ທຸກໆ ຜົນສຳເລັດຈະຕາມມາຈາກຄວາມອົດທົນພະຍາຍາມ

- advert banner 728 90 728x90 - ທຸກໆ ຜົນສຳເລັດຈະຕາມມາຈາກຄວາມອົດທົນພະຍາຍາມ

ໂດຍ: ສິນນະຄອນ ອິນທິລາດ 

- lattana 1 - ທຸກໆ ຜົນສຳເລັດຈະຕາມມາຈາກຄວາມອົດທົນພະຍາຍາມ

ການປັບປຸງຊີວິດການ ເປັນຢູ່ ເຊື່ອມສານໂພຊະນາ ການ ແມ່ນວຽກງານໜຶ່ງທີ່ ກອງທຶນລົບລ້າງຄວາມທຸກ ຍາກ (ທລຍ) ໃຫ້ການສະໜັບ ສະໜູນ ໃນຮູບແບບການຈັດຕັ້ງ ກຸ່ມຊ່ວຍເຫລືອ ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ (ກຊກ) ເພື່ອສ້າງຄວາມ ເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ, ໂດຍ ສະເພາະຜູ້ທຸກຍາກໃນເຂດຫ່າງ ໄກ ສອກຫລີກ ໃຫ້ເຂົ້າເຈົ້າສາ ມາດຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານທຶນກູ້ຢືມ ໃນລັກສະນະເປັນທຶນໝູນວຽນ ດ້ວຍເຂົາເຈົ້າເອງ, ເພື່ອໃຫ້ເຂົາ ເຈົ້າມີລາຍຮັບທີ່ໝັ້ນຄົງນຳໄປສູ່ ການຫລຸດຜ່ອນ ແລະ ລົບລ້າງ ຄວາມທຸກຍາກແບບຍືນຍົງ.

 

+ ມາຮູ້ຈັກກັບວິຖີຊີວິດປະຊາຊົນບ້ານນາໜາບ

+ ປູກພືດແບບປະສົມປະສານພາຄອບຄົວມີລາຍຮັບດີຂຶ້ນ

- 1 1 - ທຸກໆ ຜົນສຳເລັດຈະຕາມມາຈາກຄວາມອົດທົນພະຍາຍາມ
- Tiger Head 728x90 - ທຸກໆ ຜົນສຳເລັດຈະຕາມມາຈາກຄວາມອົດທົນພະຍາຍາມ

ແຜນງານດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນ ໄດ້ເນັ້ນການເຝິກອົບຮົມສ້າງ ຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານວິອາຊີບ ຕ່າງໆ ຕາມທີ່ຊຸມຊົນຕ້ອງການ ແລ້ວນຳເອົາໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃຫ້ມີຜົນສຳເລັດ.
ດັ່ງຄອບຄົວ ນາງທອງມີ ຢູ່ບ້ານໂນນສະຫວ່າງ ເມືອງ ທ່າປາງທອງ ແຂວງສະຫວັນ ນະເຂດ ກໍແມ່ນຄອບຄົວໜຶ່ງ ໃນ ເປົ້າໝາຍ 79 ຄອບຄົວ ທີ່ ຈະສ້າງເປັນຄອບຄົວຕົວແບບ ທາງດ້ານການສ້າງລາຍຮັບ ເຊິ່ງລາວໄດ້ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ ກຊກ ເມື່ອທ້າຍປີ 2016 ຜ່ານ ມາ ແລະ ພາຍຫລັງທີ່ໄດ້ຮັບ ການເຝິກອົບຮົມ ແລະ ໄດ້ ຜ່ານ ຂະບວນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມ ແຂງ ຕາມແຕ່ລະບາດກ້າວ ແລ້ວມາຮອດຕົ້ນປີ 2017, ລາວໄດ້ຢືມເງິນຈາກກອງທຶນ ໝູນວຽນທີ່ ທລຍ ໃຫ້ການສະ ໜັບສະໜູນ ປະມານ 8,6 ລ້ານ ກີບເພື່ອດຳເນີນກິດຈະກຳລ້ຽງ ໄກ່ ໃນນັ້ນລາວໄດ້ເລີ່ມຈາກ ການລ້ຽງໄກ່ໃຫຍ່ 20 ໂຕ, ຊື້ ອຸປະກອນໃນການລ້ຽງພ້ອມ ດ້ວຍວັກແຊງທີ່ຈຳເປັນ ຈຳ ນວນໜຶ່ງ ຜ່ານການລ້ຽງມາ ໄດ້ 4 ເດືອນລາວກໍສາມາດ ຂາຍໄກ່ໄດ້ປະມານ 135 ໂຕ ໃນລາຄາ 20.000 ກີບ/ໂຕ ໄດ້ເງິນທັງໝົດ 2,7 ລ້ານກີບ ເຊິ່ງສາມາດສົ່ງທຶນໝູນວຽນ ແລະ ເພີ່ມຈຳນວນໄກ່ ພໍ່ແມ່ ພັນໄດ້ຫລາຍກວ່າເກົ່າ ແລະ ຈະມີການຂະຫຍາຍກິດຈະ ກຳອື່ນອີກ.

ຄອບຄົວນາງ ທອງມີ ກໍ ຄືຄອບຄົວອື່ນໆ ທີ່ເປັນສະ ມາຊິກ ຂອງກຸ່ມ ກຊກ ບໍ່ພຽງ ແຕ່ສາມາດລ້ຽງສັດໃຫ້ຖືກ ຕ້ອງຕາມເຕັກນິກ ແຕ່ເຂົາ ເຈົ້າຍັງສາມາດສັກ ຫລື ຢອດ ວັກແຊງ ໃຫ້ແກ່ສັດໄດ້ດ້ວຍ ຕົນເອງ, ອັນເປັນປັດໄຈສຳ ຄັນໃນການແກ້ໄຂປັນຫາ ຕ່າງໆ ທີ່ເກີດຂຶ້ນໄດ້ຢ່າງທັນ ເວລາ, ເຊິ່ງປັນຫາສັດຕາຍ ນັ້ນມັນເປັນປັນຫາທີ່ສະສົມ ມາແຕ່ດົນນານ ເປັນປັນຫາ ທີ່ ເຮັດໃຫ້ຊຸມຊົນທໍ້ຖອຍຍ້ອນ ວ່າລ້ຽງແລ້ວບາດຈະໄດ້ ຂາຍພັດມາເປັນຫ່າກ່ອນ, ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຫລຸບທຶນ ແລ້ວບໍ່ຢາກລ້ຽງຕໍ່.
ສະນັ້ນ ທລຍ ໄດ້ລິງ ເຫັນປັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້ ຈິ່ງໄດ້ ພະຍາຍາມແກ້ໄຂໃຫ້ພະນັກ ງານລົງໃກ້ຊິດກັບຊຸມຊົນ ເຝິກອົບຮົມ ກັບທີ່ທາງດ້ານ ວິຊາການຕ່າງໆ ນັບທັງການ ເຮັດອາຫານໃຫ້ສັດ ການສັກ ຫລື ຢອດຢາ, ການຕິດຕາມ ເຝົ້າລະວັງການປູກພືດໃຫ້ ເປັນອາຫານສັດນອກຈາກ ຮຳ ແລະ ເຂົ້າການເຮັດນ້ຳ ໝັກຊີວະພາບ ເພື່ອສ້າງ ພູມກຸ້ມກັນໃຫ້ສັດແຂງແຮງ ສອນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າລ້ຽງແລ້ວ ຕ້ອງຂາຍໃຫ້ທັນເວລາຈິ່ງ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ກິດຈະກຳສ້າງ ລາຍຮັບດັ່ງກ່າວຈະປະສົບ ຜົນສຳເລັດ./.

error: Content is protected !!