ທລຍ ຈະສົ່ງເສີມໃຫ້ຊຸມຊົນຮູ້ລ້ຽງຮູ້ຂາຍ

- advert banner 728 90 728x90 - ທລຍ ຈະສົ່ງເສີມໃຫ້ຊຸມຊົນຮູ້ລ້ຽງຮູ້ຂາຍ

ການລ້ຽງເປັດລ້ຽງໄກ່ ກໍ ແມ່ນອາຊີບເສີມໜຶ່ງທີ່ປະຊາຊົນ ເຮົາເຄີຍໄດ້ປະຕິບັດກັນມານັບ ຫລາຍຊົ່ວຄົນ, ໂດຍສະເພາະ ໃນຊຸມຊົນຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກ ຫລີກ, ແຕ່ປັນຫາທີ່ເປັນອຸປະ ສັກໃນການລ້ຽງກໍຄື: ເປັດ, ໄກ່ ມັກຈະເປັນພະຍຸຕາຍພາກ ເຮັດ ໃຫ້ປະຊາຊົນມີຄວາມທໍ້ຖອຍ ບໍ່ຢາກລ້ຽງ ແລະ ມີບາງຄົວ ເຮືອນ ໄດ້ລ້ຽງຕາມທຳມະຊາດ ປະປ່ອຍໄປຕາມມີຕາມເກີດ ເອົາແຕ່ມັນຈະເປັນໄປ, ຕໍ່ສະ ພາບດັ່ງກ່າວຈິງເຮັດໃຫ້ອາຊີບ ນີ້ບໍ່ເປັນສິນຄ້າໄດ້.

- lattana 1 - ທລຍ ຈະສົ່ງເສີມໃຫ້ຊຸມຊົນຮູ້ລ້ຽງຮູ້ຂາຍ

 

+ ເປີດໂຄງການລ້ຽງສັດ, ປູກຝັງ ແລະ ການປະມົງ ພູພຽງນາກາຍ

+ ລົງນາມສັນຍາພັດທະນາໂຄງການປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດຢູ່ແຂວງເຊກອງ

ແຕ່ໃນເມື່ອ ກອງທຶນລົບ ລ້າງຄວາມທຸກຍາກ (ທລຍ) ໄດ້ນຳເອົາໂຄງການປັບປຸງຊີ ວິດການເປັນຢູ່ເຊື່ອມສານດ້ານ ໂພສະນາການມາທົດລອງ ໃນສາມເມືອງເປົ້າໝາຍຂອງ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດແລ້ວ ກໍສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາ ດັ່ງ ກ່າວນີ້ໄດ້, ຍ້ອນວ່າກອງທຶນ ຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກພວກ ເຮົາໄດ້ ມີວິທີການໃຫ້ພະນັກ ງານລົງໃກ້ຊິດກັບຊຸມຊົນ ຊ່ວຍເຫລືອເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮຽນຮູ້ ດ້ານເຕັກນິກ ໃນການລ້ຽງ ສັດ, ເຝິກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ເຂົາ ເຈົ້າຮັບຮູ້ວິທີການສັກ ແລະ ຢອດຢາປ້ອງກັນພະຍາດສັດ ໃຫ້ຊຸມຊົນໄດ້ດ້ວຍຕົວເຂົາ ເອງ, ຈຶ່ງສາມາດແກ້ໄຂບັນ ຫາໄດ້ຢ່າງທັນການ, ນອກ ຈາກນັ້ນ ກໍໄດ້ສອນໃຫ້ເຂົາ ເຈົ້າຮູ້ເຖິງເຕັກນິກວິທີການລ້ຽງ ແບບເຮັດຄອກ, ການຜະລິດ ອາຫານທີ່ມີໂປຣຕິນສູງແທນ ຈາກເຂົ້າ ແລະ ຮຳທີ່ຫາຍາກ, ຈາກນັ້ນສັດລ້ຽງ ຂອງ ເຂົາເຈົ້າ ກໍເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫລວງຫລາຍ ໃນແຕ່ລະກຸ່ມ (ກຸ່ມຊ່ວຍເຫລືອ ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ) ແຕ່ ໃນເມືອ ສັດລ້ຽງມີຫລາຍຂຶ້ນແລ້ວການ ສ້າງລາຍຮັບພັດຍັງບໍ່ທັນໄດ້ດີ ຍ້ອນວ່າ ຊຸມຊົນຍັງມີແນວຄິດ ດັ່ງເດີມຄື: ບໍ່ຢາກຂາຍໃນລາ ຄາຖືກ, ເຄີຍຂາຍລາຄາແພງ ລ້ຽງໃຫຍ່ສຸດແລ້ວ ຈິ່ງຂາຍ, ເຊິ່ງຍັງບໍ່ຮູ້ວ່າສັດລ້ຽງໃນເມື່ອ ລ້ຽງຮອດໄລຍະ ຈະເລີນເຕີບ ໂຕສູງສຸດແລ້ວມັນກໍຢູ່ໂຕລາ ຄາມັນກໍຢູ່ໂຕນຳແຕ່ຕົ້ນທຶນ ການລ້ຽງຈະສູງຂຶ້ນ.

- Tiger Head 728x90 - ທລຍ ຈະສົ່ງເສີມໃຫ້ຊຸມຊົນຮູ້ລ້ຽງຮູ້ຂາຍ
- 1 1 - ທລຍ ຈະສົ່ງເສີມໃຫ້ຊຸມຊົນຮູ້ລ້ຽງຮູ້ຂາຍ

ດັ່ງນັ້ນພະນັກງານ ທລຍ ກໍໄດ້ຊ່ວຍສ້າງທັດສະນະຄະຕິ ແນວຄິດໃໝ່ ໃຫ້ແກ່ເຂົາເຈົ້າ ລ້ຽງແລ້ວກໍຕ້ອງຂາຍໃນເວລາ ທີ່ເໝາະສົມ ໃຫ້ໄດ້ເປັນທຶນໝູນ ວຽນໄດ້ຫລາຍຮອບ, ຂາຍ ໃນ ລາຄາເຖິງຈະຕ່ຳກວ່າຕໍ່ໂຕ ແຕ່ໄດ້ຂາຍຫລາຍໂຕຕໍ່ເດືອນ ປີໜຶ່ງກະໄດ້ຂາຍຫລາຍເທື່ອ ແລະ ກໍມີລາຍຮັບຫລາຍຂຶ້ນ.
ໃນເມື່ອຊຸມຊົນໄດ້ເຂົ້າ ໃຈແລ້ວເຂົາເຈົ້າກໍໄດ້ມີແຜນ ການໃນລ້ຽງ ແລ້ວຂາຍ ເປັນ ປົກກະຕິ, ມີພໍ່ຄ້າ, ແມ່ຄ້າລົງ ໄປຊື້ຮອດບ້ານ ສ້າງລາຍຮັບ ໃຫ້ຊຸມຊົນ ໄດ້ມີໃບໜ້າໃໝ່, ມີ ເຕັກນິກການລ້ຽງເປັດ, ລ້ຽງ ໄກ່ ທີ່ສາມາດສ້າງລາຍຮັບ ຊ່ວຍຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກ ຍາກໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້.

ນອກຈາກນັ້ນເພື່ອຊ່ວຍ ໃຫ້ກຸ່ມ(ກຊກ) ໄດ້ມີຄວາມ ເຂັ້ມແຂງໃນການບໍລິຫານ ຈັດການດ້ານການເງິນມີ ຄວາມສາມັກຄີກັນ, ຮັບຟັງ ບັນຫາຂອງກັນ ແລະ ກັນ ເພື່ອແລກປ່ຽນບົດຮຽນໃນ ການແກ້ໄຂ, ພະນັກງານ (ທລຍ) ພວກເຮົາຍັງໄດ້ ແນະນຳຊຸກຍູ້ໃຫ້ກຸ່ມ (ກຊກ) ໄດ້ມີການປະຊຸມ ເຊິ່ງຖືວ່າ ກອງປະຊຸມປຽບເໝືອນ ໝາກຫົວໃຈຂອງກຸ່ມຊ່ວຍ ເຫລືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ດັ່ງກ່າວ./.

error: Content is protected !!