ວິທີຮັບມື ເມື່ອລູກຕິດນໍ້າອັດລົມ

ວິທີຮັບມື ເມື່ອລູກຕິດນໍ້າອັດລົມ - 204 20150420162325 - ວິທີຮັບມື ເມື່ອລູກຕິດນໍ້າອັດລົມ
ວິທີຮັບມື ເມື່ອລູກຕິດນໍ້າອັດລົມ - kitchen vibe - ວິທີຮັບມື ເມື່ອລູກຕິດນໍ້າອັດລົມ

 

  1. ເປັນຕົວຢ່າງທີ່ດີ: ບັນຫາລູກຕິດນໍ້າອັດລົມ ຫຼາຍຄັ້ງເກີດຈາກການຈື່ຈໍາ ແລະ ຮຽນແບບຂອງພໍ່ແມ່ ຫຼືຄົນໃກ້ຊິດ. ດັ່ງນັ້ນຫາກຕ້ອງໃຫ້ເດັກເລີກດື່ມນໍ້າອັດລົມ ຄວນເລີ່ມຈາກຄົນໃກ້ຊິດຕົວເດັກກ່ອນ ໂດຍຕັ້ງກົດເຫຼັກວ່າຜູ້ໃຫຍ່ຕ້ອງເລີກດື່ມນໍ້າອັດລົມເດັດຂາດ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ຊື້ມາໄວ້ໃນບ້ານ.
  2. ຢ່າເອົາໃຈລູກຫຼາຍເກີນໄປ: ເດັກກັບການຄຽດ ຫຼືຮ້ອງໄຫ້ ເວລາຢາກໄດ້ຫຍັງບາງຢ່າງເປັນຂອງຄູ່ກັນ ການທີ່ຟ້າວເຂົ້າໄປເອົາສິ່ງນັ້ນໃຫ້ລູກ ຫຼືຕັດຄວາມລໍາຄານ ດ້ວຍການຍື່ນສິ່ງຕ້ອງການໃຫ້ ເປັນການສ້າງນິໄສຜິດໆໃຫ້ລູກທາງອອກທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການແກ້ບັນຫາຄືການວາງເສີຍ ຫຼືບໍ່ສົນໃຈ ເມື່ອລູກເຫັນວ່າວິທີການຮຽກຮ້ອງແບບນີ້ບໍ່ໄດ້ຜົນ ໃນທີ່ສຸດເຂົາກໍຈະເຊົາເອງ.
  3. ອົດທົນ ແລະ ໃຈເຢັນ: ການປ່ຽນແປງພຶດຕິກໍາການຕິດນໍ້າອັດລົມເປັນເລື່ອງທີ່ຕ້ອງໃຊ້ເວລາ. ດັ່ງນັ້ນພໍ່ແມ່ຄວນຕ້ອງອາໄສຄວາມອົດທົນ ແລະ ໃຈເຢັນ ຢ່າງເລັ່ງກົດດັນລູກ ເພາະອາດສົ່ງຜົນຮ້າຍຫຼາຍກວ່າຜົນດີ.
  4. ເລືອກດື່ມເຄື່ອງດື່ມທີ່ີມີປະໂຫຍດ ນອກຈາກນໍ້າທໍາມະດາ ຫຼືນ້ຳໝາກໄມ້ ເຄື່ອງດື່ມເພື່ອສຸຂະພາບກໍເປັນອີກໜຶ່ງທາງເລືອກທີ່ພໍ່ແມ່ສາມາດແນະນໍາໃຫ້ລູກດື່ມທົດແທນນໍ້າອັດລົມໄດ້ເຊັ່ນກັນ ແຕ່ຢ່າເລື່ອງເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີນໍ້າຕານຫຼາຍເກີນໄປ ແລະ ບໍ່ຄວນມີສ່ວນປະສົມຂອງກົດຟໍສຟໍຣິກ ຫຼືຄາເຟອິນເປັນຕົ້ນ.

ວິທີຮັບມື ເມື່ອລູກຕິດນໍ້າອັດລົມ - the wrong ways to drink milk 1126 1024x683 - ວິທີຮັບມື ເມື່ອລູກຕິດນໍ້າອັດລົມ

  1. ຕ້ອງມີຂໍ້ແລກປ່ຽນກັບລູກເຊັ່ນ: ໃຫ້ລູກກິນເຂົ້າຮຽບຮ້ອຍ ຈຶ່ງໃຫ້ດື່ມແຕ່ຕ້ອງຄ່ອຍຫຼຸດປະລິມານລົງ.

 

ວິທີຮັບມື ເມື່ອລູກຕິດນໍ້າອັດລົມ - 5 - ວິທີຮັບມື ເມື່ອລູກຕິດນໍ້າອັດລົມ
ວິທີຮັບມື ເມື່ອລູກຕິດນໍ້າອັດລົມ - 4 - ວິທີຮັບມື ເມື່ອລູກຕິດນໍ້າອັດລົມ
ວິທີຮັບມື ເມື່ອລູກຕິດນໍ້າອັດລົມ - 3 - ວິທີຮັບມື ເມື່ອລູກຕິດນໍ້າອັດລົມ