ທັດສະນະຄະຕິແບບໃດທີ່ທ່ານບໍ່ຄວນມີໃນບ່ອນເຮັດວຽກ.

ທັດສະນະຄະຕິແບບໃດທີ່ທ່ານບໍ່ຄວນມີໃນບ່ອນເຮັດວຽກ. - 040103 2018 - ທັດສະນະຄະຕິແບບໃດທີ່ທ່ານບໍ່ຄວນມີໃນບ່ອນເຮັດວຽກ.
ທັດສະນະຄະຕິແບບໃດທີ່ທ່ານບໍ່ຄວນມີໃນບ່ອນເຮັດວຽກ. - kitchen vibe - ທັດສະນະຄະຕິແບບໃດທີ່ທ່ານບໍ່ຄວນມີໃນບ່ອນເຮັດວຽກ.

ການຕັ້ງທັດສະນະຄະຕິບໍ່ດີຈະເຮັດໃຫ້ການເຮັດວຽກຂອງຫລາຍໆບໍລິສັດ, ຫລາຍໆທີມງານ ຫລື ແມ່ນແຕ່ຫລາຍໆຄົນຕ້ອງລົ້ມໄດ້ແບບງ່າຍໆ ເພາະນອກຈາກທັດສະນະຄະຕິຈະເຮັດໃຫ້ເກີດພຶດຕິກຳຂອງແຕ່ລະຄົນແລ້ວ ທັດສະນະຄະຕິນີ້ເອງທີ່ຈະນຳໄປສູ່ຮູບແບບການເຮັດວຽກຂອງແຕ່ລະທີມ ເຊິ່ງຖ້າທັດສະນະຄະຕິຢູ່ໃນດ້ານລົບກໍຄົງດຶງທີມໃຫ້ຕົກລົງຕໍ່າໄດ້ຄືກັນ.

  1. ຂ້ອຍເກັ່ງກ່ວາຄົນອື່ນໆ : ການມີທັກສະ ແລະ ມີຄວາມສາມາດຫລາຍຂອງທ່ານນັ້ນເປັນເລື່ອງດີ, ແຕ່ການອວດອົ່ງທະນົງ ໂຕເອງວ່າເໜືອກ່ວາຄົນອື່ນນັ້ນກໍເປັນອີກເລື່ອງໜຶ່ງ ສິ່ງທີ່ແຕກຕ່າງກັນລະຫ່ວາງການບອກວ່າ: ຂ້ອຍເກັ່ງ ຫລື ຂ້ອຍເກັ່ງກ່ວາຄົນອື່ນ ຄື ການໄປຕັດສິນຄວາມສາມາດຂອງຄົນອື່ນ ແລະ ເບິ່ງວ່າອັນໃດທີ່ຕົນເອງເຮັດນັ້ນຖືກສະເໝີ ເຮົາຈຶ່ງມັກພົບກັບສະຖານະການປະເພດທີ່ບໍ່ຟັງຄົນອື່ນ ຫລື ເບິ່ງວ່າຕົນເອງຖືກຢູ່ຄົນດຽວ ບໍ່ເຄີຍເຮັດຫຍັງຜິດພາດ ເຊິ່ງເມື່ອເປັນແບບນີ້ ມັນຈຶ່ງມັກນຳໄປສູ່ການໂທດຄົນອື່ນ, ການບໍ່ເຫັນຄຸນຄ່າວຽກຂອງຄົນອື່ນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ສູນເສຍຄວາມເຊື່ອໃຈລະຫ່ວາງຄົນເຮັດວຽກນຳກັນ.
  2. ຂ້ອຍແພ້ບໍ່ໄດ້ : ເຄີຍພົບບໍ່ຄົນປະເພດຖຽງແບບບໍ່ຍອມແພ້ ເຖິງວ່າຈະມີຫລັກຖານຕ່າງໆ ຫລື ມີຂໍ້ມູນຫລວງຫລາຍມາຢັ້ງຢືນກໍຕາມ. ຂະນະດຽວກັນ ເມື່ອມີການໂຕ້ຖຽງ ຄົນເຫລົ່ານີ້ກໍຈະພະຍາຍາມທຸກວິທີທາງທີ່ຈະເປັນຜູ້ຊະນະການໂຕ້ຖຽງຈົນຫລາຍໆເທື່ອບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຂອງການເຮັດວຽກ ຫລື ການໄດ້ວິທີທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແຕ່ມັນແມ່ນການຢາກເປັນຜູ້ຊະນະເທົ່ານັ້ນ. ທັດສະນະຄະຕິຂອງການແພ້ບໍ່ໄດ້ ຫລື ຕ້ອງຊະນະຢູ່ສະເໝີນີ້ເຮັດໃຫ້ຫລາຍໆຄົນຖືກເພື່ອນຮ່ວມງານບໍ່ມັກ ເພາະມັນກາຍເປັນການບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກເພື່ອຄົນອື່ນ, ແຕ່ກາຍເປັນການເຮັດວຽກເພື່ອໂຕເອງຢູ່ຕະຫລອດເວລາ ແລ້ວແບບນີ້ໃຜຈະຢາກເຮັດວຽກນຳ.
  3. ຂ້ອຍຢ້ານຄົນອື່ນຈະເດັ່ນກ່ວາຂ້ອຍ : ເມື່ອຄົນຢ້ານວ່າຕົນເອງຈະຖືກຍາດບົດບາດຈາກຄົນອື່ນ, ຢ້ານວ່າຄົນອື່ນຈະໄດ້ຜົນ ງານຫລາຍກ່ວາ ສິ່ງທີ່ຕາມມາກໍຄືການພະຍາຍາມບຽດແຫຍ້ຝ່າຍກົງຂ້າມ, ບາງເທື່ອກໍພະຍາຍາມຫາທາງໃຫ້ຝ່າຍກົງຂ້າມບໍ່ໄດ້ຜົນງານ ສິ່ງທີ່ຕາມມາຈຶ່ງເກີດສະຖານະການປະເພດເກັບຄວາມລັບໄວ້ ບໍ່ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນກັນ ຍ້ອນຢ້ານຝ່າຍກົງຂ້າມຈະເອົາໄປໃຊ້ປະໂຫຍດໄດ້ ເມື່ອເປັນແນວນີ້ແລ້ວ ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນກໍຄົງຈະບໍ່ເກີດຂຶ້ນ ແທນທີ່ຈະຊ່ວຍກັນເຮັດໃຫ້ເກີດວຽກທີ່ດີ ແຕ່ກາຍເປັນ ການຂັດແຂ່ງຂັດຂາກັນເອງ.
  4. ຂ້ອຍເຮັດວຽກໃຫ້ແລ້ວໆໄປ : ຖ້າເຮົາເບິ່ງວ່າຄົນປະສົບຄວາມສຳເລັດນັ້ນຈະມີຄວາມຕັ້ງໃຈອັນແຮງກ້າກັບການເຮັດວຽກຫລາຍຄືກັນກັບເປົ້າໝາຍໃນການເຮັດວຽກທີ່ຈະແຈ້ງ ເຮົາກໍຈະພົບເລື່ອງກົງກັນຂ້າມກັບຄົນອີກຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ມາເຮັດວຽກໃຫ້ໄດ້ເງິນເດືອນທຸກໆທ້າຍເດືອນເປັນພໍ ບໍ່ໄດ້ຕ້ອງການທ້າທາຍ ຫລື ຢາກເຮັດຫຍັງໃຫ້ດີເປັນພິເສດ ມັນຈຶ່ງບໍ່ແປກທີ່ເຮົາຈະພົບຫລາຍໆຄົນເຮັດວຽກແບບເຮັດໄປພໍໃຫ້ແລ້ວ, ຄົນທີ່ເຮັດວຽກດ້ານການບໍລິການກໍບໍ່ໄດ້ບໍລິການຕາມຊື່ຕຳແໜ່ງ, ບາງຄົນກໍຄິດວຽກຄືກັບເປັນຫຸ່ນຈັກ, ບາງຄົນເຂົ້າປະຊຸມພຽງເພື່ອເຜົາຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກໄປແຕ່ລະມື້ ເຊິ່ງເມື່ອເປັນແບບນີ້ແລ້ວ ຄົນເຮັດວຽກອ້ອມຂ້າງກໍຈະຮູ້ສຶກໝົດໄຟ ແລະ ອາດຈະກາຍເປັນຄົນປະເພດດຽວກັນໄດ້ໂດຍບໍ່ຮູ້ໂຕ.
  5. ຂ້ອຍຢາກມີ ແລະ ໃຊ້ອຳນາດ : ການເຮັດວຽກຫ້ອງການນັ້ນ ສິ່ງທີ່ຕາມມາຄືລຳດັບຂັ້ນຂອງການບໍລິຫານ ແລະ ບໍ່ແປກທີ່ ຫລາຍໆຄົນຈະຢາກຂຶ້ນເປັນຜູ້ຈັດການ ຫລື ຫົວໜ້າວຽກ ເພາະການເປັນຫົວໜ້າຍ່ອມຕາມມາດ້ວຍອຳນາດທີ່ສາມາດໃຊ້ສັ່ງການຄົນທີ່ຢູ່ໃຕ້ບັງຄັບບັນຊາໄດ້ ຮອດນີ້ບັນຫາແມ່ນຫລາຍໆຄົນໄປຕັ້ງທັດສະນະຄະຕິປະເພດວ່າເປັນຫົວໜ້າ ແລ້ວສາມາດໃຊ້ອຳນາດໃນການສັ່ງຄົນອື່ນ, ບີບຄົນອື່ນໃຫ້ເປັນໄປຕາມທີ່ຕົນເອງຕ້ອງການໄດ້ ເຊິ່ງນັ້ນບໍ່ແມ່ນເລື່ອງດີເລີຍ ລູກນ້ອງທີ່ຢູ່ໃຕ້ຫົວໜ້າວຽກປະເພດບ້າອຳນາດລ້ວນແຕ່ເວົ້າໄປໃນທາງດຽວກັນວ່າທຸກທໍລະມານຢູ່ພໍສົມຄວນ ເຊິ່ງໃນຄວາມຈິງແລ້ວການມີອຳນາດຕາມບົດບາດໜ້າທີ່ນັ້ນກໍເປັນເລື່ອງຈິງ, ແຕ່ການໃຊ້ອຳນາດໃຫ້ຄົນອື່ນໆຍອມຮັບນັ້ນກໍເປັນເລື່ອງໜຶ່ງ ເຊິ່ງຖ້າຫົວໜ້າວຽກໃຊ້ບໍ່ເປັນ ແລ້ວ ກໍຈະມີແຕ່ເຮັດໃຫ້ທີມງານຮູ້ສຶກເມື່ອຍ ແລະ ເບື່ອໄປນຳໄດ້.
ທັດສະນະຄະຕິແບບໃດທີ່ທ່ານບໍ່ຄວນມີໃນບ່ອນເຮັດວຽກ. - 3 - ທັດສະນະຄະຕິແບບໃດທີ່ທ່ານບໍ່ຄວນມີໃນບ່ອນເຮັດວຽກ.
ທັດສະນະຄະຕິແບບໃດທີ່ທ່ານບໍ່ຄວນມີໃນບ່ອນເຮັດວຽກ. - 4 - ທັດສະນະຄະຕິແບບໃດທີ່ທ່ານບໍ່ຄວນມີໃນບ່ອນເຮັດວຽກ.
ທັດສະນະຄະຕິແບບໃດທີ່ທ່ານບໍ່ຄວນມີໃນບ່ອນເຮັດວຽກ. - 5 - ທັດສະນະຄະຕິແບບໃດທີ່ທ່ານບໍ່ຄວນມີໃນບ່ອນເຮັດວຽກ.
ທັດສະນະຄະຕິແບບໃດທີ່ທ່ານບໍ່ຄວນມີໃນບ່ອນເຮັດວຽກ. - Visit Laos Visit SALANA BOUTIQUE HOTEL - ທັດສະນະຄະຕິແບບໃດທີ່ທ່ານບໍ່ຄວນມີໃນບ່ອນເຮັດວຽກ.