ທ່ານປະທານປະເທດ ບຸນຍັງ ວໍລະຈິດ ໂອ້ລົມກອງປະຊຸມກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ ທົ່ວປະເທດ

- bounyang - ທ່ານປະທານປະເທດ ບຸນຍັງ ວໍລະຈິດ ໂອ້ລົມກອງປະຊຸມກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ ທົ່ວປະເທດ
- Untitled design - ທ່ານປະທານປະເທດ ບຸນຍັງ ວໍລະຈິດ ໂອ້ລົມກອງປະຊຸມກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ ທົ່ວປະເທດ

- WhatsApp Image 2018 03 07 at 17 - ທ່ານປະທານປະເທດ ບຸນຍັງ ວໍລະຈິດ ໂອ້ລົມກອງປະຊຸມກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ ທົ່ວປະເທດ

ໃນໂອກາດປິດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ປະຈໍາປີ 2017 ໃນວັນທີ 7 ມີນານີ້, ທີ່ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ, ໂດຍການໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ໂອ້ລົມຂອງທ່ານ ບຸນຍັງ ວໍລິຈິດ ເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ໂດຍທ່ານໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ການຄໍ້າປະກັນຄວາມຫມັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອານຫານ, ຮັບປະກັນໃຫ້ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫລີກ ທີ່ເຮັດວຽກງານກະສິກໍາ ມີເຂົ້າກຸ້ມກິນ, ມີສະບຽງອາຫານທີ່ພຽງພໍ, ຖ້າປະຊາຊົນຫາກອຶດຫິວຂາດເຂີນ, ບ້ານເມືອງກໍຈະບໍ່ມີຄວາມສະຫງົບ. ສະນັ້ນ ຂະແໜງການກະສິກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ້ອງນໍາພາປະຊາຊົນເຮັດກະເສດສຸມຈາກລະດັບງ່າຍດາຍໄປສູ່ລະດັບສູງ, ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດກຸ້ມຢູ່ກຸ້ມກິນ ອີກດ້ານໜຶ່ງ, ກໍຕ້ອງເປີດກວ້າງຂະໜາດການຜະລິດສະບຽງອາຫານຢູ່ເຂດທີ່ມີເງື່ອນໄຂ ເປັນຕົ້ນ: ບັນດາເຂດທົ່ງພຽງ ທີ່ໄດ້ກໍານົດໃນແຜນແລ້ວ, ດ້ວຍການລົງທຶນທີ່ມີປະສິດທິຜົນ, ເຮັດໃຫ້ມີການສະສົມສະບຽງອາຫານ,ຍົກສູງສະມັດຕະພາບຂອງການຜະລິດ ແລະ ມີແຫຼ່ງສະໜອງທີ່ພຽງພໍ. ເຂດຜະລິດດັ່ງກ່າວຈະສາມາດຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການນໍາໃຊ້ເຕັກນິກ ແລະ ກົນຈັກການຜະລິດທີ່ທັນສະໄໝ, ທັງສາມາດເປັນບ່ອນສາທິດໃຫ້ຊາວກະສິກອນໄດ້ຮຽນຮູ້ ແລະ ສາມາດໜູນໃຊ້ຕໍ່ໄປ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ແຜນຜະລິດສິນຄ້າ, ແຕ່ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ ກໍມີສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ບັນຫາຄື: ການຜະລິດສິນຄ້າຍັງບໍ່ທັນດີມີມາດຖານ, ຄຸນນະພາບບໍ່ທັນສູງ ແລະ ບໍ່ທັນສອດຄ່ອງກັບເງື່ອນໄຂຕະຫລາດຕ້ອງການ ແລະ ພຽງພໍດ້ານປະລິມານ, ຊຶ່ງເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ການຜະລິດກະສິກໍາເປັນສິນຄ້າ ເພື່ອສົ່ງອອກພົບຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ບໍ່ສາມາດແກ່ງແຍ່ງແຂ່ງຂັນໄດ້, ສະນັ້ນ ໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເປັນເຈົ້າການປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາການຄ້າ, ທະນາຄານ, ໄຟຟ້າ ແລະ ຂະແໜງອື່ນໆ ຄົ້ນຄວ້າຫາທາງອອກຊ່ວຍປະຊາຊົນ, ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການຜະລິດກະສິກໍາເປັນສິນຄ້າຢ່າງມີຈຸດສຸມ ໂດຍຕິດພັນກັບອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ, ການຈັດຕັ້ງການຜະລິດ, ເສດຖະກິດຮ່ວມມືຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ຫລາຍຮູບແບບເສດຖະກິດ, ຊ່ວຍແຫລ່ງທຶນ, ສິນເຊື້ອ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານໄຟຟ້າ, ການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ຊອກຕະຫລາດໃຫ້ຮັບປະກັນ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງຍຸດທະສາດແບບຢືນຍົງທີ່ໄດ້ຮັບຮອງເອົາແລ້ວໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງ, ພ້ອມທັງປັບປຸງກົດຫມາຍປ່າໄມ້ທີ່ໄດ້ປະກາດໃຊ້ມາດົນແລ້ວນັ້ນ ເພື່ອໃຫ້ເປັນເຄື່ອງມືຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກທີ່ຮັດກຸມ, ກວດກາຄືນເນື້ອທີ່ປ່າຜະລິດ, ປ່າປ້ອງກັນ ແລະ ປ່າສະຫງວນ, ວາງມາດຕະການຄຸ້ມຄອງໃຫ້ເຂັ້ມງວດກວ່າເກົ່າ, ຍູ້ແຮງການປູກໄມ້ຕິດພັນກັບການຟື້ນຟູລະບົບນິເວດຂອງປ່າໄມ້ເອງ ( ບໍ່ຄວນປູກໄມ້ວິກ, ຢາງພາລາ ແລະ ອື່ນໆ ຫລາຍເກີນໄປ) ປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ ໄປພ້ອມກັບການສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວທໍາມະຊາດ ແລະ  ຕ້ອງຖືເອົາການຜະລິດກະສິກໍາເປັນວຽກໃຈກາງ, ເປັນໝາກຫົວໃຈຂອງການພັດທະນາ ແລະ ຕ້ອງຮັບປະກັນຄວາມຢືນຢົງ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມ, ການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ໃນນີ້ ຊາວກະສິກ່ອນສາມາດຮັບເອົາວິທະຍາສາດການຜະລິດກະສິກໍາທັນສະໄໝແລ້ວຈະເປັນກໍາລັງຕົ້ນຕໍໃນການຂັບເຄື່ອນຂະບວນການພັດທະນາກະສິກໍາ ແລະ ຊົນນະບົດ, ການຈັດຕັ້ງການຜະລິດ ແລະ ສ້າງສັງຄົມຊົນນະບົດ ໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ອີກບັນຫາຫນຶ່ງ ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ແມ່ນ ຕ້ອງສ້າງອາຊີບທີ່ໝັ້ນຄົງໃຫ້ກັບຊາວຊົນນະບົດ ດ້ວຍການຊຸກຍູ້ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານກະສິກໍາ ແລະ ຂະແໜງການອື່ນໆ, ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເປັນເຈົ້າການໃນການເຂົ້າຮ່ວມການຜະລິດອຸດສາຫະກໍາ, ການປຸງແຕ່ງ, ການບໍລິການ ແລະ ອື່ນໆ  ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນການລັ່ງໄຫລໄປຊອກວຽກເຮັດຢູ່ໃນຕົວເມືອງຂອງຊາວຊົນນະບົດເທື່ອລະກ້າວ.

- Wave100S AD to Website 2020 0 - ທ່ານປະທານປະເທດ ບຸນຍັງ ວໍລະຈິດ ໂອ້ລົມກອງປະຊຸມກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ ທົ່ວປະເທດ
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ທ່ານປະທານປະເທດ ບຸນຍັງ ວໍລະຈິດ ໂອ້ລົມກອງປະຊຸມກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ ທົ່ວປະເທດ
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ທ່ານປະທານປະເທດ ບຸນຍັງ ວໍລະຈິດ ໂອ້ລົມກອງປະຊຸມກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ ທົ່ວປະເທດ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!