ຈັດອົບຮົມການວິໄຈສານຜິດຕົກຄ້າງໃນພືດ ແລະ ໝາກໄມ້

ຈັດອົບຮົມການວິໄຈສານຜິດຕົກຄ້າງໃນພືດ ແລະ ໝາກໄມ້ - image001 2 - ຈັດອົບຮົມການວິໄຈສານຜິດຕົກຄ້າງໃນພືດ ແລະ ໝາກໄມ້
ຈັດອົບຮົມການວິໄຈສານຜິດຕົກຄ້າງໃນພືດ ແລະ ໝາກໄມ້ - kitchen vibe - ຈັດອົບຮົມການວິໄຈສານຜິດຕົກຄ້າງໃນພືດ ແລະ ໝາກໄມ້

ໃນວັນທີ 27 ກຸມພາຜ່ານມານີ້, ສູນປ້ອງກັນພືດກົມປູກຝັງ, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການວິໄຈສານຜິດຕົກຄ້າງໃນພືດ ແລະ ໝາກໄມ້ ໃຫ້ພະນັກງານວິຊາການຂະແໜງປູກຝັງພະແນກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງໄຊຍະບູລີ ຂຶ້ນທີ່ສູນດັ່ງກ່າວ, ມີທ່ານຫົວໜ້າໜ່ວຍງານຢາປາບສັດຕູພືດ ແລະ ພືດສູນປ້ອງກັນພືດກົມປູກຝັງ ແລະ ນັກສຳມະນາກອນຈາກຂະ

ແໜງປູກຝັງເຂົ້າຮ່ວມເປັນຈໍານວນຫລາຍເພື່ອຮຽນຮູ້ວິທີ ແລະ  ຂັ້ນຕອນກະກຽມ, ກວດກາວິໄຈສານຜິດຕົກຄ້າງໃນພືດແລະ ໝາກໄມ້, ວິທີສັງເກດສານຕົກຄ້າງ, ວິທີຄັດເລືອກພືດ, ໝາກໄມ້ ແລະ ຂໍ້ຄວນລະວັງໃນການວິໄຈທັງພາກທິດສະດີ ແລະ ປະຕິບັດຕົວຈິງ, ເພື່ອສ້າງພະນັກງານຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ຮູ້ວີທີການນຳໃຊເຄື່ອງມື ແລະ ຂັ້ນຕອນຕ່າງໆ ໃນການວິໄຈສານຜິດຕົກຄ້າງໃນພືດ ແລະ ໝາກໄມ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ບໍລິໂພກພືດ ແລະ ໝາກໄມ້ທີ່ປອດໄພ.

ຈັດອົບຮົມການວິໄຈສານຜິດຕົກຄ້າງໃນພືດ ແລະ ໝາກໄມ້ - Visit Laos Visit SALANA BOUTIQUE HOTEL - ຈັດອົບຮົມການວິໄຈສານຜິດຕົກຄ້າງໃນພືດ ແລະ ໝາກໄມ້
ຈັດອົບຮົມການວິໄຈສານຜິດຕົກຄ້າງໃນພືດ ແລະ ໝາກໄມ້ - 4 - ຈັດອົບຮົມການວິໄຈສານຜິດຕົກຄ້າງໃນພືດ ແລະ ໝາກໄມ້
ຈັດອົບຮົມການວິໄຈສານຜິດຕົກຄ້າງໃນພືດ ແລະ ໝາກໄມ້ - 5 - ຈັດອົບຮົມການວິໄຈສານຜິດຕົກຄ້າງໃນພືດ ແລະ ໝາກໄມ້
ຈັດອົບຮົມການວິໄຈສານຜິດຕົກຄ້າງໃນພືດ ແລະ ໝາກໄມ້ - 3 - ຈັດອົບຮົມການວິໄຈສານຜິດຕົກຄ້າງໃນພືດ ແລະ ໝາກໄມ້