ຟັງຄວາມປາກ ຈະລຳບາກຕາມຫລັງ

- eating hamburge 2 - ຟັງຄວາມປາກ ຈະລຳບາກຕາມຫລັງ
- Untitled design - ຟັງຄວາມປາກ ຈະລຳບາກຕາມຫລັງ

  # ວິເສດ ສະແຫວງສຶກສາ

ມື້ນີ້ຜູ້ຂຽນໄດ້ສັງລວມ ແບບເກັບຫ້າເກັບສິບ ຂ່າວກ່ຽວ ກັບສຸຂະພາບທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະ ທົບຈາກ ອາຫານການກິນ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ ວ່າຢູ່ຕ່າງປະເທດ ເຂົາ ມີການເຂັ້ມງວດກວດຂັນກັນ ແນວໃດ.

ຂ່າວຈາກ ຍີ່ປຸ່ນເມື່ອປະ ມານ 3 ປີຜ່ານມາ ບອກວ່າ ທາງການຂອງປະເທດນີ້ໄດ້ ສັ່ງຫ້າມຮ້ານອາຫານທຸກແຫ່ງບໍລິການແຂກດ້ວຍອາຫານປະ ເພດຊີ້ນໝູດິບລວມທັງຕັບດິບ ນັບແຕ່ ເດືອນມີຖຸນາປີ 2015 ເປັນຕົ້ນມາ; ທາງການໄດ້ ແນະ ນຳໃຫ້ຮ້ານອາຫານບໍລິການ ຊີ້ນໝູທີ່ຄົວສຸກດີທັງນີ້ກໍເພື່ອ ປ້ອງກັນອາຫານເປັນພິດ.
ໃນປີ 2012 ທາງການ ຍີ່ ປຸ່ນ ກໍເຄີຍອອກຄຳສັ່ງຫ້າມບໍ ລິການອາຫານປະເພດຕັບງົວ ດິບມາແລ້ວ. ຍ້ອນແນວນີ້ ເອງ, ຮ້ານອາຫານຕ່າງໆ ຈິ່ງໄດ້ໂງ ໃສຊີ້ນ ແລະ ຕັບໝູດິບ. ເຫດຜົນ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ສັ່ງຫ້າມບໍລິການ ຊີ້ນ ແລະ ຕັບໝູດິບກໍເພາະໄດ້ ພົບວ່າ ຕັບໝູນັ້ນອາດມີເຊື້ອ ໄຣຣັດ hepatitis-E ທີ່ ເຮັດ ໃຫ້ຕັບຄົນເຮົາອັກເສບໄດ້.

ມາດຕະການຫ້າມນີ້ໄດ້ ແນະນຳໃຫ້ຄົວຕັບໝູໃນຄວາມຮ້ອນລະດັບ 63 ອົງສາ ຢ່າງ ໜ້ອຍ 30 ນາທີ ຫລື ຂ້າເຊື້ອ ດ້ວຍວິທີອື່ນໆ, ສ່ວນຊີ້ນໝູ ນັ້ນກໍໃຫ້ໃຊ້ຄວາມຮ້ອນລະດັບ 75 ອົງສາ ຂ້າເຊື້ອຢ່າງໜ້ອຍ 1 ນາທີ. ສະຖິຕິກະຊວງສາທາ ລະນະສຸກ ຍີ່ປຸ່ນ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ໃນປີ 2011, ຄົນຍີ່ປຸ່ນທີ່ຕິດ ເຊື້ອໄວຣັດ hepatitis-E ມີ ຈຳ ນວນ 55 ຄົນ ແລະ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ ເປັນ 146 ຄົນໃນປີ 2014. ທາງການຍີ່ປຸ່ນມີຫລັກຖານພິ ສູດວ່າ ຜູ້ບໍລິໂພກຕັບ ແລະ ຊີ້ນ ໝູດິບມີຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ຈະຕິດພະຍາດນີ້.
ສ່ວນຢູ່ປະເທດ ອິນເດຍ ນັ້ນກໍມີຂ່າວວ່າ ລັດເກຣາລາ (Kerala) ຢູ່ທາງພາກໃຕ້ໄດ້ ເກັບ “ພາສີຕຸ້ຍ” (Fattax) ສຳລັບອາຫານທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ບໍ ລິໂພກຕຸ້ຍຂຶ້ນ,ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນປະເພດອາຫານຈານດ່ວນ, ອາຫານຄົວງ່າຍໄດ້ກິນທັນໃຈ ເຊັ່ນ: ໝີ່ສຳເລັດຮູບ, ແຮມເບີກ ເກີ, ພິດຊາ. ພາສີຕຸ້ຍທີ່ວ່ານີ້ ຕົ້ນຕໍແມ່ນເກັບນຳ ບໍລິສັດ ອາ ຫານຂ້າມຊາດ ເຊັ່ນ ແມັກໂດ ນານ, ໂດມີໂນ ແລະ ອື່ນໆ.

ຂ່າວບອກວ່າມາດຕະ ການເກັບພາສີຕຸ້ຍນີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ ຮ້ານເຄື່ອງດື່ມ ແລະ ກັບແກ້ມ ຫລາຍຮ້ານປິດຕົວລົງ, ສ່ວນ ໂຮງແຮມລະດັບຫ້າດາວນັ້ນ ຍັງໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນຈາກ ມາດຕະການດັ່ງກ່າວ. ສຳລັບ ລັດບີຮາ ຢູ່ທາງພາກຕາເວັນ ອອກ ຂອງອິນເດຍນັ້ນ, ໄດ້ ກຳນົດເກັບພາສີຟູມເຟືອຍປະ ເພດເຄື່ອງກັບແກ້ມ (ສະແນ໋ກ+Snaik)ທີ່ມີຊື່ວ່າ ຊາໂມຊາ (Samosa). ວ່າກັນວ່າອາ ຫານຈານດ່ວນ ຫລື ປະເພດ ຄົວໄດ້ກິນໄວນັ້ນໃຫ້ໂທດຫລາຍ ກວ່າຄຸນປະໂຫຍດ ສຳລັບ ຜູ້ບໍ ລິໂພກ.
ຢູ່ປະເທດ ເປີໂຕຣິໂກ (ເຂດ ອາເມລິກາກາງ) ກໍມີຂ່າວວ່າ ລັດຖະສະພາຂອງປະເທດນີ້ ໄດ້ສ້າງກົດໝາຍສົ່ງເສີມໃຫ້ ເດັກນ້ອຍ ແລະ ຜູ້ປົກຄອງ ມີສຸ ຂະພາບດີໂດຍໄດ້ກຳນົດມາດ ຕະ ການປັບໄໝ ຜູ້ເປັນ ພໍ່-ແມ່ ທີ່ປ່ອຍໃຫ້ລູກໆ ມີນ້ຳໜັກຕົວ ສູງເກີນລະດັບພໍດີ ຍ້ອນກິນ ອາຫານ ທີ່ມີທາດແປ້ງ- ໄຂມັນ ສູງ, ດື່ມນ້ຳອັດລົມ ຫລື ເຂົ້າໜົມ ທີ່ມີລົດຫວານຈ້ອຍໆ.
ອັດຕາຄ່າປັບໄໝນັ້ນສູງພໍແລ້ວຄືເປັນເງິນສູງສຸດ 800 ໂດລາສະຫະລັດ ຖ້າບໍ່ໃຫ້ລູກໆ ຫລຸດນ້ຳໜັກ. ຄູ-ອາຈານ ທຸກ ຄົນຕ້ອງໄດ້ຫລຸດນ້ຳໜັກໂຕເພື່ອເປັນຕົວແບບສຳລັບເດັກນ້ອຍ. ໃນການປະຕິບັດກົດໝາຍສະ ບັບນີ້, ທາງການກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ເປີໂຕຣິໂກ ໄດ້ດຳເນີນໂຄງການ ຄຸ້ມຄອງອາຫານ, ສົ່ງເສີມການ ອອກກຳລັງກາຍ ສຳລັບເດັກ ຕຸ້ຍ. ໂຄງການດຳເນີນ ເປັນ ງວດໆ ໄປງວດລະ 6 ເດືອນ ຈາກນັ້ນກໍມີການຊັ່ງນ້ຳໜັກ ເດັກຄືນ, ຖ້າເດັກຍັງຕຸ້ຍອຸ້ຍ ລຸ້ຍ ຢູ່ຄືເກົ່າ, ຜູ້ເປັນພໍ່ແມ່ ຫລື ຜູ້ປົກຄອງຈະຕ້ອງຖືກປັບໄໝ ເງິນລະຫວ່າງ 500-800 ໂດ ລາສະຫະລັດ.

ເດັກນ້ອຍໃນປະເທດ ເປີ ໂຕຣິໂກ ຈຳນວນ28% ມີນ້ຳ ໜັກເກີນມາດຕະຖານຄວາມ ພໍດີ ແລະ ສຸດທ້າຍແມ່ນຂ່າວ ການຫ້າມໂຄສະນາເຄື່ອງດື່ມ ເພີ່ມກຳລັງ ຢູ່ປະເທດ ອາຣັບ ບີຊາອູດິດ ທີ່ເລີ່ມປະຕິບັດນັບ ແຕ່ຕົ້ນປີ 2014.

ຄຳສັ່ງຫ້າມດັ່ງກ່າວກວມ ເອົາທັງການຂາຍເຄື່ອງດື່ມປະ ເພດນີ້ ຕາມສະຖານທີ່ ການ ສຶກສາ, ສະໂມສອນກິລາຂອງ ລັດ-ເອກະຊົນ, ຫ້າມສື່ສິ່ງພິມ, ສື່ເອເລັກໂຕນິກ ແລະ ສື່ໂທລະ ພາບໂຄສະນາ ສົ່ງເສີມການຊື້- ຂາຍເຄື່ອງດື່ມເພີ່ມກຳລັງ. ນອກ ຈາກນັ້ນຍັງສັງ ຫ້າມບໍລິສັດ ເຄື່ອງດື່ມປະເພດນີ້ ເຮັດບົດ ບາດ ເປັນຜູ້ສະໜັບສະໜູນກິດຈະກຳ ທາງສັງຄົມ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ກິລາອີກດ້ວຍ./.

- Wave100S AD to Website 2020 0 - ຟັງຄວາມປາກ ຈະລຳບາກຕາມຫລັງ

 

+ ກິນອາຫານແບບໃດຊ່ວຍບຳບັດຄວາມເຄັ່ງຄຽດໄດ້

+ ອາຫານດີທີ່ກິນຫລາຍເກີນໄປກໍບໍ່ດີ

- eating hamburge 2 - ຟັງຄວາມປາກ ຈະລຳບາກຕາມຫລັງ
(ພາບປະກອບ)

 

- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ຟັງຄວາມປາກ ຈະລຳບາກຕາມຫລັງ
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ຟັງຄວາມປາກ ຈະລຳບາກຕາມຫລັງ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!