ສກຈຮ ຈຳປາລາວ ປະຕິບັດອັດຕາສ່ວນທີ່ດີເດັ່ນ ໃຫ້ທົ່ວປະເທດຕິດຕໍ່ກັນ 4 ປີຊ້ອນ

ສກຈຮ ຈຳປາລາວ ປະຕິບັດອັດຕາສ່ວນທີ່ດີເດັ່ນ ໃຫ້ທົ່ວປະເທດຕິດຕໍ່ກັນ 4 ປີຊ້ອນ - IMG 8421 2 - ສກຈຮ ຈຳປາລາວ ປະຕິບັດອັດຕາສ່ວນທີ່ດີເດັ່ນ ໃຫ້ທົ່ວປະເທດຕິດຕໍ່ກັນ 4 ປີຊ້ອນ
ສກຈຮ ຈຳປາລາວ ປະຕິບັດອັດຕາສ່ວນທີ່ດີເດັ່ນ ໃຫ້ທົ່ວປະເທດຕິດຕໍ່ກັນ 4 ປີຊ້ອນ - Untitled design - ສກຈຮ ຈຳປາລາວ ປະຕິບັດອັດຕາສ່ວນທີ່ດີເດັ່ນ ໃຫ້ທົ່ວປະເທດຕິດຕໍ່ກັນ 4 ປີຊ້ອນ

ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກຈໍາປາລາວ (ສກຈຮ ຈຳປາລາວ) ໄດ້ຮັບ ອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດໃນ ກາງປີ 2009 ໂດຍມີທຶນຈົດ ທະບຽນທັງໝົດ 1.343 ກວ່າ ກີບ ແລະ ມາຮອດປີ 2017 ໄດ້ ເພີ່ມທຶນຈົນທະບຽນ 3 ຕື້ກີບ; ການດຳເນີນທຸລະກິດ ແມ່ນຮັບ ເງິນ ຝາກແບບສະໝັກ ໃຈປ່ອຍ ເງິນກູ້ຈຸລະພາກເພື່ອເຮັດ ໃຫ້ ປະຊາຊົນສາມາດເຂົ້າເຖິງ ແຫຼ່ງ ທຶນໄດ້ຢ່າງທົ່ວເຖິງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບການເງິນ ຂອງບ້ານໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່ ຂະ ຫຍາຍຕົວ, ທັງເປັນການຊ່ວຍ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງ ປະຊາຊົນຕາມແນວທາງນະ ໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດ.

 

+ ເຊກອງເຜິຍແຜ່ຍຸດທະສາດການພັດທະນາ ລະບົບສະຖາບັນການເງິນ-ເງິນຕາ ສປປ ລາວ

+ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໂຈະ! ອອກໃບອະນຸຍາດໃຫ້ສະຖາບັນການເງິນຊົ່ວຄາວ

ທ່ານ ສຸພົນ ລາດຊະພົນ ຜູ້ ອໍານວຍການ ສກຈຮ ຈຳ ປາ ລາວ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ປີ ຜ່ານມາ ມີລູກຄ້າມາເປີດບັນຊີນຳ ດ້ວຍຄວາມສະມັກໃຈວົງ ເງິນກວ່າໜຶ່ງລ້ານມີ 6.130 ບັນຊີ, ເປັນເງິນ 728 ລ້ານ ກວ່າກີບ; ຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງ ລ້ານກີບ ຂຶ້ນໄປມີ 590 ບັນ ຊີເປັນເງິນ 2.644 ກວ່າລ້ານ ກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການ ປະຕິບັດໄດ້ 83,29% ທຽບ ໃສ່ປີຜ່ານມາປະຕິບັດໄດ້ 112,22%.
ທ່ານ ສຸພົນ ລາດຊະພົນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ສກຈຮ ຈຳປາລາວ ມີທຶນທັງໝົດ 7.318 ກວ່າ ລ້ານກີບ ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກປີທີ່ ຜ່ານມາເທົ່າກັບ 173,57%, ອັດຕາ ສ່ວນກຳໄລ ເຫັນວ່າມີ ການເພີ່ມຂຶ້ນຈາກປີ ຜ່ານມາ ເທົ່າ 532,07%; ສະນັ້ນ ໂຄງ ປະກອບ ຂອງທຶນທັງໝົດປະ ກອບມີທືນຈົດທະບຽນ 3 ຕື້ກວ່າ ກີບກວມເອົາ 100%, ຄັງແຮ ຕາມລະບຽບການ ແລະ ກໍາໄລ ສະສົມ 1,8 ຕື້ກວ່າກີບ ກວມ ເອົາ 44,41%, ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອ ລ້າ 124,1 ລ້ານກ່ວາກີບ ກວມ ເອົາ 2,99% ແລະ ກຳໄລຈາກ ການດຳເນີນງານໃນປີປັດ ຈຸບັນ 2,1 ຕື້ກ່ວາກີບກວມເອົາ 52,58% ຂອງທຶນທັງໝົດ.

ສກຈຮ ຈຳປາລາວ ປະຕິບັດອັດຕາສ່ວນທີ່ດີເດັ່ນ ໃຫ້ທົ່ວປະເທດຕິດຕໍ່ກັນ 4 ປີຊ້ອນ - Wave100S AD to Website 2020 0 - ສກຈຮ ຈຳປາລາວ ປະຕິບັດອັດຕາສ່ວນທີ່ດີເດັ່ນ ໃຫ້ທົ່ວປະເທດຕິດຕໍ່ກັນ 4 ປີຊ້ອນ

ຜ່ານການເຄື່ອນໄຫວໃນປີ ຜ່ານມາສາມາດດຳເນີນທຸລະ ກິດສອດຄ່ອງ, ຖືກຕ້ອງ ແລະ ທ່ວງທັນບົນພື້ນຖານລະບຽບ ກົດໝາຍ; ພ້ອມນັ້ນ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຍັງໃຫ້ການສະ ໜັບສະໜູນ ແລະ ຊີ້ແນະທາງ ດ້ານວິຊາການ ແລະ ອື່ນໆ; ຂະ ນະດຽວກັນກໍໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ກຳນົດ, ນະໂຍ ບາຍອື່ນໆ ແລະ ກົດລະບຽບ ພາຍ ໃນຂອງ ສກຈຮ ເອງ ແລະ ປະຕິບັດຕາມແຜນທຸລະ ກິດປະຈຳປີ, ນະໂຍບາຍເງິນກູ້, ເງິນຝາກ, ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ ແລະ ອື່ນໆ; ໃນດ້ານຄະນະບໍລິຫານ ແລະ ພະນັກງານ ກໍມີແນວຄິດ ທຸນທ່ຽງອຸ່ນອ່ຽນ, ມີຄວາມຮັກ ຕໍ່ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ, ມີຄວາມ ອົດທົນ, ຊື່ສັດ, ປອດໃສ, ມີ ຄວາມສາມັກຄີ, ຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງ ກັນ ແລະ ກັນ; ພ້ອມນັ້ນອົງ ການຈັດຕັ້ງພາກລັດ, ອຳນາດ ການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ລັດວິ ສາຫະກິດ ແລະ ອົງການຈັດ ຕັ້ງສາກົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກໍໃຫ້ ການຮ່ວມມືເປັນຢ່າງດີເຊິ່ງໃນຊູມປີຜ່ານມາໄດ້ຮັບການຄັດ ເລືອກທີ່ປະຕິບັດອັດຕາສ່ວນ ທີ່ດີເດັ່ນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະ ເທດ ຕິດຕໍ່ກັນເປັນເວລາ 4 ປີຊ້ອນ ແລະ ລາງວັນຊົມ ເຊີຍ 2 ປີ.

ໃນຊຸມປີຕໍ່ໜ້າ ຍັງຈະສືບ ຕໍ່ສູ້ຊົນ ຈັດຕັ້ງລະດົມທຶນຂະ ຫຍາຍໃຫ້ໄດ້ 12 ເມືອງ, ຈໍາ ນວນບ້ານໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 162 ເປັນ 211 ບ້ານ, ຈໍາ ນວນ ລູກຄ້າໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 6.157 ບັນຊີໃຫ້ໄດ້ 8.000 ກວ່າບັນຊີ ເທົ່າກັບ 30% ຂອງຕົວເລກທີ່ປະຕິບັດໄດ້ ແລະ ຈຳນວນເງິນຝາກ ກໍໃຫ້ ມີການເພີ່ມຂຶ້ນຈາກຕົວເລກ ທີ່ປະຕິບັດໃນປີຜ່ານມາໃຫ້ ໄດ້ 30% ເທົ່າກັບຕົວເລກ 18 ຕື້ກວ່າຕື້ກີບ./.

ສກຈຮ ຈຳປາລາວ ປະຕິບັດອັດຕາສ່ວນທີ່ດີເດັ່ນ ໃຫ້ທົ່ວປະເທດຕິດຕໍ່ກັນ 4 ປີຊ້ອນ - IMG 8421 2 - ສກຈຮ ຈຳປາລາວ ປະຕິບັດອັດຕາສ່ວນທີ່ດີເດັ່ນ ໃຫ້ທົ່ວປະເທດຕິດຕໍ່ກັນ 4 ປີຊ້ອນ

ສກຈຮ ຈຳປາລາວ ປະຕິບັດອັດຕາສ່ວນທີ່ດີເດັ່ນ ໃຫ້ທົ່ວປະເທດຕິດຕໍ່ກັນ 4 ປີຊ້ອນ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ສກຈຮ ຈຳປາລາວ ປະຕິບັດອັດຕາສ່ວນທີ່ດີເດັ່ນ ໃຫ້ທົ່ວປະເທດຕິດຕໍ່ກັນ 4 ປີຊ້ອນ
ສກຈຮ ຈຳປາລາວ ປະຕິບັດອັດຕາສ່ວນທີ່ດີເດັ່ນ ໃຫ້ທົ່ວປະເທດຕິດຕໍ່ກັນ 4 ປີຊ້ອນ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ສກຈຮ ຈຳປາລາວ ປະຕິບັດອັດຕາສ່ວນທີ່ດີເດັ່ນ ໃຫ້ທົ່ວປະເທດຕິດຕໍ່ກັນ 4 ປີຊ້ອນ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!