NASA  ກຽມສົ່ງຝູງໂດຣນໄປສໍາຫຼວດຊັບພະຍາກອນຂອງດາວບໍລິວານ Titan

nasa  ກຽມສົ່ງຝູງໂດຣນໄປສໍາຫຼວດຊັບພະຍາກອນຂອງດາວບໍລິວານ titan - 12689 1802271607335q - NASA  ກຽມສົ່ງຝູງໂດຣນໄປສໍາຫຼວດຊັບພະຍາກອນຂອງດາວບໍລິວານ Titan
nasa  ກຽມສົ່ງຝູງໂດຣນໄປສໍາຫຼວດຊັບພະຍາກອນຂອງດາວບໍລິວານ titan - kitchen vibe - NASA  ກຽມສົ່ງຝູງໂດຣນໄປສໍາຫຼວດຊັບພະຍາກອນຂອງດາວບໍລິວານ Titan

ຈາກທີ່ເຄີຍມີຂ່າວທີ່ວ່າ NASA ຈະສົ່ງເຮືອດໍານໍ້າໄປສໍາຫຼວດທ້ອງທະເລຂອງດາວບໍລິວານ Titan ໄປແລ້ວ. ມາຄັ້ງນີ້ທາງ NASA ກຽມສົ່ງຝູງໂດຣນໄປສໍາຫຼວດດາວບໍລິວານ Titan ແລ້ວ ໂດຍ Titan ເປັນດາວບໍລິວານທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງດາວເສົາ ພາລະກິດຂອງຝູງໂດຣນຈາກ NASA ຄືການສໍາຫຼວດທາງວິທະຍາສາດ ແລະ ບິນຢູ່ເໜືອນ່ານຟ້າຂອງດາວ Titan ໄດ້ໃນແບບທີ່ບໍ່ເຄີຍມີອຸປະກອນເຕັກໂນໂລຊີໃດໆ ຂອງມະນຸດເຮັດໄດ້ແບບນີ້ມາກ່ອນ.

ທາງ NASA ຕັ້ງຊື່ໃຫ້ກັບໂດຣນສໍາຫຼວດ Titan ວ່າ Dragonfly ຫຼື ແມງປໍ ໂດຍພາລະກິດຂອງມັນເປັນຫຍັງທີ່ຢູ່ເຄິ່ງກາງລະຫວ່າງ ດາວທຽມສໍາຫຼວດທີ່ໂຄຈອນຢູ່ຮອບໆດາວ ແລະ ລົດສໍາຫຼວດ ຫຼື Rover ທີ່ແລ່ນຢູ່ບົນພື້ນຜິວດາວ ຊຶ່ງສາມາດເຄື່ອນທີ່ຢ່າງເຊື່ອງຊ້າ ຂໍ້ດີຂອງໂດຣນຄືສາມາດຍ້າຍຕໍາແໜ່ງໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ເຮັດໃຫ້ສາມາດຍ້າຍຈຸດການສໍາຫຼວດໄດ້ໃນໄລຍະເວລາພຽງສັ້ນໆ.

nasa  ກຽມສົ່ງຝູງໂດຣນໄປສໍາຫຼວດຊັບພະຍາກອນຂອງດາວບໍລິວານ titan - Visit Laos Visit SALANA BOUTIQUE HOTEL - NASA  ກຽມສົ່ງຝູງໂດຣນໄປສໍາຫຼວດຊັບພະຍາກອນຂອງດາວບໍລິວານ Titan

nasa  ກຽມສົ່ງຝູງໂດຣນໄປສໍາຫຼວດຊັບພະຍາກອນຂອງດາວບໍລິວານ titan - 12689 180227154347L3 70 - NASA  ກຽມສົ່ງຝູງໂດຣນໄປສໍາຫຼວດຊັບພະຍາກອນຂອງດາວບໍລິວານ Titan

 

nasa  ກຽມສົ່ງຝູງໂດຣນໄປສໍາຫຼວດຊັບພະຍາກອນຂອງດາວບໍລິວານ titan - 12689 180227154347yR 70 - NASA  ກຽມສົ່ງຝູງໂດຣນໄປສໍາຫຼວດຊັບພະຍາກອນຂອງດາວບໍລິວານ Titan

 

nasa  ກຽມສົ່ງຝູງໂດຣນໄປສໍາຫຼວດຊັບພະຍາກອນຂອງດາວບໍລິວານ titan - 12689 1802271543480R 70 - NASA  ກຽມສົ່ງຝູງໂດຣນໄປສໍາຫຼວດຊັບພະຍາກອນຂອງດາວບໍລິວານ Titan

 

nasa  ກຽມສົ່ງຝູງໂດຣນໄປສໍາຫຼວດຊັບພະຍາກອນຂອງດາວບໍລິວານ titan - 12689 180227155514MQ 70 - NASA  ກຽມສົ່ງຝູງໂດຣນໄປສໍາຫຼວດຊັບພະຍາກອນຂອງດາວບໍລິວານ Titan

 

nasa  ກຽມສົ່ງຝູງໂດຣນໄປສໍາຫຼວດຊັບພະຍາກອນຂອງດາວບໍລິວານ titan - 12689 180227155120v5 70 - NASA  ກຽມສົ່ງຝູງໂດຣນໄປສໍາຫຼວດຊັບພະຍາກອນຂອງດາວບໍລິວານ Titan

            ດ້ວຍຄວາມທີ່ສະພາບຂອງດາວ Titan ນັ້ນຂ້ອນຂ້າງແຕກຕ່າງຈາກໂລກ ແຕ່ໂດຣນ Dragonfly ນັ້ນກໍຄືໜ້າຕາຄ້າຍໆກັບໂດຣນທີ່ເຮົາຄຸ້ນເຄີຍ ດ້ວຍໃບພັດຈໍານວນ 4 ຊຸດຕິດຕັ້ງຢູ່ເທິງແຂນທັງ 4  ມັນຖືກອອກແບບໃຫ້ເໝາະສໍາລັບການບິນຢູ່ເທິງຊັ້ນບັນຍາກາດທີ່ໜາຂອງດາວ Titan ແຕ່ກັບມີສະພາບທີ່ແຮງໂນ້ມຖ່ວງນ້ອຍກວ່າໂລກຫຼາຍ ຊຶ່ງແຮງ​ໂນ້ມຖ່ວງມີລະດັບພຽງ 14% ເມື່ອທຽບກັບໂລກຂອງເຮົາ.

ນອກເໜືອຈາກຄວາມທ້າທາຍໃນການທີ່ຈະຕ້ອງອອກແບບໃຫ້ Dragonfly ທໍາການບິນໄດ້ຢ່າງເໝາະສົມເທິງດາວທີ່ມີສະພາບແຕກຕ່າງຈາກໂລກແລ້ວ ການອອກແບບໃຫ້ໂດຣນລໍານີ້ສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດຂອງມັນໄດ້ຢ່າງເໝາະສົມ ກໍມີຄວາມທ້າທາຍບໍ່ແພ້ກັນ ໂດຍພາລະກິດຂອງມັນຄື ການວິເຄາະສະພາບບັນຍາກາດ ລວມເຖິງສະພາບທາງເຄມີຂອງຜິວດິນ ເພື່ອຊີ້ວ່າດາວ Titan ນັ້ນເໝາະສໍາລັບການຢູ່ອາ​ໄສຂອງມະນຸດ ຫຼື ບໍ່ ?.

ແລະ ພາລະກິດການສົ່ງ Dragonfly ໄປສໍາຫຼວດດາວ Titan ເປັນ 1 ໃນ 2 ຕົວເລືອກຂອງພາລະກິດທີ່ທາງ NASA ຈະຕ້ອງຕັດສິນໃຈເລືອກໃນຊ່ວງກາງປີ 2019 ໂດຍອີກໜຶ່ງພາລະກິດ ຄືການທົດສອບໂດຍການສົ່ງໂດຣນໄປສໍາຫຼວດດາວຫາງ ເພື່ອການວິໄຈ ແລະ ປະເມີນປະສິດທິພາບການ​ເຮັດ​ວຽກຂອງໂດຣນສໍາຫຼວດດວງດາວ ໂດຍທີ່ທີມຂອງໂປຣເຈັກ Dragonfly ຈະໄດ້ຮັບເງິນສະໜັບສະໜູນເປັນຈໍານວນ 4 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ທາງ NASA ຈະທໍາການຕັດສິນໃຈວ່າຈະສົ່ງ Dragonfly ໄປຍັງດາວດວງໃດ ໃນຊ່ວງປະມານກາງປີໜ້າ.

nasa  ກຽມສົ່ງຝູງໂດຣນໄປສໍາຫຼວດຊັບພະຍາກອນຂອງດາວບໍລິວານ titan - 4 - NASA  ກຽມສົ່ງຝູງໂດຣນໄປສໍາຫຼວດຊັບພະຍາກອນຂອງດາວບໍລິວານ Titan
nasa  ກຽມສົ່ງຝູງໂດຣນໄປສໍາຫຼວດຊັບພະຍາກອນຂອງດາວບໍລິວານ titan - 5 - NASA  ກຽມສົ່ງຝູງໂດຣນໄປສໍາຫຼວດຊັບພະຍາກອນຂອງດາວບໍລິວານ Titan
nasa  ກຽມສົ່ງຝູງໂດຣນໄປສໍາຫຼວດຊັບພະຍາກອນຂອງດາວບໍລິວານ titan - 3 - NASA  ກຽມສົ່ງຝູງໂດຣນໄປສໍາຫຼວດຊັບພະຍາກອນຂອງດາວບໍລິວານ Titan