10 ພຶດຕິກຳທີ່ຄົນປະສົບຄວາມສຳເລັດບໍ່ມີວັນກັບໄປເຮັດອີກ

- 041203 2018 - 10 ພຶດຕິກຳທີ່ຄົນປະສົບຄວາມສຳເລັດບໍ່ມີວັນກັບໄປເຮັດອີກ
- Untitled design - 10 ພຶດຕິກຳທີ່ຄົນປະສົບຄວາມສຳເລັດບໍ່ມີວັນກັບໄປເຮັດອີກ
  1. ບໍ່ກັບໄປໃຊ້ວິທີທີ່ທ່ານຮູ້ວ່າມັນບໍ່ໄດ້ຜົນ : ເຮົາກໍບໍ່ຄວນຈະຍ້ອນກັບໄປຫາສິ່ງເກົ່າໆອີກ ບໍ່ວ່າຈະແມ່ນເລື່ອງວຽກທີ່ລາອອກແລ້ວ ຫລື ຄວາມສຳພັນທີ່ຈົບລົງ ຢ່າຄາດຫວັງວ່າມັນຈະອອກມາດີຂຶ້ນ ໂດຍທີ່ເຮົາບໍ່ໄດ້ປ່ຽນແປງຫຍັງເລີຍ.
  2. ຢ່າເຮັດໃນສິ່ງທີ່ຝືນໂຕເອງ : ບໍ່ວ່າເຮົາຈະເຮັດຫຍັງ ທຸກໆເທື່ອຈົ່ງຖາມໂຕເອງຢູ່ສະເໝີວ່າ ເປັນຫຍັງເຮົາຈຶ່ງເຮັດ ? ເຮົາເໝາະສົມກັບມັນຫລືບໍ່ ? ມັນຈະໝັ້ນຄົງຫລືບໍ່ ? ຖ້າຫາກຄຳຕອບ ຄືບໍ່ ທ່ານກໍບໍ່ຄວນຈະເດີນໜ້າຕໍ່ໄປ ຍົກເວັ້ນແຕ່ວ່າມີເຫດຜົນຈຳ ເປັນແທ້ໆ.
  3. ຢ່າພະຍາຍາມປ່ຽນຄົນອື່ນ : ເມື່ອທ່ານຄິດໄດ້ວ່າທ່ານບໍ່ສາມາດບັງຄັບຝືນໃຈໃຜໄດ້ ທ່ານກໍພຽງແຕ່ໃຫ້ອິດສະຫລະກັບພວກເຂົາ ແລະ ໃຫ້ພວກເຂົາຮຽນຮູ້ສິ່ງຕ່າງໆດ້ວຍໂຕເອງ ວິທີນີ້ຍັງເປີດໂອກາດໃຫ້ທ່ານຄົນພົບອິດສະຫລະຂອງໂຕເອງໄປນຳ.
  4. ເຮົາບໍ່ສາມາດເຮັດຫຍັງຖືກໃຈໄດ້ໝົດທຸກຄົນ : ເມື່ອໃດກໍຕາມທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈໄດ້ແລ້ວວ່າມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ເລີຍທີ່ທຸກໆຄົນຈະມັກເຮົາ ຊີວິດຂອງທ່ານຈະມີຈຸດມຸ່ງໝາຍຍິ່ງຂຶ້ນ ແລະ ໄດ້ຮູ້ວ່າບໍ່ຄວນເຮັດໃຫ້ໃຜແດ່ຍອມຮັບໃນໂຕທ່ານ.
  5. ຢ່າເລືອກທ່ີຈະສະບາຍໃນມື້ນີ້ ແທນການອົດທົນເພື່ອອະນາຄົດ : ຫາກຄົນທີ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດຮູ້ວ່າສິ່ງທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການເຕັມໄປດ້ວຍອຸປະສັກ ແລະ ເວລາທີ່ຈຳກັດ ພວກເຂົາຈະບໍ່ທໍ້ຖອຍ ເພາະພວກເຂົາຮູ້ດີວ່າການຍອມລຳບາກໃນມື້ນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ສຸກສະບາຍໃຈໃນມື້ໜ້າ ເຊິ່ງການເບິ່ງຂ້າມຂໍ້ປະຕິບັດນີ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນຄວາມແຕກຕ່າງຂັ້ນພື້ນຖານຫລາຍທີ່ສຸດລະຫ່ວາງຄົນທີ່ລົ້ມເຫລວກັບຄົນທີ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດ.
  6. ຢ່າຫລົງເຊື່ອຮູບຮ່າງພາຍນອກທີ່ງົດງາມຈົນບໍ່ມີບ່ອນຕິ : ໂລກໜ່ວຍນີ້ບໍ່ມີຫຍັງສົມບູນແບບ ເປັນເລື່ອງທຳມະດາທີ່ຄົນເຮົາຈະຖືກດຶງດູດໂດຍຄົນ ຫລື ສິ່ງຂອງທີ່ເບິ່ງແລ້ວເຫລືອເຊື່ອ, ຄົນເຮົາຍ່ອມມັກຄວາມດີເລີດ ແລະ ເຮົາກໍຄວນແນມຫາມັນນຳ ເຮົາຄວນຈະແລ່ນນຳຄົນທີ່ເກັ່ງ ແລະ ຊຳນານໃນສີ່ງທີ່ພວກເຂົາເຮັດ ບໍ່ວ່າຈະແມ່ນພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງດີເລີດ, ຄູ່ຮັກທີ່ພິເສດຍິ່ງກ່ວາໃຜ, ໝູ່ທີ່ຢູ່ໃນກໍໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈ ແລະ ອົງກອນຊັ້ນນຳຕ່າງໆ ແຕ່ເຊື່ອໄດ້ເລີຍວ່າບາງສິ່ງກໍມັກຈະເບິ່ງຈົບງາມເກີນຄວາມເປັນຈິງ, ໂລກໜ່ວຍນີ້ບໍ່ມີຫຍັງສົມບູນແບບ ເປັນໄປບໍ່ໄດ້ເລີຍທີ່ຈະມີໃຜ ຫລື ສິ່ງໃດທີ່ຈະປາສະຈາກຕຳໜິ ແລະ ຫາກທ່ານພົບໃຜທີ່ເບິ່ງສົມບູນແບບບໍ່ມີບ່ອນຕິ ຈົ່ງຢຸຸດພິຈາລະນາຈັກໜ້ອຍກ່ອນ.
  7. ພະຍາຍາມຊອກຫາພາບລວມ : ການເບິ່ງພາບລວມໄວ້ ກ່ອນຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາເປັນຄົນຄວບຄຸມອາລົມ ແລະ ໃຊ້ຊີວິດໄດ້ດີຂຶ້ນກ່ວາປົກກະຕິ. ສຳລັບຜູ້ປະສົບຄວາມສຳເລັດ ທຸກເຫດການໃນແຕ່ລະມື້ລ້ວນມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັນ ເປັນສ່ວນປະກອບນ້ອຍໆ ຂອງພາບຄວາມສຳເລັດທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຕັ້ງເອົາໄວ້.
  8. ຢ່າເບິ່ງຂ້າມທີ່ຈະກວດສອບສິ່ງຕ່າງໆ : ເຖິງວ່າສິ່ງຕ່າງໆຈະຈົບງາມປານໃດເມື່ອເບິ່ງຈາກພາຍນອກ ແຕ່ມີພຽງການຕັ້ງໃຈເບິ່ງໃຫ້ເລິກເຂົ້າໄປພາຍໃນດ້ວຍຄວາມສັດຊື່ເທົ່ານັ້ນ ຈຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຄົນພົບສິ່ງທີ່ເຮົາ ຄວນຮັບຮູ້ຫລາຍທີ່ສຸດນັ້ນແມ່ນ ຄວາມເປັນຈິງ.
  9. ຈົ່ງເຂົ້າໃຈສະຖານະທີ່ຕົນເອງເປັນຢູ່ : ສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຄົນທົ່ວໄປບໍ່ມີທາງມີຄືຄົນປະສົບຄວາມສຳເລັດກໍໍຄື ຄົນທີ່ປະສົບຄວາມສຳ ເລັດມັກຈະຮູ້ຢູ່ສະເໝີວ່າ ພວກເຂົາເປັນໃຜ, ຢູ່ໃນສະຖານະໃດ ທັງໃນເລື່ອງຄວາມຮັກ, ການໃຊ້ຊີວິດ, ຄວາມສຳພັນຕ່າງໆ ຫລື ທຸລະກິດ. ເວົ້າອີກຢ່າງໜຶ່ງກໍຄື ພວກເຂົາບໍ່ເຄີຍເບິ່ງວ່າຕົນເອງເປັນພຽງເຫຍື່ອ ແມ່ນແຕ່ໃນສະຖານະການທີ່ພວກເຂົາຖືກກະທຳແທ້ໆກໍຕາມ.
  10. ຢ່າຫລົງລືມຄວາມສຸກທາງໃຈທີ່ເຮັດໃຫ້ຕົນເອງຕັ້ງໃຈຈົນປະສົບຄວາມສຳເລັດ : ບາງເທື່ອປັດໄຈພາຍນອກກໍເກືອບບໍ່ມີ ຜົນຕໍ່ການມີຊີວິດທີ່ດີ ແຕ່ແມ່ນໂຕຕົນທີ່ຢູ່ພາຍໃນຕ່າງຫາກທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນເຮົາຈະມີຄວາມສຸກ ແລະ ຮູ້ສຶກເຕີມເຕັມໄດ້ ເຊິ່ງກໍມີວຽກງານວິໄຈທີ່ຊ່ວຍຢັ້ງຢືນເລື່ອງນີ້ໄດ້ນຳ ເປັນຄວາມຮູ້ສຶກນຶກຄິດພາຍໃນຂອງເຮົາທີ່ສົ່ງຜົນຕໍ່ພາຍນອກຂອງເຮົາຫລາຍກ່ວາ.

ທຸກຄົນຍ່ອມເຄີຍເຮັດຜິດພາດສະເໝີ ເກືອບທຸກຄົນທີ່ຍັງຄອງຄອຍຄວາມສຳເລັດຂອງຕົນເອງໃນຫລາຍໆດ້ານຂອງຊີວິດ ຈະສາມາດບອກໄດ້ວ່າເປັນຫຍັງພວກເຂົາຈຶ່ງເຮັດຜິດພາດຊຳ້ແລ້ວຊຳອີກ ທຸກຄົນຍ່ອມເຄີຍເຮັດຜິດພາດສະເໝີ ເຖິງວ່າຈະເປັນຄົນທີ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດຫລາຍກ່ວາໃຜກໍຕາມ ແຕ່ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາດີກ່ວາຄົນທົ່ວໆໄປກໍຄື ພວກເຂົາຮູ້ວ່າການກະທຳໃດທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາລົ້ມເຫລວ ແລະ ພວກເຂົາກໍຈະບໍ່ມີທາງລົ້ມເຫລວຄືເກົ່າອີກ ໂດຍສະຫລຸບກໍຄື ພວກເຂົາຮຽນຮູ້ຈາກຄວາມເຈັບປວດ ທັງທີ່ເກີດກັບໂຕເອງ ແລະ ເກີດກັບຄົນອື່ນໆນຳ. ສິ່ງທີ່ຄວນຄ່າແກ່ການຈື່ຈຳຄື ຄວາມເຈັບປວດເປັນສິ່ງທີ່ຫລີກເວັ້ນບໍ່ໄດ້ ແຕ່ເຮົາສາມາດຫລີກເວັ້ນການເຈັບປວດກັບເລື່ອງເກົ່າ ເປັນເທື່ອທີສອງໄດ້ໂດຍການຮຽນຮູ້ ແລະ ປັບປຸງໂຕ. ສິ່ງທີ່ເຮົາຕ້ອງເຮັດແມ່ນການແນມຫາວ່າອັນໃດແມ່ນຂໍ້ຜິດພາດທີ່ເກີດຂຶ້ນ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເຮົາກັບໄປເຮັດຜິດພາດຊຳ້ອີກ ບໍ່ວ່າຈະແມ່ນເລື່ອງການເຮັດທຸລະກິດ  ຫລື ການໃຊ້ຊີວິດ.

- Wave100S AD to Website 2020 0 - 10 ພຶດຕິກຳທີ່ຄົນປະສົບຄວາມສຳເລັດບໍ່ມີວັນກັບໄປເຮັດອີກ
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - 10 ພຶດຕິກຳທີ່ຄົນປະສົບຄວາມສຳເລັດບໍ່ມີວັນກັບໄປເຮັດອີກ
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - 10 ພຶດຕິກຳທີ່ຄົນປະສົບຄວາມສຳເລັດບໍ່ມີວັນກັບໄປເຮັດອີກ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!