນກໍໍຈະຜ່ານໄປ, ຊີວິດຈະໝູນຕໍ່ໄປບໍ່ຢຸດ ດັ່ງນັ້ນຢ່າໃຫ້ຄວາມທຸກມາປ່ຽນໂຕຕົນທີ່ແທ້ຈິງຂອງທ່ານໄປ ຄົນທີ່ເຂັ້ມແຂງແມ່ນຄົນທີ່ຮ້ອງໄຫ້ໄດ້ຢ່າງເປີດເຜີຍ ແລະ ກໍພ້ອມຈະຍ່າງຕໍ່ໄປເມື່ອຢອດນຳ້ຕາແຫ້ງ.
  4. ແນມຫາສິ່ງທີ່ຂອບໃຈໄດ້ໃນຊ່ວງເວລານີ້ : ການຂອບໃຈແມ່ນການບຳບັດໂຕເອງທີ່ງ່າຍສຸດ ແລະ ມັນຊ່ວຍໄດ້ຢ່າງບໍ່ໜ້າ ເຊື່ອໃນສະພາບທີ່ກຳລັງຈົມຢູ່ກັບໂຕເອງ ແລະ ຄວາມທຸກ ລອງຫາເຫດຜົນທີ່ຈະຂອບໃຈກັບຫຍັງກໍໄດ້ອ້ອມໆໂຕ ເຖິງວ່າມັນຈະເປັນສິ່ງເລັກນ້ອຍ ແລະ ທຳມະດາປານໃດ, ຂອບໃຈທີ່ຍັງມີລົມຫາຍໃຈ, ຂອບໃຈຄວາມຮັກຈາກຄົນອ້ອມໂຕ, ຂອບໃຈສິ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ຮຽນຮູ້ຈາກເລື່ອງນີ້. ຫາກທ່ານເຊົາແນມເບິ່ງສິ່ງທີ່ຂາດຫາຍ ແລະ ຫັນມາຂອບໃຈກັບສິ່ງທີ່ເຫລືອຢູ່ ດ້ວຍຄວາມຮູ້ສຶກສຳນຶກຄຸນ ຈະພົບວ່າຫລາຍໆເທື່ອໄດ້ເບິ່ງຂ້າມຫຍັງໄປແດ່ ມັນດີປານໃດທີ່ທ່ານໄດ້ຄົ້ນພົບສິ່ງທີ່ມີຄ່າເຫລົ່ານັ້ນກັບຊີວິດທີ່ເຫລືອຢູ່.
  5. ຍື່ນມືອອກໄປຊ່ວຍໃຜຈັກຄົນ : ຄວາມທໍ້ໃນຊີວິດສ່ວນຫລາຍເກີດຂຶ້ນຍ້ອນທ່ານຮູ້ສຶກສົມເພດໂຕເອງ ເຖິງວ່າມັນບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ຄວນເຮັດ ແຕ່ທ່ານກໍເຮັດຢູ່ສະເໝີໂດຍບໍ່ຮູ້ໂຕ ຖ້າທ່ານສາມາດຈັບຄວາມຄິດໄດ້ວ່າ ເລີ່ມດູໝິ່ນ ແລະ ຕຳໜິໂຕເອງ ໃຫ້ຢຸດສົນໃຈຢູ່ໂຕເອງ ແລ້ວເບິ່ງໄປຫາຜູ້ຄົນອ້ອມໆໂຕ ລອງຫາທາງທີ່ຈະຊ່ວຍເຫລືອໃຜຈັກຄົນ ເຖິງຈະເປັນພຽງເລື່ອງເລັກນ້ອຍ ເຊື່ອບໍ່ວ່າທ່ານຈະຮູ້ສຶກດີຂຶ້ນໃນທັນທີ, ເມື່ອໃດທີ່ທ່ານຢາກໄດ້ຮັບການເອົາໃຈໃສ່ ໃຫ້ທ່ານເອົາໃຈໃສ່ຜູ້ອື່ນ, ດູແລເຂົາໃຫ້ຄືກັບທີ່ທ່ານຕ້ອງການດ້ວຍຈິດທີ່ເມດຕາ ແລະ ຫົວໃຈອ່ອນໂຍນ ຫາກທ່ານເຮັດແບບນີ້ ບໍ່ມີຫຍັງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານຮູ້ສຶກບໍ່ດີກັບໂຕເອງໄດ້ອີກ ມັນຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານຄຳນຶງເຖິງຄຸນຄ່າຂອງການມີຊີວິດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ທ່ານຕື່ນຂຶ້ນມາຈາກຝັນຮ້າຍທີ່ຂັງທ່ານໄວ້ໃນຈິດໃຈອັນໂດດດ່ຽວຂອງໂຕເອງ.

ຫາກທ່ານເປັນຄົນໜຶ່ງທີ່ກຳລັງທໍໍ້ແທ້ໝົດຫວັງໃນຊີວິດ ຂໍໃຫ້ທ່ານຮູ້ວ່າທ່ານບໍ່ໄດ້ກຳລັງພະເຊີນກັບມັນພຽງລຳພັງຜູ້ດຽວ ຄົນອ້ອມໂຕທີ່ເຂົາຮັກທ່ານລ້ວນແຕ່ຮູ້ສຶກ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບກັບຄວາມໂສກເສົ້າຈາກທ່ານຢູ່ເຊັ່ນກັນ ຍິ່ງທ່ານທຳຮ້າຍໂຕເອງກໍຈະຍິ່ງເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຈັບປວດໄປນຳ ຖ້ານັ້ນບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ລອງໃຊ້ຫລັກການ 5 ຂໍ້ນີ້ ນຳພາໂຕເອງໃຫ້ຟື້ນຕື່ນຂຶ້ນມາຈາກຝັນຮ້າຍ ນັ້ນເທົ່າກັບວ່າທ່ານກຳລັງຊ່ວຍໃຫ້ຊີວິດທ່ານ ແລະ ພວກເຂົາດີຂຶ້ນໃນເວລາດຽວກັນ.

5 ວິທີຟື້ນຕື່ນຈາກວິກິດຊີວິດ - Wave100S AD to Website 2020 0 - 5 ວິທີຟື້ນຕື່ນຈາກວິກິດຊີວິດ
5 ວິທີຟື້ນຕື່ນຈາກວິກິດຊີວິດ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - 5 ວິທີຟື້ນຕື່ນຈາກວິກິດຊີວິດ
5 ວິທີຟື້ນຕື່ນຈາກວິກິດຊີວິດ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - 5 ວິທີຟື້ນຕື່ນຈາກວິກິດຊີວິດ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!