ຊຸມຊົນເປັນເຈົ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍທີ່ ທລຍ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ

- 885 - ຊຸມຊົນເປັນເຈົ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍທີ່ ທລຍ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ
- Untitled design - ຊຸມຊົນເປັນເຈົ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍທີ່ ທລຍ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ

ໂດຍ: ທລຍ

ບ້ານຫ້ວຍປອດເປັນບ້ານ ຊົນເຜົ່າກືມມຸ, ທີ່ຂື້ນກັບກຸ່ມພູ ເຄືອເມືອງນາໝໍ້, ແຂວງອຸດົມໄຊ ມີໄລຍະທາງຫາງຈາກເມືອງ ໄປທາງທິດຕາ ເວັນຕົກສຽງ ໃຕ້ປະມານ 25 ກິໂລແມັດ, ມີ 139 ຄົວເຮືອນ (ໃນນັ້ນຄົວ ເຮືອນທີ່ທຸກຍາກທີ່ສຸດ ມີຈໍານວນ ທັງໝົດ 18 ຄົວເຮືອນ, ທຸກ 50 ຄົວເຮືອນ, ປານກາງ 61 ຄົວ ເຮືອນ, ບໍ່ທຸກມີພຽງ 10 ຄົວ ເຮືອນ) ແລະ ມີ 189 ຄອບຄົວ, ເຊິ່ງພົນລະເມືອງທັງໝົດກວມ ເຖິງ 954 ຄົນ, ຍິງ 495 ຄົນ, ເດັກນ້ອຍ ອາຍຸ 6-14 ປີ ໃນ ເກນອາຍຸເຂົ້າຮຽນມີ 180 ຄົນ, ຍິງ 92 ຄົນ. ອາຊີບສ່ວນໃຫຍ່ ຂອງປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານ ແມ່ນເຮັດໄຮ່, ເຮັດສວນສາລີ ແລະ ລ້ຽງສັດ ເປັນສຳຮອງ.

 

- 7844 - ຊຸມຊົນເປັນເຈົ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍທີ່ ທລຍ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ

+ ໂຄງການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນນານມອບ​ທຶນ​ພັດທະນາ​​ໃຫ້ 12 ບ້ານເມືອງຊະນະຄາມ

- Wave100S AD to Website 2020 0 - ຊຸມຊົນເປັນເຈົ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍທີ່ ທລຍ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ

+ ໂຄງການກໍ່ສ້າງຊົນລະປະທານນ້ຳແກບ ເມືອງຊະນະຄາມ ໃກ້ຈະສຳເລັດແລ້ວ

ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ບ້ານ ດັ່ງກ່າວແມ່ນ ມີຈໍານວນນັກ ຮຽນເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ໂຮງຮຽນຫລັງເກົ່າ ທີ່ມີສະພາບກໍ່ສ້າງແບບປະຖົມ ປະຖານ ແລະ ບໍ່ສາມາດ ຮອງ ຮັບນັກຮຽນໄດ້ຢ່າງພຽງພໍ. ສະນັ້ນໃນເວລາວາງແຜນພັດ ທະນາບ້ານ ຮອບວຽນ 12 (ປີ 2014) ບ້ານຫ້ວຍປອດຈຶ່ງ ໄດ້ຄັດເລືອກເອົາການກໍ່ສ້າງ ໂຮງຮຽນປະຖົມ 1 ຫລັງ, ເຊິ່ງ ມີ ເນື້ອທີ່ 8 x 21 ແມັດ, ມີ 3 ຫ້ອງເປັນບູລິມະສິດທໍາອິດ ໂດຍຜ່ານການວາງແຜນພັດ ທະນາເສດຖະກິດ- ສັງຄົມ ຂັ້ນກຸ່ມບ້ານ ແລະ ຜ່ານການ ຮັບຮອງເອົາການກໍ່ສ້າງໂຮງ ຮຽນປະຖົມ ດັ່ງກ່າວຢູ່ໃນ ກອງປະຊຸມປະສານງານວາງ ແຜນຂັ້ນເມືອງ. ຫລັງຈາກ ນັ້ນ, ທີມງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຂັ້ນບ້ານ ໂດຍສົມທົບກັບວິຊາ ການຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງຂັ້ນເມືອງ ແລະ ທລຍ ລົງ ສໍາຫລວດ ແລະ ອອກແບບ ລວມທັງມີການຈັດກອງປະ ຊຸມຜ່ານແບບກໍ່ສ້າງ ແລະ ວາງແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເພື່ອ ປຶກສາຫາລື, ຕີລາຄາຜົນກະ ທົບດ້ານສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດ ລ້ອມ ແລະ ຕັດສິນໃຈຮັບເອົາ ຮູບແບບວິທີ ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ວັດສະດຸໃນການກໍ່ສ້າງ ແລະ ລົງມືໃນການກໍ່ສ້າງດ້ວຍໂຕ ຂອງເຂົາເຈົ້າເອງຢ່າງມີ ຄວາມເປັນເອກະພາບ ທຸກຂັ້ນ ຕອນແມ່ນຊຸມຊົນຊາວບ້ານ ມີສ່ວນຮ່ວມລວມທັງແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ. ໃນວັນທີ 20/11/2014 ໄດ້ເລີ່ມກໍ່ສ້າງ ໂຮງຮຽນຫລັງດັ່ງກ່າວ ແລະ ສຳເລັດລົງໃນວັນທີ 22/2/ 2015 ຕາມກໍານົດເວລາ ວາງ ໄວ້. ການກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນ ປະ ຖົມຫລັງນີ້ ມີມູນຄ່າທັງໝົດ 360 ລ້ານກວ່າກີບ, ຖ້າສົມ ທຽບໃສ່ມູນຄ່າທີ່ໃຫ້ບໍລິສັດ ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງເປັນຜູ້ ໃຫ້ຈະ ມີມູນຄ່າ 400 ລ້ານກວ່າກີບ ໝາຍຄວາມວ່າຊຸມຊົນສາ ມາດປະຢັດງົບປະມານໄດ້ ຈໍານວນ 40 ລ້ານກວ່າກີບ, ຍ້ອນວ່າ ຊຸມຊົນບໍ່ໄດ້ເສຍອາ ກອນລາຍໄດ້ 10%. ນອກນັ້ນ ຊາວບ້ານຜູ້ທຸກຍາກ ແລະ ດ້ອຍໂອກາດພາຍໃນບ້ານ ທີ່ບໍ່ ມີວຽກເຮັດງານທໍາ ກໍໄດ້ມາ ຊ່ວຍໃນການກໍ່ສ້າງ ແລະ ໄດ້ ຮັບຄ່າຕອບແທນ 50 ພັນ ກີບ/ວັນ, ຖືໄດ້ວ່າ ເປັນການແກ້ ໄຂຄວາມທຸກຍາກໄປໃນໂຕ ເພາະປະຊາຊົນຜູ້ທຸກຍາກ ໄດ້ຮັບຄ່າຕອບແທນຫລາຍ ພໍສົມຄວນ.

ຫລັງຈາກການກໍ່ສ້າງ ໂຮງຮຽນ ສໍາເລັດແລ້ວ ເດັກ ນ້ອຍໃນເກນອາຍຸເຂົ້າໂຮງ ຮຽນ ກໍໄດ້ມີໂຮງຮຽນຫລັງ ໃໝ່ທີ່ຖາວອນ ແລະ ສາມາດ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງ ຊາວບ້ານທາງດ້ານການສຶກ ສາອີກດ້ານໜຶ່ງທັງເປັນການ ສ້າງນາຍຊ່າງຊຸມຊົນ ໃຫ້ມີ ຄວາມກ້າວໜ້າ ສາມາດນໍາ ເອົາຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ຂອງຕົນໄປນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການປຸກສ້າງເຮືອນຂອງຕົນເອງ ແລະ ຮັບເໝົາປຸກສ້າງຢູ່ເຂດ ທ້ອງຖິ່ນຂອງຕົນ ເຊິ່ງມັນສາ ມາດຊ່ວຍສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວເຂົາເຈົ້າຫລາຍພໍສົມຄວນ ເຊິ່ງສອດຄ່ອງກັບທິດ ທາງນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະ ສາດໃນການພັດທະນາສັງຄົມ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນບຸກທະລຸ ດ້ານການພັດທະນາຊັບພະ ຍາກອນມະນຸດ ແລະ ແກ້ໄຂ ຄວາມທຸກຍາກໃນເຂດຊົນນະບົດຂອງລັດຖະບານ. ພ້ອມ ດຽວກັນນັ້ນ ຮູບແບບ ໃນການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແມ່ນປາສະ ຈາກຂໍ້ຂັດແຍ່ງ, ມີ ຄວາມປອດ ໃສ ແລະ ສາມາດກວດສອບ ໄດ້ຊຸມຊົນເປັນເຈົ້າການໃນ ການພັດທະນາບ້ານ ຂອງຕົນ ເອງ ພ້ອມທັງປະຕິບັດໄດ້ຄໍາ ຂວັນທີ່ວ່າ: ມາຈາກປະ ຊາຊົນ ໂດຍປະຊາຊົນ ແລະ ເພື່ອຜົນ ປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນຢ່າງແທ້ຈິງ.

- 885 - ຊຸມຊົນເປັນເຈົ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍທີ່ ທລຍ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ

- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ຊຸມຊົນເປັນເຈົ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍທີ່ ທລຍ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ຊຸມຊົນເປັນເຈົ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍທີ່ ທລຍ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!