ແຫລ່ງທຶນທະນາຄານນະໂຍບາຍປະກອບສ່ວນພັດທະນາ ແຂວງຊຽງຂວາງ

- Untitled design - ແຫລ່ງທຶນທະນາຄານນະໂຍບາຍປະກອບສ່ວນພັດທະນາ ແຂວງຊຽງຂວາງ

   # ໂດຍ: ຣັດສະໝີ ດວງສັດຈະ

ເພື່ອຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ X ຂອງພັກ, ແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ກໍຄືທິດ ທາງແຜນການຂອງ ອົງຄະນະພັກ-ອໍານາດການ ປົກຄອງແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ຄະນະພັກ-ຄະນະຜູ້ວ່າ ການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ວາງອອກ, ເຊິ່ງໃນໄລຍະ ປີ 2017 ຜ່ານມາ ທະນາຄານ ນະໂຍບາຍສາຂາຊຽງຂວາງ (ທນບ-ຊຂ) ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດຕາມແຜນການຂອງ ທນບ ສໍານັກງານໃຫຍ່ ໃນການສະ ໜອງສິນເຊື່ອດອກເບ້ຍນະ ໂຍບາຍຂອງ ລັດຖະບານ ປະ ກອບສ່ວນແກ້ໄຂຄວາມທຸກ ຍາກຂອງປະຊາຊົນໃນ ເມືອງ ເປົ້າໝາຍ, ຈຸດສຸມຂອງລັດ ຖະບານ-ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ບ້ານ 3 ສ້າງ.

 

+ ທະນາຄານນະໂຍບາຍສາຂາອຸດົມໄຊຮັບຮອງແຜນສິນເຊື່ອປະຈຳປີ 2018

+ ສະຫະພັນແມ່ຍິງທະນາຄານພັດທະນາລາວ ສຳເລັດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງຕົນ

- Wave100S AD to Website 2020 0 - ແຫລ່ງທຶນທະນາຄານນະໂຍບາຍປະກອບສ່ວນພັດທະນາ ແຂວງຊຽງຂວາງ

ທ່ານ ສົມທະວີ ສີບຸນມາ ເລຂາໜ່ວຍພັກ-ຫົວໜ້າ ທນບ.ຊຂ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:ໃນປີ 2017 ທນບ ສາຂາຊຽງຂວາງໄດ້ ຮັບແຫຼ່ງທຶນສິນ ເຊື່ອ ຕາມແຜນ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ ເຊິ່ງມີຕົວເລກຜ່ານສະພາສິນ ເຊື່ອອະນຸມັດມາຮອດທ້າຍປີ 2017 ມີ 51,403 ຕື້ກີບ ເທົ່າ ກັບ 72,65%; ປ່ອຍອອກ ຕົວຈິງ 49,888 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 70,51% ຂອງແຫຼ່ງທຶນທັງ ໝົດໃນນີ້ສະໜອງສິນເຊື່ອໄລ ຍະສັ້ນ 8,73 ຕື້ ກວ່າກີບ, ໄລ ຍະກາງ 5,11 ຕື້ກວ່າກີບ ແລະ ໄລຍະຍາວ 36,04 ຕື້ ກວ່າກີບ ເຊິ່ງປ່ອຍເຂົ້າໃນ ໂຄງການປູກຝັງ 7,40 ຕື້ ກວ່າກີບ ກວມເອົາ 1 ແຂວງ, 4 ເມືອງ, 24 ບ້ານ, 57 ກຸ່ມ, 375 ຄອບຄົວ; ໂຄງການ ລ້ຽງສັດ 40,09 ຕື້ ກວ່າກີບ ກວມເອົາ1 ແຂວງ, 6 ເມືອງ, 46 ບ້ານ, 220 ກຸ່ມ, 1.880 ຄອບຄົວ; ໂຄງການຫັດ ຖະກຳ 860 ລ້ານກີບ ກວມ ເອົາ1 ແຂວງ 2 ເມືອງ, 2 ບ້ານ,16 ຄອບຄົວ ແລະ ໂຄງການອຸດສາຫະກຳປຸງ ແຕ່ງ 1,53 ຕື້ກີບ ກວມເອົາ 1 ແຂວງ ເມືອງ, 4 ບ້ານ; ສິນເຊື່ອດັ່ງກ່າວໄດ້ ປ່ອຍໃນ ເມືອງເປົ້າໝາຍ 44,31 ຕື້ ກວ່າກີບ; ປ່ອຍສິນເຊື່ອຢູ່ ບ້ານ 3 ສ້າງ 1,16 ຕື້ກວ່າ ກີບ ແລະ ປ່ອຍສິນເຊື່ອຢູ່ຈຸດ ສຸມລັດຖະບານ-ຂອງທ້ອງ ຖິ່ນ: 4,40 ຕື້ກວ່າກີບ.

ສໍາລັບຍອດສິນເຊື່ອ ທັງໝົດຂອງ ທນບ.ຊຂ ໃນ ທ້າຍເດືອນ 12/2016 ມີ 162,29 ຕື້ກວ່າກີບ, ປ່ອຍ ສິນເຊື່ອຕົວຈິງໃນປີ 2017ຈຳນວນມີ 49,88 ຕື້ກວ່າ ກີບ ແລະ ເກັບກູ້ຄືນໄດ້ໃນປີ 2017 26,42 ຕື້ກວ່າກີບ ແລະ ມີຍອດສິນເຊື່ອ ທ້າຍປີ 2017 ມີ 185,76 ຕື້ກວ່າ ກີບ ໂດຍແຫຼ່ງ ທຶນສິນເຊື່ອໄດ້ສະໜອງໃນ ເມືອງເປົ້າໝາຍ 4 ເມືອງເທົ່າ ກັບ 100% ຂອງ ເມືອງເປົ້າ ໝາຍພາຍໃນແຂວງ, ສິນເຊື່ອ ເຂົ້າເຖິງ 220 ບ້ານ ເທົ່າກັບ 81,7% ຂອງບ້ານ ທັງໝົດ ໃນ ນີ້ເຂົ້າເຖິງບ້ານທຸກຍາກ 36 ບ້ານ ເທົ່າກັບ 67,9% ແລະ ຈັດຕັ້ງກຸ່ມກູ້ ຢືມໄດ້ 1.132 ກຸ່ມ ເຊິ່ງ ມີປະຊາຊົນເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງ ທຶນ 9.331 ຄອບຄົວ ເທົ່າກັບ 40,21% ຂອງຄອບຄົວທັງ ໝົດ,ໃນນີ້ຄອບຄົວທຸກຍາກໄດ້ ຮັບສິນເຊື່ອ 63 ຄອບຄົວ ເທົ່າ ກັບ16,11% ຂອງຄອບຄົວ ທຸກຍາກທັງໝົດ; ສິນເຊື່ອໄດ້ ເຂົ້າເຖິງຈຸດສຸມລັດຖະບານ- ທ້ອງຖິ່ນມີ 6 ເມືອງເທົ່າກັບ 100% (ຂອງ ເມືອງຈຸດສຸມ 5 ເມືອງ, ມີ 6ຈຸດສຸມ) ເຂົ້າເຖິງ 47 ບ້ານ ເທົ່າກັບ 87% ໃນນີ້ ບ້ານທຸກຍາກ 37 ບ້ານ ເທົ່າກັບ 68,18% ຂອງບ້ານທຸກຍາກ ທັງໝົດ, ຈັດຕັ້ງກຸ່ມກູ້ຢືມໄດ້ 225 ກຸ່ມ ປະຊາຊົນເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງ ທຶນ 1.804 ຄອບຄົວເທົ່າກັບ 44,1% ຂອງຄອບຄົວທັງໝົດ ໃນນີ້ຄອບຄົວທຸກຍາກ 39 ຄອບຄົວເທົ່າກັບ 20.63% ຂອງຄອບຄົວທຸກຍາກທັງໝົດ 189ຄອບຄົວ ແລະ ສິນເຊື່ອສະ ໜອງເຂົ້າບ້ານທົດລອງ 3 ສ້າງ ລວມມີ3 ເມືອງເທົ່າກັບ 100% ຂອງເປົ້າໝາຍ ບ້ານທົດລອງ 3 ສ້າງ, ເຂົ້າເຖິງ 6 ບ້ານ ເທົ່າກັບ 100% ຂອງບ້ານ 3 ສ້າງ ພາຍໃນເມືອງ, ຈັດຕັ້ງກຸ່ມກູ້ຢືມ ໄດ້198 ກຸ່ມ,ປະຊາຊົນເຂົ້າເຖິງ ແຫຼ່ງທຶນທັງໝົດ 513 ຄອບຄົວ ເທົ່າກັບ 36.1% ຂອງຄອບຄົວ ໃນນີ້ຄອບຄົວທຸກຍາກ 2 ຄອບ ຄົວເທົ່າກັບ 8,33% ຂອງຄອບ ຄົວທຸກທັງໝົດ.

ຜົນສໍາເລັດດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນໄດ້ຮັບການຊີ້ນຳ-ນຳພາຈາກການນໍາຂອງແຂວງຊຽງຂວາງ, ບັນດາຄະນະພັກ-ອໍາ ນາດການປົກ ຄອງທ້ອງຖິ່ນກໍ ຄືໄດ້ຮັບການປະສານສົມທົບ ໃຫ້ການຮ່ວມມືເປັນຢ່າງດີ ຈາກ ບັນດາຂະແໜງການທ້ອງຖິ່ນ ຕະຫຼອດຮອດປະຊາຊົນບັນ ດາເຜົ່າ, ໂດຍສະເພາະຈາກຄະ ນະພັກຮາກຖານ-ຄະນະອຳ ນວຍການ ທນບ ສຳນັກງານ ໃຫຍ່ ແລະ ຄະນະສາຂາ ທນບ ສາຂາຊຽງຂວາງ ແລະ ບັນດາ ພະນັກງານທີ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ ວຽກງານຕາມການມອບ ໝາຍຂອງການຈັດຕັ້ງໄດ້ ເປັນຢ່າງດີ ແລະ ໃນການຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດການປ່ອຍແຫຼ່ງ ທຶນປີ 2017 ແມ່ນໄດ້ປ່ອຍ ເງິນກູ້ ເຖິງມືພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ແລະ ຫົວໜ່ວຍຄອບຄົວ ໂດຍ ບໍ່ມີລູກຄ້າເອົາເງິນກູ້ແທນກັນ ແລະ ບໍ່ມີປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ ໃນ ການສະໜອງເງິນກູ້ຕະຫຼອດ ໄລຍະຜ່ານມາ; ນອກນີ້ຍັງ ໄດ້ສົມທົບກັບຫົວໜ້າສາຂາ, ຄະນະຂະແໜງ, ຄະນະໜ່ວຍ ບໍລິການ ເມືອງພູກູດ, ເມືອງ ຄູນ, ເມືອງ ໜອງແຮດ ແລະ ເມືອງຜາໄຊ ລົງກວດກາ ການນໍາໃຊ້ເງິນກູ້, ຮັບຟັງ ລາຍງານ ຂອງປະຊາຊົນໃນ ການດໍາລົງຊີວິດ ປະຈໍາວັນ ແລະ ການນໍາໃຊ້ ເງິນກູ້ຂອງ ທນບ ຢູ່ບັນດາຈຸດສຸມລ້ອງ ຄານ, ລ້ອງຮາງ, ຈຸດສຸມແກ່ວ ແສດ, ຈຸດສຸມ ນໍ້າສຽມ ແລະ ຈຸດສຸມສາມສ້າງ ບ້ານ ພຽງ ຫົ່ງກຸ່ມ ບ້ານ ບໍ່ເຍຍ ເຫັນວ່າ ປະຊາຊົນມີຄວາມຈິງໃຈ, ໃຫ້ ຄວາມຮ່ວມມື ແລະ ນໍາໃຊ້ ເງິນກູ້ຖືກຕ້ອງຕາມເປົ້າໝາຍ ຢ່າງແທ້ຈິງ./.

- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ແຫລ່ງທຶນທະນາຄານນະໂຍບາຍປະກອບສ່ວນພັດທະນາ ແຂວງຊຽງຂວາງ
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ແຫລ່ງທຶນທະນາຄານນະໂຍບາຍປະກອບສ່ວນພັດທະນາ ແຂວງຊຽງຂວາງ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!